Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Canan RUHİ - Ahmet Cemal RUHİ
ISBN: 978975261459
Stok Durumu: Stokta var
243,00 TL 270,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Canan RUHİ, Ahmet Cemal RUHİ
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları

Canan RUHİ, Ahmet Cemal RUHİ

2020/09 1. Baskı, 1160 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-975-2-6145-9

Bu eser, hukukçuların konu hakkındaki ihtiyaçları dikkate alınarak ve uygulamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Önemli olan hususlar için okuyucunun dikkatini çekmek üzere dikkat bölümleri oluşturulmuştur. Okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla açıklamaların hemen altında o konuyla ilgili emsal kararlara yer verilmiştir.

Avukatlar, iddia ve savunmalarını kanıtlamak için konuyla ilgili emsal kararlara ihtiyaç duymaktadırlar. Söz konusu ihtiyaçlar dikkate alınarak hazırlanan bu eser, içtihat ağırlıklı bir çalışmadır. Eserin hazırlanmasındaki amaç, hukukçuların konuyla ilgili en güncel emsal kararlara kolayca ulaşmalarını sağlamaktır.

Bu çerçevede konu hakkında Yargıtay'ın ilgili hukuk daireleri ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu tarafından son yıllarda verilmiş kararların tamamı taranarak emsal nitelikte olanlara eserde yer verilmiştir. Eserde yer alan içtihatlar yeni tarihliden eski tarihliye göre sıralanmıştır.

Konu Başlıkları
Muvazaa ve Muvazaa Çeşitleri
Muris Muvazaası Nedeni ile İptal Edilemeyen İşlemler
Muris Muvazaası
Görevli ve Yetkili Mahkeme
Muvazaa İle Bazı Hukuki İşlemler Arasındaki Ayrım
Usul Hukuku ile İlgili Hükümler
Yargılama Harç ve Giderleri
Kanun Yolları
Örnekler
Gerekçeli Mahkeme Kararları


İçindekiler

Önsöz  7

Birinci Bölüm

MUVAZAA VE MUVAZAA ÇEŞİTLERİ

I. MUVAZAA  13

Açıklamalar  13

1. Giriş  13

2. Muvazaanın Tanım ve Hukuki Niteliği  14

3. İyiniyetli Kazanımların Durumu  16

4. Muvazaada Bulunması Gerekli Olan Unsurlar  16

a. Muvazaa Anlaşması  17

b. Görünüşteki İşlem  17

c. Gizli işlem  17

d. Aldatma Kastı  17

II. MUVAZAA ÇEŞİTLERİ  18

Açıklamalar  18

1. Adi (Mutlak) Muvazaa  18

2. Nisbi Muvazaa  19

İkinci Bölüm

MURİS MUVAZAASI NEDENİ İLE İPTAL EDİLEMEYEN İŞLEMLER

1. Bağışlama Yolu İle Yapılan Kazandırmalar  27

2. Gerçek Satış İle Yapılan Kazandırmalar  29

3. Gizli Bağış Yolu İle Yapılan Kazandırmalar  34

4. İntifa Hakkı Tesisi  40

5. İyiniyetle Bağdaşmayan Durumlar  41

6. İyiniyetli Üçüncü Kişiler Adına Yapılan Tesciller  46

7. Kadastro Kanunundaki Özel Düzenlemeler  51

8. Kooperatif Ortaklık Payının Devri  56

9. Mahkeme Kararına İstinaden Yapılan Tesciller  61

10. Minnet Sonucu Yapılan Temlik  62

11. Mirasçılar Arasında Hak Dengesi Gözetilerek Yapılan Paylaştırma  68

12. Motorlu Taşıt Satış ve Tescili İşlemleri  75

13. Şirket Ortaklık Payının Devri  77

14. Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Devri  84

15. Taşınırların Devri İşlemi  89

16. Tüm Mirasçıları Kapsar Şekilde Paylaştırma Yapılması  91

17. Üçüncü Kişiden Alınan Taşınmazın Doğrudan Mirasçı Adına Tescili  94

18. Vasiyetname Yolu İle Yapılan Kazandırmalar  95

Üçüncü Bölüm

MURİS MUVAZAASI

Açıklamalar  97

1. Genel Olarak  97

2. Muris Muvazaasında Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi  105

3. Tapu İptali ve Tescil  109

4. Ecrimisil Talebi  110

Dördüncü Bölüm

GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

Açıklamalar  115

1. Görevli Mahkeme  115

2. Yetkili Mahkeme  119

Açıklama  119

Beşinci Bölüm

MUVAZAA İLE BAZI HUKUKİ İŞLEMLER ARASINDAKİ AYRIM

Açıklamalar  127

1. Muvazaa ile İnançlı İşlem Arasındaki Ayrım  127

2. Muvazaa ile Namı Müstear Kurumu Arasındaki Ayrım  128

3. Muvazaa ile İptal Davası Arasındaki Ayrım  129

4. Muris Muvazaası ile Önalım Hakkı Arasındaki İlişki  129

5. Muris Muvazaası ve Tenkis Davası Arasındaki Ayrım  131

Altıncı Bölüm

USUL HUKUKU İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

Açıklamalar  139

I. Genel Olarak  139

1. Mirasbırakan Hayatta İken Dava Açılamaz  139

2. Muvazaalı Hukuki İşlemden Zarar Gören Mirasçılar Dava Açabilir  141

3. Vefat Eden Kök Mirasçı Yerine Vefat Eden Kişinin Mirasçıları Dava Açabilir  142

4. Ölen Kişi Adına Tescil İstenilemez  144

5. Tüm Mirasçıların Payları Oranında Tescil Talep Edilmesi  146

6. Terekeye Temsilci Atanması  151

7. Dava Kayıt Malikine Karşı Açılır  152

8. Davanın Devamı Esnasında Taşınmazın Devri  153

9. Tapu İptal ve Tescil Talebi  154

10. İhtiyati Tedbir İstemi  156

11. Haksız Fiil Kuralları Çerçevesinde Tazminat Davası  157

12. Terditli Dava Açılması  163

II. Taraflar  167

1. Davacı  167

2. Davalı  171

3. Elbirliği Mülkiyetinde Terekeye Temsilci Atanması  171

4. İspat  179

5. Yargılamada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar  194

a. İnfazda Tereddüt Doğurmayacak Şekilde Hüküm Kurulmalı  194

b. Murisin Gerçek İradesi Araştırılmalı  197

c. Ehliyet Konusu Muvazaadan Önce Araştırılması Gereken Bir Husustur  200

d. İptal Davasında, Tescil İsteği  209

e. Aşırı Nispetsizlik Muvazaa İçin Karinesi Oluşturur  212

f. Satış Bedeli İle Keşfen Belirlenen Bedel Arasındaki Fark Tek Başına Muvazaası Olgusunun Kanıtı Sayılamaz  220

g. Yapılan İşlem Hayatın Olağan Akışına Uygun Olmalıdır  224

6. Zamanaşımı  226

Yedinci Bölüm

YARGILAMA HARÇ VE GİDERLERİ

Açıklamalar  237

1. Yargılama Harçları  240

2. Yargılama Masrafları  246

3. Vekâlet Ücreti  252

Sekizinci Bölüm

KANUN YOLLARI

I. OLAĞAN KANUN YOLU  259

A. İstinaf  259

B. Temyiz  259

ÖRNEKLER

DAVA DİLEKÇELERİ  261

TENSİP VE ÖN İNCELEME TUTANAKLARI  274

HUKUKİ YAZIŞMA (MÜZEKKERE) ÖRNEKLERİ  283

GEREKÇELİ MAHKEME KARARLARI  289

YARGITAY DAİRE KARARLARI  307

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI  1111

Yararlanılan Kaynaklar  1157

Kavramlar Dizini  1159

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar