Yönetsel Yargı

Yayınevi: Turhan Kitabevi
Yazar: A. Şeref GÖZÜBÜYÜK
ISBN: 9789757425113
405,00 TL 450,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar A. Şeref GÖZÜBÜYÜK
Baskı Tarihi 2017/09
Baskı Sayısı 37
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Yönetsel Yargı
Prof. Dr. A. Şeref GÖZÜBÜYÜK
2020/09 37. Baskı, 542 Sayfa 
ISBN 978-975-7425-11-3

İ Ç İ N D E K İ L E R

 

BİRİNCİ BÖLÜM•

Genel İlkeler

I.          HUKUK DEVLETİ VE YARGI DENETİMİ

II.         YARGI DENETİMİNE UYGULANAN BAŞLICA SİSTEMLER

§ 1. Yargı Birliği Sistemi

§ 2. Yönetsel Yargı Sistemi

III.        YÖNETSEL YARGININ TÜRKİYE’DEKİ GELİŞİMİ VE ÖZELLİKLERİ

§ 1.      Yönetsel Yargının Gelişimi

§ 2.      Yönetsel Yargı Sistemimizin Özellikleri

§ 3.      Yargı Denetiminin Sınırı: Hukuka Uygunluk ve Yerindelik Denetimi

§ 4.      Yargı Denetiminin Kapsamı

•İKİNCİ BÖLÜM•

Yönetsel Yargı Kuruluşları

I.          YÖNETSEL YARGI YERLERİNİN NİTELİKLERİ

§ 1.      Yönetsel Yargı Yerlerinin Özellikleri

§ 2.      Yönetsel Yargı Yerlerinin Sınıflandırılması

II.         DANIŞTAY

§ 1.      Yüksek Mahkeme Olarak Danıştay ve Görevleri

§ 2.      Danıştay’ın Yapısı

§ 3.      Danıştay’daki Yargı Görevlileri

III.        İDARE VE VERGİ MAHKEMELERİ

§ 1.      İlk Derece Yönetsel Yargı Yerlerinin 1982 Yılından Önceki Durumu

§ 2.      İdare ve Vergi Mahkemelerinin Yapısı

§ 3.      İdare ve Vergi Mahkemelerinin Görevleri

§ 4.      İdare ve Vergi Mahkemelerinin İşleyişi

IV.        BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ

§ 1.      Bölge İdare Mahkemelerinin Yapısı

§ 2.      Bölge İdare Mahkemelerinin Görevleri

§ 3.      Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişi

§ 4.      Bölge İdare Mahkemeleri ile İdare ve Vergi Mahkemelerinin Başkan ve Üyeleri

VI.        SAYIŞTAY

§ 1.      Sayıştay’ın Denetim Alanı ve Görevleri

§ 2.      Sayıştay’ın Yapısı

§ 3.      Sayıştay’daki Görevliler

§ 4.      Denetim ve Yargılama

§ 5.      Sayıştay ve Danıştay

•ÜÇÜNCÜ BÖLÜM•

Görev Dağılımı ve Görev Uyuşmazlıkları

I.          KAVRAMLAR VE SORUNLAR

II.         YÖNETSEL YARGININ GÖREV ALANI

§ 1.      Görev Alanının Belirtilmesi

§ 2.      Görev Alanının Belirtilmesinde Kullanılan Ölçütler

§ 3.      Yönetsel Yargının  Görevi Dışında Kalan Uyuşmazlıklar

III.        UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ

§ 1.      Kuruluş ve Gelişimi

§ 2.      Uyuşmazlık Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Çalışma Yöntemi

§ 3.      Uyuşmazlık Mahkemesi’nin Görevleri

•DÖRDÜNCÜ BÖLÜM•

İptal Davası

I.          İPTAL DAVASI İLE İLGİLİ GENEL İLKELER

§ 1.      İptal Davasının Nitelikleri

§ 2.      İptal Davasının Gelişimi

II.         İPTAL DAVASININ ÖN KOŞULLARI

§ 1.      İptal Davasında Göreve İlişkin Koşullar

§ 2.      İptal Davasının Konusuna İlişkin Koşullar

§ 3.      Davacıya İlişkin Koşullar

§ 4.      Davalıya İlişkin Koşullar

§ 5.      İptal Davasının Süresine İlişkin Koşullar

§ 6.      İptal Davasının Biçimine İlişkin Koşullar

III.        İPTAL NEDENLERİ

§ 1.      Özelliği ve Sınıflandırılması

§ 2.      Yetki Yönünden Hukuka Aykırılık

§ 3.      Biçim Yönünden Hukuka Aykırılık

§ 4.      Neden Yönünden Hukuka Aykırılık

§ 5.      Konu Yönünden Hukuka Aykırılık

§ 6.      Amaç Yönünden Hukuka Aykırılık

§ 7.      İptal Nedenleri ve Takdir Yetkisi

IV.        İPTAL DAVASININ SONUÇLARI

§ 1.      İptal Davasında Yargıcın Yetkisi

§ 2.      İptal Davasının Reddedilmesinin Sonuçları

§ 3.      İptal Kararı Verilmesinin Sonuçları

V.         İPTAL KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ

§ 1.      İptal Kararının Yerine Getirilmesinde Çeşitli Durumlar

§ 2.      İptal Kararlarını Yerine Getirme Zorunluğu

•BEŞİNCİ BÖLÜM•

Tam Yargı Davaları

I.          TAM YARGI DAVASI İLE İLGİLİ İLKELER

§ 1.      Tam Yargı Davasının Nitelikleri

§ 2.      Tam Yargı Davalarının Çeşitleri

II.         TAM YARGI DAVALARININ ÖN KOŞULLARI

§ 1.      Tam Yargı Davalarında Görevli Yargı Yerleri

§ 2.      Tam Yargı Davasının Konusuna İlişkin Koşullar

§ 3.      Tam Yargı Davasının Taraflarına İlişkin Koşullar

§ 4.      Tam Yargı Davasının Süresine İlişkin Koşullar

§ 5.      Tam Yargı Davasının Biçimine İlişkin Koşullar

III.        TAM YARGI DAVASINDA SORUMLULUK NEDENLERİ

§ 1.      Medeni Hukukta Sorumluluk

§ 2.      Yönetim Hukukunda Sorumluluk

§ 3.      Hizmet Kusuru

§ 4.      Hizmet Kusuru ve Kişisel Kusur Ayrımı

§ 5.      Kusursuz Sorumluluk

§ 6.      Sorumluluğu Gerektiren Zarar

§ 7.      Sorumluluğun Kalkması ya da Azalması

§ 8.      Tazminatın Biçimi ve Hesaplanması

IV.        TAM YARGI DAVASININ SONUÇLARI

V.         TAM YARGI KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ

•ALTINCI BÖLÜM•

Yorum Davaları

•YEDİNCİ BÖLÜM•

Yönetsel Yargılama Yöntemi

I.          YÖNETSEL YARGILAMA YÖNTEMİ İLE İLGİLİ İLKELER

§ 1.      Yönetsel Yargılama Yönteminin Kaynakları

§ 2.      Yönetsel Yargılama Yönteminin Özellikleri

§ 3.      Yargıcın Tarafsızlığı

II.         YÖNETSEL YARGIDA GÖREV VE YETKİ

§ 1.      Görev

§ 2.      Yetki

§ 3.      Merci Tayini

III.        YÖNETSEL DAVALARDA TARAFLAR

§ 1.      Yetenek

§ 2.      Davalı

§ 3.      Davaya Vekâlet

§ 4.      Davanın Taraflarında Değişme

§ 5.      Üçüncü Kişilerin Taraflar Yanında Yer Alması

IV.        DAVA AÇMA SÜRESi

§ 1.      Süre ve Nitelikleri

§ 2.      Süre Başlangıcı

§ 3.      Sürenin Hesabı

§ 4.      Süreyi Durduran Durumlar

§ 5.      Ek Süreler

§ 6.      Dava Açma Süresinin Sona Ermesinin Sonuçları

V.         DAVANIN AÇILMASI VE BİÇİMİNE İLİŞKİN KOŞULLAR

§ 1.      Dava Dilekçesi

§ 2.      Bir Dilekçe ile Birden Çok Dava Açılması

§ 3.      Davaların Birleştirilmesi ve Ayrılması

VI.        DAVA AÇMANIN SONUÇLARI

§ 1.      Zamanaşımı

§ 2.      Derdestlik

§ 3.      Hüküm Verme Zorunluluğu

§ 4.      Sav ve Savunmanın Sınırlandırılması

§ 5.      Yürütmenin Durdurulması

VII.       YÖNETSEL YARGIDA KANITLAMA YÖNTEMİ VE ARAÇLARI

§ 1.      Yönetsel Yargılama Yönteminde Kanıtlar

§ 2.      Kanıtların Saptanması

VIII.      ADLİ YARDIM

IX.        İVEDİ YARGILAMA USULÜ

X.         DAVALARIN KARARA BAĞLANMASI

§ 1.      İlk İnceleme

§ 2.      Bildirim

§ 3.      Yargılama ve Hüküm

XI.        YASA YOLLARI

§ 1.      İstinaf

§ 2.      Temyiz

§ 3.      Yargılamanın Yenilenmesi

§ 4.      Kanun Yararına Temyiz

XII.      AÇIKLAMA VE YANLIŞLIKLARIN DÜZELTİLMESİ

§ 1.      Açıklama

§ 2.      Yanlışlıkların Düzeltilmesi

XIII.      YARGILAMA GİDERLERİ

§ 1.      Yargılama Harçları

§ 2.      Vekalet Ücreti

§ 3.      Harç ve posta giderleri verilmeden, ya da eksik verilerek dava açılması - Davanın açılmamış sayılmas

XIV.      FERAGAT VE KABUL

§ 1.      Feragat

§ 2.      Kabul

XV.       ÇALIŞMAYA ARA VERME - NÖBETÇİ MAHKEME

§ 1.      Çalışmaya Ara Verme

§ 2.      Nöbetçi Mahkemeler

KAYNAKLAR

KONU DİZİNİ

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
Etiketler: idari yargı
İlgili Yayınlar