Uluslararası Yatırım Tahkiminde Yatırımın Hukuka Aykırılığı

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Burak TERZİ
ISBN: 9789752449534
117,00 TL 130,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Burak TERZİ
Baskı Tarihi 2019/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Uluslararası Yatırım Tahkiminde Yatırımın Hukuka Aykırılığı

Av. Burak TERZİ

2019/12 1. Baskı, 168 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-975-2449-53-4

Bu çalışmada, uluslararası yatırım tahkiminde sonuçları bakımından yabancı yatırımcılar ve ev sahibi devletler için büyük önem arz eden yabancı yatırımın hukuka aykırılığı, ev sahibi devlet hukuku ve uluslararası hukuk çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde, yatırımcının hukuka uygun davranma yükümlülüğü, bu yükümlülüğü düzenleyen kaynaklar ile yükümlülüğün kapsamı incelenmiştir. İkinci bölümde, yabancı yatırımcıların hukuka aykırı davranışlarını konu edinen tahkim davaları incelenerek, yatırım tahkimi davalarında sıklıkla gündeme gelen hukuka aykırı davranış biçimleri olası sonuçlarıyla birlikte değerlendirilmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde ise usule ilişkin meseleler değerlendirilerek, çeşitli olasılıklar bakımından yatırımcının hukuka aykırı davranışının davanın hangi aşamasında değerlendirileceği meselesi, hakem kurullarının yaklaşımlarıyla birlikte doktrinde mevcut görüşlerle tespit edilmeye çalışılmış; bu hususta özellikle yargılama yetkisi, kabul edilebilirlik ve esas ayrımı göz önünde bulundurulmuştur. Ayrıca usule ilişkin olarak, hukuka aykırı davranışın ispatı ele alınmış, bu kapsamda ispat yükü ve ispat standardı değerlendirilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)


  İçindekiler


   Giriş
   Birinci Bölüm
   Yatırımcının Hukuka Uygun Davranma Yükümlülüğü ve İstisnaları
   I. Yatırımcının Ev Sahibi Devlet Hukukuna Uygun Davranma Yükümlülüğü
   A. Yatırım Anlaşmalarında Hukuka Uygunluk Şartı
   B. Hukuka Uygunluk Şartının Kapsamı
   II. Yatırımcının Uluslararası Hukuka Uygun Davranma Yükümlülüğü
   A. Uluslararası Hukukta Devlet Dışı Bir Aktör Olarak Yatırımcı
   B. Uluslararası Anlaşmalarda Hukuka Uygun Davranma Yükümlülüğü
   C. Uluslararası Örf ve Adet Kurallarında Hukuka Uygun Davranma Yükümlülüğü
   D. Hukuka Uygun Davranma Yükümlülüğü ve Genel Hukuk İlkeleri
   III. Hukuka Uygun Davranma Yükümlülüğünün Yaptırıma Bağlanmadığı İstisnalar
   A. Hukuka Aykırılıkta Yatırımcının Dürüstlük Kuralına Riayet Etmesi
   B. Ev Sahibi Devletin Çelişkili Davranış Yasağı Nedeniyle Hukuka Aykırılık İtirazında Bulunamaması


    İkinci Bölüm
    Yatırımı Hukuka Aykırı Hale Getiren Durumlar
    I. Yolsuzluk
    A. Ev Sahibi Devlet Savunması Olarak Yolsuzluk
    B. Yatırımcı İddiası Olarak Yolsuzluk
    C. Yolsuzlukta Ev Sahibi Devletin Sorumluluğu
    II. Dolandırıcılık Ve Gerçeğe Aykırı Beyanat
    III. Diğer Hukuka Aykırılıklar
    A. Ticari ve Mali Yükümlülüklerin İhlali
    B. Akdi Yükümlülüklerin İhlali
    C. Yabancı Yatırıma İlişkin Düzenlemelerin İhlali


     Üçüncü Bölüm
     Yatırım Tahkiminde Usule İlişkin Meseleler
     I. Yargılama Yetkisi
     A. Genel Olarak Yargılama Yetkisi
     B. Yatırımcının Hukuka Aykırı Davranışının Yargılama Yetkisi Bağlamında Değerlendirilmesi
     II. Kabul Edilebilirlik İncelemesi
     A. Genel Olarak Kabul Edilebilirlik İncelemesi
     B. Yatırımcının Hukuka Aykırı Davranışının Kabul Edilebilirlik Bağlamında Değerlendirilmesi
     III. Esas İncelemesi
     A. Genel Olarak Esas İncelemesi
     B. Yatırımcının Hukuka Aykırı Davranışının Esas Aşamasında Değerlendirilmesi
     IV. İspata İlişkin Meseleler
     A. İspat Yükü
     B. İspat Standardı
     Sonuç


      Kaynakça

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar