Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach'a Armağan

1.453,50 TL 1.615,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Feridun Yenisey,İzzet Özgenç,Ayşe Nuhoğlu,Adem Sözüer,Faruk Turhan
Baskı Tarihi 2018/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach'a Armağan

Prof. Dr. Feridun Yenisey (Editör), Prof. Dr. İzzet Özgenç (Editör), Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu (Editör), Prof. Dr. Adem Sözüer (Editör), Prof. Dr. Faruk Turhan (Editör)

2018/05 1.Baskı,1464 Sayfa,Ciltli

ISBN 978-975-02-4843-6

Konu Başlıkları
Anı ve Değerlendirme Yazıları
Türk Dostu Olmak: Frau Dr. İur. Tellenbach, Prof. Dr. Köksal Bayraktar
Türk Ceza Hukukçuları Ailesinin Yardımsever Dostu Silvia Tellenbach Hakkında, Prof. Dr. Feridun Yenisey
Mümtaz Kişilik ve Bilim İnsanı: Dr. Dr. H.C. Silvia Tellenbach, Prof. Dr. Faruk Turhan
Saygıdeğer Tellenbach Hocam'a, Dr. Mehmet Arslan
Eserleriyle Dr. Tellenbach'ı Tanımak, Av. Ayşe Özge Atalay
Ceza Hukukuna İlişkin Çalışmalar
TCK'nın 85'inci Maddesinin İkinci Fıkrası ile İlgili Bir Yargıtay Kararının Değerlendirilmesi, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hulusi Akkaş
Yargı Kararı İncelemesi Kasten İnsan Öldürme – Kasten Yaralama, Prof. Dr. A. Köksal Bayraktar
Bericht Über Die Entscheidung „Soldaten Sind Mörder" Meinungsfreiheit Und Ehrschutzdelikte, Hilf. Doz. Dr. Selman Dursun
Taksirli İflas Suçu, Doç. Dr. Ali Hakan Evik
Çocuğun Soybağını Değiştirme Suçu, Arş. Gör. Fatma Umay Genç
Örtülü Kazanç Aktarımı Çerçevesinde Güveni Kötüye Kullanma Suçunun Şirketler Topluluğu İlişkisinde Bağlı Halka Açık Ortaklıklarda Oluşum Zamanı, Yrd. Doç. Dr. Neslihan Göktürk
Bekämpfung Der Tachomanipulation Durch Datentransfer – Oder: Kriminalitätsprävention Ist Besser Als Neues Strafrecht! Prof. Dr. Dr. Eric Hilgendorf
Türk Sermaye Piyasası Hukukunda Piyasa Dolandırıcılığı Suçu , Yrd. Doç. Dr. Mahmut Kaplan Arş. Gör. Cem Ümit Beyoğlu
Dolandırıcılık Suçunda Aldatma Unsuru Üzerine Bir İnceleme, Arş. Gör. Ali Şahin Kılıç
Avrupa Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Terörizmin Bastırılması Sözleşmelerine İlişkin Düşünceler, Arş. Gör. Erdem İzzet Külçür
İlaçların Tıbbi Müdahalede Kullanılmasından, Üretilmesinden, Satılmasından Kaynaklanan Suçlar Çerçevesinde Hekim, İlaç Üreticisi ve Eczacının Ceza Sorumluluğu, Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu
Marka Hakkına Tecavüz Suçu, Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu
Organized Crime in Italian Criminal Law And Practice: An Overview Of Some Current Problems, Dr. Attilio Nisco
Yargıtay Kararları Işığında Kanuni Temsilcisinin Rızası Dışında Evi Terk Eden Çocuğu Ailesini veya Yetkilileri Haberdar Etmeksizin Tutma Suçu (TCK M. 234–3) , Arş. Gör. Gökhan Ölmez
Fuhuş ve Hukuk, Prof. Dr. İzzet Özgenç
"Resmi Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek" Suçu (TCK, M. 205) İle "Özel Belgeyi Bozmak, Yok Etmek veya Gizlemek" Suçuna (TCK, M. 208) İlişkin Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. İzzet Özgenç Prof. Dr. Adem Sözüer
Yüksek Eyalet Mahkemesi Karar İncelemesi – Önemsiz Fiillerin Cezalandırılması ve Ölçülülük İlkesi, Arş. Gör. Salih Özkan
"Richterrecht Im Strafrecht", Rechtsmissbrauch Im Bereich Des Steuerstrafrechts Und Die Rechtsnachfolge Von Strafgesetzen In Der Italienischen Rechtsordnung, Prof. Dr. Lorenzo Picotti
Organized Crimes And Organized Criminal Groups In The Iranian Criminal Law, Prof. Dr. Mansour Rahmdel
Ceza Hukukundan Güvenlik Hukukuna Paradigma Değişimi: Küresel Risk Toplumunun Yeni Güvenlik Mimarisi Hakkında, Prof. Dr. Dr. H.C. Mult. Ulrich Sieber Tercüme: Dr. Mehmet Arslan
İntihara Yönlendirme Suçu, Yrd. Doç. Dr. Hasan Sınar
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi Suçu (TCK. M. 118), Yrd. Doç. Dr. Cem Şenol
Suç Örgütüne Yardım Etme Suçunun Özel Görünümlü İştirak Olarak Kabul Edilmesi, Dr. M. Emre Tulay (Ll.M. Bochum)
Tüzel Kişilerin Cezai Sorumluluğu, Arş. Gör. Asuman İnce Tuncer
Kamuya Açık Mahallerde Fonogramların Umuma İletimi Suçu Bakımından Şikayet Hakkı, Arş. Gör. Aras Türay
Suç Uydurma Suçu (TCK. M. 271), Arş. Gör. Osman Gazi Ünal
Suçu Bildirmeme Suçu, Arş. Gör. Fatih Yurtlu
Ceza Muhakemesi ve İnfaz Hukukuna İlişkin Çalışmalar
Şüphelinin İfade Verme ve İrade Özgürlüğü, Dr. Mehmet Arslan, Ll.M
İham İçtihatları Işığında Ne Bis in Idem Etkisi, Yrd. Doç. Dr. Asiye Selcen Ataç
Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay Kararları Işığında Tutuklama Kararlarına Karşı Bireysel Başvuruda CMK. 141. Maddenin Durumu, Arş. Gör. Özlem Çelik Başbozkurt
Önödeme ve Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi, Yrd. Doç. Dr. Ali Emrah Bozbayındır
Just Miranda RulesMiranda Just "Rules"?: A RightDaytime Dream Of Children Drifted Into Crime? R.A. Ezgi Cankurt
Ceza Soruşturması İle Kovuşturması Evrelerinde Uygulanan Yayın Yasağı Kararlarının Hukuki Dayanağı, Prof. Dr. Nur Centel – Prof. Dr. Hamide Zafer
Ceza Yargılamasında Yasayolunun Amacı ve Ayrımları, Prof. Dr. Ali Rıza Çınar
Soruşturmada Tuzağa Düşürme Yasağı, Yrd. Doç. Dr. Koray Doğan
Ceza Muhakemesinde Temyiz İnceleme Mercii Olarak Yargıtay, Temyiz İncelemesinde Hukuki Denetim ve Hukuki Denetimin Sınırları, Prof. Dr. Ahmet Gökcen – Yrd. Doç. Dr. Kerim Çakır
Verurteilung Eines Abwesenden Angeklagten Im Strafbefehlsverfahren Nach Bestellung Eines Pflichtverteidigers Gemäß § 408b Stpo,Prof. Dr. Osman Isfen
Türk Ceza Yargılaması Pratiğinde Avukatın Rolü, Av. Vehbi Kahveci, Llm.
Hürriyeti Bağlayıcı Cezaların İnfazıyla Hükümlünün Islahının Sağlanması Mümkün müdür? Doç. Dr. Hakan Karakehya
Die Revision Im Türkischen Strafverfahren – Anmerkungen Zur Praxis, Prof. Dr. Serap Keskin Kiziroğlu
Suçluların Geri Verilmesinde Yeni Arayışlar: Geri Vermede Basitleştirilmiş Usul, Burcu Baytemir Kontacı, L.Lm.
Ceza Muhakemesi Hukukumuzdaki Son Gelişmeler Karşısında Müdafi, Av. Dr. Salih Oktar
Ceza Hukukunda Avukatın Kamu Görevlisi Olarak Kabul Edilebilirliği Sorunu , Prof. Dr. Veli Özer Özbek – Dr. Serkan Meraklı
Die Aktuellen Probleme In Der Praxis Des Türkischen Strafvollstreckungsrechts, Prof. Dr. İzzet Özgenç
Kamu Görevlilerinin Yargılanması, Prof. Dr. Sami Selçuk
Temel Hak ve Özgürlüklere Dair Düzenlemeleri Aleyhe Yorumlama Sorunu, Prof. Dr. Cumhur Şahin
Ceza Muhakemesindeki Sürelerin Kusur Olmaksızın Geçirilmesinde Eski Hale Getirme, Prof. Dr. Faruk Turhan
İstinafta Maddi ve Hukuki Mesele Denetimi, Prof. Dr. Feridun Yenisey
Diğer Çalışmalar
Migration Und Integratpon: Ein Kontroverses Thema in Deutschland, Yrd. Doç. Dr. İhsan Yılmaz Bayraktarlı
Kişisel Veri Denetim Otoriteleri, Doç. Dr. Seydi Kaymaz
Gerçek Bir Hukukçu, Prof. Dr. Ahmet Mumcu
Bedürftigkeitsunterhalt Nach Türkischer Rechtsprechung, Prof. Dr. Bilge Öztan – Prof. Dr. Fırat Öztan
Überlegungen Und Freie Gedanken Zum Begriff „Akademie", Prof. Dr. Sergio Seminara
Siyasi Meşruiyetin Kaynağının Özgürlük veya Adalet Oluşu ve Sonuçları – Maddi ve Şekli Meşruiyet, Prof. Dr. Doğan Soyaslan

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar