Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Sempozyumu II ve Makaleler - Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Merhum Mehmet Kılıç'a Armağan

315,00 TL 350,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Tekin MEMİŞ, Bahar ŞİMŞEK, Özge Sellin ŞENER
Baskı Tarihi 2020/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Sempozyumu II ve Makaleler - Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Merhum Mehmet Kılıç'a Armağan

Editörler : Prof. Dr. Tekin MEMİŞ, Arş. Gör. Bahar ŞİMŞEK, Arş. Gör. Özge Selin ŞENER

2020/08 1. Baskı, 671 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-625-7899-85-7

Bu eser, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenmiş bulunan "Sermaye Şirketlerinde Çıkma, Çıkarılma ve Fesih" konulu Ticaret Hukuku Sempozyumu'nda sunulan bildiriler, makaleler ve anı yazılarından oluşmaktadır. Bu alanda seçilmiş bildirilerden oluşan verimli bir etkinliğin ardından bildiriler kitaplaştırılmıştır. Sempozyum, şirketler hukukunun en tartışmalı konularına odaklanmıştır. Eserin gerek teori gerekse uygulamaya önemli ölçüde katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Eser, çok sayıda tartışmalı konuya açıklık getirmektedir. Elbette yeni tartışmaların kapılarını araladığı da muhakkaktır. Sempozyum kitabında ayrıca başka hukuk alanlarından makaleler de bulunmaktadır. Bu eser, erken kaybetmiş olduğumuz merhum Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Mehmet Kılıç'ın anısına ithaf edilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   SEMPOZYUM TEBLİĞLERİ


    TTK.m. 202/II Hükmünde Belirlenen Payları Satma Hakkının Kapsamı, Eleştiri ve Değerlendirmeler
    Prof. Dr. Tekin MEMİŞ


     Sermaye Şirketlerinin Birleşmesinde Zorunlu Ayrılma Akçesi ve Bu Yolla Çıkarılacak Ortakların Menfaatlerinin Korunması
     Dr. Öğr. Üyesi Ali Murat SEVİ


      Şirket Değerleme Yöntemlerinin Sermaye Şirketlerinde Çıkma, Çıkarılma ve Fesih Davalarına Etkisi
      Doç. Dr. İrfan AKIN


       Sermaye Şirketlerinde Çıkma, Çıkarılma ve Fesih Davalarının Dava Şartı Olarak Arabuluculuğun (TTK m. 5/A) Kapsamı Açısından Değerlendirilmesi
       Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Can GÖKSOY


        TK m. 530 Hükmüne Dayalı Olarak Açılan Fesih Davasında, Davacı Pay Sahibinin Çıkarılmasına Karar Verilip Verilemeyeceği Davanın, TK m. 531 Hükmü Uyarınca Karara Bağlanmasının Mümkün Olup Olmadığı
        Dr. Öğr. Üyesi Fatih AYDOĞAN


         Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi Davasında Davacı Sıfatı -Yargının Yaklaşımı ve Tartışmalar-
         Dr. Sinan H. YÜKSEL


          Anonim Ortaklığın Haklı Sebeple Feshi Davasının Özellik Arz Eden Hususları Hakkında Bir Değerlendirme
          Dr. Öğr. Üyesi Fatih YURTBAŞI


           Limited Şirkette Haklı Sebeple Fesih ve Haklı Sebeple Çıkma Davaları Arasındaki İlişki
           Doç. Dr. Burak ADIGÜZEL
           Dr. Öğr. Üyesi Özlem İLBASMIŞ HIZLISOY


            Limited Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davalarında, Geçici Hukuki Korumalar ile Çıkarma Kararlarının Uygulanmasına Dair Güncel Sorunlar ve İlgili Yargıtay Kararları
            Dr. Öğr. Üyesi Murat ŞAHİN
            Av. Ufuk KULA


             MAKALELER


              Ceza Hukukundaki Koruma ve Güvenlik Tedbirleri Yönünden Ticaret Şirketleri
              Av. Prof. Dr. Ahmet BATTAL


               Sıra Cetveline İtiraz Davalarında Kesin Hüküm
               Dr. Öğr. Üyesi Uğur BULUT


                Anayasa Mahkemesi'nin Eyüp Kurt Başvurusu Hakkında Verdiği Kararın Medenî Yargılamada İspat Hakkı Bakımından Yarattığı Etkilerin Değerlendirilmesi
                Dr. Pınar ÇİFTÇİ


                 Dealing With Online Infringements: Could Duty of Care Be Imposed on Internet Intermediaries?
                 Dr. Berrak GENÇ


                  Anonim Şirketlerde Toplumsal Çıkarlar ile Pay Sahipleri Arasındaki Çıkar Çatışmalarına İlişkin Bir Amerikan Yüksek Mahkeme Kararı: Dodge v. Ford Motor Co. (Karar Çevirisi)
                  (Çev.) Av. Burak KEÇECİOĞLU
                  (Çev.) Av. Berkan KAYA


                   Hayali Bir Kurum: İhtiyatî Tedbir Mahiyetinde İhtiyati Haciz
                   Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES


                    Kefilin İcra ve İflas Yoluyla Takibi
                    Dr. Vildan PEKSÖZ


                     Sağlık Sigortasının Hukuki Niteliği
                     Ar.ş Gör. Dursun SAAT


                      Karar İncelemesi Gemi Kazası Sonucu Yaralanan Yolcuya Karşı Sorumlu Olan Kişilerin Tespiti ve Sorumluluğun Hukuki Dayanağı
                      Prof. Dr. Vural SEVEN


                       İşveren Kavramı Bağlamında Şirket Topluluğunda İş Güvencesinin Değerlendirilmesi
                       Dr. Öğr. Üyesi Başak SOMEREN ALP


                        Halka Açılmak Amacıyla Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı ve Bu Özelde Sermaye Artırımına İlişkin Tartışmalı Meseleler
                        Dr. Gökçen TURAN


                         Deniz Yük Sigortalarında Konteynerin Elverişsizliğinin Sigorta Koruması Üzerindeki Sonuçları
                         Dr. Doğuş Taylan TÜRKEL

                         Yorum Yap

                         Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
                         İlgili Yayınlar