Eşya Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Mehmet AKÇAAL
ISBN: 9786050509267
144,50 TL 170,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mehmet AKÇAAL
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 755

Eşya hukukunun temel konusu aynî haklardır. Nitekim, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun “Eşya Hukuku” başlıklı son kitabında önce mülkiyet hakkı, sonra da sınırlı aynî haklar düzenlenmektedir. Aynî hakların kıyafeti ise taşınırlarda zilyetlik, taşınmazlarda tapu sicilidir. Zilyetlik ve tapu sicili Eşya Hukuku kitabının üçüncü ve son kısmıdır. Bununla beraber, eşya hukukuna ilişkin genel eserlerde önce aynî hakların dışa yansıma biçimi olan zilyetlik ve tapu sicili, daha sonra da aynî haklar incelenir. Pedagojik açıdan da isabetli olan bu yaklaşım bu eserde de benimsenmiştir. Söz konusu eser hazırlanırken eşya hukukuna ilişkin hususların teorik boyutları genel bir eser çerçevesinde mümkün olduğunca açıklanmaya gayret gösterilmiştir. Aynı zamanda, uygulamaya da faydalı olması adına güncel ve yerleşik birçok içtihada da yer verilmiştir. Böylece, hem teorisyenlere hem de uygulayıcılara naçizane hizmet edecek bir çalışma yapılması amaçlanmıştır. 

Eşya hukukunun temel konusu aynî haklardır. Nitekim, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun “Eşya Hukuku” başlıklı son kitabında önce mülkiyet hakkı, sonra da sınırlı aynî haklar düzenlenmektedir. Aynî hakların kıyafeti ise taşınırlarda zilyetlik, taşınmazlarda tapu sicilidir. Zilyetlik ve tapu sicili Eşya Hukuku kitabının üçüncü ve son kısmıdır. Bununla beraber, eşya hukukuna ilişkin genel eserlerde önce aynî hakların dışa yansıma biçimi olan zilyetlik ve tapu sicili, daha sonra da aynî haklar incelenir. Pedagojik açıdan da isabetli olan bu yaklaşım bu eserde de benimsenmiştir. Söz konusu eser hazırlanırken eşya hukukuna ilişkin hususların teorik boyutları genel bir eser çerçevesinde mümkün olduğunca açıklanmaya gayret gösterilmiştir. Aynı zamanda, uygulamaya da faydalı olması adına güncel ve yerleşik birçok içtihada da yer verilmiştir. Böylece, hem teorisyenlere hem de uygulayıcılara naçizane hizmet edecek bir çalışma yapılması amaçlanmıştır. Bununla birlikte, ilk baskı olması sebebiyle tüm dikkat ve özene rağmen gözden kaçan kusur ve eksikler için okuyucunun engin hoşgörüsü ziyadesiyle teskin etmektedir. Akademik kariyerimde çok kıymetli tesirleri bulunan, bana daima yol gösteren, desteklerini benden asla esirgemeyen değerli hocalarım sayın Prof. Dr. Fikret Eren’e, sayın Prof. Dr. Mehmet Ünal’a, sayın Prof. Dr. Şahin Akıncı’ya şükranlarımı sunarım. Merhum, mümtaz hukukçu, muhterem hocam Prof. Dr. Veysel Başpınar… Fakülte yıllarımda en büyük nasiplerimden biri, şüphesiz ki O’nu tanımaktı. Kişiliğiyle, iş ahlâkıyla, öğrencileriyle olan ilişkileriyle ve daha nice pek çok vesileyle hayatıma o kadar çok hayırlı dokunuşu olmuş ki… Her geçen gün daha da kıymetini anlıyorum. Hakkını asla ödeyemem. Ama kendisine söz verdiğim üzere öğrenci yetiştirmeye hep gayret edeceğim. Eserin hazırlanması sürecinde kıymetli görüşlerini benimle paylaşma lütfunda bulunan sayın hocam Prof. Dr. Abdurrahman Aktümsek’e ve eseri titizlikle tashih ederek farklı bakış açılarını görmemde yardımcı olan meslektaşım, sevgili dostum sayın Dr. Öğr. Üyesi Adem Yelmen’e ayrıca teşekkür ederim. İsviçre’deki ve Almanya’daki eserlere erişmemde yardımcı olan kıymetli meslektaşım sayın Dr. Öğr. Üyesi Nurten İnce Akman’a ve muhabbetini daima hissettiğim aziz dostum sayın Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emre Tulay’a da minnet borçluyum. Pek muhterem eşim Meryem Hanımefendinin her anımda yanımda olduğunu hissetmek paha biçilmez bir mutluluk. Kendisine sabrı, hoşgörüsü ve muhabbeti için şükran borçluyum. Hep diyeceğim ki: Gönle giren gözden ırak olsa ne olur? Canım evladım Durmuş Alparslan’ım, dilerim ki bize vermiş olduğun tarifsiz yaşama sevincinden de ziyade bahtiyar olursun. Hayatımın her anında yanımda olduklarından emin olduğum pek kıymetli annem Gülşen Hanımefendi ve babam Durmuş Ali Beyefendi’ye daima minnettarım. Ne büyük mutluluk böyle bir yuvada doğmuş olmak… Nihayet, Yetkin Yayınları’nın değerli sahipleri Muharrem Başer’e, Ziya Gülkök’e ve titiz çalışanlarına teşekkür ederim

İÇİNDEKİLER ...............................................................................xiii

KISALTMALAR CETVELİ...................................................................ix

BİBLOGRAFYA .............................................................................xlvii

GİRİŞ .................................................................................. 1

EŞYA HUKUKU İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

§ 1. EŞYA HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU, ÖNEMİ, 

 GENEL HUKUK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ, 

 DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ ................................... 1

I. EŞYA HUKUKUNUN TANIMI, KONUSU VE ÖNEMİ ......... 1

II. EŞYA HUKUKUNUN GENEL HUKUK SİSTEMİ İÇİNDEKİ

YERİ VE DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ.............. 2

III. EŞYA HUKUKUNUN KAYNAKLARI..................................... 3

§ 2. AYNÎ HAK............... ........................................................................5

I. AYNÎ HAK KAVRAMI, AYNÎ HAKKIN HUKUKÎ NİTELİĞİ, 

UNSURLARI VE DİĞER HAKLARDAN FARKLARI ............... 5

A) AYNÎ HAK KAVRAMI ........................................................ 5

B) AYNÎ HAKKIN HUKUKÎ NİTELİĞİ................................... 6

1) Aynî Hak Bir Mutlak Haktır.............................................. 6

2) Aynî Hak Bir Malvarlığı Hakkıdır .................................... 6

3) Aynî Hak Tekelci Nitelikte Bir Haktır .............................. 7

C) AYNÎ HAKKIN UNSURLARI.............................................. 7

D) AYNÎ HAKKIN DİĞER HAKLARDAN FARKLARI ......... 8

1) Aynî Hakkın Diğer Mutlak Haklardan Farkları ................ 8

2) Aynî Hakkın Alacak Hakkından Farkları.......................... 9

3) Aynî Hakkın Eşyaya Bağlı Borçtan Farkları................... 12

II. AYNÎ HAKKIN KONUSU........................................................ 14

A) EŞYANIN TANIMI ............................................................ 14

B) EŞYANIN UNSURLARI..................................................... 14

1) Maddîlik.......................................................................... 15

xiv İçindekiler

2) Belirlilik .......................................................................... 16

3) Hâkimiyete Elverişlilik ................................................... 16

4) Kişilik Dışı Olma ............................................................ 17

C) EŞYANIN TÜRLERİ........................................................... 19

1) Özel Mülkiyet Konusu Olabilen Eşya –

Özel Mülkiyet Konusu Olamayan Eşya .............................. 19

2) Taşınır Eşya – Taşınmaz Eşya......................................... 20

3) Basit Eşya – Birleşik Eşya – Eşya Birliği....................... 22

4) Sahipli Eşya – Sahipsiz Eşya .......................................... 24

5) Misli Eşya – Mislî Olmayan Eşya .................................. 25

6) Tüketilebilen Eşya - Tüketilemeyen Eşya ...................... 26

7) Bölünebilen Eşya – Bölünemez Eşya ............................. 26

D) AYNÎ HAKKIN İSTİSNAÎ KONUSU ................................ 27

III. AYNÎ HAKKIN TÜRLERİ...................................................... 28

A) AYNÎ HAKKIN İÇ MUHTEVASINA GÖRE..................... 28

1) Mülkiyet Hakkı ............................................................... 29

2) Sınırlı Aynî Hak .............................................................. 29

a) İrtifak Hakkı .............................................................. 30

b) Taşınmaz Yükü.......................................................... 30

c) Rehin Hakkı............................................................... 31

B) KONUSUNA GÖRE............................................................ 31

C) HAK SAHİBİNİN BELİRLENİŞ TARZINA GÖRE.......... 33

IV. AYNÎ HAKLARA HÂKİM OLAN İLKELER ........................ 34

A) BELİRLİLİK İLKESİ.......................................................... 35

B) AÇIKLIK İLKESİ................................................................ 36

C) SINIRLI SAYI VE TİPE BAĞLILIK İLKESİ .................... 37

D) HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜREYE VE ZAMANAŞIMINA

TÂBİ OLMAMA İLKESİ......................................................... 38

E) SEBEBE BAĞLILIK İLKESİ.............................................. 39

F) GÜVENİN KORUNMASI İLKESİ ..................................... 40

G) ZAMAN İTİBARIYLA ÖNCELİK İLKESİ....................... 40

İçindekiler xv

BİRİNCİ BÖLÜM

ZİLYETLİK

§ 3. ZİLYETLİĞİN TANIMI, UNSURLARI, HUKUKÎ NİTELİĞİ,

İŞLEVLERİ VE TÜRLERİ............................................................ 45

I. ZİLYETLİĞİN TANIMI ............................................................. 45

II. ZİLYETLİĞİN UNSURLARI................................................... 46

A) FİİLÎ HÂKİMİYET ............................................................. 46

B) ZİLYETLİK İRADESİ......................................................... 47

III. ZİLYETLİĞİN HUKUKî NİTELİĞİ....................................... 49

A) HAK GÖRÜŞÜ.................................................................... 50

B) FİİLÎ HÂKİMİYET GÖRÜŞÜ ............................................ 51

C) HUKUKÎ DURUM GÖRÜŞÜ............................................. 51

IV. ZİLYETLİĞİN İŞLEVLERİ..................................................... 52

A) AÇIKLIK SAĞLAMA ........................................................ 52

B) AYNÎ HAKLARI KAZANDIRMA ..................................... 53

C) ZİLYEDİ KORUMA............................................................ 54

D) TOPLUM DÜZENİNİ SAĞLAMA..................................... 55

V. ZİLYETLİĞİN TÜRLERİ.......................................................... 55

A) EŞYA ZİLYETLİĞİ – HAK ZİLYETLİĞİ.......................... 56

1) Eşya Zilyetliği................................................................. 56

2) Hak Zilyetliği.................................................................. 57

B) HAKLI ZİLYETLİK – HAKSIZ ZİLYETLİK .................... 58

C) MALİK SIFATIYLA ZİLYETLİK –

BAŞKA SIFATLA ZİLYETLİK................................................ 59

D) TEK KİŞİ ZİLYETLİĞİ – ÇOK KİŞİ ZİLYETLİĞİ........... 60

1) Tek Kişi Zilyetliği ........................................................... 60

2) Çok Kişi Zilyetliği .......................................................... 60

a) Birlikte Zilyetlik Türleri............................................ 61

b) Dereceli Zilyetlik Türleri........................................... 63

aa) Aslî Zilyetlik – Ferî Zilyetlik ............................. 63

bb) Dolaysız Zilyetlik – Dolaylı Zilyetlik ............... 66

E) KENDİSİ İÇİN ZİLYETLİK – BAŞKASI İÇİN

ZİLYETLİK............................................................................... 67

F) ZİLYETLİK – ZİLYET YARDIMCILIĞI AYRIMI ............ 69

§ 4. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI VE KAYBI................................ 72

I. ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI................................................ 72

A) ZİLYETLİĞİN ASLEN KAZANILMASI........................... 73

B) ZİLYETLİĞİN DEVREN KAZANILMASI ....................... 73

1) Zilyetliğin Teslimle Kazanılması ................................... 75

a) Zilyetliğin Hazırlar Arasında Teslimle Kazanılması 75

aa) Eşyanın Teslimi.................................................. 75

bb) Araç Teslimi....................................................... 76

cc) Fiilî Hâkimiyet Kurmaya Yeten Anlaşma

Yoluyla Teslim ......................................................... 76

b) Zilyetliğin Hazır Olmayanlar Arasında Teslimle 

Kazanılması ................................................................... 78

2) Zilyetliğin Teslimsiz Kazanılması .................................. 80

a) Kısa Elden Teslim...................................................... 81

b) Hükmen Teslim ......................................................... 82

c) Zilyetliğin Havalesi ................................................... 85

d) Emtiayı Temsil Eden Senetlerin Teslimi ................... 88

e) Miras.......................................................................... 91

II. ZİLYETLİĞİN KAYBEDİLMESİ ............................................ 91

A) ZİYETLİĞİN RIZA İLE KAYBEDİLMESİ ....................... 92

B) ZİLYETLİĞİN RIZA DIŞI KAYBEDİLMESİ.................... 93

§ 5. ZİLYETLİĞİN KORUNMASI....................................................... 94

I. KUVVET KULLANMA HAKKI............................................... 97

II. ZİLYETLİK DAVALARI .......................................................... 99

A) TÜRLERİ........................................................................... 100

1) Gasp Halinde................................................................. 100

a) Geri Verme Davası................................................... 100

b) Tazminat Davası...................................................... 101

xvi İçindekiler

2) Saldırı Halinde .............................................................. 101

a) Saldırıyı Sona Erdirme Davası ................................ 101

b) Saldırıyı Önleme Davası ......................................... 102

c) Tazminat Davası ...................................................... 102

B) KONUSU ........................................................................... 103

C) TARAFLARI...................................................................... 103

D) İSPAT.................................................................................. 105

E) GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME.............................. 107

F) SÜRE..................................... ............................................. 107

G) HÜKMÜN NİTELİĞİ........................................................ 108

III. İDARÎ KORUMA.................................................................. 109

§ 6. ZİLYETLİKTEN DOĞAN HAK KARİNELERİ ........................ 113

I. HAK KARİNELERİNİN TÜRLERİ........................................ 113

A) MÜLKİYET KARİNESİ................................................... 113

B) SINIRLI AYNÎ HAK VEYA KİŞİSEL HAK KARİNESİ. 116

II. HAK KARİNELERİNİN SONUÇLARI................................. 117

A) İDDİA VE SAVUNMADAKİ ROLÜ................................ 117

B) EMİN SIFATIYLA ZİLYETTEN AYNÎ HAK

KAZANILMASI............................................................... 118

1) Genel Olarak ................................................................. 118

2) Şartları .......................................................................... 120

a) Devreden Emin Sıfatıyla Zilyet Olmalı ................. 120

b) Zilyetlik Devredilmiş Olmalı................................. 122

c) Hak Kazanan Kimse Üçüncü Kişi Durumunda

Bulunmalı............................................................... 123

d) Kazanan İyiniyetli Olmalı...................................... 123

e) Bir Aynî Bir Hak Kazanılmış Olmalı..................... 124

f) Devredenin Tasarruf Yetkisinin Bulunmaması

Dışında Bir Geçersizlik Sebebi Var Olmamalı ...... 124

3) Hükmü........................................................................... 125

C) TAŞINIR DAVASI ............................................................. 126

İçindekiler xvii

1) Terminoloji ve Kavram................................................. 126

2) Konusu .......................................................................... 127

3) Şartları........................................................................... 128

a) Ya Taşınır Davacının Elinden İradesi Dışında

Çıkmış Ya da Davalı Kötüniyetli Olmalı............... 128

aa) Taşınır Davacının Elinden İradesi Dışında

Çıkmış Olmalı ....................................................... 128

a1. Beş Yıllık Hak Düşürücü Süre ...................... 130

a2. Bedel Karşılığı Geri Verme........................... 130

a3. Para veya Hamile Yazılı Senetlerin

Kazanılması................................................... 132

bb) Davalı Kötüniyetli Olmalı ............................... 133

b) Davacı İyiniyetli Olmalı.......................................... 133

4) Tarafları ......................................................................... 134

a) Davacı...................................................................... 134

b) Davalı ...................................................................... 135

5) İspat............................................................................... 136

6) Süre ............................................................................... 137

7) Görevli ve Yetkili Mahkeme ......................................... 138

8) Hükmün Niteliği ........................................................... 138

9) Benzer Davalarla Karşılaştırılması ............................... 139

a) Geri Verme Davası ile.............................................. 140

b) İstihkak Davası ile................................................... 141

III. TAŞINMAZLARDA HAK KARİNELERİNİN ROLÜ......... 142

§ 7. HAKSIZ ZİLYEDİN SORUMLULUĞU..................................... 143

I. İYİNİYETLİ HAKSIZ ZİLYEDİN SORUMLULUĞU........... 147

A) İYİNİYETLİ ZİLYEDİN BORÇLARI.............................. 148

B) İYİNİYETLİ ZİLYEDİN HAKLARI ................................ 150

II. KÖTÜNİYETLİ HAKSIZ ZİLYEDİN SORUMLULUĞU ... 154

A) KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN BORÇLARI ........................ 154

1) Eşyayı Geri Verme Borcu ............................................. 155

xviii İçindekiler

2) Tazminat Borcu............................................................. 155

a) Zararı Tazmin Borcu .............................................. 155

b) Ürünleri Tazmin Borcu .......................................... 157

c) Eşyayı Bizzat Kullanmaktan Kaynaklanan

Tazmin Borcu......................................................... 158

d) Hak Sahibinin Elde Edemeyeceği Kâr................... 163

B) KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN HAKLARI........................... 164

İKİNCİ BÖLÜM

TAPU SİCİLİ

§ 1. TAPU SİCİLİ ................................................................................ 165

I. KAVRAM ................................................................................ 165

II. UNSURLARI........................................................................... 166

A) ANA SİCİLLER................................................................. 167

1) Tapu Kütüğü.................................................................. 167

2) Kat Mülkiyeti Kütüğü................................................... 172

3) Yevmiye Defteri............................................................ 172

4) Resmî Belgeler.............................................................. 174

5) Plan ............................................................................... 174

B) YARDIMCI SİCİLLER...................................................... 176

1) Aziller Sicili .................................................................. 176

2) Düzeltmeler Sicili ......................................................... 176

3) Kamu Orta Malları Sicili .............................................. 177

4) Tapu Envanter Defteri................................................... 177

C) TAPU SİCİLİ BULUNMAYAN YERLERDE

TUTULAN DEFTERLER ................................................ 177

1) Zabıt Defteri.................................................................. 178

2) İpotek Kayıt Defteri ...................................................... 179

3) Kat Mülkiyeti Zabıt Defteri .......................................... 179

4) Fihrist Defteri................................................................ 180

5) Diğer Defterler.............................................................. 180

İçindekiler xix

§ 2. TAPU SİCİLİ TEŞKİLATI ........................................................... 180

I. MERKEZ TEŞKİLATI ............................................................. 182

II. TAŞRA TEŞKİLATI................................................................ 183

III. YURT DIŞI TEŞKİLATI........................................................ 185

§ 3. TAPU SİCİLİNE HÂKİM OLAN İLKELER .............................. 185

I. AYNÎ KAYIT İLKESİ............................................................... 185

II. AÇIKLIK İLKESİ.................................................................... 186

III. TESCİL İLKESİ..................................................................... 189

IV. SEBEBE BAĞLILIK İLKESİ................................................ 190

V. TAPU SİCİLİNE GÜVEN İLKESİ ......................................... 190

A) ŞARTLARI ........................................................................ 191

1) Yolsuz Bir Tescil Bulunmalı ......................................... 191

2) Üçüncü Kişi Tarafından Hak Kazanılmalı.................... 194

3) Üçüncü Kişi İyiniyetli Olmalı....................................... 194

4) Üçüncü Kişi Bir Aynî Hak Kazanmış Olmalı ............... 196

5) Kazanma İçin Gerekli Diğer Unsurlar Bulunmalı ........ 196

B) HÜKMÜ............................................................................. 197

VI. DEVLETİN SORUMLULUĞU İLKESİ............................... 197

A) ŞARTLARI ........................................................................ 198

1) Tapu Sicili Hukuka Aykırı Şekilde Tutulmalı ............... 198

2) Tapu Sicilinin Tutulmasından Zarar Doğmalı............... 203

3) Tapu Sicilinin Hukuka Aykırı Tutulması ile Zarar

Arasında Uygun İlliyet Bağı Bulunmalı............................ 205

B) HÜKMÜ............................................................................. 205

§ 4. TAPU SİCİLİ İŞLEMLERİ .......................................................... 210

I) KAYIT.............. ........................................................................ 211

A) KAYIT İŞLEMİNİN KONUSU......................................... 211

1) Arazi.............................................................................. 212

2) Bağımsız ve Sürekli Haklar .......................................... 213

a) Bir İrtifak Hakkı Olmalı .......................................... 213

b) İrtifak Hakkı Bağımsız Olmalı................................ 214

xx İçindekiler

c) İrtifak Hakkı Sürekli Olmalı.................................... 215

d) Hak Sahibinin Kayıt İstemi Olmalı......................... 215

3) Kat Mülkiyetine Konu Olan Bağımsız Bölümler ......... 216

B) KÜTÜĞE KAYDEDİLMEYEN TAŞINMAZLAR........... 217

C) KADASTRO...................................................................... 220

1) Kadastro Kanunu’nun Amacı........................................ 221

2) Kadastro Teşkilatı ......................................................... 222

a) Kadastro Müdürü..................................................... 222

b) Kadastro Ekibi......................................................... 223

c) Kadastro Komisyonu............................................... 225

3) Kadastro Hazırlık Çalışmaları....................................... 226

a) Kadastro Bölgelerinin Tespiti ve İlanı..................... 226

b) Kadastro Ekibi ve Kadastro Komisyonunun

Kurulması............................................................... 227

c) Kadastro Çalışma Alanının İlanı ............................. 227

d) Dava Listesi ve Diğer Belgelerin Alınması............. 228

4) Taşınmazların Sınırlandırılması ve Tespit İşlemleri ..... 229

a) Mevki veya Ada İlanı .............................................. 229

b) Taşınmazların Sınırlandırılması ve Tespiti.............. 229

c) Kontrol..................................................................... 231

d) Kadastro Tespitine İtiraz ......................................... 231

e) Kadastro Komisyonunun İncelemesi....................... 234

f) Kadastro Sonuçlarının İlanı ..................................... 235

g) Kadastro Tutanaklarının Kesinleşmesi ve

Hak Düşürücü Süre ................................................ 236

5) Mülkiyet Hakkının Tespitine İlişkin Esaslar................. 241

a) Tapuya Kayıtlı Taşınmazlarda Tespit..................... 241

b) Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlarda Tespit ..... 243

c) TapuDışıPaylaşmaveKısmîİktisapSebebiyle 

Zilyet Adına Tespit................................................. 244

d) İmar ve İhya Sebebiyle Zilyet Adına Tespit........... 246

İçindekiler xxi

e) Kamu Mallarının Tespiti ........................................ 247

f) Hazine Adına Tespit............................................... 249

g) Takyitlerin, Sınırlı Aynî Hakların ve Muhdesatın

Tespiti..................................................................... 249

6) Sınırların Tespitine İlişkin Esaslar................................ 250

7) Uyuşmazlıkların Dava Yoluyla Çözümlenmesi ............ 253

a) Kadastro Mahkemesinin Kurulması ...................... 253

b) Kadastro Mahkemesinin Yer ve Zaman

Bakımından Yetkisi................................................ 253

c) Kadastro Mahkemesinin Görevi ............................ 256

d) Kadastro Davalarında Taraflar ve Usul.................. 258

e) Kadastro Mahkemesinde Karar ve Kanun

Yollarına Başvuru .................................................. 260

D) TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ VEYA

BİRLEŞTİRİLMESİ ......................................................... 261

1) Bir Taşınmazın Bölünmesi............................................ 262

2) Birden Fazla Taşınmazın Birleştirilmesi....................... 263

II. TESCİL............. ....................................................................... 264

A) KAVRAM VE HUKUKÎ NİTELİĞİ ................................. 264

B) GEÇERLİ BİR TESCİL İÇİN ARANAN ŞARTLAR....... 264

1) Geçerli Bir Hukukî Sebep Var Olmalı .......................... 264

2) Yetkili Kişi Tarafından Tescil İsteminde Bulunulmalı.. 265

a) Tescil İsteminde Bulunma Yetkisi ........................... 265

b) Tescil İsteminin Şekli .............................................. 266

c) Tescil İsteminin Hukukî Niteliği ............................. 267

d) Tescil İsteminin Geri Alınması................................ 268

C) İSTEM YETKİSİNİN VE HUKUKÎ SEBEBİN

BELGELENMESİ............................................................. 268

1) İstem Yetkisinin Belgelenmesi...................................... 269

2) Hukukî Sebebin Belgelenmesi...................................... 270

D) TESCİLİN YAPILMASI.................................................... 270

xxii İçindekiler

1) Mülkiyet Hakkının Tescili ............................................ 271

2) İrtifak Hakları ve Taşınmaz Yükünün Tescili ............... 272

3) Rehin Haklarının Tescili ............................................... 273

E) TESCİLİN KONTROLÜ VE İLGİLİLERE TEBLİĞİ ..... 273

F) TESCİLİN HÜKMÜ .......................................................... 274

1) Tescilin Olumsuz Hükmü.............................................. 274

2) Tescilin Olumlu Hükmü................................................ 274

3) Aynî Hakkın İçeriğinin Belirlenmesindeki Etkisi ......... 275

III. TERKİN ................................................................................ 276

A) KAVRAM .......................................................................... 276

B) TÜRLERİ........................................................................... 276

1) Yenilik Doğuran Terkin................................................. 276

2) Açıklayıcı Terkin........................................................... 277

C) TERKİNİN YAPILMASI .................................................. 278

D) DEĞİŞİKLİK..................................................................... 279

IV. ŞERH ................... .................................................................. 279

A) KİŞİSEL HAKLARIN ŞERHİ .......................................... 280

1) Konusu .......................................................................... 280

2) Şartları........................................................................... 282

3) Süresi............................................................................. 283

4) Hükmü .......................................................................... 283

B) TASARRUF YETKİSİ KISITLAMALARINA İLİŞKİN

ŞERH ................................................................................ 285

1) Çekişmeli Hakların Korunmasına İlişkin Mahkeme

Kararları....................................................................... 286

2) Haciz, İflas Kararı veya Konkordato ile Verilen Süre... 287

a) Haciz........................................................................ 287

b) İflas Kararı............................................................... 288

c) Konkordato ile Verilen Süre .................................... 288

3) Aile Yurdu Kurulması, Artmirasçı Atanması ve

Diğer Haller................................................................. 289

İçindekiler xxiii

a) Aile Yurdu Kurulması veya Artmirasçı Atanması ... 289

b) Diğer Haller............................................................. 290

aa) Taşınmazın Aile Konutu Olarak Özgülenmesi. 290

bb) Ailenin Ekonomik Varlığı İçin Tasarruf

Yetkisinin Sınırlanması.......................................... 291

cc) Diğer Kanunlarda Öngörülen Haller................ 291

C) GEÇİCİ TESCİL ŞERHİ.................................................... 291

1) Konusu .......................................................................... 291

a) Bir Aynî Hakkın İddia Edilmesi .............................. 291

b) Tasarruf Yetkisini Belirleyen Belgelerde Eksiklik

Bulunması .............................................................. 292

2) Yapılması....................................................................... 292

3) Hükmü........................................................................... 293

V. BEYAN ................................................................................ 293

A) TÜRK MEDENÎ KANUNU VE

TAPU SİCİLİ TÜZÜĞÜ’NDE ......................................... 294

B) KAT MÜLKİYETİ KANUNU’NDA................................. 296

C) DİĞER KANUNLARDA................................................... 297

VI. DÜZELTME........................................................................... 297

A) KAVRAM .......................................................................... 297

B) KONUSU ........................................................................... 298

C) DÜZELTME YOLLARI .................................................... 298

1) Tapu Memuru Tarafından Kendiliğinden Yapılan

Düzeltme...................................................................... 298

2) Taraflardan Birinin İstemine veya Anlaşmaya

Dayanan Düzeltme ...................................................... 302

a) Taraflardan Birinin İstemine Dayanan Düzeltme .... 302

b) Anlaşmaya Dayanan Düzeltme ............................... 303

3) Mahkeme Kararına Dayanan Düzeltme........................ 303

a) Tapu Sicilini Düzeltme Davası Kavramı ve

Hukukî Niteliği ...................................................... 303

xxiv İçindekiler

b) Şartları ..................................................................... 306

c) Tarafları.................................................................... 307

aa) Davacı .............................................................. 307

bb) Davalı............................................................... 309

d) İspat Yükü ............................................................... 311

e) Görevli ve Yetkili Mahkeme.................................... 311

g) Hükmü..................................................................... 312

D) DÜZELTMENİN YAPILMASI......................................... 312

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

§ 1. MÜLKİYET KAVRAMI, MÜLKİYET HAKKININ İÇERİĞİ .. 315

I. MÜLKİYET KAVRAMI ........................................................ 315

II. MÜLKİYET HAKKININ İÇERİĞİ ....................................... 316

A) MALİKİN YETKİLERİ..................................................... 316

1) Mülkiyet Hakkının İç Muhtevası.................................. 316

2) Mülkiyet Hakkının Dış Muhtevası................................ 317

a) İstihkak Davası ........................................................ 318

aa) Kavram, Amacı ve Hukukî Niteliği ................ 318

bb) Konusu............................................................. 319

cc) Tarafları ............................................................ 320

dd) İspat ................................................................. 321

ee) Görevli ve Yetkili Mahkeme ........................... 322

b) Elatmanın Önlenmesi Davası.................................. 322

aa) Kavram, Amacı, Hukukî Niteliği ve Şartları.... 322

bb) Konusu............................................................. 325

cc) Tarafları ............................................................ 325

dd) İspat ................................................................. 326

ee) Görevli ve Yetkili Mahkeme ............................ 327

B) MALİKİN ÖDEVLERİ .......................................................... 327

1) Yapma Ödevleri................................................................... 327

İçindekiler xxv

2) Yapmama Ödevleri.............................................................. 327

3) Katlanma Ödevleri.............................................................. 328

§ 2. MÜLKİYET HAKKININ KONUSU VE KAPSAMI.................. 328

I. MÜLKİYET HAKKININ KONUSU ....................................... 328

II. MÜLKİYET HAKKININ KAPSAMI..................................... 329

A) BÜTÜNLEYİCİ PARÇA................................................... 329

1) Kavram.......................................................................... 329

2) Şartları .......................................................................... 330

a) Dış Bağlılık.............................................................. 330

b) İç bağlılık................................................................. 331

c) Yerel Âdetlere Uygunluk......................................... 332

3) Kanun Gereği Bütünleyici Parça Sayılan Unsurlar ...... 333

a) Genel Olarak............................................................ 333

b) Doğal Ürünler.......................................................... 333

4) Hükümleri ..................................................................... 334

5) Niteliğin Kaybı.............................................................. 336

B) EKLENTİ........................................................................... 336

1) Kavram.......................................................................... 336

2) Şartları........................................................................... 336

a) Eklentinin Taşınır Eşya Olması ............................... 336

b) Dış Bağlılık ............................................................. 337

c) İç Bağlılık ................................................................ 337

d) Malikin Arzusu veya Yerel Âdetin Varlığı .............. 339

3) Hükümleri ..................................................................... 339

5) Niteliğin Kaybı.............................................................. 341

§ 3. MÜLKİYET HAKKININ TÜRLERİ........................................... 341

I. PAYLI MÜLKİYET.................................................................. 343

A) KAVRAM VE UNSURLARI ............................................ 343

B) HUKUKÎ NİTELİĞİ.......................................................... 344

C) KURULMASI.................................................................... 345

1) Hukukî İşlem................................................................. 345

xxvi İçindekiler

2) Kanun............................................................................ 346

3) Yetkili Makam Kararı.................................................... 346

D) HÜKÜM VE SONUÇLARI .............................................. 347

1) Paya İlişkin Hüküm ve Sonuçları ................................. 347

a) Pay Oranı................................................................. 347

b) Paya İlişkin Hukukî İşlemler................................... 348

c) Paya İlişkin Koruma ................................................ 350

2) Eşyaya İlişkin Hüküm ve Sonuçları.............................. 352

a) Yönetim ................................................................... 352

aa) Olağan Yönetim İşleri...................................... 354

bb) Önemli Yönetim İşleri ..................................... 355

cc) Olağanüstü Yönetim İşleri ............................... 358

b) Yararlanma ve Kullanma Yetkisi............................. 359

c) Koruma Yetkisi........................................................ 360

d) Giderlere ve Diğer Yükümlülüklere Katılma.......... 361

E) SONA ERMESİ.................................................................. 362

1) Bir veya Birkaç Paydaş İçin Sona Ermesi .................... 362

a) Genel Olarak............................................................ 362

b) Paydaşlıktan Çıkarma.............................................. 363

2) Bütün Paydaşlar İçin Sona Ermesi................................ 364

a) Genel Olarak............................................................ 364

b) Paylaşma.................................................................. 365

aa) Paylaşma İsteme Hakkı ve Sınırları................. 365

a1. Paylı Mülkiyetin Devamına İlişkin Sözleşme365

a2. Paylı Malın Sürekli Amaca Özgülenmiş

Olması............................................................ 366

a3. Uygun Olmayan Zamanın Varlığı ................. 367

a4. Diğer Sınırlar................................................. 367

bb) Paylaşma Biçimi.............................................. 367

b1. İradî Paylaşma............................................... 367

b2. Yargısal Paylaşma ......................................... 368

İçindekiler xxvii

II. ELBİRLİĞİ MÜLKİYETİ....................................................... 371

A) KAVRAM VE UNSURLARI ............................................ 371

B) HUKUKÎ NİTELİĞİ.......................................................... 373

C) KURULMASI.................................................................... 374

1) Elbirliği Ortaklığı Halleri.............................................. 374

b) Aile Malları Ortaklığı.............................................. 376

c) Miras Ortaklığı ........................................................ 376

d) Adi Ortaklık............................................................. 377

2) Elbirliği Mülkiyetinin Kazanılması .............................. 378

D) HÜKÜM VE SONUÇLARI .............................................. 379

1) Eşyaya İlişkin Hüküm ve Sonuçları.............................. 379

2) Tasfiye Payına İlişkin Hüküm ve Sonuçları.................. 382

E) SONA ERMESİ.................................................................. 384

İKİNCİ BÖLÜM

TAŞINMAZ MÜLKİYETİ

§ 1. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU,

KAZANILMASI VE KAYBI....................................................... 387

I. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU............................. 387

II. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI ................. 387

A) TESCİLLE KAZANILMASI............................................. 388

1) Kazanma Sebebi............................................................ 389

a) Şekil ve Şekle Aykırılığın Sonuçları........................ 390

aa) Şekil ................................................................. 390

bb) Şekle Aykırılığın Sonuçları.............................. 393

cc) Vekâletnamenin Şekli....................................... 397

b) Muvazaa .................................................................. 398

c) İnançlı İşlem............................................................ 402

d) Namı Müstear.......................................................... 405

e) Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi............................ 406

f) Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazlarda.................. 410

xxviii İçindekiler

B) TESCİLDEN ÖNCE KAZANILMASI ............................. 412

1) Miras............................................................................. 413

2) Mahkeme Kararı ........................................................... 414

3) Cebrî İcra ...................................................................... 416

4) İşgal............................................................................... 417

5) Kamulaştırma................................................................ 419

6) Diğer Haller .................................................................. 423

a) Yeni Arazi Oluşması .............................................. 423

b) Eşya Hukuku Kitabı Dışındaki Tescilden Önce

Kazanma Halleri .................................................... 425

C) ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANILMASI................. 426

1) Olağan Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması.................... 427

a) Şartları ..................................................................... 427

aa) Taşınmaz Özel Mülkiyete Tâbi ve Tapu

Kütüğüne Kayıtlı Olmalı.................................. 427

bb) Bir Yolsuz Tescil Bulunmalı............................ 428

cc) Davasız Aralıksız 10 Yıl Malik Sıfatıyla ve

İyiniyetle Zilyetlik Bulunmalı.......................... 429

b) Hüküm ve Sonuçları................................................ 431

2) Olağanüstü Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması ............. 432

a) Şartları ..................................................................... 432

aa) Taşınmaz Olağanüstü Zamanaşımına

Elverişli Olmalı................................................ 432

bb) Davasız Aralıksız 20 Yıl Malik Sıfatıyla

Zilyetlik Bulunmalı......................................... 436

cc) Tescil Davası .................................................... 439

b) Hüküm ve Sonuçları................................................ 441

III. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAYBI ................................ 441

A) MUTLAK KAYIP.............................................................. 442

B) NİSPÎ KAYIP..................................................................... 443

§ 2. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAPSAMI................................. 444

İçindekiler xxix

I. YATAY KAPSAMI.................................................................... 445

A) KADASTROSU YAPILMIŞ TAŞINMAZLARDA SINIR..445

B) KADASTROSU YAPILMAMIŞ TAŞINMAZLARDA

SINIR ................................................................................ 447

C) TAPUYA KAYITLI OLMAYAN TAŞINMAZLARDA

SINIR ................................................................................ 448

II. DİKEY KAPSAMI .................................................................. 448

III. MADDÎ KAPSAMI................................................................ 450

A) YAPILAR........................................................................... 451

1) Haksız Yapılar............................................................... 451

a) Başkasının Malzemesiyle Kendi Arazisine Yapı

Yapma .................................................................... 453

aa) Malzemenin Sökülüp Geri Verilmesini

İsteme Hakkı .................................................... 454

cc) Arazi Mülkiyetinin Kendisine Devrini

İsteme Hakkı..................................................... 456

b) Kendi Malzemesiyle Başkasının Arazisine Yapı

Yapma .................................................................... 458

aa) Malzemenin Sökülüp Kaldırılmasını İsteme

Hakkı................................................................ 459

bb) Tazminat İsteme Hakkı.................................... 460

cc) Arazi Mülkiyetinin Malzeme Sahibine

Geçirilmesini İsteme Hakkı ............................. 461

c) Başkasının Malzemesiyle Başkasının Arazisine

Yapı Yapma ............................................................ 462

B) BİTKİLER.......................................................................... 463

C) KAYNAKLAR................................................................... 464

D) BÜTÜNLEYİCİ PARÇA KURALININ İSTİSNALARI.. 465

1) Taşkın Yapılar................................................................ 465

a) Komşu Taşınmaza Taşma Konusunda Hakkın

Olması.................................................................... 466

xxx İçindekiler

b) Komşu Taşınmaza Taşma Konusunda Hakkın

Olmaması ............................................................... 467

2) Üst Hakkı ...................................................................... 469

3) Mecra Hakkı.................................................................. 470

4) Taşınır Yapılar............................................................... 471

5) Taşınır Bitkiler .............................................................. 472

§ 3. TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLAMALARI.................... 473

I. KANUNÎ KISITLAMALAR.................................................... 474

A) PAYLI MÜLKİYETTE KANUNÎ ÖN ALIM HAKKI ..... 475

1) Tanımı ve Hukukî Niteliği ............................................ 475

2) Şartları........................................................................... 476

a) Paylı Mülkiyete Tâbi Bir Taşınmaz Olmalı............. 476

b) Ön Alım Olgusu Gerçekleşmiş Olmalı.................... 477

aa) Satış.................................................................. 477

bb) Satışa Eş Değer Haller..................................... 480

c) Alıcı Üçüncü Bir Kişi Olmalı.................................. 481

d) Feragat veya Vazgeçme Olmamalı.......................... 482

e) Ön Alım Hakkının Kullanılması Dürüstlük

Kuralına Uygun Olmalı.......................................... 483

f) Ön Alım Davası Açılmış Olmalı.............................. 484

aa) Tanımı ve Hukukî Niteliği ............................... 484

bb) Tarafları............................................................ 485

b1. Davacı ........................................................... 485

b2. Davalı............................................................ 487

cc) Süreler.............................................................. 487

c1. Üç Ay............................................................. 488

c2. İki Yıl ............................................................ 489

dd) Davacının Ön Alım Bedelini Nakden Yatırması490

ee) Kararın Hüküm ve Sonuçları ........................... 490

B) KOMŞULAR YARARINA KONULMUŞ

KISITLAMALAR............................................................. 490

İçindekiler xxxi

1) Taşkınlıktan Kaçınma Ödevi......................................... 491

2) Kazı veya Yapı Yaparken Zarar Vermekten Kaçınma

Ödevi ........................................................................... 493

3) Bitkiler Hakkında Katlanma Ödevi .............................. 494

4) Doğal Olarak Akan Sular Hakkında Katlanma Ödevi .. 495

5) Zorunlu Mecra Geçirilmesine Katlanma Ödevi............ 496

6) Zorunlu Geçit İrtifakı Kurma Ödevi............................. 498

7) Zorunlu Kaynak İrtifakı Kurma Ödevi ......................... 501

8) Komşuluk İçin Gerekli İş ve Giderlere Katılma Ödevi 502

C) TOPLUM YARARINA KONULMUŞ KISITLAMALAR 502

1) Orman veya Meraya Girilmesine Katlanma Ödevi ...... 503

2) Sürüklenen Şeyler İle Benzerlerinin Alınmasına

Katlanma Ödevi................................................................. 503

3) Zorunluluk Halinde Müdahaleye Katlanma Ödevi....... 504

4) Toprağın İyileştirilmesine Katılma Ödevi..................... 505

II. İRADÎ KISITLAMALAR ....................................................... 505

A) SÖZLEŞMEDEN DOĞAN ÖN ALIM HAKKI................ 506

1) Kavram, Hukukî Niteliği, Konusu, Türleri ve Süresi ... 506

2) Kullanılması, Şerhi, Hüküm ve Sonuçları .................... 507

B) ALIM HAKKI.................................................................... 510

1) Kavram, Hukukî Niteliği, Konusu ve Şekli.................. 510

2) Kullanılması, Şerhi, Hüküm ve Sonuçları .................... 511

C) GERİ ALIM HAKKI.......................................................... 512

1) Kavram, Hukukî Niteliği, Konusu ve Şekli.................. 512

2) Kullanılması, Şerhi, Hüküm ve Sonuçları .................... 513

§ 4. TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU............................ 514

I. ŞARTLARI.............................................................................. 515

A) MÜLKİYET HAKKI KANUNÎ KISITLAMALARA

AYKIRI ............................................................................ 515

B) TAŞKIN KULLANMA HUKUKAAYKIRI OLMALI..... 516

C) ZARAR VEYA ZARAR TEHLİKESİ VAR OLMALI 516

xxxii İçindekiler

D) TAŞKIN KULLANMA İLE ZARAR ARASINDA

UYGUN İLLİYET BAĞI BULUNMALI................... 517

II. DAVALAR .............................................................................. 517

A) DAVA TÜRLERİ................................................................ 517

1) Eski Hale Getirme Davası............................................. 517

2) Tehlikenin Giderilmesi Davası...................................... 518

3) Tazminat Davası............................................................ 518

B) TARAFLARI...................................................................... 519

1) Davacı ........................................................................... 519

2) Davalı............................................................................ 520

III. FEDAKÂRLIĞIN DENKLEŞTİRİLMESİ ........................... 521

§ 5. KAT MÜLKİYETİ........................................................................ 522

I. KAVRAM ................................................................................ 522

II. HUKUKÎ NİTELİĞİ................................................................ 523

III. KURULMASI ........................................................................ 526

A) İRADÎ KURULMASI........................................................ 527

B) MAHKEME KARARIYLA KURULMASI...................... 529

C) KAT İRTİFAKINA DAYANILARAK KURULMASI....... 531

1) Kavram ve Hukukî Niteliği........................................... 531

2) Kat İrtifakının Kurulması ............................................. 532

3) Kat İrtifakının Hükümleri ............................................. 534

a) Kat İrtifakı Sahibinin Hakları ................................. 534

b) Kat İrtifakı Sahibinin Borçları................................. 535

4) Kat İrtifakının Sona Ermesi .......................................... 535

IV. KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE BORÇLARI............ 537

A) KAT MALİKLERİNİN HAKLARI................................... 537

1) Bağımsız Bölüm ve Eklentileri Üzerindeki Haklar ...... 537

2) Ortak Yerler Üzerindeki Haklar.................................... 538

B) KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI................................. 539

1) Bağımsız Bölüm ve Eklentilere İlişkin Borçlar............ 539

a) Dürüstlük Kuralına Uygun Kullanma Borcu........... 539

İçindekiler xxxiii

b) Özgülenme Amacına Uygun Kullanma Borcu ...... 540

c) Ana Yapıya Zarar Verecek Onarım, Tesis,

Değişiklik Yapmama Borcu ................................... 542

d) Giriş İzni Verme ve Gerekli İşlerin Yapılmasına

Katlanma Borcu ..................................................... 542

2) Ana Taşınmaz ve Ortak Yerlere İlişkin Borçlar ............ 543

a) Bakım ve Koruma Borcu ....................................... 543

b) Genel Giderlere Katılma Borcu ............................. 545

aa) Kapsamı ve Oranı............................................. 545

bb) Genel Gidere Katılma Borcuna Aykırılığın

Sonuçları ................................................................ 547

3) Bir Borca Çekilmez Derecede Aykırılığın Sonucu...... 549

4) Hâkimin Müdahalesi.................................................... 551

V. YÖNETİM VE KAT MALİKLERİ KURULU........................ 553

A) YÖNETİM PLANI............................................................. 553

B) YÖNETİM ORGANLARI................................................. 554

1) Kat Malikleri Kurulu..................................................... 554

a) Oluşumu ve Yetkileri............................................... 554

b) Toplantı ve Karar .................................................... 555

c) Dava Hakkı.............................................................. 558

2) Yönetici......................................................................... 559

a) Atanması.................................................................. 559

b) Görevleri.................................................................. 561

c) Sorumluluğu ve Hakları .......................................... 562

d) Sona Ermesi............................................................. 564

3) Denetçi .......................................................................... 564

