Boşanmada Mal ve Paraların Paylaşılması

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
ISBN: 9789750293474
589,50 TL 655,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Baskı Tarihi 2024/07
Baskı Sayısı 4
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 544

Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
  • İÇİNDEKİLER
  • İçindekiler
  • 3. Baskıya Önsöz  7
  • Kısaltmalar  17
  • ÖNEMLİ BİLGİLER  19
  • Birinci Bölüm
  • GENEL BİLGİLER
  • I. TANIM VE KAVRAMLAR  23
  • A. Evlenme, Boşanma ve Evliliğin Genel Hükümleri  23
  • 1. Mal Rejimleri  24
  • 2. Üçüncü Kişilerin Korunması  24
  • B. Genel Bilgiler  25
  • 1. Görevli Mahkeme  26
  • 2. Yetkili Mahkeme  34
  • 3. Zamanaşımı  36
  • 4. İspat  37
  • 5. Velayet Hakkı  38
  • 6. Bağışlama  39
  • C. Mal Rejimi Davalarına İlişkin Uyuşmazlıklar  40
  • 1. Edinilmiş Mallar (Artık Değer) Üzerinde Kural Olarak Davacının TMK 236/1. Maddesi Gereğince Yarı Oranında Katılma Alacağı Hakkı Bulunmakta mıdır?  40
  • 2. TMK. 222/1. Fıkrasına Göre, Belirli Bir Malın Eşlerden Birine Ait Olduğunu İddia Eden Kimse İddiasını İspat Etmekle Yükümlü müdür?  42
  • 3. Mal Rejimi Nedir?  43
  • 4. Denkleştirme Davası Taksim Yapılana Kadar Zamanaşımına Tabi Olmadan Herzaman Açılabilirmi?  47
  • 5. Katkı Payı Alacağı – Değer Artış Payı Alacağı– Artık Değere Katılma Alacağı Nedir?  49
  • 6. Mal Rejimi Ölüm Tarihi İtibarıyla Sona Ermesi (TMK’nın 225/1. m) .  61
  • 7. Bağış Tasarrufu?  67
  • 8. Malın Bütününü – Bölünmeden – Talep Hakkı?  68
  • 9. Uygulama – Örnek Hesaplamalar?  71
  • İkinci Bölüm
  • MEVZUAT – ÖRNEK KARARLAR
  • I. İÇTİHATLI MEVZUAT İNCELEMESİ  85
  • A. Mal Rejimi  85
  • 1. Yasal Mal Rejimi  85
  • a. Mevzuat  85
  • b. Örnek Kararlar  85
  • 2. Mal Rejimi Sözleşmesi  118
  • a. Mevzuat  118
  • b. Örnek Kararlar  119
  • 3. Olağanüstü Mal Rejimi  119
  • a. Mevzuat  119
  • b. Örnek Kararlar  120
  • 4. Mal Ayrılığına Geçişten Dönme  132
  • a. Mevzuat  132
  • b. Örnek Kararlar  132
  • 5. Cebrî İcra Hâlinde  133
  • a. Mevzuat  133
  • b. Örnek Kararlar  134
  • 6. Eski Rejime Dönme  135
  • a. Mevzuat  135
  • b. Örnek Kararlar  135
  • 7. Alacaklıların Korunması  136
  • a. Mevzuat  136
  • b. Örnek Kararlar  137
  • 8. Mal Rejiminin Tasfiyesi Davalarında Yetki  138
  • a. Mevzuat  138
  • b. Örnek Kararlar  139
  • 9. Bir Eşin Mallarının Diğeri Tarafından Yönetimi  152
  • a. Mevzuat  152
  • b. Örnek Kararlar  152
  • B. Edinilmiş Mallara Katılma  155
  • 1. Mülkiyet  155
  • a. Mevzuat  155
  • b. Örnek Kararlar  156
  • 2. Edinilmiş Mallar  171
  • a. Mevzuat  171
  • b. Örnek Kararlar  171
  • 3. Kişisel Mallar  194
  • a. Mevzuat  194
  • b. Örnek Kararlar  195
  • 4. Sözleşmeye Göre  204
  • a. Mevzuat  204
  • b. Örnek Kararlar  204
  • 5. İspat  207
  • a. Mevzuat  207
  • b. Örnek Kararlar  207
  • 6. Yönetim, Yararlanma ve Tasarruf  228
  • a. Mevzuat  228
  • b. Örnek Kararlar  228
  • 7. Malların Geri Alınması ve Borçlar  232
  • a. Mevzuat  232
  • b. Örnek Kararlar  232
  • 8. Değer Artış Payı  247
  • a. Mevzuat  247
  • b. Örnek Kararlar  248
  • 9. Eşlerin Paylarının Hesaplanması  258
  • a. Mevzuat  258
  • b. Örnek Kararlar  258
  • 10. Eklenecek Değerler  278
  • a. Mevzuat  278
  • b. Örnek Kararlar  279
  • 11. Kişisel Mallar ile Edinilmiş Mallar Arasında Denkleştirme  306
  • a. Mevzuat  306
  • b. Örnek Kararlar  307
  • 12. Artık Değer  319
  • a. Mevzuat  319
  • b. Örnek Kararlar  319
  • 13. Değerin Belirlenmesi  334
  • a. Mevzuat  334
  • b. Örnek Kararlar  334
  • 14. Gelir Değeri  344
  • a. Mevzuat  344
  • b. Örnek Kararlar  344
  • 15. Artık Değere Katılma  350
  • a. Mevzuat  350
  • b. Örnek Kararlar  350
  • 16. Sözleşmeye Göre  365
  • a. Mevzuat  365
  • b. Örnek Kararlar  366
  • 17. Aile Konutu ve Ev Eşyası  382
  • a. Mevzuat  382
  • b. Örnek Kararlar  383
  • 18. Üçüncü Kişilere Karşı Dava  397
  • a. Mevzuat  397
  • b. Örnek Kararlar  398
  • 19. Mal Ayrılığı  416
  • a. Mevzuat  416
  • b. Örnek Kararlar  418
  • 21. Paylaştırma Yöntemi  422
  • a. Mevzuat  422
  • b. Örnek Kararlar  424
  • 22. Mal Ortaklığı  430
  • a. Mevzuat  430
  • b. Örnek Kararlar  433
  • 23. Kişisel Borçlar  433
  • a. Mevzuat  433
  • b. Örnek Kararlar  436
  • Üçüncü Bölüm
  • UYGULAMA VE ÖRNEKLER
  • NAFAKA – DAVA DİLEKÇESİ  441
  • NAFAKANIN KALDIRILMASI – VELAYET – DAVA DİLEKÇESİ  444
  • BOŞANMA – SOYADIN KULLANILMASI – DAVA DİLEKÇESİ  447
  • ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ I  448
  • ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ II  449
  • ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ III  451
  • ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ IV.  452
  • ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ V. – EDİNİLMİŞ MAL  454
  • ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ VI.  456
  • ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – DAVA DİLEKÇESİ VII.  457
  • EVLİLİĞİN MUTLAK BUTLANI – AKIL HASTALIĞI – DAVA DİLEKÇESİ  459
  • ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK – ZİYNET EŞYASI – DAVA DİLEKÇESİ  461
  • CEVAP – AİLE KONUTU – MUVAZAA NEDENİYLE DOSYANIN TEFRİKİ – MUVAZAA DIŞINDAKİ TALEP YÖNÜNDEN GÖREVSİZLİK KARARI VERİLMESİ  464
  • DELİL DİLEKÇESİ  469
  • YAŞ KÜÇÜKLÜĞÜ NEDENİYLE TMK. 124 MADDESİ UYARINCA EVLENMESİNE İZİN VERİLMESİ TALEBİ  470
  • VELAYET VE NAFAKA İSTEMİ  471
  • MUVAZAALI İŞLEM – DAVA DİLEKÇESİ  473
  • İSTİNAF – MUVAZAALI SATIŞ İPTALİ DAVASI – İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ  475
  • GÖREVLİ MAHKEME – MUVAZAALI İŞLEM – İSTİNAF DİLEKÇESİ I  477
  • MUVAZAALI İŞLEM – İSTİNAF II  480
  • TEMYİZ DİLEKÇESİ  482
  • BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ I  484
  • BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ II  485
  • BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ III  486
  • BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ IV.  487
  • BOŞANMA – MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ V  488
  • MAL ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ  489
  • MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ I  491
  • MAL AYRILIĞI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ II–  494
  • İBRANAME – BOŞANMA – MAL REJİMİ – ANLAŞMA PROTOKOLÜ  495
  • BİLİRKİŞİ RAPORU I / edinilmiş mallara katılma rejimi  496
  • BİLİRKİŞİ RAPORU II / katkı miktarı ile katkı oranının tespiti  502
  • BİLİRKİŞİ RAPORU III/ Aile konutu  506
  • BİLİRKİŞİ RAPORU V / Mal rejim sözleşmesinin tasviyesi  510
  • Kaynakça  515
  • Kavram Dizini  517

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.