İdare Hukuku – İdari Yargı Ders Notları

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Turan YILDIRIM - Hüseyin Melih ÇAKIR
ISBN: 9786257899253
Stok Durumu: Tükendi
94,50 TL 105,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Turan YILDIRIM, Hüseyin Melih ÇAKIR
Baskı Tarihi 2020/05
Baskı Sayısı 3
Boyut 13,5x19,5 cm (Roman Boyu)
Cilt Karton kapak

İdare Hukuku – İdari Yargı Ders Notları
Prof. Dr. Turan YILDIRIM – Doç. Dr. Hüseyin Melih ÇAKIR
2020/05 2. Baskı, 281 Sayfa,
ISBN 978-625-7899-25-3

Kitap, Adalet Meslek Yüksek Okulu müfredatına uygun olarak İdare Hukuku ve İdari Yargı konularını içerecek şekilde hazırlanmış; her bölümün sonuna öğrencilerin konuları tekrar etmesi ve bilgilerini ölçmesi amacıyla metin ve test sorularından oluşan bölümler eklenmiştir.(ÖNSÖZDEN)


  İÇİNDEKİLER


   BİRİNCİ KİTAP
   İDARE HUKUKU


    BİRİNCİ KISIM
    Türkiye'nin İdare Teşkilatı


     Birinci Bölüm
     Genel Kuramlar ve Anayasal İlkeler
     I. Kanuni İdare
     II. Kamu Tüzel Kişiliği
     III. İdarenin Bütünlüğü
     IV. Merkezden Yönetim
     V. Yerinden Yönetim
     DEĞERLENDİRME SORULARI


      İkinci Bölüm
      Merkezden Yönetim Teşkilatı
      I. Merkez Teşkilatı
      II. Merkezdeki Yardımcı Kuruluşlar
      III. Taşra Teşkilatı
      DEĞERLENDİRME SORULARI


       Üçüncü Bölüm
       Yerinden Yönetim Teşkilatı
       I. Yer Bakımından Yerinden Yönetim İdareleri
       II. Hizmet Bakımından Yerinden Yönetim İdareleri
       DEĞERLENDİRME SORULARI


        İKİNCİ KISIM
        Kamu Personel Hukuku


         Birinci Bölüm
         Kamu Görevlileri
         I. Kamu Görevlisi Kavramı
         II. Devlet Memurları Kanununa Göre Kamu Görevlilerinin Türleri
         III. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Yer Verilen Kamu Görevlileri
         DEĞERLENDİRME SORULARI


          İkinci Bölüm
          Devlet Memurluğu
          I. Temel İlkeler
          II. Devlet Memurluğuna Giriş
          III. Devlet Memurlarının Ödev ve Sorumlulukları, Hakları ve Tabi Oldukları Yasaklar
          DEĞERLENDİRME SORULARI


           Üçüncü Bölüm
           Disiplin Soruşturması, Ceza Soruşturması, Görevden Uzaklaştırma Ve Devlet Memurluğunun Sona Ermesi
           I. Disiplin Soruşturması
           II. Ceza Soruşturması
           III. Görevden Uzaklaştırma
           IV. Devlet Memurluğunun Sona Ermesi
           DEĞERLENDİRME SORULARI


            ÜÇÜNCÜ KISIM
            Kamu Malları
            I. Kamu Mallarının Tanımı
            II. Kamu Mallarının Türleri
            III. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması ve Kaybı
            IV. Kamu Mallarının Hukuki Rejimi
            V. Kamu Mallarından Yararlanma Usulleri
            DEĞERLENDİRME SORULARI


             DÖRDÜNCÜ KISIM
             İdari İşlemler
             I. Hukuki İşlem Kavramı
             II. İdari İşlemler
             III. İdari Sözleşmeler
             DEĞERLENDİRME SORULARI


              BEŞİNCİ KISIM
              Kamu Hizmeti
              I. Kamu Hizmeti Kavramı
              II. Kamu Hizmetlerinin Kurulması ve Kaldırılması
              III. Evrensel Kamu Hizmeti
              IV. Virtüel Kamu Hizmeti
              V. Kamu Hizmetlerinin Türleri
              VI. Kamu Hizmetlerine İlişkin Temel İlkeler
              VII. Kamu Hizmetlerinin Görülüş Usulleri
              VIII. Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi
              DEĞERLENDİRME SORULARI


               ALTINCI KISIM
               Kolluk Faaliyetleri
               I. Kolluk Faaliyetinin Amacı Olarak Kamu Düzeni
               II. İdari Kolluk-Adli Kolluk Ayrımı
               III. Genel İdari Kolluk-Özel İdari Kolluk
               IV. Kolluk Görevlileri
               V. Özel Hukuk Kişileri ve Kolluk Faaliyeti
               VI. Kolluk İşlem ve Usulleri
               VII. Kolluk Tedbirlerinin Uygulanması
               VIII. Kolluk Yetkisinin Sınırları
               IX. Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi
               DEĞERLENDİRME SORULARI


                YEDİNCİ KISIM
                İdari Usuller


                 Birinci Bölüm
                 İhale: Kamu İhale Kanununa Göre İhale Usulü
                 I. İhale Kavramı
                 II. Kamu İhale Kanunu'na Göre Temel İlkeler
                 III. Kamu İhale Kanunu'nda Düzenlenen İhale Usulleri
                 IV. İhale Sürecinde Verilen Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Sonuçlandırılması
                 V. İhale İşlemlerine Karşı Başvuru Yolları


                  İkinci Bölüm
                  Kamulaştırma
                  I. Kamulaştırma Kavramı
                  II. Kamulaştırma Usulünün Aşamaları


                   Üçüncü Bölüm
                   Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
                   DEĞERLENDİRME SORULARI


                    İKİNCİ KİTAP
                    İDARİ YARGI


                     BİRİNCİ KISIM
                     Yargı Düzenleri ve İdari Yargının Görev Alanı
                     I. Yargı Düzenleri
                     II. İdari Yargının Gelişimi
                     III. İdari Yargının Görev Alanı
                     DEĞERLENDİRME SORULARI
                     IV. İdari Yargı Yetkisinin Sınırı
                     DEĞERLENDİRME SORULARI
                     V. İdari Yargı Teşkilatı
                     DEĞERLENDİRME SORULARI


                      İKİNCİ KISIM
                      İdari Dava Türleri
                      I. İptal Davası
                      DEĞERLENDİRME SORULARI
                      II. Tam Yargı Davaları
                      DEĞERLENDİRME SORULARI


                       ÜÇÜNCÜ KISIM
                       Davaların İncelenmesi
                       I. Dava Açılması
                       II. Duruşma
                       III. Dosyaların İncelenmesi
                       IV. Davaları Sonuçlandırılması
                       V. Tarafların Kişilik Veya Niteliğinde Değişiklik Olması
                       VI. Hukuk Muhakemeleri Kanunu İle Vergi Usul Kanununun Uygulanacağı Haller
                       DEĞERLENDİRME SORULARI


                        DÖRDÜNCÜ KISIM
                        Kararlara Karşı Başvurma Yolları
                        I. Mahkeme Kararlarının Üst Mahkemede Denetimi 
                        II. İstinaf
                        III. Temyiz
                        IV. İstinaf ve Temyize İlişkin Ortak Hükümler
                        V. Yargılamanın Yenilenmesi
                        VI. Kanun Yararına Temyiz
                        DEĞERLENDİRME SORULARI


                         BEŞİNCİ KISIM
                         Kararların Uygulanması
                         I. Yasal düzenleme
                         II. Kararların Sonuçları
                         III. Kararın Gereklerinin Yerine Getirilmesi Süresi
                         IV. Yargı Kararlarının Uygulanmaması
                         DEĞERLENDİRME SORULARI


                          ALTINCI KISIM
                          İdarenin Sorumluluğu
                          I. Yasama ve Yargı Faaliyetlerinden Dolayı Devletin Sorumluluğu
                          II. İdarenin Sorumluluğunun Dayandığı Hukuki Esaslar
                          DEĞERLENDİRME SORULARI

                          Yorum Yap

                          Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
                          İlgili Yayınlar