Uluslararası Yatırım Hukukunda Faydaların Reddi

Yayınevi: Legal Yayınları
Yazar: Doç. Dr. İlhan YILMAZ
ISBN: 9786258200430
198,00 TL 220,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Doç. Dr. İlhan YILMAZ
Baskı Tarihi 2023/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 164

Doç. Dr. İlhan YILMAZ

Uluslararası Yatırım Hukukunda Faydaların Reddi


Kitabın Açıklaması
Yabancı yatırımların korunmasına ilişkin olarak son yıllarda imzalanmış olan iki taraflı ve çok taraflı yatırımların korunması anlaşmalarında sıklıkla faydaların reddi hükümlerini görmekteyiz. Anlaşma tarafı devletler, ülkelerinde yatırım yapmış olan kabuk şirketlere, posta kutusu şirketlere ve anlaşma alışverişi yapan yatırımcılara anlaşmalardan kaynaklanan faydaları bu anlaşmaların özünde yatan karşılıklılık ilkesinin etkili uygulanması amacıyla reddetme hakkını saklı tutarlar. Faydaların reddinin yatırımı kabul eden devlet tarafından uygulanmasıyla birlikte, ilgili anlaşma kapsamında "korunan" yatırımcı artık bu anlaşmanın bahşettiği gerek maddi koruma hükümlerinden gerekse anlaşmadaki uyuşmazlık çözüm usullerinden faydalanamaz. Faydaların reddinin devletler tarafından kullanılması, ilgili yatırımcıyla aralarında doğan bir yatırım uyuşmazlığı münasebetiyle olmaktadır.
Bu uyuşmazlığın anlaşmalarda kabul edilen en yaygın uyuşmazlık çözüm yeri olan tahkimlerde görülmesiyle birlikte, faydaların reddi hükümlerinin uygulanmasına ilişkin çok sayıda yatırım tahkimi kararı karşımıza çıkmaktadır. Böylelikle, anlaşmalarda soyut bir anlaşma hükmü olarak ifadesini bulan faydaların reddi kavramı, bu kararlarla somut sonuçlara dönüşmektedir. Bu çalışma iki ve çok taraflı anlaşmalardaki faydaların reddi hükümlerini, tahkimlerde verilmiş olan kararlar çerçevesinde incelemektedir.
Kitabın Konu Başlıkları
.
Faydaların Reddi İlkesinin Kavramsal Boyutu
.
Faydaların Reddi İlkesinin Uygulanması
İÇİNDEKİLER 
KİTAP HAKKINDA III 
ÖNSÖZ VII 
KISALTMALAR IX 
İÇİNDEKİLER XI 
GİRİŞ 1 
BİRİNCİ BÖLÜM 
FAYDALARIN REDDİ İLKESİNİN KAVRAMSAL BOYUTU 
1. Tanım ve Zamanda Yolculuk 19 
2. Normatif Çerçeve 27 
3. Benzer Kavramlarla İlişkisi 65 
4. Niteliği 80 
İKİNCİ BÖLÜM 
FAYDALARIN REDDİ İLKESİNİN UYGULANMASI 
1. Uygulama Şartları 93 
a) Sahiplenilme ve Kontrol 93 
b) Esaslı İş Faaliyetleri 107 
2. İlkenin Kullanımı 125 
a) Otomatik Uygulama 125 
b) Tek Taraflı Tasarruf 127 
c) Karşılıklı İstişare 128 
3. İspat Yükü 135 
4. İlkenin Zamansal Etkisi 140 
a) İleri Sürülme Zamanı 140 
b) Zamansal Sonuçları 146 
aa) ECT Davaları 146 
bb) Diğer Anlaşmalardan Doğan Davalar 150 
SONUÇ 157 
KAYNAKÇA 161 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar