Ceza Hukuku Özel Hükümler Pratik Çalışma Kitabı

225,00 TL 250,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mehmet Emin ARTUK, Esra ALAN AKCAN, Alaaddin EGEMENOĞLU, Erkam YILMAZ
Baskı Tarihi 2023/09
Baskı Sayısı 6
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 264

Ceza hukuku derslerinde anlatılan teorik bilgilerin öğrenciler tarafından somut olaylara uygulanmasında ve öğrencilerin muhakeme kabiliyetlerinin geliştirilmesinde, olay soruları ve mahkeme içtihatlarının tahlili büyük bir önem arz etmektedir. Bir olayın suç teşkil eden bir fiil olduğunu ve dolayısıyla suç tipini doğru olarak belirleyen öğrencinin, o suç tipiyle ilgili unsurları bildiği ve teorik dersleri kavradığı anlaşılmaktadır.

İki bölümden meydana gelen kitabın birinci bölümünde olay ve yargı kararlarının incelenmesi ve çözümüne, ikinci bölümünde ise ceza hukuku özel hükümler dersi sınav sorularına yer verilmiş, eserde yer alan soruların tamamının çözümlü olması sağlanmıştır.

İçindekiler
Beşinci Baskıya Önsöz  5
Dördüncü Baskıya Önsöz  7
Üçüncü Baskıya Önsöz  9
İkinci Baskıya Önsöz  11
Önsöz  13
Kısaltmalar  19
Birinci Bölüm
OLAY VE MAHKEME KARARLARININ ÇÖZÜM YÖNTEMİ
I. GENEL AÇIKLAMALAR  21
II. OLAY SORULARININ ÇÖZÜMÜ  21
A. Fail ve Mağdurlarını Göstermek Suretiyle Olayda Somut Olarak Hangi Hareketin, Hangi Suçun Oluşumuna Sebebiyet Verdiğini Belirterek, Suçların Tespit Edilmesi  22
B. Varsa Hukuka Uygunluk Sebebi Dolayısıyla Suç Oluşturmayan Eylemlerin Belirlenmesi  23
C. Olayla İlgili Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Hallerin Tespiti  24
D. Şahsi Cezasızlık Sebepleriyle Cezayı Kaldıran veya Azaltan Şahsi Sebeplerin ve Objektif Cezalandırılabilme Şartını İhtiva Eden Suçların Belirlenmesi  25
1. Şahsi Cezasızlık Sebepleri  25
2. Cezayı Kaldıran veya Azaltan Kişisel Sebepler  25
3. Objektif Cezalandırılabilme Şartları  26
E. Somut Olayda Saptanan Suçlar Bakımından Suçun Daha Ağır veya Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Hallerinin ve Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hallerinin Tespiti  26
1. Nitelikli Unsurların Tespiti  26
2. Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçların Tespiti  27
F. Suçun Özel Görünüş Şekillerinden Teşebbüs Aşamasında Kalan ve İştirak Halinde İşlenen Suçlar İle Suçların İçtimaı Hallerinin Tespiti  28
1. Teşebbüs  28
2. İştirak  28
3. İçtima  29
G. Verilen Bilgiler Çerçevesinde Faillerin Sorumluluklarının Belirlenmesi  29
III. MAHKEME KARARLARININ ÇÖZÜM YÖNTEMİ  30
A. Olayın Tespiti  30
B. Çözülmesi Gereken Hukuki Uyuşmazlık  31
C. Uyuşmazlığa Dayanak Kanun Hükümleri  31
D. Mercilerin Görüşleri  31
E. Değerlendirme (Hukuki Kanaat)  32
İkinci Bölüm
CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERSİ
SINAV SORULARI VE PRATİK ÇALIŞMALAR
I. CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ ÇÖZÜMLENMİŞ SINAV SORULARI  33
A. Ara Sınavlar  33
1. İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Ara Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı  33
a. Sorular ve Cevaplar  33
2. İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Ara Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı  37
a. Metin Soruları ve Cevapları  37
3. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Ara Sınav Soruları ve Cevap Anahtarı (20.01.2018)  40
a. Olay  40
b. Sorular ve Cevaplar  42
4. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Ara Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı (29.01.2019)  49
a. Metin Soruları ve Cevaplar  49
b. Olay  52
c. Sorular ve Cevaplar  53
d. Yargıtay Kararı İncelemesi  56
e. Metin Soruları  57
5. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Ara Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı (07.01.2020)  66
a. Metin Soruları  66
b. OLAY I  70
c. OLAY II  70
d. Sorular Ve Cevaplar  71
6. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Çevrimiçi (Online) Arasınav Soru Bankası ve Cevap Anahtarı (29.01.2021)  75
B. Mazeret Sınavları  90
1. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Mazeret Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı (21.02.2018)  90
OLAY I  90
OLAY II  91
Sorular ve Cevaplar  92
2. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Mazeret Sınavı Cevap Anahtarı (27.02.2019)  96
3. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Mazeret Sınavı Cevap Anahtarı (19.02.2020)  102
a. Metin Soruları Ve Cevapları  102
b. OLAY I  105
c. OLAY II  106
d. Sorular ve Cevaplar  106
C. Final Sınavları  109
1. İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Final Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı  109
a. Sorular ve Cevaplar  109
2. İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Final Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı  111
a. Sorular ve Cevaplar  111
3. İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Final Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı  115
a. Sorular ve Cevaplar  115
4. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Final Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı (07.06.2017)  118
a. OLAY I  118
b. OLAY II  119
c. Sorular ve Cevaplar  119
d. Karar İnceleme  125
5. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Final Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı (08.06.2018)  127
a. OLAY I  127
b. OLAY II  127
c. Sorular ve Cevaplar  128
6. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Final Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı (18.06.2019)  135
a. OLAY I  137
b. OLAY II  138
c. Sorular ve Cevaplar  138
7. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Çevrimiçi (Online) Final Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı (12.06.2020)  144
8. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Çevrimiçi (Online) Final Sınavı Soru Bankası ve Cevap Anahtarı (19.06.2021)  159
D. Bütünleme Sınavları  171
1. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Bütünleme Sınavı ve Cevap Anahtarı (13.09.2017)  171
a. OLAY  171
b. Sorular  172
c. Karar İnceleme  177
2. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Bütünleme Sınavı ve Cevap Anahtarı (04.09.2018)  178
a. OLAY I  178
b. OLAY II  179
c. Sorular ve Cevaplar  180
3. İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Bütünleme Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı  186
a. Sorular ve Cevaplar  186
4. İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Bütünleme Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı  189
a. Sorular ve Cevaplar  189
5. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Bütünleme Sınavı ve Cevap Anahtarı (03.09.2019)  193
a. Metin Soruları ve Cevaplar  193
b. OLAY I  196
c. Sorular ve Cevaplar  196
c. OLAY II  199
d. Sorular ve Cevaplar  199
6. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Çevrimiçi (Online) Bütünleme Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarı (02.09.2020)  202
II. CEZA HUKUKU ÖZEL HÜKÜMLER DERSİ ÇÖZÜMLENMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR  211
A. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Pratik Çalışma Soruları ve Cevap Anahtarı (05.12.2018)  211
1. OLAY  211
2. Sorular ve Cevaplar  212
B. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Pratik Çalışma Soruları ve Cevap Anahtarı (12.12.2018)  214
1. OLAY I  214
2. OLAY II  215
3. Sorular ve Cevaplar  215
C. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Pratik Çalışma Soruları ve Cevap Anahtarı (08.05.2019)  218
D. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Pratik Çalışma Soruları ve Cevap Anahtarı (27.11.2019)  221
1. OLAY  221
2. SORULAR VE CEVAPLAR  222
E. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Pratik Çalışma Soruları ve Cevap Anahtarı (25.03.2020)  225
1. Olay  225
F. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Pratik Çalışma Soruları ve Cevap Anahtarı (08.04.2020)  228
1. OLAY  228
2. Sorular ve Cevaplar  229
G. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Karar İnceleme Pratikleri Cevap Anahtarı  231
Yargıtay Karar Dizini  263

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar