Eser Sözleşmesinde Yaklaşık Bedelin Aşılması (TBK m. 482)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Necati Şükrü BAYRAMOĞLU
ISBN: 9786050506235
Stok Durumu: Stokta var
46,75 TL 55,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Necati Şükrü BAYRAMOĞLU
Baskı Tarihi 2020/08
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Eser Sözleşmesinde Yaklaşık Bedelin Aşılması (TBK m. 482)

Dr. Necati Şükrü BAYRAMOĞLU

2020/08 1. Baskı, 237 Sayfa

ISBN 978-605-05-0623-5

ÖNSÖZ

Bu çalışmanın temelini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı doktora programında hazırlanan 'Eser Sözleşmesinde Yaklaşık Bedelin Aşılması’ adlı doktora tezi oluşturmaktadır. Doktora tezi, 05.08.2019 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN (Başkan), Prof. Dr. Hasan AYRANCI (Danışman), Prof. Dr. Ender Ethem ATAY, Doç. Dr. Süleyman YILMAZ, Doç. Dr. Leyla Müjde KURT’tan oluşan jüri önünde savunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir. Tez jürisinde bulunan hocalarımın değerli görüş ve önerileri için teşekkür ederim.

Tezlerin kabul edildiği şekliyle yayınlanması gerektiği yönündeki teamüle sadık kalınarak tezin içeriğinde birtakım küçük düzeltmeler dışında esasa yönelik herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Türk Borçlar Kanunu m. 482’de düzenlenmiş olan yaklaşık bedelin aşılması, Türk hukukunda monografik düzeyde ilk defa yazılmaktadır. Yaklaşık bedel hakkında Türk-İsviçre doktrininde oldukça farklı fikirler ileri sürülmüştür. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu yaklaşık bedeli, mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’ndan farklı bir şekilde düzenlemiştir. Bu farklı düzenleme dikkate alınarak yaklaşık bedelin anlamı açıklanmış ve yaklaşık bedelin aşırı şekilde aşıldığı durumlarda ortaya çıkan hukuki sonuçlar detaylı bir şekilde irdelenmiştir.

Bu kitap, uzun soluklu bir çalışmanın ürünüdür. Bu süreçte birçok kişinin yardımını gördüm. Fakat bu çalışmanın da öncesinde akademisyenliğe başladığım andan itibaren yardım ve desteğini gördüğüm bazı kişileri özellikle anmak isterim. Öncelikle akademik hayatımın öncesi fakat bir nevi temeli olan Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde almış olduğum lisans eğitiminde fedakar bir şekilde Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku derslerinin neredeyse tamamını vermiş olan, bana sağlam bir Medeni Hukuk altyapısı kazandıran hocam Prof. Dr. Herdem BELEN’e teşekkür ederim.

 

Akademik hayata ilk adım attığım Gazikent (Hasan Kalyoncu) Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde birlikte çalışma şansına sahip olduğum Prof. Dr. Lütfi Şanal GÖRGÜN’e bu yolda vermiş olduğu destek için ayrıca teşekkür ederim. Gazikent (Hasan Kalyoncu) Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde dekanlık yapan Şanal Hocam bize doğru, ilkeli ve adaletli bir yöneticiliğin yanı sıra aynı zamanda iyi bir akademisyenin duruş ve tavrının nasıl olması gerektiğini de göstermiştir.

Yüksek lisans ve doktora yaptığım, benim için yeri çok farklı bir kurum olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde çalışmaya başladığım andan itibaren iyi bir akademisyen olarak yetişmem için bir çok hocamın katkısı olmuştur. Bu hocalarımın arasında Doç. Dr. Süleyman YILMAZ’ın yeri çok ayrıdır. Süleyman Hocam bir hocanın ötesinde benim için bir akraba, bir dost, bir ağabey oldu. Süleyman Hocam engin sabrı, hoşgörüsü ve olaylara iyiniyetli yaklaşımıyla da bizlere örnek olmuştur.

Fakültede görev yaptığım süre boyunca huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan, karşılaştığım sorunların çözümünde her zaman yanımda olan Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Hasan İŞGÜZAR’a ve Dekanımız Prof. Dr. Muharrem ÖZEN’e teşekkürü bir borç bilirim.

Tez İzleme Komitesinde yer alan ve bu süreçte değerli fikir ve önerileriyle her zaman yardımcı olan hocam Doç. Dr. Leyla Müjde KURT’a çok teşekkür ederim. Ayrıca bu zorlu süreçte destek veren hocam rahmetli Prof. Dr. Hasan Seçkin OZANOĞLU’na, Prof. Dr. Hüseyin ALTAŞ’a, Prof. Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR’e, Dr. Öğr. Üyesi Selma Hülya İMAMOĞLU’na, Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Umut ERKAN’a teşekkür ederim.

Bu zorlu süreçte ailemin desteği olmasaydı kuşkusuz bunların hiçbiri de olmazdı. Bu nedenle başta annem olmak üzere tüm aileme bu süreçte göstermiş oldukları sabır ve anlayış için çok teşekkür ederim.

Yetkin Kitabevi’ne her uğradığımda tezin durumunu soran Yetkin Yayınevi’nin sahibi değerli ağabeyim Muharrem BAŞER’e kitabın basımını üstlendiği için ayrıca teşekkür ederim.

 

Son olarak rahmetli dedem Nevzat BAYRAMOĞLU’ndan ayrıca bahsetmem gerekir. Çok küçük yaşlarımdan itibaren yetişmem için büyük emek sarf etmiştir. İlkokul yıllarımdan itibaren her zaman öğrenim hayatımla yakından ilgilenmiş ve desteklemiştir. Yine bu çalışmayı da ilgiyle izlemekteydi ve hep bu çalışmanın sonunu görmek istemişti. Fakat bu çalışmanın sonunu görmeye ömrü vefa etmedi. Bu çalışmayı hayata dair ilk bilgilerimi öğrendiğim, ailemizin bilge kişisi dedem Nevzat BAYRAMOĞLU’na ithaf ediyorum.

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR CETVELİ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM 
GENEL OLARAK ESER SÖZLEŞMESİ

§ 1. ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, HUKUKİ  NİTELİĞİ VE UNSURLARI

I.    TANIMI

II. HUKUKİ NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ

A. Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Bir Sözleşme Olması

B. Rızai Bir Sözleşme Olması

C. Ani Edimli ve Sürekli Borç İlişkisi Doğuran Sözleşmeler Karşısındaki Durumu

III.            UNSURLARI

A. Eser Meydana Getirme

1.   Eser Kavramı

2.   Meydana Getirme Kavramı

a.   Genel Olarak

b.   Yeni Bir Eser Meydana Getirme

c.   Mevcut Bir Eser Üzerinde Gerçekleşen Çalışma Sonuçları

B. Bedel Ödeme Borcu

C. Taraflar Arasında Anlaşma

§2. ESER SÖZLEŞMESİNİN BENZER  SÖZLEŞMELERDEN FARKLARI

I.    GENEL OLARAK

II. HİZMET SÖZLEŞMESİ İLE FARKLARI

II. VEKALET SÖZLEŞMESİ İLE FARKLARI

III.            SATIŞ SÖZLEŞMESİ İLE FARKLARI

IV. YAYIM SÖZLEŞMESİ İLE FARKLARI

İKİNCİ BÖLÜM 
ESER SÖZLEŞMESİNDE BEDELİN BELİRLENME ŞEKİLLERİ

§ 3. BEDELİN SÖZLEŞME İLE BELİRLENDİĞİ HALLER

I.    GENEL OLARAK

II. SABİT (GÖTÜRÜ) BEDEL

A. KAVRAM

B. ÇEŞİTLERİ

1.   Toptan Sabit (Götürü-Anahtar Teslim) Bedel

2.   Global Sabit (Götürü) Bedel

3.   Birim Fiyatlara Göre Belirlenen Bedel

a.   Sabit Birim Fiyatlara Göre Belirlenen Bedel

b.   Değişken Birim Fiyatlara Göre Belirlenen Bedel

c.   Birim Fiyatın Tespiti, Hukuki Niteliği ve İspat Yükü

b.   İş Miktarının Tespiti, Hukuki Niteliği ve İspat Yükü

aa. Fiilen Yapılan Ölçümleme İle İş Miktarının Tespiti ve İspat Yükü

bb.             Plan ve Projeye Uygun Teorik Miktarın Tespiti ve İspat Yükü

III.            YAKLAŞIK BEDEL

A. Yaklaşık Bedel Belirlemenin Amacı

B. Mülga 818 Sayılı Borçlar Kanunu ve İsviçre Borçlar Kanunundaki Düzenlemeler

C. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunundaki Düzenleme

D. Yaklaşık Bedelin Anlamı

E.   Yaklaşık Bedelin Belirlenme Şekilleri

1.   Yaklaşık Tek Bir Bedel Belirlenmesi

2.   Alt-Üst Sınırlar Çerçevesinde Bedelin Belirlenmesi

F.   İş Değişikliği ve Ek İş Durumlarında Yaklaşık 
Bedelin Durumu

1.   İş Değişikliği ve Ek İş Kavramları

2.   Ek İş ve İş Değişikliğinin Ortaya Çıkış 
Sebeplerine Göre Oluşabilecek Durumlar

3.   Ek İş ve İş Değişikliğinin Sözleşmede 
Kararlaştırılıp Kararlaştırılmamasına Göre 
Yaklaşık Bedelin Durumu

a.   Ek İş ve İş Değişikliğinin Sözleşmede 
Kararlaştırılmadığı Hallerde

b.   İş Sahibinin Tek Taraflı Ek İş ve İş Değişikliği İsteme Hakkı Olduğu Hallerde

IV. REFERANS FİYAT

V. YAKLAŞIK KEŞİF BEDELİ

§ 4. BEDELİN SÖZLEŞME İLE BELİRLENMEDİĞİ HALLER

I.    GENEL OLARAK

II. BEDELİN BELİRLENME USULÜ

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
ESER SÖZLEŞMESİNDE YAKLAŞIK BEDELİN  AŞILMASI VE HUKUKİ SONUÇLARI

§ 5. YAKLAŞIK BEDELİN AŞILMASIYLA İLGİLİ 
HUKUKİ DÜZENLEMELER

I.    İSVİÇRE BORÇLAR KANUNU MADDE 375 
DÜZENLEMESİ

A. İsviçre Borçlar Kanunu Madde 375 Hükmünün Ortaya Çıkışı

1.   Zürih Özel Hukuk Kanunu

2.   1881 tarihli eski İsviçre Borçlar Kanunu

3.   1911 tarihli İsviçre Borçlar Kanunu

II. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DÜZENLEMELER

A. Dresden Yasa Tasarısı (1866)

B. Alman Medeni Kanunu (BGB)

C. Avusturya Medeni Kanunu (ABGB)

III.            HÜKMÜN DAYANDIĞI ESASLAR 
(HÜKMÜN HUKUKİ TEMELİ)

A. Genel Olarak

B. İşlem Temelinin Çökmesi Teorisi

IV. HÜKMÜN AMACI

V. HÜKMÜN HUKUKİ NİTELİĞİ

§ 6. ESER SÖZLEŞMESİNDE YAKLAŞIK BEDELİN AŞIRI ŞEKİLDE AŞILMASI VE HUKUKİ SONUÇLARI

I.    GENEL OLARAK

II. AŞIRI ŞEKİLDE AŞILMA KAVRAMI

III.            AŞIRI ŞEKİLDE AŞILMANIN GERÇEKLEŞMESİ

A. Aşırı Şekilde Aşılma Hallerinin Taraflarca Belirlenip Belirlenmemesine Göre

1.   Sözleşmede Hüküm Bulunan Durumlarda

2.   Sözleşmede Hüküm Bulunmayan Durumlarda

B. Aşırı Şekilde Aşılma İle İlgili Bazı Özel Durumlar

1.   Sadece Bazı Kısımlara İlişkin Masrafların 
Aşırı Olması

2.   Enflasyonun Etkisi

3.   Olağanüstü Durumların Etkisi

IV. AŞIRI ŞEKİLDE AŞILMANIN HUKUKİ SONUÇLARI

A. İŞ SAHİBİNİN SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI

1.   Dönme Hakkının Kullanılmasının Şartları

a.   Genel Olarak

b.   Sözleşmeye Temel Teşkil Eden Bir Yaklaşık Bedelin Tespit Edilmiş Olması

c.   Aşırı Şekilde Aşılmanın İş Sahibine İlişkin Bir 
Sebepten Kaynaklanmamış Olması

d.   Yaklaşık Bedeli Aşırı Şekilde Aşan Masrafların
 İş Sahibi Tarafından Kabul Edilmemesi veya 
Kabul Edilmiş Sayılmaması

e.   Yüklenicinin Yaklaşık Bedeli Aşırı Şekilde 
Aşan Masrafların Karşılanmasını İstemekten Vazgeçmemiş Olması

2.   Dönme Hakkının Kullanılması ve Hukuki Sonuçları

a.   Genel Olarak

b.   Dönme Hakkının Hukuki Niteliği

c.   Dönme Hakkının Kullanılması

d.   Dönme Hakkının Sonuçları

aa. Genel Olarak

bb.             Eser Sözleşmesinin Tasfiyesi

aaa.            Henüz İfa Edilmemiş Borçların Sona 
Ermesi

bbb.           İfa Edilmiş Olan Edimlerin İadesi

ccc.            İade Konusundan Elde Edilen Yararların 
ve İade Konusu İçin Yapılan Masrafların Durumu

ddd.          İade Konusuna Verilen Zararlardan Doğan Sorumluluk

cc. Menfi Zararın Tazmini

aaa.            Genel Olarak

bbb.           Tanımı ve Amacı

ccc.            Menfi Zarar Tazminatının Kusurla İlişkisi

ddd.          Dönme Sonucunda Müsbet Zararın 
Tazmininin Talep Edilip Edilemeyeceği Meselesi

eee.            Menfi Zararın Unsurları

aaaa.          Fiili Zarar

bbbb.         Yoksun Kalınan Kar

fff.            Yaklaşık Bedelin Aşırı Şekilde Aşılmasında Kusurun Çeşitli Görünüm Şekilleri

aaaa.          Masraf Tahmininin Hatalı Saptanmasından Dolayı Yüklenicinin Sorumluluğu

bbbb.         Yüklenicinin İhbar Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesinden Doğan Sorumluluğu

cccc.          Yüklenicinin Akdi Yükümlülüklerini Gereği Gibi Yerine Getirmemiş Olması Nedeniyle Yaklaşık Bedelin Aşırı Artmasından Doğan Sorumluluğu

dd.            Menfi Zararın Hesaplanması

B. AŞIRI ŞEKİLDE AŞILMANIN DİĞER SONUÇLARI

1.   Olumlu (Müspet) Zararın Tazmininin İstenilmesi

2.   Aşırı Bedelin İndirilmesi

C. ESERİN İŞ SAHİBİNİN ARSASI ÜZERİNE YAPILDIĞI DURUMLARDA İŞ SAHİBİNE TANINAN HAKLAR

1.   Türk Borçlar Kanunu Madde 482/II Hükmünün 
Amacı

2.   Arsa Üzerine Yapılan Eser Kavramı

3.   Eserin Tamamlanmasından Önceki Hukuki Durum

a.   İş Sahibinin Kullanabileceği Haklar

aa. Genel Olarak

bb.             Fesih Kavramı

aaa.            Olağan Fesih

bbb.           Olağanüstü Fesih

aaaa.          Genel Olarak

bbbb.         Haklı Sebeple Fesih

cc. İş Sahibinin Sözleşmeyi Fesih Hakkı

dd.            İş Sahibinin Bedelin İndirilmesini Talep Hakkı

4.   Eserin Tamamlanmasından Sonraki Hukuki Durum

SONUÇ

KAYNAKÇA

ACAR, Faruk : Eser Sözleşmesinde Eserin Tamamlanma Oranı ve Bu Oranın Bazı Etkileri, E-Akademi Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, S. 134, Aralık 2013, s. 1-24.

AKKURT, Sinan Sami : Türk Özel Hukukunda İş Sözleşmesi ile Eser Sözleşmesinden Kaynaklanan Başlıca Yükümlülükler ve Anılan Sözleşmelerin Ayırt Edilmesi, DEÜHFD, C. 10, S. 2, 2008, s. 13-64.

AKÜNAL, Teoman : İsviçre Federal Mahkemesinin Mimarlık Sözleşmesinin Niteliği Konusunda 3 Ekim 1972 Tarihli Kararı, İÜHFM, C. XL (1974), S. 1-4, s. 701-707.

AKYAZAN, Sıtkı : Taahhüt Sözleşmelerinde Görülen Götürü Bedel, Sabit Fiyat, Mücbir Sebepler, Önceden Tahmin Edilemeyen Haller ve Bunlardan Peşinen Feragat Hükümleri Üzerine Bir İnceleme, BATİDER, Y. 1973, C. VII, S. 2, s. 291-310. (Kısaltma: Götürü Bedel)

AKYAZAN, Sıtkı : Aşırı Fiyat Karşısında Müteahhitlere Fiyat Farkı Ödenmesi veya İhalenin Fesih ve Tasfiyesi ile İlgili Hukuki Sorunlar, ABD, Y. 1977, S. 1, s. 11-23. (Kısaltma: Fiyat Farkı)

AKYOL, Şener : Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, 2. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2006.

ALTAŞ, Hüseyin : İstisna Sözleşmesinde İş Sahibinin Yaklaşık Ücretin Aşırı Aşılması Nedeniyle Sözleşmeden Dönme Hakkı (BK mad. 366 ve 367), Prof. Dr. Bilge Öztan’a Armağan, Turhan Kitabevi, Ankara 2008.

ALTINOK ORMANCI, Pınar : İşlem Temelinin Çökmesi ve Temel Hatası Arasındaki İlişki, Prof. Dr. Haluk Konuralp Anısına Armağan, C. 3, Ankara 2009, s. 95-117.

ALTINOK ORMANCI, Pınar : Sürekli Borç İlişkilerinin Haklı Sebeple Feshi, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2011.


ARAL, Fahrettin/AYRANCI, Hasan : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 11. Bası, Yetkin Yayınları, Ankara 2015.

ATAAY, Aytekin/SUNGURBEY, İsmet : Açıklamalı Medeni Kanun ile Borçlar Kanunu, Yeniden Gözden Geçirilmiş 3. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 1968.

ATASAYAN, Tacettin : Borçlar Hukuku Sahasında Sistematik Temyiz Neşriyatı, Sermet Matbaası, İstanbul 1956.

AYDOĞDU, Murat/KAHVECİ, Nalan : Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri (Sözleşmeler Hukuku), Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 3. Bası, Adalet Yayınevi, Ankara 2017.

AYRANCI, Hasan : Enerji Sözleşmeleri, Yetkin Yayınları, Ankara 2010.

BAYGIN, Cem : Türk Hukukuna Göre İstisna Sözleşmesinde Ücret ve Tabi Olduğu Hükümler, Beta Basım Yayın, İstanbul 1999.

BAYSAL, Başak : Sözleşmenin Uyarlanması, Güncellenmiş ve Gözden Geçirilmiş 3. Bası, On İki Levha Yayıncılık, Ankara 2019.

BECKER, Hermann : Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band VI, Obligationenrecht, II. Abteilung, Die einzelnen Vertragverhältnisse, Art. 184-551, Verlag von Stämpfli & Cie., Bern 1934. (Kısaltma: Vertragverhältnisse)

BECKER, Hermann : Berner Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Obligationenrecht, Band/N. VI/1, Allgemeine Bestimmungen, Art. 1-183 OR, 2. Aufl., Stämpfli Verlag AG, Bern 1945. (Kısaltma: Allgemeine)

BERKİ, Şakir : Borçlar Hukuku (Özel Hükümler), Ankara 1973.

BİLGE, Necip : Borçlar Hukuku Özel Borç Münasebetleri, BATİDER, Ankara 1971.

BROX, Hans/WALKER, Wolf-Dietrich : Besonderes Schuldrecht, 42., aktualisierte Aufl., C. H. Beck, München 2018.

BUCHER, Eugen : Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil ohne Deliktsrecht, 2., neubearbeitete und erwiterte Auflage, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1988. (Kısaltma: Allgemeiner Teil)

BUCHER, Eugen : Obligationenrecht, Besonderer Teil, 3., erweiterte Auflage, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1988. (Kısaltma: Besonderer Teil)

BUSCHE, Jan : Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Band 5/1, Schuldrecht Besonderer Teil III/1, 7. Aufl., §§631-651, Verlag C. H. Beck, München 2018.

BUZ, Vedat : Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, Yetkin Yayınları, Ankara 1998.

BÜHLER, Thedor : Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, V. Band, Obligationenrecht, Teilband V 2d, Der Werkvertrag, Art. 363-379 OR, Dritte, völlig neu bearbeite Auflage, Schulthess Polygrapischer Verlag, Zürich 1998.

BİRİNCİ UZUN, Tuba : Eser Sözleşmelerinde Keşif Bedeli ve İş Sahibinin Keşif Bedelinin Aşırı Derecede Aşılmasına Karşı Korunması, Terazi Hukuk Dergisi, Cilt 9, s. 85-98, 2014.

CANBOLAT, Ferhat : Sözleşmelerde Amacın Gerçekleşmesi Çökmesi ve Boşa Çıkması, Yetkin Yayınları, Ankara 2012.

DALAMANLI, Lütfü/İZGİ, Ömer : İçtihatlı Örnekli Borçlar Hukuku Davaları, Eda Matbaacılık Yayıncılık, Ankara 1998.

DALAMANLI, Lütfü/KAZANCI, Faruk/KAZANCI, Muharrem : İlmi ve Kazai İçtihatlarla Açıklamalı Borçlar Kanunu, Cilt: III, 182-371, Kazancı Hukuk Yayınları No: 71, İstanbul 1990.

DAYINLARLI, Kemal : İstisna Akdinde Müteahhidin ve İş Sahibinin Temerrüdü Hüküm ve Sonuçları, 4. Baskı, Dayınlarlı Yayıncılık, Ankara 2008.

DİNAR, R. Cem : Borçlar Kanunundaki Düzenleme Açısından İstisna Sözleşmesi ile Vekalet Sözleşmesi Arasındaki Kurumsal Farklılıklar, YÜHFD, C. V, S. 1, Y. 2008, s. 45-65.

DÜRR, Karl : Der Werkvertrag,  2. Aufl., Schritt Verlag, Bern 1966.

EDİS, Seyfullah : Türk-İsviçre Borçlar Hukuku Sistemine Göre Akdin Lüzumlu Vasıflarında Hata, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No: 333, Ankara 1973.

EREN, Fikret : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2017. (Kısaltma: Borçlar Genel)

EREN, Fikret : Mülkiyet Hukuku, 3. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2014. (Kısaltma: Mülkiyet)

EREN, Fikret : Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 2. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2015. (Kısaltma: Özel Hükümler)

EREN, Fikret : ‘Borçlar Kanunu Açısından İnşaat Sözleşmeleri’ İnşaat Sözleşmeleri (Yönetici-İşletmeci Mühendis ve Hukukçular için Ortak Seminer), (Ankara, 18-29 Mart 1996), BATİDER, Ankara 1996, s. 49-103. (Kısaltma: İnşaat Sözleşmeleri)

EREN, Fikret : İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Borçları ve Bu Borçların Yerine Getirilmemesinin Sonuçları, İnşaat Sözleşmeleri (Yönetici-İşletmeci Mühendis ve Hukukçular için Ortak Seminer), (Ankara, 18-29 Mart 1996), BATİDER, Ankara 1996, s. 63-88. (Kısaltma: Müteahhidin Borçları)

EREN, Fikret : İnşaat Sözleşmelerinin Sona Ermesi, İnşaat Sözleşmeleri (Yönetici-İşletmeci Mühendis ve Hukukçular İçin Ortak Seminer), (Ankara, 18-29 Mart 1996), BATİDER, Ankara 1996, s. 89-103. (Kısaltma: Sona Erme)

ERDOĞAN, İhsan : İstisna Sözleşmesi ve Bazı İşgörme Sözleşmeleri İle Karşılaştırılması, SÜHFD, C. 3, S. 1, Ocak-Haziran 1990, s. 135-172.

ERGEZEN, Muaz : İstisna Sözleşmesinde Tarafların Sözleşmeyi Sona Erdirme Hakkı, Yetkin Yayınları, Ankara 2007.

ERGÜNE, Mehmet Serkan : Olumsuz Zarar, Beta Basım Yayın, İstanbul 2008.

ERMAN, Hasan : İstisna Sözleşmesinde Beklenilmeyen Haller (BK 365/2), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No: 598, İstanbul 1979.

ERTEN, Ali : Türk Borçlar Hukukuna Göre Bina ve İnşa Eseri Sahiplerinin Sorumluluğu (BK m. 58), BATİDER, Ankara 2000.

FIKENTSCHER, Wolfgang/HEINEMANN, Andreas : Schuldrecht, 10., völlig neu bearbeitete Auflage, De Gruyter Recht, Berlin 2006.

FEYZİOĞLU, Feyzi Necmeddin : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 2. Bası, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1976. (Kısaltma: C. I)

FEYZİOĞLU, Feyzi Necmeddin : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. II, Yenilenmiş ve Genişletilmiş 2. Bası, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1977. (Kısaltma: C. II)

GAUCH, Peter : Überschreitung des Kostenvoranschlages–Notizen zur Vertragshaftung des Architekten (oder Ingenieurs), Baurecht (BR/DC) 4/89, S. 79 ff. (Kısaltma: Kostenvoranschlages)

GAUCH, Peter : Der Werkvertrag, 5. Auflage, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 2011. (Kısaltma: Werkvertrag)

GAUCH, Peter : Der Unternehmer im Werkvertrag, 2., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1977. (Kısaltma: Unternehmer)

GAUCH, Peter : System der Beendigung von Dauerverträgen, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, Freiburg 1968. (Kısaltma: Dauerverträgen)

GAUCH, Peter/ SCHLUEP, Walter R./ SCHMID, Jörg/ EMMENEGGER, Susan : Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, ohne ausservertragliches Haftpflichtrecht, Band I, 9. Auflage, Schuthess Juristische Medien AG, Zürich-Basel-Genf 2008. (Kısaltma: Bd. I)

GAUCH, Peter/ SCHLUEP, Walter R./ SCHMID, Jörg/ EMMENEGGER, Susan : Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, ohne ausservertragliches Haftpflichtrecht, Band II, 9. Auflage, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich-Basel-Genf 2008. (Kısaltma: Bd. II)

GAUTSCHI, Georg : Berner Kommentar, Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht Band IV, Das Obligationenrecht, 2. Abteilung, Die Einzelnen Vertragsverhältnisse, 3. Teilband, Der Werkvertrag, Art. 363-379 OR, Zweite, Neu Bearbeite Auflage, Verlag Stämpfli & Cie, Bern 1967. (Kısaltma: Berner Kommentar)

GAUTSCHI, Georg : Zur Qualifikation des Architektenvertrages in BGE 98 II 305 ff., Schweizerische Juristen-Zeitung, 1974, 70. Jahrgang, Heft 2, s. 21-24. (Kısaltma: Architektenvertrages)

GIERKE, Otto von : Dauernde Schuldverhältnisse, Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des Bürgerlichen Rechts, Bd. 64, s. 355-411.

GÜLEKLİ, Yeşim : Aşırı İfa Güçlüğü ve Alacaklının Tasavvurunun Boşa Çıkması Halinde İşlem Temelinin Çökmesi Öğretisi, İÜMHAD, N. 18, İstanbul 1990.

GÜMÜŞ, Mustafa Alper : Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Cilt II, 3. Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014.

GÜRPINAR, Damla : Eser Sözleşmelerinde Ücretin Artırılması ve Eksiltilmesi, Güncel Hukuk Yayınları, İzmir 2006.

GÜRSOY, Kemal Tahir : Hususi Hukukda Clausula Rebus Sic Stantibus (Emprevizyon Nazariyesi), Güney Matbaacılık ve Gazetecilik T.A.O., Ankara 1950.

GÖNEN, Doruk : İnşaat Sözleşmesinde Bedel, On İki Levha Yayıncılık, Ankara 2016.

GUHL, Theo/       KOLLER, Alfred/ SCHNYDER, Anton K./ DRUEY, Jean Nicolas : Das Schweizerische Obligationenrecht, mit Einschluss des Handels- und Wertpapierrechts, Neunte Auflage, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 2000.

GÖKTÜRK, Hüseyin Avni : Borçlar Hukuku İkinci Kısım, Akdin Muhtelif Nevileri, Ankara 1951.

GÖKYAYLA, Emre : 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununa Göre Eser Sözleşmesine İlişkin Hükümlerin Değerlendirilmesi, Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Hukuk Sempozyumu Özel Sayısı, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu (3-4 Haziran 2011), Sempozyum No: III, Prof. Dr. Cevdet YAVUZ’a Armağan, İstanbul 2011, s. 577-599. (Kısaltma: Değerlendirme)

GÖKYAYLA, Kadir Emre : Eser Sözleşmesinde Müteahhidin Sadakat ve Özen Borcu, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’a Armağan, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ocak 2002, Y. 1, S. 1, s. 785-805. (Kısaltma: Sadakat ve Özen Borcu)

HATEMİ, Hüseyin/ SEROZAN, Rona/ ARPACI, Abdülkadir : Borçlar Hukuku Özel Bölüm, Filiz Kitabevi, İstanbul 1992.

HONSELL, Heinrich : Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, Neunte, ergänzte und verbesserte Auflage, Stämpfli Verlag AG, Bern 2010.

HUBER, Felix/ SCHWENDENER, Niklaus : OR Kommentar Schweizerisches Obligationenrecht, OFK – Orel Füssli Kommentar, (Navigator.ch), 3. Überarbeitete Auflage 2016, Orell Füssli Verlag AG.

HUGUENIN, Claire : Obligationenrecht, Allgemeinen und Besonderer Teil, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich –Basel - Genf 2012.

HÜRLIMANN, Roland/ SİEGENTHALER, Thomas : Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Herausgeber: Claire Huguenin, Markus Müller-Chen, Vertragsverhältnisse Teil 2: Arbeitsvertrag, Werkvertrag, Auftrag, GoA, Bürgschaft Art. 319-529 OR, 3. Auflage, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich – Basel- Genf 2016.

JÄGGI, Peter/ GAUCH, Peter : Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, V. Band, Obligationenrecht, Dritte, völlig neubearbeitete Auflage, Teilband V 1b, Kommentar zu Art. 18 OR, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1980.

JÄGGI, Peter : Bemerkungen zu einem Urteil über den Architektenvertrag, Privatrecht und Staat, Gesammelte Aufsätze, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1976.

KANIŞLI, Erhan : İsviçre-Türk Borçlar Hukukuna Göre Sözleşmenin Kurulmasında Yanılma, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2018.

KANETİ, Selim : İsviçre Federal Mahkemesinin Borçlar Hukuku Kararları, 1955-1964, II, Özel Borç İlişkileri-Borç İlişkilerinde Yasaların Çatışması, BATİDER, Ankara 1968.

KAPLAN, İbrahim : Türk-İsviçre Hukukunda Mimarlık Sözleşmesi ve Mimarın Sorumluluğu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları: 520, Ankara 1983. (Kısaltma: Mimarlık Sözleşmesi)

KAPLAN, İbrahim : ‘İnşaat Sözleşmelerinde Yapı Sahibinin Ücret Ödeme Borcu ve Yerine Getirilmemesinin Sonuçları’ İnşaat Sözleşmeleri (Yönetici-İşletmeci Mühendis ve Hukukçular için Ortak Seminer 18-29 Mart 1996 Ankara), Ankara 1996, s. 49-103. (Kısaltma: Ücret Ödeme Borcu)

KAPLAN, İbrahim : İnşaatın Teslim Süresinde Gecikmeler ve Müteahide Süre Uzatımı Verilmesini Gerektiren Durumlar, Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, TBB Yayın No: 8, Ankara 1999, s. 377-393.

KAPLAN, İbrahim : İnşaat Sözleşmeleri Hukuku ve Endüstri Yatırım Sözleşmeleri, Yetkin Yayınları, Ankara 2013. (Kısaltma: İnşaat Sözleşmeleri)

KAPLAN, İbrahim : Hakimin Sözleşmeye Müdahalesi, 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2007. (Kısaltma: Sözleşmeye Müdahale)

KARADENİZ, Özcan : Iustinianus Zamanına Kadar Roma’da İş İlişkileri, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No: 396, Ankara 1976.

KARAHASAN, Mustafa Reşit : İnşaat-İmar-İhale Hukuku, C. 1, Beta Basım Yayın, İstanbul 1997. (Kısaltma: İnşaat)

KARAHASAN, Mustafa Reşit : Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. 6, Beta Basım Yayım, İstanbul 1992. (Kısaltma: Borçlar)

KOCAAĞA, Köksal : İnşaat Sözleşmesi, Yetkin Yayınları, Ankara 2014.

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip : Güven Nazariyesi Karşısında Borç Sözleşmelerinde Hata Kavramı, Garanti Matbaası, İstanbul 1968. (Kısaltma: Hata)

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip : İşlem Temelinin Çökmüş Sayılabilmesi İçin Sosyal Felaket Olarak Nitelenebilecek Olağanüstü Bir Olayın Gerçekleşmesi Şart Mıdır?, Prof. Dr. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, s. 503-514. (Kısaltma: İşlem Temeli)

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip/ HATEMİ, Hüseyin/ SEROZAN, Rona/ ARPACI, Abdülkadir : Borçlar Hukuku Genel Bölüm, C. 3, Prof. Dr. Rona Serozan, İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme – Ek: Uygulama Çalışmaları-, Gözden geçirilmiş 7. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2016. (Kısaltma: İfa Engelleri)

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip/ HATEMİ, Hüseyin/ SEROZAN, Rona/ ARPACI, Abdülkadir : Borçlar Hukuku Genel Bölüm, C. 1, Prof. Dr. Necip KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, Sözleşme, 7. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2017. (Kısaltma: Borçlar Hukuku)

KOLLER, Alfred : Schweizerisches Werkvertragsrecht, Dike Verlag AG, Zürich-St. Gallen 2015. (Kısaltma: Werkvertrag)

KOLLER, Alfred : Unverhältnismassige Überschreitung eines Ungefährpreises beim Werkvertrag (Art. 375 OR), AJP, 2/2015, s. 303-315. (Kısaltma: Ungefährpreis)

KOSTAKOĞLU, Cengiz : İçtihatlı İnşaat Hukuku ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri, 5. Bası, Beta Basım Yayım, İstanbul 2006.

KRAMER, Ernst A./ SCHMIDLIN, Bruno : Berner Kommentar, Band/N. VI/1/1, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Allgemeine Einleitung in das Schweizerische Obligationenrecht und Kommentar zu Art. 1-18 OR, Stämpfi Verlag AG, Bern 1986.

KÖHLER, Helmut : Die Überschreitung des Kostenanschlags, NJW 1983, Heft 30, s.1633-1635.

KUNTALP, Erden : Karışık Muhtevalı Akit (Karma Sözleşme), Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Bası, BATİDER Yayın No: 479, Ankara 2013.

KURT, Leyla Müjde : Yüklenicinin Eseri Teslim Borcunda Temerrüdü, Ankara 2012. (Kısaltma: Temerrüt)

KURT, Leyla Müjde : Borçlunun Sorumlu Olmadığı Sonraki İmkansızlık, Yetkin Yayınları, Ankara 2016. (Kısaltma: İmkansızlık)

KURŞAT, Zekeriya : Eser ve Vekalet Sözleşmelerinin Nitelendirilmesi Sorunu ve Nitelendirmenin Hükmü, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LXVII, S. 1-2, 2009, s. 143-166.

LARENZ, Karl : Lehrbuch des Schuldrechts, Band I, Allgemeiner Teil, 14. neubearbeitete Auflage, C.H. Beck’sche Verlagbuchhandlung, München 1987. (Kısaltma: Allgemeiner Teil)

LARENZ, Karl : Lehrbuch des Schuldrechts, Band II, Halbband 1, Besonderer Teil, 13., völlig neubearbeitete Auflage, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München 1986. (Kısaltma: Besonderer Teil)

LEHMANN, Peter : KurzKommentar OR Art. 1-529, Herausgeber: Heinrich Honsell, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2008.

MERZ, Hans : Die Privatrechtliche Rechtsprechung des Bundesgerichts Jahre 1989-Obligationenrecht, ZBJV 127/1991, H. 4, s. 236-257. (Kısaltma: Rechtsprechung)

MERZ, Hans : Berner Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Einleitung, Art. 1-10 ZGB, Bd. I, 1. Abteilung, Verlag Stämpfli & Cie., Bern 1966. (Kısaltma: Berner Kommentar)

OFTINGER, Karl : Cari Akitlerin Temellerinde Buhran İcabı Tahavvül (Clausula Rebus Sic Stantibus Hakkında), Çev: Bülent Davran, İÜHFM, Y. 1942, C. VIII, S. 3-4, s. 598-622.

OĞUZMAN, M. Kemal : Türk Borçlar Kanunu ve İş Mevzuatına Göre Hizmet ‘İş’ Akdinin Feshi, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1955.

OĞUZMAN, M. Kemal/ ÖZ, Turgut : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, 6098 sayılı Yeni Yürk Borçlar Kanunu’na Göre Güncellenip, Genişletilmiş 10. B., Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012.

OĞUZMAN, M. Kemal/ SELİÇİ, Özer/ OKTAY-ÖZDEMİR, Saibe : Eşya Hukuku, 17. Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul 2014.

OLGAÇ, Senai : Kazai ve İlmi İçtihatlarla Türk Borçlar Kanunu ve İlgili Hususi Kanunlar, C. II, Madde: 182-371, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul 1966.

OSER, Hugo/ SCHÖNENBERGER, Wilhelm, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Bd. V, Das Obligationenrecht, Erster Halbband: Art. 1-183, Zweite umgearbeitete Aufl., Schulthess & Co., Zürich 1929. (Kısaltma: Erster Halbband)

OSER, Hugo/ SCHÖNENBERGER, Wilhelm : Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, V. Band Das Obligationenrecht, 2. Teil (Halbband): Art. 184-418, zweite umgearbeite Auflage, Schulthess & Co., Zürich 1936. (Kısaltma: 2. Teil)

ÖNEN, Turgut : Borçlar Hukuku, Gazi Üniversitesi Yayın No: 155, Ankara 1990.

ÖZ, Turgut : Borçlu Temerrüdünde Sözleşmeden Dönmenin Bu Sözleşme Gereğince Kazanılmış Ayni Haklara Etkisi ve Klasik Dönme Kuramı ile Yeni Dönme Kuramının Kısa Bir Karşılaştırmalı Eleştirisi, MHAD, Y. 1985, S. 16, s. 131-172. (Kısaltma: Eleştiri)

ÖZ, Turgut : İş Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi (Bayındırlık İşleri Şartnamesinin İlgili Hükümleri İle Birlikte), Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul 1989. (Kısaltma: Dönme)

ÖZ, Turgut : İnşaat Sözleşmesi ve İlgili Mevzuat, 3. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2016. (Kısaltma: İnşaat)

ÖZYÖRÜK, Sezer : İnşaat Sözleşmesi Yapısı-Feshi Borçlar Kanununun 371. Maddesine Göre Feshin Sonuçları, Kazancı Hukuk Yayınları No: 63, Ankara 1988.

PALANDT, Otto/ SPRAU, Hartwig : Beck’sche Kurz Kommentare, Band 7, Bürgerliches Gesetzbuch, 75., neubearbeitete Auflage, Verlag C. H. Beck, München 2016.

PEDRAZZINI, Mario M. : Werkvertrag, Verlagsvertrag, Lizenzvertrag, In: Schweizerisches Privatrecht, Siebenter Band, Obligationenrecht-Besondere Vertragsverhältnisse, Erster Halbband, Herausgegeben von Frank Visher, Helbing & Lichtenhahn Verlag AG, Basel und Stuttgart 1977.

SCHAUB, P. Rudolf : Der Engineeringvertrag, Rechtsnatur und Haftung, Dissertation, Schulthess Polygraphischer Verlag AG, Zürich 1979.   

SCHMID, Jörg/ STÖCKLI, Hubert : Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, Schulthess Juristische Medien AG, Zürich 2010.

SCHUMACHER, Rainer/ KÖNIG, Roger : Die Vergütung im Bauwerkvertrag, Grundvergütung-Mehrvergütung, Hrsg: ZUFFEREY Jean Baptiste/STÖCKLI Hubert, BR- Beiträge aus dem Institut für Schweizerisches und Internationales Baurecht, Universität Freiburg Band/N. 34, 2. Aufl., Schulthess Juristische Medien AG, Zürich-Basel-Genf 2017.        

SCHMIDLIN, Bruno : Berner Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, Band VI: Obligationenrecht, 1. Abteilung: Allgemeine Bestimmungen, 2. Teilband, Unterteilband 1b, Mängel des Vertragsabschlusses, Vorbemerkung und Kommentar zu Art. 23-31, 2. Auflage, Stämpfli Verlag, Bern 2013.

SCHWARZ, Andreas : Borçlar Hukuku Dersleri (Çev: DAVRAN, Bülent), C. I, Kardeşler Basımevi, İstanbul 1948.

SCHWENZER, Ingeborg : Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 5. überarbeitete Auflage, Stämpfli Verlag AG Bern, Bern 2009.

SEÇER, Öz : Eser Sözleşmesinin İş Sahibi Tarafından Tam Tazminatla Feshi, Yetkin Yayınları, Ankara 2016. (Kısaltma: Tam Tazminatla Fesih)

SEÇER, Öz : İnşaat Sözleşmesinde Yüklenicinin Bildirim Borcu, BÜHFD, Y. 2016, C. 11, S. 145-146, s. 727-754. (Kısaltma: Bildirim)

SELİÇİ, Özer : İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Sorumluluğu, İstanbul 1978. (Kısaltma: Müteahhidin Sorumluluğu)

SELİÇİ, Özer : Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona Ermesi, İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 2247, İstanbul 1976. (Kısaltma: Sürekli Borç İlişkileri)

SELİÇİ, Özer : İsviçre Federal Mahkemesi I. Özel Dairesinin 9. Şubat 1971 tarihli Kararı, BGE 97 II 67, MHAD, Y. 7, S. 10, İstanbul 1973. 

SELİÇİ, Özer : Mimarlık Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Temsil ve Vekalete İlişkin Sorunlar, Sempozyum, 14-16 Haziran 1976, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü Yayını, İstanbul Üniversitesi Yayınları No: 2290, İstanbul 1977. (Kısaltma: Mimarlık Sözleşmesi)

SELİMOĞLU, Y. Engin : Eser Sözleşmesi ve Kavramlar, Av. Dr. Faruk Erem Armağanı, TBB Yayın No: 8, Ankara 1999, s. 685-693.

SEROZAN, Rona : Sözleşmeden Dönme, Gözden Geçirilmiş 2. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007. (Kısaltma: Dönme)

SEROZAN, Rona : Sözleşme İlişkisinin Çözülmesi: Sözleşme Gereğince Elde Edilmiş Edimi Geri Verme Yükümü, Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2004, s. 195-207. (Kısaltma: Geri Verme)

SEROZAN, Rona : Geçersiz Satım Sözleşmesinin Karşılıklı İfa Sonrası Çözülmesi, MHAD, Y. 3 (1969), S. 4, s. 187-213. (Kısaltma: Çözülme)

SEROZAN, Rona : ‘Culpa in Contrahendo’, ‘Akdin Müsbet İhlali’ ve ‘Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme’ Kurumlarının Ortak Temeli: Edim Yükümlerinden Bağımsız Borç İlişkisi, MHAD, Y. 2 (1968), S. 3, s. 108-129. (Kısaltma: Bağımsız Borç İlişkisi)

SOMER, Pervin : Roma Hukukunda İstisna Akdi (Locatio Conductio Operis), Derin Yayınları, İstanbul 2008.

SUNGUR, H. Halis : Borçlar Kanunu ve Tatbikatı, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul 1943.

SUNGURBEY, İsmet : Medeni Hukuk Sorunları, C. IV, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No: 604, İstanbul 1980. (Kısaltma: C. IV)

SUNGURBEY, İsmet : Medeni Hukuk Sorunları, C. V, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları No: 688, İstanbul 1984. (Kısaltma: C. V)

SUNGURBEY, İsmet : Müteahhidin, Teslim Gününde Yapıyı Bitiremeyerek Temerrüde Düşmüş Olmakla Birlikte, Özellikle Yapının Büyük Bir Bölümünü Bitirmiş Bulunması Durumunda, Kendisine Yapının Bitirdiği Bölümüyle Orantılı Bir Ücret Ödenmesi Gerekir (Sayın Prof. Dr. Haluk Tandoğan’a Zorunlu Bir Yanıt), Yasa Hukuk Dergisi, Şubat 1982, S. 2, s. 173-194). (Kısaltma: Zorunlu Bir Yanıt)

ŞENOCAK, Zarife : Eser Sözleşmesinde Ayıbın Giderilmesini İsteme Hakkı, Turhan Kitabevi, Ankara 2002.

TANDOĞAN, Haluk : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. II, 5. Bası, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2010. (Kısaltma: Özel Borç İlişkileri)

TANDOĞAN, Haluk : Arsa Üzerine İnşaat Yapma Sözleşmelerinde İşi Tamamlamadan Bırakan Müteahhidin Yapılan Kısımla Orantılı Ücret Alması Sorunu Üzerine Görüşler, BATİDER, Haziran 1981, C. XI, S. 1, s. 1-49. (Kısaltma: Arsa Üzerine İnşaat)

TANDOĞAN, Haluk : Arsa Üzerine İnşaat Yapma Sözleşmelerinde İşi Tamamlamadan Bırakan Müteahhidin Yapılan Kısımla Orantılı Ücret Alması Sorunu (Zorunlu Yanıta Yanıt), Yasa Hukuk Dergisi, C. V, S. 4, Nisan 1982, s. 493-499. (Kısaltma: Zorunlu Yanıta Yanıt)

TANDOĞAN, Haluk : İstisna Akdi Kavramı, Unsurları ve Benzeri Akitlerden Ayırdedilmesi, İmran Öktem’e Armağan, Ankara 1970, s. 311-332. (Kısaltma: İstisna Akdi)

TEKİNAY, Selahattin Sulhi/ AKMAN, Sermet/ BURCUOĞLU, Haluk/ ALTOP, Atilla : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Yeniden Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş, Filiz Kitabevi, İstanbul 1993. (Kısaltma: Borçlar)

TEKİNAY, Selahattin Sulhi/ AKMAN, Sermet/ BURCUOĞLU, Haluk/ ALTOP, Atilla : Eşya Hukuku, C. I, Zilyetlik-Tapu Sicili-Mülkiyet, 5. Bası, İstanbul 1989. (Kısaltma: Eşya)

TERCIER, Pierre/ PICHONNAZ, Pascal/ DEVELİOĞLU, Murat : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2016.

TRÜMPY-JÄGER, Eveline : Vorzeitige Beendigung von Bauwerkverträgen, Herausgeben von Martin Lendi, Urs Ch. Nef, Daniel Trümpy, Das Private Baurecht der Schweiz-Beitrage für die Praxis, Hochschulverlag AG an der ETH Zürich 1994, s. 137-152.

TUNÇOMAĞ, Kenan : Türk Borçlar Hukuku, C. I, Genel Hükümler, Üzerinde Çalışılmış ve Geliştirilmiş 6. Bası, Sermet Matbaası, İstanbul 1976. (Kısaltma: Genel Hükümler)

TUNÇOMAĞ, Kenan : Türk Borçlar Hukuku, C. II, Özel Borç İlişkileri, 3. Bası, İstanbul 1977. (Kısaltma: Özel Borç İlişkileri)

TUNÇOMAĞ, Kenan : Borcun İfasında Aşırı Güçlük ve Alman Yargıtayı, MHAD, C. 1, S. 1, Y. 1967, s. 87-108. (Kısaltma: Aşırı Güçlük)

TWERENBOLD, Thomas : Der ‘unverbindliche’ Kostenvoranschlag beim Werkvertrag-zur rechtlichen Tragweite von Artikel 375 OR, Dike Verlag, St. Gallen 2001.

UÇAR, Ayhan : İstisna Sözleşmelerinde Teslim Kavramı, Teslimin Usulü ve Hukuki Sonuçları, AÜEHFD, C. 5, S. 1-4 (2001), s. 513-555.

ULUSAN, İlhan : Culpa in Contrahendo Üzerine, Prof. Dr. Ümit Yaşar Doğanay’ın Anısına Armağan, I, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Yayın No: 2848, İstanbul 1982, s. 275-319.

UYGUR, Turgut : Açıklamalı İçtihatlı Borçlar Kanunu, Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, C. 7, Ankara 2010. (Kısaltma: Borçlar)

UYGUR, Turgut : Açıklamalı – İçtihatlı İnşaat Hukuku (Eser ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi), Adalet Matbaacılık, Ankara 1993. (Kısaltma: İnşaat)

VELİDEDEOĞLU, Hıfzı Veldet/ ÖZDEMİR, Refet : Türk Borçlar Kanunu Şerhi (Genel-Özel), Yargıtay Yayınları No: 19, Ankara 1987.       

von BÜREN, Bruno : Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil (Art. 184-551), Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1972. (Kısaltma: Besonderer Teil)

von BÜREN, Bruno : Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Schulthess & CO. AG, Zürich 1964. (Kısaltma: Allgemeiner Teil)

von TUHR, Andreas/ PETER, Hans : Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrecht, Band I (mit Supplement), 3. Auflage, Schulthess Polygraphischer Verlag AG, Zürich 1984.

von TUHR, Andreas/ ESCHER, Arnold : Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrecht, Band II (mit Supplement), 3. Auflage, Schulthess Polygraphischer Verlag AG, Zürich 1984.

WINDSCHEID, Bernhard : Die Voraussetzung, AcP, 78. Bd., H. 2 (1892), s. 161-202.

YAVUZ, Cevdet : Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 7. Baskı, Beta Basım Yayım, İstanbul 2007. (Kısaltma: 7. Bası)

YAVUZ, Cevdet : Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 10. Baskı, Beta Basım Yayım, İstanbul 2014.

ZEVKLİLER, Aydın/ GÖKYAYLA, Kadir Emre : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 18. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2018.

ZINDEL, Gaudenz/ PULVER, Urs/ SCHOTT, Bertrand : Basler Kommentar, Hrsg: HONSELL, Heinrich/VOGT, Nedim Peter, WIEGANG Wolfgang, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 6. Auflage, Helbing Lichtenhahn Verlag, Basel 2015.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.