Açıklamalı – Şematik

Pratik Çalışma Kitabı I (Ceza Hukuku Genel Hükümler)

Stok Durumu: Tükendi
225,00 TL 250,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Veli Özer ÖZBEK, Koray DOĞAN, Pınar BACAKSIZ, İsa BAŞBÜYÜK, Serkan MERAKLI
Baskı Tarihi 2023/09
Baskı Sayısı 22
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 296

Açıklamalı - Şematik Pratik Çalışma Kitabı I (Ceza Hukuku Genel Hükümler)
Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK – Doç. Dr. Koray DOĞAN – Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ – Dr. Öğr. Üyesi Serkan MERAKLI
- Arş. Gör. İsa BAŞBÜYÜK

Açıklamalı Şematik Pratik Çalışma Kitabı serisinin " Ceza Hukuku Genel Hükümler" başlıklı birinci kitabının 20. baskısında, 08/07/2021 tarih ve 7331 sayılı Kanun dahil olmak üzere 21. baskıdan sonra gerçekleşen mevzuat değişiklikleri gerek konu özetlerine gerekse pratik çalışma cevaplarına işlenmiştir.

Bununla beraber konunun pratik bir şekilde pekiştirilmesini kolaylaştıran şematik anlatımlar, çözümlü ve çözümlenmemiş pratik çalışmalar güncellenmiş ve gözden geçirilmiştir. Ayrıca kitabın kendine özgü çizgisi dolayısıyla lisans öğrenimi dışında, meslek sınavlarına hazırlıkta da tercih edilmesi nedeniyle geçmiş yıllarda meslek sınavlarında çıkmış ve ceza genel hukukuyla ilgili olan önemli sorulara cevaplarıyla birlikte yer verilmiştir.

Pratik çalışma kitabında yer alan konu özetlerinin ayrıntıları için aynı yazarların "Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler" kitabının 12. baskısı (2021) dikkate alınmalıdır.

Konu Başlıkları
Konulara İlişkin Özet Açıklamalar
Çözümlü ve Çözümlenmemiş Pratik Çalışmalar
Yargı Kararları
Önceki Yıllara Ait Çıkmış Sınav Soruları ve Çözümleri
Test Soruları ve Yanıtları

İçindekiler
Yirminci Baskı İçin Önsöz  5
Kısaltmalar  13
§1. PRATİK ÇALIŞMA TÜRLERİ VE YÖNTEM SORUNU
I. OLAY ÇÖZÜMÜ  15
II. KARAR TAHLİLİ  16
III. ÖRNEK KARAR TAHLİLLERİ  17
Karar – 1  17
Karar – 2  20
§2. CEZA GENEL HUKUKUNA İLİŞKİN ŞEMALAR –
TARTIŞMA SORULARI – PRATİK ÇALIŞMALAR VE
İLGİLİ YARGI KARARLARI
I. TEMEL KAVRAMLAR  23
Ceza Hukukunun Kaynakları  23
Kanunilik İlkesi (Ceza Kanunlarının Güvence İşlevi)  24
Ceza Hukukunda Yorum  24
ÇÖZÜMLÜ PRATİKLER  25
ÇÖZÜMLENMEMİŞ PRATİKLER  32
TEST SORULARI  36
YARGITAY KARARLARI  38
II. CEZA HUKUKU KURALLARININ UYGULAMA ALANI  39
A. Yer Bakımından Uygulama  39
1. Mülkilik İlkesi  39
2. Şahsilik İlkesi  40
3. Koruma İlkesi  40
4. Evrensellik İlkesi  41
B. Zaman Bakımından Uygulama  43
C. Kişi Bakımından Uygulama  44
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  45
OLAY 1  45
OLAY 2  47
OLAY 3  49
OLAY 4  50
OLAY 5  51
OLAY 6  52
OLAY 7  53
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  55
OLAY 1  55
OLAY 2  56
OLAY 3  56
OLAY 4  56
OLAY 5  56
OLAY 6  57
TEST SORULARI  58
YARGITAY KARARLARI  61
III. SUÇ GENEL TEORİSİ  63
A. Suçun Unsurları  63
1. Tipe Uygunluk  64
a. Objektif Nitelikteki Unsurlar  64
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  65
OLAY 1  65
OLAY 2  65
OLAY 3  66
OLAY 4  66
OLAY 5  66
OLAY 6  67
OLAY 7  67
OLAYLARIN CEVAPLARI  67
OLAY 1  67
OLAY 2  69
OLAY 3  69
OLAY 4  70
OLAY 5  71
OLAY 6  72
OLAY 7  73
TARTIŞMA SORUSU  73
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  74
OLAY 1  74
OLAY 2  74
OLAY 3  75
OLAY 4  75
YARGITAY KARARLARI  75
b. Sübjektif Nitelikteki Unsurlar  78
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  78
OLAY 1  78
OLAY 2  79
OLAY 3  80
OLAY 4  81
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  81
OLAY 1  81
OLAY 2  82
OLAY 3  82
YARGITAY KARARLARI  82
2. Hukuka Aykırılık Unsuru  86
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  87
OLAY 1  87
OLAY 2  87
OLAY 3  87
OLAY 4  88
OLAY 5  88
OLAY 6  88
OLAY 7  89
OLAYLARIN CEVAPLARI  89
OLAY 1  89
OLAY 2  90
OLAY 3  92
OLAY 4  92
OLAY 5  93
OLAY 6  94
OLAY 7  94
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  95
OLAY 1  95
OLAY 2  95
OLAY 3  95
OLAY 4  95
OLAY 5  95
OLAY 6  96
OLAY 7  96
OLAY 8  96
OLAY 9  96
OLAY 10  96
YARGITAY KARARLARI  97
3. Kusurluluk  99
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  101
OLAY 1  101
OLAY 2  101
OLAY 3  101
OLAY 4  102
OLAY 5  102
OLAY 6  102
OLAY 7  103
OLAY 8  104
OLAYLARIN CEVAPLARI  104
OLAY 1  104
OLAY 2  105
OLAY 3  106
OLAY 4  108
OLAY 5  110
OLAY 6  110
OLAY 7  111
OLAY 8  114
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  117
OLAY 1  117
OLAY 2  117
TEST SORULARI  118
YARGITAY KARARLARI  121
B. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  123
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  125
OLAY 1  125
OLAY 2  125
OLAY 3  129
OLAY 4  130
OLAY 5  132
OLAY 6  133
OLAY 7  134
OLAY 8  134
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  135
OLAY 1  135
OLAY 2  136
OLAY 3  136
OLAY 4  136
OLAY 5  136
OLAY 6  136
OLAY 7  136
OLAY 8  137
OLAY 9  137
YARGITAY KARARLARI  138
IV. YAPTIRIM TEORİSİ  141
1. Ceza Hukukunun Yaptırımları  141
2. Cezaların Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi  142
3. Ceza İlişkisini Düşüren Sebepler  143
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  144
OLAY 1  144
OLAY 2  148
OLAY 3  150
OLAY 4  151
OLAY 5  153
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAY  154
OLAY 1  154
YARGITAY KARARLARI  154
§3. DEĞİŞİK KONULARA İLİŞKİN MEDYAYA YANSIYAN
OLAYLAR, PRATİK ÇALIŞMALAR VE TEST SORULARI
MEDYAYA YANSIYAN ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  159
HABER 1  159
HABER 2  160
HABER 3  160
HABER 4  161
HABER 5  162
HABER 6  162
HABER 7  163
HABER 8  163
HABER 9  164
HABER 10  164
HABER 11  165
HABER 12  166
ÇÖZÜMLÜ PRATİKLER  167
OLAY 1  167
OLAY 2  168
OLAY 3  170
OLAY 4  172
OLAY 5  176
OLAY 6  177
OLAY 7  181
PRATİK ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ– I  188
PRATİK ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ– II  193
PRATİK ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ – III  204
I. GEÇMİŞ YILLARDA MESLEK SINAVLARINDA ÇIKMIŞ BAZI SORULAR VE AÇIKLAMALI YANITLARI  215
II. ÖZGÜN ÇOKTAN SEÇMELİ SORULAR  229
2009 – 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA GENEL HUKUKU DERSİ SINAV SORULARI VE YANITLARI  245
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA GENEL HUKUKU I. ARA SINAV SORULARI  245
PARAGRAF SORUSU  245
OLAY SORULARI  246
OLAY – 1  246
OLAY – 2  248
METİN SORULARI  251
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA GENEL HUKUKU II. ARA SINAV SORULARI  253
TEST SORULARI  255
OLAY SORULARI  258
YORUM SORUSU  260
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA GENEL HUKUKU FİNAL SINAVI SORULARI  263
TEST SORULARI (30 Puan)  265
METİN SORULARI  268
OLAY SORULARI  268
OLAY – A  268
OLAY – B  272
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA GENEL HUKUKU BÜTÜNLEME SINAVI SORULARI  277
TEST SORULARI (40 Puan)  279
OLAY SORULARI  281
METİN SORULARI  285

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar