Açıklamalı – Şematik

Pratik Çalışma Kitabı III (Ceza Hukuku Özel Hükümler)

Stok Durumu: Tükendi
261,00 TL 290,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Veli Özer ÖZBEK, Koray DOĞAN, Pınar BACAKSIZ, İsa BAŞBÜYÜK, Serkan MERAKLI
Baskı Tarihi 2023/09
Baskı Sayısı 20
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 352

Açıklamalı - Şematik Pratik Çalışma Kitabı III (Ceza Hukuku Özel Hükümler)
Prof. Dr. Veli Özer ÖZBEK – Doç. Dr. Koray DOĞAN - Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ – Dr. Öğr. Üyesi Serkan MERAKLI -  Arş. Gör. İsa BAŞBÜYÜK

Açıklamalı Şematik Pratik Çalışma Kitabı serisinin "Ceza Özel Hukuku" başlıklı üçüncü kitabının 18. baskısında, 08/07/2021 tarih ve 7331 sayılı Kanun dahil olmak üzere 17. baskıdan sonra gerçekleşen mevzuat değişiklikleri gerek konu özetlerine gerekse pratik çalışma cevaplarına işlenmiştir.

Bununla beraber konunun pratik bir şekilde pekiştirilmesini kolaylaştıran şematik anlatımlar, çözümlü ve çözümlenmemiş pratik çalışmalar güncellenmiş ve gözden geçirilmiştir. Ayrıca kitabın kendine özgü çizgisi dolayısıyla lisans öğrenimi dışında, meslek sınavlarına hazırlıkta da tercih edilmesi nedeniyle geçmiş yıllarda meslek sınavlarında çıkmış ve ceza özel hukukuyla ilgili olan önemli sorulara cevaplarıyla birlikte yer verilmiştir.

Pratik çalışma kitabında yer alan konu özetlerinin ayrıntıları için aynı yazarların "Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler" kitabının 16. baskısı (2021) dikkate alınmalıdır.

Konu Başlıkları
Suç Tiplerine İlişkin Şematik Özetler
Çözümlü ve Çözümlenmemiş Pratik Çalışmalar
Örnek Yargı Kararları
Geçmiş Yıllarda Yapılan Lisans Sınavları
Meslek Sınavlarında Çıkmış Sorular ve Cevapları
İçindekiler
Onyedinci Baskı İçin Önsöz  5
ULUSLARARASI SUÇLAR
§ 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79)  25
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  25
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  25
A. Suçun Hukuki Konusu  25
B1. Fail  25
B2. Mağdur  25
C. Eylem  25
D. Suça Etki Eden Nedenler  27
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  27
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  27
V. TEŞEBBÜS  27
VI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK)  27
VII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA)  28
VIII. MUHAKEME  28
§ 2. İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80)  29
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  29
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  29
A. Suçun Hukuki Konusu  29
B1. Fail  29
B2. Mağdur  29
C. Eylem  30
D. Suça Etki Eden Nedenler  30
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  31
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  31
V. TEŞEBBÜS  31
VI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK)  31
VII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA)  31
VIII. MUHAKEME  32
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  33
OLAY 1  33
OLAY 2  35
OLAY 3  37
OLAY 4  38
OLAY 5  40
OLAY 6  41
OLAY 1  42
OLAY 2  42
YARGITAY KARARLARI  43
No. 1  43
HAYATA KARŞI SUÇLAR
§ 3. KASTEN ÖLDÜRME SUÇLARI (TCK m. 81 – 83)  45
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  45
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  45
A. Suçun Hukuki Konusu  45
B1. Fail  45
B2. Mağdur  45
C. Eylem  46
D. Suça Etki Eden Nedenler  47
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  48
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  48
V. TEŞEBBÜS  49
VI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK)  49
VII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA)  50
VIII. MUHAKEME  50
§ 4. İNTİHARA YÖNLENDİRME (TCK m. 84)  51
§ 5. TAKSİRLE ÖLDÜRME (TCK m. 85)  51
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  52
OLAY 1  52
OLAY 2  54
OLAY 3  55
OLAY 4  57
OLAY 5  58
OLAY 6  59
OLAY 7  61
OLAY 8  62
OLAY 9  63
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  63
OLAY 1  63
OLAY 2  64
YARGITAY KARARLARI  64
VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNE KARŞI SUÇLAR
§ 6. KASTEN YARALAMA (TCK m. 86)  67
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  67
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  67
A. Suçun Hukuki Konusu  67
B1. Fail  67
B2. Mağdur  67
C. Eylem  67
D. Suça Etki Eden Nedenler  68
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  70
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  70
V. TEŞEBBÜS  70
VI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK)  70
VII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA)  71
VIII. MUHAKEME  71
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  72
OLAY 1  72
OLAY 2  73
OLAY 3  74
OLAY 4  75
OLAY 5  75
OLAY 6  76
OLAY 7  77
OLAY 8  77
OLAY 9  79
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  80
OLAY 1  80
OLAY 2  80
YARGITAY KARARLARI  80
İŞKENCE VE EZİYET
§ 7. İŞKENCE VE EZİYET SUÇLARI (TCK m. 94 – 96)  83
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  83
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  83
A1. Fail  83
A2. Mağdur  83
B. Eylem  83
C. Suça Etki Eden Nedenler  84
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  86
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  86
V. TEŞEBBÜS  86
VI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK)  86
VII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA)  87
VIII. MUHAKEME  87
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  88
OLAY 1  88
OLAY 2  89
OLAY 3  90
OLAY 4  91
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  92
OLAY 1  92
OLAY 2  92
Yargıtay Kararları  92
No.1  92
No. 2  93
§ 8. ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU (TCK m. 99)  94
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  94
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  94
A. Suçun Hukuki Konusu  94
B1. Fail  94
B2. Mağdur  94
C. Eylem  94
D. Suça Etki Eden Nedenler  95
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  96
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  96
V. TEŞEBBÜS  96
VI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK)  97
VII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA)  97
VIII. MUHAKEME  97
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  98
OLAY 1  98
OLAY 2  99
OLAY 3  101
OLAY 5  101
OLAY 6  102
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  102
OLAY 1  102
OLAY 2  102
Yargıtay Kararı  102
CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR
§ 9. CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK m. 102)  103
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  103
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  103
A. Suçun Hukuki Konusu  103
B1. Fail  103
B2. Mağdur  103
C. Eylem  104
D. Suça Etki Eden Nedenler  105
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  106
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  106
V. TEŞEBBÜS  106
VI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK)  106
VII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA)  106
VIII. MUHAKEME  107
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  108
OLAY 1  108
OLAY 2  109
OLAY 3  110
OLAY 4  111
OLAY 5  112
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  113
OLAY 1  113
OLAY 2  113
YARGITAY KARARLARI  113
§ 10. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI (TCK m. 103)  115
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  115
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  115
A. Suçun Hukuki Konusu  115
B1. Fail  115
B2. Mağdur  115
C. Eylem  116
D. Suça Etki Eden Nedenler  117
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  118
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  118
V. TEŞEBBÜS  118
VI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK)  118
VII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA)  118
VIII. MUHAKEME  119
ÇÖZÜMLÜ OLAY  119
OLAY 1  119
OLAY 2  121
OLAY 3  122
OLAY 4  122
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAY  123
YARGITAY KARARLARI  123
§ 11. CİNSEL TACİZ SUÇU (TCK m. 105)  125
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  125
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  125
A. Suçun Hukuki Konusu  125
B1. Fail  125
B2. Mağdur  125
C. Eylem  125
D. Suça Etki Eden Nedenler  126
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  126
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  126
V. TEŞEBBÜS  127
VI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK)  127
VII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA)  127
VIII. MUHAKEME  127
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  128
OLAY 1  128
OLAY 2  129
OLAY 3  129
OLAY 4  130
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  130
OLAY 1  130
OLAY 2  131
YARGITAY KARARLARI  131
HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR
§ 12. TEHDİT VE ŞANTAJ SUÇLARI (TCK m. 106– 107)  133
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  133
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  133
A1. Fail  133
A2. Mağdur  133
B. Eylem  133
C. Suça Etki Eden Nedenler  135
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  135
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  136
V. TEŞEBBÜS  136
VI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK)  136
VII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA)  136
VIII. MUHAKEME  137
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  138
OLAY 1  138
OLAY 2  142
OLAY 3  143
OLAY 4  143
OLAY 5  144
OLAY 6  145
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  145
OLAY 1  145
OLAY 2  146
YARGITAY KARARLARI  146
§ 13. KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA (TCK m. 109)  149
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  149
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  149
A1. Fail  149
A2. Mağdur  149
B. Eylem  149
C. Suça Etki Eden Nedenler  150
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  150
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  151
V. TEŞEBBÜS  151
VI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK)  151
VII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA)  151
VIII. MUHAKEME  151
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  152
OLAY 1  152
OLAY 2  153
OLAY 3  154
OLAY 4  155
OLAY 5  156
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  157
OLAY 1  157
OLAY 2  157
YARGITAY KARARLARI  157
§ 14. KONUT DOKUNULMAZLIĞININ İHLALİ (TCK m. 116)  160
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  160
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  160
A. Suçun Hukuki Konusu  160
B1. Fail  161
B2. Mağdur  161
C. Eylem  161
D. Suça Etki Eden Nedenler  162
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  163
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  163
V. TEŞEBBÜS  163
VI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK)  163
VII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA)  163
VIII. MUHAKEME  163
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  164
OLAY 1  164
OLAY 2  165
OLAY 3  166
OLAY 4  167
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  167
OLAY 1  167
OLAY 2  168
YARGITAY KARARLARI  168
ŞEREFE KARŞI SUÇLAR
§ 15. HAKARET (TCK m. 125)  171
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  171
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  171
A1. Fail  171
A2. Mağdur  171
B. Eylem  171
C. Suça Etki Eden Nedenler  172
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  174
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  174
V. TEŞEBBÜS  174
VI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK)  174
VII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA)  175
VIII. MUHAKEME  175
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  175
OLAY 1  175
OLAY 2  177
OLAY 3  178
OLAY 4  179
OLAY 5  181
OLAY 6  182
OLAY 7  182
OLAY 8  183
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  183
OLAY 1  183
OLAY 2  183
YARGITAY KARARLARI  184
MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR
§ 16. HIRSIZLIK (TCK m. 142)  187
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  187
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  187
A. Suçun Hukuki Konusu  187
B1. Fail  187
B2. Mağdur  187
C. Eylem  188
D. Suça Etki Eden Nedenler  188
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  190
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  190
V. TEŞEBBÜS  190
VI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK)  190
VII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA)  190
VIII. MUHAKEME  191
§ 17. YAĞMA (TCK m. 148)  192
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  192
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  192
A1. Fail  192
A2. Mağdur  192
B. Eylem  192
D. Suça Etki Eden Nedenler  193
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  193
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  193
V. TEŞEBBÜS  194
VI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK)  194
VII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA)  194
VIII. MUHAKEME  194
§ 18. GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA (TCK m. 155)  195
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  195
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  195
A. Suçun Hukuki Konusu  195
B1. Fail  195
B2. Mağdur  195
C. Eylem  195
D. Suça Etki Eden Nedenler  196
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  196
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  196
V. TEŞEBBÜS  196
VI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK)  196
VII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA)  196
VIII. MUHAKEME  196
§ 19. DOLANDIRICILIK (TCK m. 157)  197
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  197
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  197
A. Suçun Hukuki Konusu  197
B1. Fail  197
B2. Mağdur  197
C. Eylem  198
D. Suça Etki Eden Nedenler  198
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  199
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  200
V. TEŞEBBÜS  200
VI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK)  200
VII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA)  200
VIII. MUHAKEME  200
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  202
OLAY 1  202
OLAY 2  204
OLAY 3  206
OLAY 4  208
OLAY 5  210
OLAY 6  211
OLAY 7  212
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  213
OLAY 1  213
OLAY 2  213
KARMA OLAYLAR  214
YARGITAY KARARLARI  215
UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SUÇLARI
§ 20. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ (TCK m. 188)  219
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  219
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  219
A. Suçun Hukuki Konusu  219
B1. Fail  219
B2. Mağdur  219
C. Eylem  220
D. Suça Etki Eden Nedenler  220
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  221
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  221
V. TEŞEBBÜS  221
VI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK)  222
VII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA)  222
VIII. MUHAKEME  222
§ 21. UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANILMASINI KOLAYLAŞTIRMA (TCK m. 190)  224
§ 22. KULLANMAK İÇİN UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE SATIN ALMAK, KABUL ETMEK VEYA BULUNDURMAK YA DA UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE KULLANMA (TCK m. 191)  224
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  226
OLAY 1  226
OLAY 2  229
OLAY 3  230
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  231
OLAY 1  231
OLAY 2  231
YARGITAY KARARLARI  231
BELGEDE SAHTECİLİK SUÇLARI
§ 23. RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK (TCK m. 204)  235
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  235
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  235
A. Suçun Hukuki Konusu  235
B1. Fail  236
B2. Mağdur  236
C. Eylem  236
D. Suça Etki Eden Nedenler  237
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  238
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  238
V. TEŞEBBÜS  238
VI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK)  238
VII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA)  238
VIII. MUHAKEME  238
§ 24. ÖZEL BELGEDE SAHTECİLİK (TCK m. 207)  239
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER  239
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  239
A. Suçun Hukuki Konusu  239
B1. Fail  239
B2. Mağdur  240
C. Eylem  240
D. Suça Etki Eden Nedenler  240
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  240
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  240
V. TEŞEBBÜS  241
VI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK)  241
VII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA)  241
VIII. MUHAKEME  241
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  242
OLAY 1  242
OLAY 2  243
OLAY 3  244
OLAY 4  245
OLAY 5  246
OLAY 6  246
OLAY 7  247
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  248
OLAY 1  248
OLAY 2  248
YARGITAY KARARLARI  248
BİLİŞİM ALANINDA İŞLENEN SUÇLAR
§ 25. BİLİŞİM SİSTEMİNE GİRME (TCK m. 243)  251
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER  251
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  251
A. Suçun Hukuki Konusu  251
B1. Fail  251
B2. Mağdur  251
C. Eylem  251
D. Suça Etki Eden Nedenler  252
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  252
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  253
V. TEŞEBBÜS  253
VI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK)  253
VII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA)  253
VIII. MUHAKEME  253
§ 26. SİSTEMİ ENGELLEMEK, BOZMAK, VERİLERİ YOK ETMEK VEYA DEĞİŞTİRMEK (TCK m. 244)  254
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER  254
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  254
A. Suçun Hukuki Konusu  254
B1. Fail  254
B2. Mağdur  254
C. Eylem  254
D. Suça Etki Eden Nedenler  255
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  255
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  256
V. TEŞEBBÜS  256
VI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK)  256
VII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA)  256
VIII. MUHAKEME  256
§ 27. BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m. 245)  257
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER  257
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  257
A. Suçun Hukuki Konusu  257
B1. Fail  257
B2. Mağdur  257
C. Eylem  258
D. Suça Etki Eden Nedenler  259
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  260
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  260
V. TEŞEBBÜS  260
VI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK)  260
VII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA)  260
VIII. MUHAKEME  261
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  262
OLAY 1  262
OLAY 2  263
OLAY 3  264
OLAY 4  265
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  266
OLAY 1  266
OLAY 2  266
YARGITAY KARARLARI  266
KAMU İDARESİNİN GÜVENİLİRLİĞİNE VE
İŞLEYİŞİNE KARŞI SUÇLAR
§ 28. ZİMMET (TCK m. 247)  269
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER  269
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  269
A. Suçun Hukuki Konusu  269
B1. Fail  269
B2. Mağdur  269
C. Eylem  270
D. Suça Etki Eden Nedenler  270
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  271
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  271
V. TEŞEBBÜS  271
VI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK)  271
VII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA)  272
VIII. MUHAKEME  272
§ 29. RÜŞVET (TCK m. 252)  273
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER  273
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  273
A. Suçun Hukuki Konusu  273
B1. Fail  273
B2. Mağdur  274
C. Eylem  274
D. Suça Etki Eden Nedenler  275
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  275
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  275
V. TEŞEBBÜS  275
VI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK)  276
VII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA)  276
VIII. MUHAKEME  276
§ 30. İRTİKAP SUÇU (TCK m. 250)  277
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER  277
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  277
A. Suçun Hukuki Konusu  277
B1. Fail  277
B2. Mağdur  277
C. Eylem  277
D. Suça Etki Eden Nedenler  279
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  279
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  279
V. TEŞEBBÜS  280
VI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK)  280
VII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA)  280
VIII. MUHAKEME  280
§ 31. GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK m. 257)  281
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER  281
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  281
A1. Fail  281
A2. Mağdur  281
B. Eylem  281
C. Suça Etki Eden Nedenler  282
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  282
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  282
V. TEŞEBBÜS  282
VI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK)  283
VII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA)  283
VIII. MUHAKEME  283
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  284
OLAY 1  284
OLAY 2  285
OLAY 3  287
OLAY 4  289
OLAY 5  290
OLAY 6  292
OLAY 7  292
OLAY 8  293
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  295
OLAY 1  295
OLAY 2  295
YARGITAY KARARLARI  296
ADLİYEYE KARŞI SUÇLAR
§ 32. SUÇ UYDURMA SUÇU (TCK m. 271)  299
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER  299
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  299
A. Suçun Hukuki Konusu  299
B1. Fail  299
B2. Mağdur  299
C. Eylem  299
D. Suça Etki Eden Nedenler  300
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  300
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  300
V. TEŞEBBÜS  300
VI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK)  301
VII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA)  301
VIII. MUHAKEME  301
§ 33. YALAN TANIKLIK (TCK m. 272)  302
I. SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL DEĞER  302
II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI  302
A. Suçun Hukuki Konusu  302
B1. Fail  302
B2. Mağdur  302
C. Eylem  302
D. Suça Etki Eden Nedenler  303
III. SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU  304
IV. SUÇUN MANEVİ UNSURU  304
V. TEŞEBBÜS  304
VI. SUÇLULARIN ÇOKLUĞU (İŞTİRAK)  304
VII. SUÇLARIN ÇOKLUĞU (İÇTİMA)  305
VIII. MUHAKEME  305
ÇÖZÜMLÜ OLAYLAR  306
OLAY 1  306
OLAY 2  307
OLAY 3  308
OLAY 4  309
ÇÖZÜMLENMEMİŞ OLAYLAR  309
OLAY 1  309
OLAY 2  310
YARGITAY KARARLARI  310
ÇÖZÜMLENMEMİŞ KARMA KONULU PRATİK ÇALIŞMALAR  313
OLAY 1  313
OLAY 2  313
OLAY 3  314
OLAY 4  314
OLAY 5  314
OLAY 6  315
OLAY 7  315
OLAY 8  315
OLAY 9  315
OLAY 10  316
OLAY 11  316
OLAY 12  317
OLAY 13  317
OLAY 14  317
OLAY 15  317
OLAY 16  318
OLAY 17  318
OLAY 18  318
GEÇMİŞ YILLARDA ÇIKAN SINAV SORU ÖRNEKLERİ VE YANITLARI  319
MESLEK SINAVLARINDA ÇIKMIŞ SORULAR VE YANITLARI  343

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar