Prof. Dr. Ali Necip Ortan'a Armağan (Cilt 1 / Cilt 2)

Yayınevi: Legal Yayınları
Yazar: Ali Necip ORTAN
ISBN: 21471053
Stok Durumu: Tükendi
1.516,50 TL 1.685,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ali Necip ORTAN
Baskı Tarihi 2020/02
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Prof. Dr. Ali Necip Ortan'a Armağan (Cilt 1 / Cilt 2)

2020/02 1. Baskı , 2936 Sayfa

ISBN 2147-1053

Değerli bilim insanı Prof. Dr. Ali Necip Ortan'ın akademik yaşamı onuruna armağan niteliğinde olan ve iki ciltten oluşan bu eserde meslektaşları, öğrencileri ve sevenleri tarafından hazırlanan "Anı Yazıları", değerli akademisyenler tarafından kaleme alınan nitelikli makaleler ve uzman görüşleri yer almaktadır.

(Önsözden)

Konu Başlıkları
(1. CİLT)
F. Alman Haksız Rekabet Hukuku'nun 1909–2019 Yılları Gelişim Süreci, Prof. Dr. Frauke HENNING–BODEWIG
Tüketici Hukukunda Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Sahip Oldukları Haklar, Prof. Dr. Ebru CEYLAN
Milletlerarası Ticari Sözleşmelerde Hukuk Seçimine İlişkin Lahey İlkeleri ve Bu İlkelerin Türkçe Tercümesi, Prof. Dr. Nuray EKŞİ
Yargıtay Kararları Işığında Yabancı Hakem Kararlarına İlişkin Tenfiz Engelleri, Prof. Dr. H. Ercüment ERDEM
Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarma, Prof. Dr. Necla AKDAĞ GÜNEY
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Büyük Genel Kurulu'nun E. 2017–4, K. 2018–5 ve 20.04.2018 Tarihli Kararının Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Ayşe HAVUTCU – Arş. Gör. Buket GÜNAY
Fikri Mülkiyet Sigortası, Prof. Dr. Huriye KUBİLAY – Pınar AKDEMİR
Zamanaşımı (BK m. 146 vd) Def'i Borçlar Kanunu'nun 164. Maddesi Anlamında Ortak Def'i midir? Prof. Dr. Baki KURU
Roma Hukukuyla Mukayeseli Olarak Modern Hukukta Saklama Sözleşmesinin Temel Özellikleri, Prof. Dr. Oruç Hami ŞENER
İpotekli Gayrimenkulün Sigortalanması Halinde Alacaklının Hukuki Durumu, Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK
Sınai Mülkiyet Kanunu'na Göre Kullanılmayan Marka ve Markanın İptal Edileceği Düşünülerek Kullanılması, Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI
Yönetim Kurulu Üyelerinin Kazanç Payı ile İlgili Bazı Sorunlar, Prof. Dr. Veliye YANLI
Ticari Vekil veya Temsilcinin Markayı Kendi Adına Tesciline Karşı Gerçek Marka Hakkı Sahibinin Başvuru Şartları, Doç. Dr. Fülürya YUSUFOĞLU BİLGİN
Türkiye Mobilya Endüstrisinde Sınai Mülkiyet Farkındalığı, Cüneyt ERASLAN – Doç. Dr. Gülçin CANKIZ ELİBOL
Avrupa Birliği'nin 2019–790 Sayılı Yönergesi ile Mevcudu Tükenmiş Eserler İçin Getirilen Toplu Lisanslama Sisteminin FSEK 47. Maddenin İptali ile Ortaya Çıkan Boşluk Bakımından Değerlendirilmesi, Doç. Dr. Mete Özgür FALCIOĞLU
Özel Hastanelerin Hukuki Sorumluluğu, Doç. Dr. Zafer KAHRAMAN
Alışveriş Merkezinin Bir Bütün Olarak Kiraya Verilmesini Konu Alan Kira Sözleşmelerinin Hukuki Niteliğine İlişkin Bir Değerlendirme, Doç. Dr. Aslı MAKARACI BAŞAK – Doç. Dr. Seda ÖKTEM ÇEVİK
Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü, Dr. Öğr. Üyesi Özlem ACAR ÜNAL
Etkinlik Bilet Sigortası, Dr. Öğr. Üyesi Evrim AKGÜN
Fikir ve Sanat Eserleri ile Bu Eserler Üzerindeki Hakların Rehin Hakkına Konu Olması, Dr. Öğr. Üyesi Bahar ÖCAL APAYDIN
Yükleniciden Bağımsız Bölüm Edinen Üçüncü Kişilerin Dönme Neticesindeki Hukuki Durumu ve Uygulamayla Yaratılan Avans Tapu Kavramı Üzerine Düşünceler, Dr. Öğr. Üyesi Ali Hulki CİHAN
Türk Patent ve Marka Kurumu'nun Patentlere İlişkin İşlemlerinin İdare Hukuku Açısından Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Egemen FALCIOĞLU
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 122
5 Maddesi Uyarınca Marka Lisans Alanın Denkleştirme İstemi, Dr. Öğr. Üyesi Gökmen GÜNDOĞDU – Arş. Gör. Barış Cihan CANTÜRK
Uluslararası Fuarlarda Fikri Mülkiyet Haklarının Korunmasında Geleneksel ve Yenilikçi Yöntemler, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Polat KALAFATOĞLU
Medeni Hukukta İspat Yükü, Dr. Öğr. Üyesi Yalçın KAVAK
Olağan ve Olağanüstü Kat Malikleri Kurulu Toplantısına Çağrı Usulleri, Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım KESE
Markanın Aynısının veya Benzerinin Yönlendirici Kod veya Anahtar Kelime Olarak Kullanılması, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ŞAHİN
Edinilmiş Mallara Katılma Rejiminin Tasfiyesinde Anonim ve Limited Şirket Paylarıyla İlgili İki Önemli Sorun: Sermaye Artırımı ve Payların Değerleme Anı, Dr. Öğr. Üyesi Ali Haydar YILDIRIM Arş. Gör. Dr. Ferhat KAYIŞ
İsviçre Borçlar Kanunu Tasarısının Sözleşmenin Uyarlanmasına İlişkin Hükmünün Ana Hatlarıyla ve Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi, Dr. Öğr. Üyesi Semih YÜNLÜ
İflasta Alacaklıların Alacaklarını Geç Bildirmeleri Halinde Karşılaşılan Sorunlar (İİK m. 236), Dr. Orhan EROĞLU
Zorunlu Aşı; Çocuğun Aileye Karşı Korunması, Dr. Hasan Atilla GÜNGÖR
Avrupa Birliği 1215–2012 Sayılı Tüzüğü ve Türk Haksız Rekabet Hukukunun Alman Mahkemeleri Tarafından Uygulanışı, Dr. Kaya KÖKLÜ
Aldatıcı Açıklamalarda Bulunmak Suretiyle Haksız Rekabet, Dr. R. Tamer PEKDİNÇER
(2. CİLT)
20 Haziran 2019 Tarihli Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı Işığında Limited Şirket Ortaklarının Ortaklığın Vergi Borcundan Sorumluluğu, Dr. Damla Gül TARHAN
Avrupa Birliği ve Türk Marka Hukuku Açısından İnternet Ortamında Gerçekleştirilen Marka İhlallerinde "Ticaret Alanında Kullanım" ile "Ticari Etki Yaratacak Şekilde Kullanım" Şartları, Dr. Zeynep YASAMAN
Sermaye Piyasası Hukukunda Kitle Fonlamasına İlişkin Düzenlemelerin Değerlendirilmesi, Dr. Sinan H. YÜKSEL
Kambiyo Senetlerinde Temsil Yetkisi, Arş. Gör. Deniz Onur ARAS
Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararının İptali Uyuşmazlıklarının Tahkime Elverişliliği, Arş. Gör. Burak ETİRLİ
Sınai Mülkiyet Haklarına Tecavüz Teşkil Eden Suçlar, Hakim Önder BAYRAK Banka İtibarının Zedelenmesi Suçu, Av. Ece Fatma ASLAN
Vergi Mahremiyeti Hakkı ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlişkisi, Av. Ece Fatma ASLAN
Çalışan Buluşlarında Hak Sahipliğinin Belirlenmesi ve Buna Bağlı Taraf Hak ve Yükümlülükleri, Av. Gökçen Ayçin BALCIOĞLU
Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk ve Uygulanabilirliği, Av. Hicret DOĞU – Arş. Gör. Hakkı Mert DOĞU
Kolaylaştırıcı–Değerlendirici Arabuluculuk Ayrımı: Orta Yolda Uzlaşmak Mümkün mü? Av. Ayben ERDOĞUŞ
Klinik İlaç Araştırma Sözleşmesi, Av. A. Ayça OSMANBAŞ
Telif Hakkına Dayalı Marka Tescil İtirazı, Av. Ozan Ali YILDIZ
Sermaye Piyasası Kanunu m.23 Kapsamında Ortaklıkların Önemli Nitelikteki İşlemlerin Kapsamına Yönelik Değerlendirmeler, Öğr. Gör. H. Sena AKKIŞLA
Ödünç Alınmış Sesler: Pelham Kararı'ndan Sonra Sampling, Oğulcan EKİZ
Edinilmiş Mal Rejimiyle İlgili Bazı Sorunlar, Prof. Dr. Şeref ERTAŞ
Kefalete Benzer Sözleşmelerde Şekil (TBK m. 603 Hükmünün Eleştirisi), Prof. Dr. Ahmet M. KILIÇOĞLU
Süresinden Sonra Açtığı "İhalenin Feshi Davası" Reddedilen Borçlu, "Yolsuz Tescil Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili Davası" Açabilir mi? Av. Talih UYAR
Çalışan Buluşları Hukukunda Teşvik Ödülü, Av. Dr. Öğr. Üyesi Cahit SULUK
Ceza Muhakemesinde İddia Görevinin Yürütülmesinde Güncel Sorunlar, Dr. İhsan BAŞTÜRK
Motorlu Taşıtlar Sektöründe Yedek Parçaların Tasarım Hakkının Korunması, Av. Ayça Güntülü ALKAN
İkinci ve Daha Sonraki Tıbbi Kullanımların Patentlenebilirliği ve Hükümsüzlük Davalarında İstemlerin Sınırlandırılarak Değiştirilmesi, Hülya ÇAYLI (Kimya Mühendisi, Avrupa Patent Vekili)
6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Markanın Dürüst Ticari Kullanımı, Av. Doğuş Can ÇİÇEKLİ
Patent Hukukunda "Plausibility", Uğur ÇOLAK (Em. Hakim)
Banka Teminat Mektuplarında Ödeme Talebinin Banka Tarafından Şekil ve Kişi Bakımından İncelenmesi, Av. Arb. Bora DURMAZ
Patentin Sağladığı Hak Faraziyesinin Geçersizliği, İlhami GÜNEŞ
Para Borcunun Taşınmaz Mülkiyetinin Alacaklıya Devri Suretiyle İfası, Av. İbrahim Murat HAZNEDAR – Av. Özay Şule GÜRSES
Kredi Alanın Borçları, Av. Cüneyt TENEKECİ
Eski Hukuktan Kaynaklanan Taşınmaz Hakları, Gürsel Öcal DÖRTGÖZ
Fikri Haklar Kavramı Üzerine Görüşler, M. Kaan DERİCİOĞLU
Sadri Maksudi Arsal'ın Kolonluk Sistemine Yaklaşımı, Öğr. Gör. Tolga ERSOY


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar