Borcun İfa Edilmediği Defi (Ödemezlik Defi)

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Cüneyt PEKMEZ
ISBN: 9786257528818
306,00 TL 340,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Cüneyt PEKMEZ
Baskı Tarihi 2021/10
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 500

Borcun İfa Edilmediği Defi (Ödemezlik Defi)

Dr. Cüneyt PEKMEZ

"Borcun İfa Edilmediği Defi ( Ödemezlik Def'i)" Türk Borçlar Kanunu madde 97'e dayanan, alacaklının karşı edimi gereği gibi ifa edene veya ifasını teklif edene kadar borçluya edimin ifasından kaçınabilme imkanı veren savunmadır. Tarihsel temeli Roma hukukuna uzanan bu savunma, İsviçre ve Türk hukuklarında olduğu gibi Alman hukukunda da ciddi teorik tartışmaları barındırmakta, bu tartışmalarda benimsenecek tutum pratik sonuç farklılıklarına da yol açmaktadır. Bu yönüyle, savunma yargılama hukuku ve icra hukuku açısından da önemli uygulama alanına sahiptir. Yazar, savunmayı hem teorik hem de uygulamadaki görünümleriyle birlikte ele almakta, ortaya çıkan sorunlara çözümler sunarak savunmayı değişik açılardan incelemektedir.(ARKA KAPAKTAN)


  İçindekiler


   Giriş
   Birinci Bölüm
   Borcun İfa Edilmediği Definin İçeriği ve Genel Hususlar
   I. Savunmanın Tarihsel Gelişimi
   A. Genel Olarak
   B. Roma Hukuku
   C. Ortak Hukuk Dönemi
   D. Doğal Hukuk Dönemi
   E. Savunmanın Alman Hukuku'nda Gelişimi
   F. Savunmanın Türk ve İsviçre Hukuku'nda Gelişimi
   G. Savunmanın Uluslararası Hukuki Düzenlemelerde Gelişimi
   II. Savunmanın Amacı
   A. Aynı Anda İfayı Sağlama ve Ahde Vefa İlkesine Bağlı Kalma
   B. Güveni Sağlama Riskinin Alacaklıya Yüklenmesi ve Baskı Aracı Olması
   C. Edimi İfasından Kaçınabilmeyi Sağlayan Sınırlı Bir "Teminat"
   D. Karşı Edimin Elde Edilememesinden Doğan Risklerin Önlenmesi
   III. Savunmanın Hukuki Niteliği
   A. Genel Olarak
   B. Bağımsız Defi Niteliği
   C. Geciktirici Defi Niteliği
   D. Tam-Kısmi Defi Ayrımının Gereksizliği
   IV. Savunmanın Hukuki Dayanağı: Aynı Anda İfa
   A. TBK m. 97'nin Aynı Anda İfa ile Olan İlişkisi
   B. Aynı Anda İfa Prensibinin Dayanağı
   C. Aynı Anda İfanın Gerçekleştirilmesindeki Zorluklar


    İkinci Bölüm
    Borcun İfa Edilmediği Definin Şartları
    I. Genel Olarak
    II. Karşılıklı Borç Yükleyen Borç İlişkisinin Varlığı
    A. Genel Olarak
    B. Edimler Arasında Mübadele İlişkisi (Synallagma)
    C. Edimler Arasında Denklik Unsuru
    III. Muaccel Edim ve Karşı Edim Borçlarının Varlığı
    A. Edim ve Karşı Edim Borçlarının Varlığı
    B. Edim ve Karşı Edimin Muacceliyeti
    IV. Önce İfa Yükümlülüğünün Olmaması
    A. Genel Olarak
    B. Önce İfa Yükümlülüğünün Çeşitleri
    C. Önce İfa Yükümlülüğünün Dayanakları
    D. Önce İfa Yükümlülüğünün Sonuçları
    E. Önce İfa Yükümlülüğünün Sona Ermesi ve Sınırı
    V. Karşı Edimin Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemiş ya da İfasının Teklif Edilmemiş Olması
    A. Genel Olarak
    B. Karşı Edimin İfasının Hiç veya Gereği Gibi Teklif Edilmemiş Olması
    C. Karşı Edimin Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemiş Olması


     Üçüncü Bölüm
     Borcun İfa Edilmediği Definin Uygulama Alanı
     I. Genel Olarak
     II. Borç İlişkisinin Niteliği Bakımından
     A. Genel Olarak
     B. Sözleşmeye Dayanan Borç İlişkilerinde
     C. Sözleşme Dışı Borç İlişkilerinde Definin Uygulanması
     III. Definin İleri Sürülmesinde Özellik Arz Eden Durumlar
     A. Üçüncü Kişinin İlişkiye Etki Ettiği Durumlarda
     B. Birden Çok Alacaklı ve/veya Borçlu Olması Durumunda
     C. Edimin Sürekli veya Dönemli Nitelikte Olması Durumunda
     IV. Definin İleri Sürülebilirliğinin Sınırı
     A. Hakkın Kötüye Kullanılması Çerçevesinde
     B. Sözleşme ile Definin Uygulanabilirliğinin Sınırlandırılması
     C. Kanundan Doğan Sınırlamalar
     V. Definin İleri Sürülebilirliğinin Genişle (til) mesi
     A. Genel Olarak
     B. Borçlunun İfadan Aczi Defi (TBK m. 98)
     C. Sözleşme ile Definin Uygulama Alanının Genişletilmesi
     D. Uygulama Alanının Genişletilmesi Çabaları ve Özellikle Şahsi Hapis Hakkı (obligatorisches Retentionsrecht)


      Dördüncü Bölüm
      Definin İleri Sürülmesinin Hüküm ve Sonuçları
      I. Definin İleri Sürülmesinin Hükümleri
      A. Genel Olarak
      II. Definin İleri Sürülmesinin Sonuçları
      A. Genel Olarak
      B. Definin Borçlu Temerrüdü Üzerindeki Etkisi
      C. Defi ve Zamanaşımının Birbirine Etkisi
      D. Defi ve Takasın Birbirine Etkisi
      E. Definin Davada İleri Sürülmesiyle Verilecek Mahkeme Kararı ve Sonrası
      Sonuç


       Kaynakça

       Yorum Yap

       Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.