Ahmet Cemal RUHİ

Sırala:
Göster:
Adli Yargı Hukuk Rehberi Ücretsiz Kargo
Yazar: Canan RUHİ, Ahmet Cemal RUHİ
HR014 Adli Yargı Hukuk Rehberi Canan RUHI - Ahmet Cemal RUHİ 2015/07 4. Baskı, 2 Cilt Toplam 1968 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-3347-0 Dava safhasının başlangıç noktası olan dilekçeler usul sistemimizin temel taşıdır. Zira doğru ifade sistemi, hukuk bilgisinin en kısa ve açık anlatımı davaların hızlı ve adilane sonuçlanmasına hizmet vermektedir. Eserde, uygulamaya yönelik güncel dilekçeler kendi içerisinde ilgili oldukları mahkeme adı altında A dan Z ye olmak üzere sistematik çerçevede gruplandı...
310,00 TL
İzalei Şüyu - Ortaklığın Giderilmesi - Paylaşma Davaları Ücretsiz Kargo
Yazar: Canan RUHİ, Ahmet Cemal RUHİ
HY812 İzalei Şüyu - Ortaklığın Giderilmesi - Paylaşma Davaları  (En Son Yargıtay İçtihatlarıyla) Canan RUHİ - Ahmet Cemal RUHİ 2019/04 9. Baskı, 1216 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5417-8 Uygulamaya yönelik ve içtihat ağırlıklı olarak hazırlanan eserde, ortaklığın giderilmesi konusu ayrı bölümler halinde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Hem dava safhası hem de satış memurluğu safhasına detaylarıyla yer verilmiştir.  Yargıtay'ın ilgili hukuk daireleri ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tara...
250,00 TL
Örnek Sözleşme Metinleri Ücretsiz Kargo
Yazar: Canan RUHİ,Ahmet Cemal RUHİ
BH130 Örnek Sözleşme Metinleri (2496 Seçilmiş Örnek Sözleşme Metni) Canan RUHİ - Ahmet Cemal RUHİ 2019/10 7. Baskı, 1368 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5756-8 Kitapta giriş kısmında sözleşme hazırlarken dikkat edilmesi gerekli altın öğütler ve sözleşmelerde muhakkak bulunması gerekli olan hususlar sırası ile belirtilmiştir. Bu kitapta A'dan Z'ye her konuda uygulamada kullanılan toplam 2500'den fazla sözleşme bulunmaktadır. Sözleşmelerden isimleri aynı olan birden fazla sözleşme kitaba alınmıştır....
299,00 TL
Hukuk Davaları Cilt:4 (Aile Mahkemesi Davaları - Tüketici Mahkemesi Davaları - İş Mahkemesi Davaları) Ücretsiz Kargo
Yazar: Efrail AYDEMİR, Ahmet Cemal RUHİ, Sema GÜLEÇ UÇAKHAN, Çilem BAHADIR, Mutlu DİNÇ
HR028-4 Hukuk Davaları Cilt:4 (Aile Mahkemesi Davaları - Tüketici Mahkemesi Davaları - İş Mahkemesi Davaları) Editörler: Av. Efrail AYDEMİR - Av. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ - Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN - Av. Çilem BAHADIR - Av. Mutlu DİNÇ 2019/01 2. Baskı, 840 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5309-6 Konu Başlıkları Aile Mahkemelerinin Görevine Giren Davalar Evlilik Hukuku ve Hısımlık, Av. Munise DAYI Eşler Arasında Mal Rejimine İlişkin Davalar, Av. Munise DAYI Tüketici Hukukuna İlişkin Davalar, Av...
195,00 TL
Türk Hukukunda Yabancı Boşanma İlamlarının Tanınması ve Tenfizi
Yazar: Ahmet Cemal RUHİ
ME009 Türk Hukukunda Yabancı Boşanma İlamlarının Tanınması ve Tenfizi  (En Son Yargıtay İçtihatları İle) Ahmet Cemal RUHİ 2013/03 2. Baskı, 200 Sayfa ISBN 978-975-02-2320-4 ...
42,00 TL
Hukuk Davaları Cilt:1 (Adli Yargı Dava Süreci-Usul Hukuku Genel Bilgileri-Anayasa Mahkemesi Davaları-AİHM Davaları) Ücretsiz Kargo
Yazar: Efrail AYDEMİR, Ahmet Cemal RUHİ, Sema GÜLEÇ UÇAKHAN, Çilem BAHADIR, Mutlu DİNÇ
HR028-1 Hukuk Davaları Cilt:1 (Adli Yargı Dava Süreci-Usul Hukuku Genel Bilgileri-Anayasa Mahkemesi Davaları-AİHM Davaları) Editörler: Av. Efrail AYDMİR - Av. Dr. Ahmet Cemal RUHİ - Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN - Av. Çilem BAHADIR - Av. Mutlu DİNÇ 2019/01 2. Baskı, 688 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5306-5 Konu Başlıkları Adli Yargı Alanında Dava Dilekçesinin Hazırlanması, Davanın Açılması ve Dava Süreci, Mikail YALÇIN Medeni Usul Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler, Ufuk DEMİRKAN Anayasa Mahkemesi, Ayhan ...
170,00 TL
Tebligat Hukuku Bilgisi
Yazar: Canan RUHİ, Ahmet Cemal RUHİ
UH162 Tebligat Hukuku Bilgisi Canan RUHİ - Ahmet Cemal RUHİ 2019/09 5. Baskı, 392 Sayfa, ISBN 978-975-02-5589-2 Bu eser, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun madde sistematiği dikkate alınarak hazırlanmıştır. İlgili maddenin altına o madde ile ilgili dikkat edilmesi gerekli hususlar belirtilmiş olup her maddenin daha iyi anlaşılabilmesi için ayrıntılı açıklama yapılmıştır.  20.02.2018 tarih ve 7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 48. madd...
48,00 TL
Hukuk Davaları Cilt:3 (Asliye Hukuk Muhakemesi Davaları) Ücretsiz Kargo
Yazar: Efrail AYDEMİR, Ahmet Cemal RUHİ, Sema GÜLEÇ UÇAKHAN, Çilem BAHADIR, Mutlu DİNÇ
HR028-3 Hukuk Davaları Cilt:3 (Asliye Hukuk Muhakemesi Davaları) Editörler: Av. Efrail AYDEMİR - Av. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ - Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN - Av. Çilem BAHADIR - Av. Mutlu DİNÇ 2019/01 2. Baskı, 952 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5308-9 Konu Başlıkları Asliye Hukuk Mahkemelerinin Görevine Giren Davalar Asliye Hukuk Mahkemesi, Çilem BAHADIR – Mutlu DİNÇ Kişiler Hukukuna İlişkin Davalar, Metin İKİZLER – Bade GÜVEN KARDEŞ – Samet Can OLGAÇ – Ahmet Cemal RUHİ – M. Serhat YENER Eşya ...
210,00 TL
Hukuk Davaları Cilt:5 (İcra Mahkemesi Davaları) Ücretsiz Kargo
Yazar: Efrail AYDEMİR, Ahmet Cemal RUHİ, Sema GÜLEÇ UÇAKHAN, Çilem BAHADIR, Mutlu DİNÇ
HR028-5 Hukuk Davaları Cilt:5 (İcra Mahkemesi Davaları) Editörler: Av. Efrail AYDEMİR - Av. Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Cemal RUHİ - Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN - Av. Çilem BAHADIR - Av. Mutlu DİNÇ 2019/01 2. Baskı, 856 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5310-2 Konu Başlıkları İcra Mahkemelerinin Görevine Giren Davalar, Mesut AKELMA  ...
195,00 TL
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Kararları (1995 – 2011) I-II Ücretsiz Kargo
Yazar: Serdar ÖZERSİN, Ahmet Cemal RUHİ
DE129 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye Kararları (1995 – 2011) I-II Av. Serdar ÖZERSİN, Dr. Ahmet Cemal RUHİ 2012/01 Baskı Toplam 2152 Sayfa Ciltli  ISBN  978-605-53364-4-8...
250,00 TL
Adli Yardım, Tebligat ve İstinabe
Yazar: Ahmet Cemal RUHİ
MH358 Adli Yardım, Tebligat ve İstinabe  Ahmet Cemal RUHİ  2016/02 2. Baskı, 560 Sayfa,    ISBN 978-975-02-3660-0...
88,00 TL
Ecrimisil Davaları (Haksız İşgal Tazminatı) Ücretsiz Kargo
Yazar: Canan RUHİ, Ahmet Cemal RUHİ
HY054 Ecrimisil Davaları (Haksız İşgal Tazminatı) (Son Yargıtay ve Danıştay İçtihatları İle) Canan RUHİ - Ahmet Cemal RUHİ 2019/02 4. Baskı, 1288 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5229-7 Kitabın Konu Başlıkları Ecrimisil Davalarında Görevli ve Yetkili Mahkeme Nasıl Belirlenir?  İntifadan Men Koşulu Nedir? Hukuksal Semere Getiren Yerler İçin Farklı Usuli Kurallar Nelerdir?  Yararlanma İsteği Hangi Şekillerde Açıklanabilir? Haklı Bir Nedene Dayalı İşgal Ne Demektir?  Apartmanın Ortak Al...
240,50 TL
Hukuk Davaları Cilt:2 (Sulh Hukuk Mahkemesi Davaları - Miras Hukuku Davaları -Kadastro Mahkemesi Davaları) Ücretsiz Kargo
Yazar: Efrail AYDEMİR, Ahmet Cemal RUHİ, Sema GÜLEÇ UÇAKHAN, Çilem BAHADIR, Mutlu DİNÇ
HR028-2 Hukuk Davaları Cilt:2 (Sulh Hukuk Mahkemesi Davaları - Miras Hukuku Davaları- Kadastro Mahkemesi Davaları) Editörler: Av. Efrail AYDEMİR -Dr. Ahmet Cemal RUHİ - Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN - Av. Çilem BAHADIR - Av. Mutlu DİNÇ 2019/01 2. Baskı, 624 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-02-5307-2 Konu Başlıkları Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görevine Giren Davalar, Efrail AYDEMİR – Çilem BAHADIR – Mutlu DİNÇ – Mahir Ersin GERMEÇ – Zelal NARÇİN – Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ Miras Hukukundan Kaynaklanan Davalar, Erh...
160,00 TL
Tensip, Ön inceleme ve Hukuki Yazışma Örnekleri Ücretsiz Kargo
Yazar: Ahmet Cemal RUHİ
HR018 Tensip, Ön inceleme ve Hukuki Yazışma Örnekleri Ahmet Cemal RUHİ 2013/03 3. Baskı, XL+1324 Sayfa  ISBN 978-605-146-105-2 ...
120,00 TL
Çocuk Hukuku ve Çocuk Hakları Ücretsiz Kargo
Yazar: Hayrunnisa ÖZDEMİR, Ahmet Cemal RUHİ
HY962 Çocuk Hukuku ve Çocuk Hakları Doç. Dr. Hayrunnisa ÖZDEMiR - Av. Ahmet Cemal RUHi 2016/09 Baskı, XXVI+1316 Sayfa, Ciltli ISBN 978-605-152-417-7  ...
148,15 TL
Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 71 (5 Sayfa)