VI. KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ............................... 565

A) KAT MÜLKİYETİ KÜTÜĞÜNDEKİ KAYDIN

TERKİNİ........................................................................... 565

B) TAMAMEN YOK OLMA, KAMULAŞTIRMA VEYA

HARAP OLMA................................................................. 566

xxxiv İçindekiler

VII. TOPLU YAPILAR ............................................................... 567

A) KAVRAM .......................................................................... 567

B) ORTAK YERLER .............................................................. 568

C) VAZİYET PLANI VE PROJELER.................................... 568

D) YÖNETİM PLANI............................................................. 568

E) YÖNETİM.......................................................................... 568

F) YÖNETİCİ VE DENETÇİ ATAMA................................... 569

G) ORTAK GİDERLERE KATILMA .................................... 570

VIII. DEVRE MÜLK ................................................................... 570

A) KAVRAM, KONUSU VE HUKUKÎ NİTELİĞİ............... 570

B) KURULMASI.................................................................... 571

C) HAK SAHİPLERİNİN HAK VE BORÇLARI ................. 572

D) SONA ERMESİ ................................................................. 573

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TAŞINIR MÜLKİYETİ

§ 1. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KONUSU ....................................... 575

§ 2. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI............................ 576

I. DEVREN KAZANILMASI...................................................... 576

A) HUKUKÎ İŞLEMLE KAZANILMASI ............................. 577

1) Borçlandırıcı İşlem........................................................ 577

2) Tasarruf İşlemi .............................................................. 578

B) MÜLKİYETİ SAKLI TUTMA SÖZLEŞMESİ................. 581

1) Kavram, Hukukî Niteliği ve Konusu ............................ 581

2) Sözleşmenin Şekli ve Özel Sicile Kaydı....................... 581

3) Hüküm ve Sonuçları ..................................................... 582

C) MİRAS YOLUYLA KAZANILMASI .............................. 583

II. ASLEN KAZANILMASI........................................................ 583

A) SAHİPLENME .................................................................. 584

B) BULUNMUŞ EŞYA........................................................... 585

C) DEFİNE.............................................................................. 586

İçindekiler xxxv

xxxvi İçindekiler

D) İŞLEME ............................................................................. 587

E) KARIŞMA VEYA BİRLEŞME.......................................... 588

F) KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI....................................... 589

§ 3. TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KAYBEDİLMESİ.......................... 590

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

§ 1. SINIRLI AYNÎ HAK KAVRAMI................................................. 594

§ 2. SINIRLI AYNÎ HAKLARIN HUKUKÎ NİTELİĞİ..................... 595

§ 3. SINIRLI AYNÎ HAKLARIN TÜRLERİ ...................................... 595

§ 4. MALİK LEHİNE SINIRLI AYNÎ HAKLAR............................... 596

I. MALİK LEHİNE İRTİFAK HAKKI........................................ 596

II. MALİK LEHİNE TAŞINMAZ REHNİ .................................. 598

III. MALİK LEHİNE TAŞINMAZ YÜKÜ.................................. 599

§ 5. SINIRLI AYNÎ HAKLARIN KONUSU ...................................... 599

§ 6. SINIRLI AYNÎ HAKLAR ARASINDA SIRA............................. 600

İKİNCİ BÖLÜM

İRTİFAK HAKLARI

§ 1. İRTİFAK HAKKI KAVRAMI, KONUSU VE İÇERİĞİ ............. 603

§ 2. TÜRLERİ...................................................................................... 604

I. KAYNAĞINA GÖRE............................................................... 604

II. YETKİNİN İÇERİĞİNE GÖRE.............................................. 605

III. YETKİNİN KAPSAMINA GÖRE......................................... 606

IV. HAK SAHİBİNİN BELİRLENİŞ TARZINA GÖRE............. 606

§ 3. EŞYAYA BAĞLI İRTİFAKLAR .................................................. 608

I. KAVRAM ................................................................................ 608

II. KONUSU ................................................................................ 610

III. KAZANILMASI .................................................................... 610

A) TESCİLLE KAZANILMASI............................................. 611

B) TESCİLDEN ÖNCE KAZANILMASI ............................. 612

İçindekiler xxxvii

C) ZAMANAŞIMI YOLUYLA KAZANILMASI................. 614

IV. SONA ERMESİ...................................................................... 615

A) TERKİNLE SONA ERMESİ............................................. 615

B) SİCİL DIŞI SONA ERMESİ.............................................. 616

V. HÜKÜMLERİ.......................................................................... 617

A) KAPSAMI .............................................................................. 617

B) KULLANILMASI .................................................................. 618

1) Hak Sahibinin Hukukî Durumu .......................................... 618

a) Hak Sahibinin Yetkileri................................................. 618

b) Hak Sahibinin Yükümlülükleri ..................................... 619

2) Yüklü Taşınmaz Malikinin Hukukî Durumu ...................... 619

a) Yüklü Taşınmaz Malikinin Yetkileri ............................. 619

b) Yüklü Taşınmaz Malikinin Yükümlülükleri ................. 622

§ 4. DÜZENLİ KİŞİYE BAĞLI İRTİFAKLAR.................................. 622

I. İNTİFA HAKKI ........................................................................ 622

A) KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ ......................................... 622

B) KONUSU ........................................................................... 624

1) Taşınırlar ....................................................................... 624

a) Genel Olarak............................................................ 624

b) Tüketilebilen Eşya Üzerindeki İntifa Hakkı............ 625

2) Taşınmazlar................................................................... 626

3) Haklar............................................................................ 626

a) Genel Olarak............................................................ 626

b) Alacak Üzerindeki İntifa Hakkı............................... 626

4) Malvarlığı...................................................................... 628

C) KAZANILMASI................................................................ 628

1) Hukukî İşleme Dayanılarak Kazanılması ..................... 628

2) Mahkeme Kararına Dayanılarak Kazanılması.............. 630

3) Zamanaşımı Yoluyla Kazanılması ................................ 630

4) Kanunî İntifa Hakkının Kazanılması ............................ 631

D) SONA ERMESİ ................................................................. 631

xxxviii İçindekiler

1) Sebepleri ....................................................................... 631

a) Hakkın Konusunun Yok Olması.............................. 631

b) Hak Sahibinin Vazgeçmesi...................................... 632

c) Sürenin Dolması, Hak Sahibinin Ölmesi veya

Kişiliğin Sona Ermesi ........................................... 633

d) Mahkeme Kararı...................................................... 634

e) Cebrî İcra ................................................................. 634

f) Kamulaştırma........................................................... 634

2) Sonuçları ....................................................................... 635

a) İntifa Konusunu Geri Verme Yükümlülüğü ve

Sorumluluğun Kapsamı ......................................... 635

b) Hak Sahibinin Giderleri İsteme Hakkı.................... 636

E) HÜKÜMLERİ.................................................................... 637

1) İntifa Hakkı Sahibi Bakımından Hükümler.................. 637

a) İntifa Hakkı Sahibinin Hakları ................................ 637

aa) Malı Zilyetliğinde Bulundurma Yetkisi ........... 637

bb) Malı Yönetme Yetkisi ...................................... 637

cc) Malı Kullanma Yetkisi ..................................... 637

dd) Maldan Yararlanma Yetkisi.............................. 638

d1. Doğal Ürünler ............................................... 638

d2. Hukukî Ürünler............................................. 639

ee) Resmî Defter Tutulmasını İsteme Yetkisi ........ 639

ff) Mal Üzerinde Tasarruf Yetkisi .......................... 640

b) İntifa Hakkı Sahibinin Yükümlülükleri................... 640

aa) Bakım ve Koruma Yükümlülüğü..................... 640

bb) Giderleri Ödeme Yükümlülüğü ....................... 641

cc) Malı Sigorta Ettirme Yükümlülüğü ................. 641

2) Malik Bakımından Hükümler ....................................... 642

a) Malikin Hakları ....................................................... 642

aa) Mal Üzerinde Tasarruf Yetkisi ......................... 642

cc) Güvence İsteme Yetkisi.................................... 642

İçindekiler xxxix

dd) İntifa Hakkı Sahibinin Zilyetliğini

Kaldırma Yetkisi ............................................. 643

ee) Resmî Defter Tutulmasını İsteme Yetkisi ........ 643

ff) Yönetime Katılma Yetkisi ................................. 643

b) Malikin Yükümlülükleri.......................................... 644

aa) Önemli Bakım ve Koruma İşlerini Yapma

Yükümlülüğü ................................................... 644

bb) Diğer Giderleri Ödeme Yükümlülüğü............. 644

II. OTURMA HAKKI................................................................... 644

A) KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ ......................................... 644

B) KONUSU .......................................................................... 645

C) TÜRLERİ........................................................................... 645

D) KAZANILMASI VE SONA ERMESİ .............................. 646

E) HÜKÜMLERİ.................................................................... 646

§ 5. DÜZENSİZ KİŞİYE BAĞLI İRTİFAKLAR ............................... 647

I. ÜST HAKKI ............................................................................. 647

A) KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ ......................................... 647

B) KAZANILMASI ............................................................... 648

C) SONA ERMESİ VE BUNUN SONUÇLARI.................... 649

D) HÜKÜMLERİ.................................................................... 651

1) Üst Hakkı Sahibi Bakımından Hükümler ..................... 651

2) Malik Bakımından Hükümler ...................................... 652

a) İpotek Kurulmasını İsteme Yetkisi .......................... 652

b) Süresinden Önce Üst Hakkının Devrini İsteme

Yetkisi ..................................................................... 652

II. KAYNAK HAKKI.................................................................. 653

A) KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ ......................................... 653

B) KAZANILMASI VE SONA ERMESİ .............................. 654

C) HÜKÜMLERİ.................................................................... 654

III. DİĞER İRTİFAK HAKLARI................................................ 655

A) KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ ......................................... 655

xl İçindekiler

B) KAZANILMASI VE SONA ERMESİ .............................. 656

C) HÜKÜMLERİ.................................................................... 656

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TAŞINMAZ YÜKÜ

§ 1. TAŞINMAZ YÜKÜ KAVRAMI ................................................. 658

§ 2. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN UNSURLARI ..................................... 658

I. EDİM BORCU.......................................................................... 658

II. TAŞINMAZIN EDİM BORCUNUN GÜVENCESİ OLMASI659

§ 3. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN TÜRLERİ ........................................... 659

§ 4. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN KAZANILMASI ................................ 660

I. KAZANMA YOLLARI ............................................................ 660

II. TESCİLİN YAPILMASI.......................................................... 661

§ 5. TAŞINMAZ YÜKÜNÜN SONA ERMESİ.................................. 661

I. GENEL OLARAK .................................................................... 661

II. YÜKTEN KURTARMA.......................................................... 662

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

REHİN HAKKI

Birinci Alt Bölüm

TAŞINMAZ REHNİ

§ 1. GENEL OLARAK TAŞINMAZ REHNİ ..................................... 665

I. KAVRAM VE İŞLEVLERİ...................................................... 665

II. TÜRLERİ ................................................................................ 665

A) İPOTEK ............................................................................. 665

B) İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ............................................... 666

C) İRAT SENEDİ.................................................................... 667

§ 2. TAŞINMAZ REHNİNE HÂKİM OLAN İLKELER ................... 667

I. BELİRLİLİK İLKESİ ............................................................... 668

A) ALACAK MİKTARININ BELİRLİ OLMASI.................. 668

1) Türk Lirası Üzerinden Rehin-Yabancı Para Üzerinden

Rehin............................................................................ 668

İçindekiler xli

2) Anapara İpoteği-Üst Sınır İpoteği................................. 670

B) TAŞINMAZIN BELİRLİ OLMASI................................... 672

1) Taşınmazın Tek Olması................................................. 673

2) Taşınmazın Birden Fazla Olması .................................. 673

a) Toplu Rehin ............................................................. 673

b) Güvencenin Taşınmazlara Dağıtılması.................... 674

II. AÇIKLIK İLKESİ.................................................................... 675

A) TAŞINMAZ REHNİNİN KAZANILMASI ...................... 675

1) Tescille Kazanılması ..................................................... 675

2) Tescilden Önce Kazanılması......................................... 678

B) TAŞINMAZ REHNİNİN SONA ERMESİ........................ 678

1) Terkinle Sona Ermesi.................................................... 678

2) Sicil Dışı Sona Ermesi .................................................. 679

III. SABİT DERECE İLKESİ...................................................... 680

A) SIRANIN BELİRLENMESİNDEKİ SİSTEMLER .......... 680

B) TÜRK HUKUKU’NDAKİ SİSTEM ................................. 681

1) Sabit Dereceler Sisteminin Hüküm ve Sonuçları.......... 681

2) Sabit Dereceler Sisteminin İstisnaları........................... 683

a) Sözleşmeden Doğan İlerleme Hakkı ....................... 683

b) Kanundan Doğan İlerleme Hakkı............................ 684

aa) Paraya Çevirme Anında Boş Derecelerin

Bulunması Halinde........................................... 684

bb) Arazinin İyileştirilmesi Halinde....................... 684

IV. GÜVENCE İLKESİ............................................................... 685

A) GÜVENCENİN KONUSU................................................ 685

1) Taşınmaz ....................................................................... 685

2) Bütünleyici Parçalar...................................................... 685

3) Eklentiler....................................................................... 686

4) Kira Bedelleri................................................................ 687

5) Sigorta Tazminatı .......................................................... 688

B) GÜVENCENİN KAPSAMI............................................... 689

xlii İçindekiler

1) Anapara ......................................................................... 689

2) Takip Giderleri .............................................................. 690

3) Gecikme Faizi ............................................................... 690

4) Sözleşme Faizi .............................................................. 691

5) Taşınmazın Korunması İçin Yapılan Zorunlu Giderler. 691

C) TAŞINMAZIN DEĞERİNİN KORUNMASI ................... 692

1) Taşınmazın Değerinin Azalması Halinde...................... 692

a) Taşınmaz Malikinin Kusurlu Olması Halinde ......... 692

aa) Değerde Azalma Tehlikesinin Bulunması

veya Azalmanın Başlamış Olması Halinde...... 692

bb) Değerde Azalmanın Fiilen Gerçekleşmiş

Olması Halinde ...................................................... 693

b) Taşınmaz Malikinin Kusurlu Olmaması Halinde.... 694

2) Taşınmazın Bölünmesi Halinde .................................... 694

D) GÜVENCEDEN YARARLANMA ................................... 695

1) Taşınmaz Rehninin Paraya Çevrilmesi ve Paylaştırma. 695

2) Lex Commissoria Yasağı .............................................. 697

V. TAŞINMAZ REHNİ BAKIMINDAN DİĞER ORTAK

HÜKÜMLER .......................................................................... 698

A) TAŞINMAZLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ......................... 698

B) ALACAKLIYA KAYYIM ATANMASI ............................ 699

C) TAŞINMAZIN REHİNDEN KURTARILMASI ............... 699

§ 3. İPOTEK................... ..................................................................... 701

I. KAVRAM 701

II. ÖZELLİKLERİ....................................................................... 701

A) ALACAĞI BAĞLI OLMASI ............................................ 701

B) KIYMETLİ EVRAKA BAĞLANAMAMASI.................. 703

C) BORÇLU VE MALİKİN FARKLI KİŞİLER

OLABİLMESİ................................................................... 703

1) Borçlu Malikin Durumu................................................ 703

2) Borçlu Olmayan Malikin Durumu................................ 703

İçindekiler xliii

a) Genel Olarak............................................................ 703

b) Borçlu Olmayan Maliki Takip Şartları ve

Malike Ait Yetkiler................................................. 704

III. İPOTEĞİN HÜKÜMLERİ..................................................... 705

A) İPOTEKLİ TAŞINMAZIN DEVRİ................................... 705

B) İPOTEKLİ TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ........................ 706

IV. KANUNÎ İPOTEK HAKLARI .............................................. 707

A) TESCİLE TÂBİ OLMAYAN KANUNÎ İPOTEK

HAKLARI......................................................................... 707

B) TESCİLE TÂBİ KANUNÎ İPOTEK HAKLARI............... 708

1) Genel Olarak ................................................................. 708

2) Yapı İpoteği................................................................... 709

a) Genel Olarak............................................................ 709

b) Şartları ..................................................................... 710

c) Sırası ve Önceliği .................................................... 711

§ 4. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE İRAT SENEDİ.......................... 713

I. İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ..................................................... 713

II. İRAT SENEDİ......................................................................... 714

III. ORTAK HÜKÜMLER........................................................... 716

A) SENET ALACAĞININ NİTELİĞİ ................................... 716

B) REHNİN KURULMASI.................................................... 717

C) TEMSİLCİ ATANMASI .................................................... 717

D) GÜVENİN KORUNMASI ................................................ 718

E) ALACAKLI İLE BORÇLU ARASINDAKİ İLİŞKİ ......... 718

F) SENEDİN İPTALİ.............................................................. 720

G) SENEDE BAĞLI HAKKIN SONA ERMESİ................... 720

§ 5. TAŞINMAZ REHNİYLE GÜVENCE ALTINAALINAN

ÖDÜNÇ SENETLERİ................................................................. 721

I. REHİNLİ TAHVİLLER........................................................... 721

II. SERİ HALİNDE REHİN SENEDİ ÇIKARILMASI.............. 722

xliv İçindekiler

İkinci Alt Bölüm

TAŞINIR REHNİ

§ 1. GENEL OLARAK TAŞINIR REHNİ .......................................... 724

I. KAVRAM ................................................................................ 724

II. TÜRLERİ ................................................................................ 724

§ 2. TAŞINIR REHNİNE HÂKİM OLAN İLKELER ........................ 726

I. AÇIKLIK İLKESİ..................................................................... 726

II. GÜVEN İLKESİ...................................................................... 727

III. ALACAĞA BAĞLILIK İLKESİ............................................ 727

IV. BELİRLİLİK İLKESİ............................................................. 728

A) REHİN KONUSUNUN BELİRLİ OLMASI .................... 728

B) ALACAĞIN BELİRLİ OLMASI....................................... 729

V. GÜVENCE İLKESİ ................................................................ 729

A) GÜVENCENİN KONUSU................................................ 730

B) GÜVENCENİN KAPSAMI............................................... 731

VI. TARİH İTİBARIYLA ÖNCELİK İLKESİ............................ 731

§ 3. TESLİME BAĞLI REHİN ........................................................... 732

I. KAVRAM ................................................................................ 732

II. KAZANILMASI..................................................................... 732

III. HÜKÜMLERİ ........................................................................ 734

A) REHİNLİ ALACAKLININ HAKLARI ............................ 734

B) REHİNLİ ALACAKLININ BORÇLARI .......................... 736

IV. SONA ERMESİ ..................................................................... 737

§ 4. HAYVAN REHNİ......................................................................... 738

I. KAVRAM ................................................................................ 738

II. KAZANILMASI..................................................................... 739

III. HÜKÜMLERİ........................................................................ 740

IV. SONA ERMESİ ..................................................................... 741

§ 5. BİR SİCİLE TESCİLİ ZORUNLU OLAN TAŞINIR

MALLARIN REHNİ.................................................................... 741

§ 6. HAPİS HAKKI............................................................................. 743

İçindekiler xlv

I. KAVRAM VE KONUSU.......................................................... 743

II. ŞARTLARI .............................................................................. 743

A) ALACAKLI BORÇLUNUN RIZASI İLE ZİLYET

OLMALI ........................................................................... 743

B) ALACAKLININ MUACCEL BİR ALACAĞI

BULUNMALI................................................................... 744

C) EŞYA İLE ALACAK ARASINDA BAĞLANTI OLMALI.745

D) HAPİS HAKKI BERTARAF EDİLMEMİŞ OLMALI..... 746

III. HÜKÜMLERİ........................................................................ 747

IV. SONA ERMESİ ..................................................................... 748

V. HAPİS HAKKININ ÖZEL TÜRLERİ.................................... 748

§ 7. ALACAKLAR VE DİĞER HAKLAR ÜZERİNDE

REHİN HAKKI............................................................................ 748

I. KAVRAM VE KONUSU.......................................................... 748

II. KAZANILMASI...................................................................... 749

III. HÜKÜMLERİ ........................................................................ 751

IV. SONA ERMESİ...................................................................... 751

§ 8. REHİN KARŞILIĞINDA ÖDÜNÇ PARA VERME İŞİ İLE ..... 752

UĞRAŞANLARLA YAPILAN REHİN....................................... 752

I. KAVRAM ................................................................................ 752

II. KAZANILMASI...................................................................... 752

III. HÜKÜMLERİ ........................................................................ 753

A) İŞLETME BAKIMINDAN HÜKÜMLERİ....................... 753

B) REHİN VEREN BAKIMINDAN HÜKÜMLERİ............. 754

IV. SONA ERMESİ ..................................................................... 754

§ 9. REHİNLİ TAHVİL....................................................................... 754

I. KAVRAM ................................................................................ 754

II. HÜKÜMLERİ......................................................................... 755

Acar, Faruk : Rehin Hukukunda Taşınmaz Kavramı ve

Özellikle Belirlilik İlkesi, Ankara 2008.

Acemoğlu, Kevork : Türk Hukukunda Tapu Kütüğüne Kayıtlı

Olmayan Gayrimenkullerin Hukukî Durumu,

İstanbul 1965 (Kısaltılmışı: Acemoğlu,

Gayrimenkul).

---------- : Zilyetliğe Haklılık Davası ve Tapu Siciline

Kayıtsız Gayrimenkuller, İHFM., C. 30,

S. 1-4, 1964, s. 1048-1054 (Kısaltılmışı:

Acemoğlu, Dava).

Akıncı, Şahin : Borçlar Hukuku Bilgisi, 11. Baskı, Konya

2019 (Kısaltılmışı: Akıncı, Borçlar).

---------- : Roma Hukuku Dersleri, 9. Baskı, Konya

2016 (Kısaltılmışı: Akıncı, Roma).

---------- : Türk Özel Hukukunda İnsan Kökenli

Biyolojik Madde (Organ-Doku) Nakli

Kavramı ve Bundan Doğan Hukukî Sonuçlar,

Ankara 2003 (Kısaltılmışı: Akıncı, Nakil).

---------- : Seracılığın Geliştirilmesi Amacıyla Kamu

Arazisi Üzerinde Üst Hakkı Tesisi, Prof. Dr.

Süleyman Arslan’a Armağan, SÜHFD., C. 6,

S. 1-2, 1998, s. 767-786 (Kısaltılmışı: Akıncı,

Üst Hakkı).

Akçaal, Mehmet : İşletmenin Devri, Ankara 2004 (Kısaltılmışı:

Akçaal, İşletme).

1

Eserlere yazarların soyadı ile atıf yapılmıştır. Birden fazla eserinden yararlanılan yazarların

diğer eserlerine yapılan atıflar, kısaltılmış şekilleriyle parantez içinde gösterilmiştir.

2

Önünde işaret bulunmayan rakamlar sayfa numarasını göstermektedir.

xlviii Bibliyografya

---------- : Elbirliği Mülkiyetinde Yönetim, SDÜHFD.,

C. 9, S. 2, 2019, s. 211-249 (Kısaltılmışı:

Akçaal, Elbirliği).

---------- : İpoteğin Kaldırılması Davası, İnÜHFD.,

10/2, 2019, s. 563-578 (Kısaltılmışı: Akçaal,

İpoteğin Kaldırılması).

Akçura Karaman, Tuba : Gemi ve Hava Aracı İpoteği ve Motorlu

Taşıt Rehni (Taşınır İpoteği), 2. Baskı,

İstanbul 2019.

Akıntürk, Turgut /

Ateş, Derya : Türk Medenî Hukuku, Aile Hukuku, C. 2, 23.

Baskı, İstanbul 2021.

Akipek, Jale G. : Menkul Davası, Ankara 1959.

Akipek, Jale G. /

Akıntürk, Turgut

Ateş, Derya : Eşya Hukuku, 2. Baskı, İstanbul 2018.

Akkanat, Halil : Türk Medeni Hukukunda İyiniyetin

Korunması, İstanbul 2010.

Akman, Sermet : 3402 Sayılı Kadastro Kanununun İncelenmesi

ve Eleştirisi, İstanbul 1990.

Aksoy Dursun, Sanem : Eşya Kavramı, İstanbul 2012.

Akyılmaz, Bahtiyar /

Sezginer, Murat /

Kaya, Cemil : Türk İdare Hukuku, 9. Baskı, Ankara 2018.

Altunkaya, Mehmet /

Sert Sütçü, Selin /

Karauz, Agâh Kürşat /

Demirbaş, Feride /

Özay, Osman Levent : Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları, 3. Baskı,

Ankara 2021.

Bibliyografya xlix

Ansay, Tuğrul : Adi Şirket, Ankara 1967.

Antalya, O. Gökhan : Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C. V/1,1,

2. Baskı, Ankara 2019 (Kısatılmışı: Antalya,

Borçlar).

---------- : Miras Hukuku, C. III, 4. Baskı, Ankara 2019

(Kısaltılmışı: Antalya, Miras).

---------- : Eşya Hukukuna Hakim İlkelerden Aleniyet

İlkesi, Prof. Dr. Bülent Tahiroğlu’na

Armağan, MÜHFHAD., C. 23, S. 3, 2017,

s. 419-440 (Kısaltılmışı: Antalya, Aleniyet

İlkesi).

Antalya, O. Gökhan /

Topuz, Murat : Eşya Hukuku, C. IV/1, 3. Baskı, Ankara

2019.

Arat, Ayşe : Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Kavramları ile

Bu Kavramların Kuruluş, Hukuki Nitelik

ve Sona Erme Aşamaları Bakımından

Karşılaştırılması, MÜHFD., C. 15, S. 1,

2016, s. 33-58.

Arpacı, Abdülkadir : Kat Mülkiyeti Kanununa Devre Mülk Hakkı

ile İlgili Maddeler Eklenmesine Dair Kanuna

İlişkin Bazı Düşünceler, İBD., C. 60, S. 7-9,

1986, s. 458-476.

Arslan, Ahmet : Taşınmaz Mülkiyetinin Tescile Zorlama

Davası ile Kazanılması, Ankara 2021.

Ataay, Aytekin : Borçlar Hukukunun Genel Teorisi, 4. Baskı,

İstanbul 1986.

Avcı, Mehmet Özgür : Mirasın Mahkeme Kararıyla Paylaşılması,

İstanbul 2014.

l Bibliyografya

Ayan, Mehmet : Eşya Hukuku I, Zilyetlik ve Tapu Sicili, 14.

Baskı, Ankara 2020 (Kısaltılmışı: Ayan, I).

---------- : Eşya Hukuku II, Mülkiyet, 10. Baskı, Ankara

2020 (Kısaltılmışı: Ayan, II).

---------- : Eşya Hukuku III, Sınırlı Aynî Haklar, 9.

Baskı, Ankara 2020 (Kısaltılmışı: Ayan, III).

Aybay, Aydın : Borçlar Hukuku Dersleri, 13. Baskı, İstanbul

2011 (Kısaltılmışı: Aybay, Borçlar).

---------- : Miras Hukuku Dersleri, 3. Baskı, İstanbul

2002 (Kısaltılmışı: Aybay, Miras).

Aybay, Aydın /

Hatemi, Hüseyin : Eşya Hukuku, 3. Baskı, İstanbul 2012.

Ayiter, Nûşin : Eşya Hukuku, 3. Baskı, Ankara 1987

(Kısaltılmışı: Ayiter, Eşya).

---------- : Mamelek Kavramı Üzerine İnceleme,Ankara

1968 (Kısaltılmışı: Ayiter, Mamelek).

---------- : Türk Medenî Kanunu ve Borçlar Kanununda

Elbirliği Ortaklıkları (İştirak Halinde

Mülkiyet), Ankara 1961 (Kısaltılmışı: Ayiter,

Elbirliği).

Barlas, Nami : Adi Ortaklık Temeline Dayalı Sözleşme

İlişkileri, 4. Baskı, İstanbul 2016.

Baş Süzel, Ece : Gerçek Olmayan Vekâletsiz İş Görme –

Menfaat Devri Yaptırımı-, İstanbul 2015.

Başpınar, Veysel : Mülkiyet Hakkını İhlâl Eden Müdâhaleler,

Ankara 2009 (Kısaltılmışı: Başpınar,

Mülkiyet).

---------- : Türk Toprak Hukukunda İhya, Ankara 2000

(Kısaltılmışı: Başpınar, İhya).

Bibliyografya li

---------- : Taşınmaz Satımında Vekalet,AÜHFD., C. 45,

S. 1, 1996, s. 483-504 (Kısaltılmışı: Başpınar,

Vekâlet).

Baumann, Max : Sachenrecht, 2. Auf., Zürich/St. Gallen 2011.

Berberoğlu, Filiz : İpoteğin Fekki Davaları, İstanbul 2019.

Berki, Şakir : Aynî Haklar, Ankara 1965.

Bertan, Suad : Aynî Haklar, C. 1, Ankara 1976 (Kısaltılmışı:

Bertan, C. I).

---------- : Aynî Haklar, C. 2, Ankara 1976 (Kısaltılmışı:

Bertan, C. II).

Bozkurt, Tamer : Şirketler Hukuku, 13. Baskı, Ankara 2021.

Breitschmid, Peter /

Jungo, Alexandra : Handkommentar zum Schweizer Privatrecht,

3. Auf., Zürich / Basel / Genf 2016

(Kısaltılmışı: CHK-Madde Yazarı).

Burcuoğlu, Halûk : Türk, İsviçre veAlman Hukuklarında Menkul

Davasının Hukukî Dayanağı, Zilyetliğe

Bağlı Hak Karinelerinin Taşınır Davasında

Uygulanıp Uygulanamayacağı, İHFM., C.

45, S. 1-4, 1981, s. 493-535 (Kısaltılmışı:

Burcuoğlu, Taşınır Davası).

---------- : Paranın Başkasının Parası ile Karışması

Üstüne Bir Deneme, Av. Dr. Faruk Erem

Armağanı, Ankara 1999, s. 79-100

(Kısaltılmışı: Burcoğlu, Karışma).

Büchler, Andrea /

Jakob, Dominique : Kurzkommentar, Schwerizches

Zivilgesetzbuch, 2. Auf., Basel 2017

(Kısaltılmışı: KUKO-ZGB-Madde Yazarı).

lii Bibliyografya

Bük, Alaattin : Uygulamada Komşuluk Hukuku (TMK 737-

759), Ankara 2021.

Büyükay, Yusuf : Kendi Malzemesi ile Başkasının Arazisi

Üzerine Yapılan Haksız İnşaata İlişkin

Yargıtay 5. Hukuk Dairesinin 17.09.2004

Tarih ve 8282 E./8506 K. Nolu Kararı

Üzerine, EÜHFD., C. 10, S. 3-4, 2006, s.

419-432.

Canarslan, Gökçe : İntifa Hakkının Sona Ermesi, Ankara 2016.

Cansel, Erol : Menkul Mülkiyetinin Geçişinin İllîliği

Meselesi ve Aynî Sözleşme Kavramı, İmran

Öktem’e Armağan, Ankara 1970, s. 333-358

(Kısaltılmışı: Cansel, İllîlik).

---------- : Tapu Siciline İtimat Prensibi, Ankara 1964

(Kısaltılmışı: Cansel, İtimat).

---------- : Türk Menkul Rehni Hukuku, Teslim

Şartlı Menkul Rehni, C. 1, Ankara 1967

(Kısaltılmışı: Cansel, Rehin).

Cumalıoğlu, Emre : Medeni Hukukta Hayvan Hakları ve

Hayvanlar Üzerindeki Hak, Prof. Dr. Şeref

Ertaş’a Armağan, DEÜHFD., C. 19, 2017, s.

573-610.

Çabri, Sezer : Yapı Alacaklısı İpoteğinin Önceliği, (TMK

m. 897/I), Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan,

DEÜHFD., C. 19, 2017, s. 377-413.

Çiftçi, Halil : Uygulamaya İlişkin Tüm Yönleriyle

Gayrimenkul Davaları ve Yargılama

İşlemleri, C. 1, Ankara 2019 (Kısaltılmışı:

Çiftçi, I).

---------- : Uygulamaya İlişkin Tüm Yönleriyle

Bibliyografya liii

Gayrimenkul Davaları ve Yargılama

İşlemleri, C. 2, Ankara 2019 (Kısaltılmışı:

Çiftçi, II).

---------- : Uygulamaya İlişkin Tüm Yönleriyle

Gayrimenkul Davaları ve Yargılama

İşlemleri, C. 3, Ankara 2019 (Kısaltılmışı:

Çiftçi, III).

Demirsatan, Barış : Sözleşmeden Doğan Üst Hakkı Bedeli ve

Bedel BorcunaAykırılığın Sonuçları, İstanbul

2016.

Doğan, Murat : Medeni Kanunun Getirdiği Yeni Bir

Müessese: Aile Konutu, EÜHFD., C. 6, S.

1-4, 2002, s. 285-300.

Doğanay, Y. Ümit : Adî Şirket Akdi, İstanbul 1968.

Dural, Mustafa : Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul 1981

(Kısaltılmışı: Dural, Eşya).

Dural, Mustafa /

Öğüz, Tufan /

Gümüş, Mustafa Alper : Türk Özel Hukuku, C. 3, Aile Hukuku, 16.

Baskı, İstanbul 2021.

Durman, Okay : Yargıtay Kararları Işığında Kadastro

Mahkemelerinde Yargılama, İstanbul 2002.

Erdem, Mehmet : Aile Hukuku, 2. Baskı, Ankara 2019.

Erdoğmuş, Belgin : Roma Eşya Hukuku, İstanbul 2012.

Erel, Şafak : Eşyaya Bağlı Borç, Ankara 1982.

Eren, Fikret : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 25. Baskı,

Ankara 2020 (Kısaltılmışı: Eren, Genel).

---------- : Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 8. Baskı,

Ankara 2020 (Kısaltılmışı: Eren, Özel).

---------- : Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2020

(Kısaltılmışı: Eren, Mülkiyet).

---------- : Türk Medenî Kanununa Göre Yasal Önalım

Hakkı, GÜHFD., Prof. Dr. Attila Özer’e

Armağan, C. 20, S. 1-2, Ankara 2010, s. 103-

126 (Kısaltılmışı: Eren, Önalım).

Eren, Fikret /

Başpınar, Veysel : Toprak Hukuku, 5. Baskı, Ankara 2017.

Eren, Fikret /

Yücer Aktürk, İpek : Türk Miras Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2020.

Ergüne, Mehmet Serkan : Hukukumuzda Taşınır Rehninin, Özellikle

Teslime Bağlı Taşınır Rehninin Kuruluşu,

İstanbul 2002.

Erkan, Vehbi Umut : TürkMedeniKanunu’ndaKendiMalzemesini

Kullanarak Başkasının Arazisinde Haksız

Yapı Meydana Getirilmesi (TMK m. 722-

723-724), Ankara 2013 (Kısaltılmışı: Erkan,

Haksız Yapı).

---------- : Kendi Malzemesini Kullanarak Başkasının

Arazisinde Haksız Yapı Meydana Getirilmesi

Durumunda Malzeme Sahibinin Arazinin

Mülkiyetinin Kendisine Verilmesi Talebi

(TMK m. 724), AÜHFD., C. 63, S. 3, 2014,

s. 449-478 (Kısaltılmışı: Erkan, Malzeme

Sahibi).

Erman, Hasan : Eşya Hukuku Dersleri, 9. Baskı, İstanbul

2020 (Kısaltılmışı: Erman, Eşya).

---------- : Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, 3.

Baskı, İstanbul 2010 (Kısaltılmışı: Erman,

Sözleşme).

liv Bibliyografya

Ernst, Wolfgang /

Zogg, Samuel : Sachenrecht, 3. Auf., Zürich / St. Gallen

2020.

Ertaş, Şeref : Eşya Hukuku, 15. Baskı, İzmir 2020.

Esener, Turhan /

Güven, Kudret : Eşya Hukuku, 8. Baskı, Ankara 2019.

Esmer, Galip : Mevzuatımızda Gayrimenkul Hükümleri ve

Tapu Sicili, 5. Baskı, İstanbul 1990.

Feyzioğlu, Feyzi

Necmeddin : Zilyetlikte İadenin Mevzuu ve Şumulü,

Hususiyle Ecrimisil Meselesi, İstanbul 1958

(Kısaltılmışı: Feyzioğlu, İade).

---------- : Aile Hukuku Dersleri, İstanbul 1971

(Kısaltılmışı: Feyzioğlu, Aile).

---------- : Şuf’a Hakkı, İstanbul 1959 (Kısaltılmışı:

Feyzioğlu, Şuf’a).

---------- : Medenî Kanunun 50.Yıldönümünde Hakların

Kötüye Kullanılması, Medenî Kanunun 50.

Yıl Sempozyumu, İstanbul 1978, s. 147-188

(Kısaltılmışı: Feyzioğlu, Hak).

Geiser, Thomas /

Wolf, Stephan : Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II,

Art. 457-977 ZGB, 6. Auf., Basel 2019

(Kısaltılmışı: BSK ZGB II-Madde Yazarı). 

Gemalmaz, Burak : Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde

Mülkiyet Hakkı, İstanbul 2009.

Gençcan, Ömer Uğur : Miras Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2016.

Gözler, Kemal /

Kaplan, Gürsel : İdare Hukuku Dersleri, 20. Baskı, Bursa

2018.

Bibliyografya lv

Gülekli, Yeşim : İpoteğin Taşınmaz ve Alacak Açısından

Kapsamı, İstanbul 1992.

Güman, Nihat : Elbirliği Mülkiyeti ile Kollektif ve Komandit

Şirket Hisselerinin Haczi ve Paraya

Çevrilmesi, İstanbul 2010.

Gümüş, Mustafa Alper : Türk Medenî Kanununun Getirdiği Yeni

Şerhler, İstanbul 2007.

Gürsoy, Kemal T. /

Eren, Fikret /

Cansel, Erol : Türk Eşya Hukuku, Ankara 1978.

Gürsoy, Kemal : Türk Eşya Hukukunda Zilyetlik ve Tapu Sicili,

Ankara 1970 (Kısaltılmışı: Gürsoy, Zilyetlik).

---------- : Birden Ziyade Gayrimenkulün Aynı Borç

İçin İpotek Edilmesi ve Uygulamada Ortaya

Çıkan Sorunlar, Ankara 1978 (Kısaltılmışı:

Gürsoy, İpotek).

Gürzumar, Osman Berat : Türk Medenî Hukuku’nda Üst Hakkı, 2.

Baskı, İstanbul 2001.

Güven, Kudret Ertaş : Elektrik ve Gazın Eşya Olma Niteliği, ABD.,

S. 2, 1984, s. 225-232.

Güvenç, Özgür : Taşınmazların İnançlı İşlemle Devri, Ankara

2014.

Hatemi, Hüseyin : Eşya Hukuku, İstanbul 2021.

Hatemi, Hüseyin /

Gökyayla, Emre : Borçlar Hukuku, Genel Bölüm, 2. Baskı,

İstanbul 2012.

Hatemi, Hüseyin /

Serozan, Rona /

Arpacı, Abdülkadir : Türk Eşya Hukuku, İstanbul 1991.

lvi Bibliyografya

Havutçu, Ayşe : Devre Mülk Hakkı, İzmir 1987.

Helvacı, İlhan : Eski Medeni Kanunumuzla Karşılaştırmalı

Olarak Türk Medeni Kanununa Göre

Sözleşmeden Doğan İpotek Hakkı, İstanbul

2008.

Helvacı, Serap /

Erlüle, Fulya : Medenî Hukuk, 2. Baskı, İstanbul 2011.

Homberger, Arthur : Eşya Hukuku, Aynî Haklar, Zilyedlik ve Tapu

Sicili, (Çev. Suat Bertan), Ankara 1950.

Honsell, Heinrich /

Geiser, Thomas / 

Wolf, Stephan : Basler Kommentar zum Schweizerischen

Privatrecht, Zivilgesetzbuch II, 2. Auf., Basel

2003 (Kısaltılmışı: Honsell-BSK ZGB II).

Hrubesch-Millauer,

Stephanie / GrahamSiegenthaler, Barbara /

Roberto, Vito : Sachenrecht, 5. Auf., Bern 2017.

İmre, Zahit : Aynî hak Mefhumu Üzerine Düşünceler, A.

Samim Gönensay’a Armağan, İstanbul 1955,

s. 324-352.

İmre, Zahit /

Erman, Hasan : Miras Hukuku, 15. Baskı, İstanbul 2021.

İnal, Emrehan : Haksız Yapı Kavramı ve Haksız Yapının

Kaldırılması, İHFM., C. 70, S. 1, s. 245–275.

İnan, Ali Naim /

Ertaş, Şeref /

Albaş, Hakan : Türk Medenî Hukuku, Miras Hukuku, 10.

Baskı, İzmir 2019.

Bibliyografya lvii

Kaneti, Selim : Yargıtay İçtihatlarına Göre Taşınmazlara

İlişkin İşlemlerde Şekil Sorunu, Medenî

Kanunun 50. Yıl Sempozyumu, İstanbul

1978, s. 291-344.

Kaplan, İbrahim : Türk Eşya Hukuku ile Sorulu – CevaplıTMK.

Madde 683-1030, Ankara 2021 (Kısaltılmışı:

Kaplan, Eşya)

---------- : Borçlar Hukuku Dersleri, Genel Hükümler,

7. Baskı, Ankara 2021 (Kısaltılmışı: Kaplan,

Borçlar).

Karauz, Agah Kürşat : Göktaşlarının Mülkiyeti Meselesi, AÜHFD.,

C. 69, S. 2, 2019, s. 445-478.

Karahasan, Mustafa R. : Gayrimenkul Hukuk Davaları, İstanbul 1974

(Kısaltılmışı: Karahasan, Gayrimenkul).

---------- : Türk Eşya Hukuku, C. 1, Ankara 1977,

(Kısaltılmışı: Karahasan, I).

---------- : Yeni Türk Medeni Kanunu, Eşya Hukuku, C.

1, İstanbul 2002, (Kısaltılmışı: Karahasan,

Eşya).

---------- : Türk Eşya Hukuku, C. 2, Ankara 1977

(Kısaltılmışı: Karahasan, II).

---------- : Türk Eşya Hukuku, C. 4, İstanbul 1991

(Kısaltılmışı: Karahasan, IV).

Kayaoğlu, Ahmet Ziya : Müşterek Mülkiyet, İştirak Halinde Mülkiyet,

Ankara 1946.

Kılıçoğlu, Ahmet M. : Aile Hukuku, 3. Baskı, Ankara 2017

(Kısaltılmışı: Kılıçoğlu, Aile).

---------- : Medenî Kanun’umuzun Aile-Miras-Eşya

Hukukuna Getirdiği Yenilikler, 3. Baskı,

lviii Bibliyografya

Ankara 2014 (Kısaltılmışı: Kılıçoğlu,

Yenilikler).

---------- : Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 24.

Baskı, Ankara 2020 (Kısaltılmışı: Kılıçoğlu,

Borçlar).

---------- : Miras Hukuku, 10. Baskı, Ankara 2019

(Kısaltılmışı: Kılıçoğlu, Miras).

Kocayusufpaşaoğlu, Necip: Türk Medenî Hukukunda Gayrimenkul

Satış Vaadi, İstanbul 1959 (Kısaltılmışı:

Kocayusufpaşaoğlu, Satış Vaadi).

Kocayusufpaşaoğlu, Necip /

Hatemi, Hüseyin /

Serozan, Rona /

Arpacı, Abdükadir : Borçlar Hukuku, Genel Bölüm, C. 1,

7. Baskı, İstanbul 2017 (Kısaltılmışı:

Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar).

Köprülü, Bülent /

Kaneti, Selim : Sınırlı Aynî Haklar, 2. Baskı, İstanbul 1982-

1983.

Kren Kostkiewicz, Jolanta /

Wolf, Stephan /

Amstutz, Marc /

Fankhauser, Roland : Orell Füssli Kommentar, Schweizerisches

Zivilgesetzbuch, 3. Auf., Zürich 2016,

(Kısaltılmışı: OFK-Madde Yazarı).

Kuntalp, Erden : Ana Para ve Üst Sınır (Maksimal) İpotek

Ayırımı, Ankara 1989.

Kuru, Baki /

Arslan, Ramazan /

Yılmaz, Ejder : Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı, 24. Baskı,

Ankara 2013.

Bibliyografya lix

Kürtül, Mehmet : 2017-2020 Yılları Hukuk Genel Kurulu

Emsal Kararları ve İçtihadı Birleştirme

Kararları, C. I, Ankara 2020 (Kısaltılmışı:

Kürtül, I).

---------- : 2017-2020 Yılları Hukuk Genel Kurulu

Emsal Kararları ve İçtihadı Birleştirme

Kararları, C. II, Ankara 2020 (Kısaltılmışı:

Kürtül, II).

Meier-Hayoz, Arthur : Berner Kommentar, Bd. IV; Sachenrecht,

1. Abteilung Eigentum 1. Teilband

Ssystematischer Teil und Art. 641-654, 4.

Auf., Bern 1966 (Kısaltılmışı: Meier-HayozBK SR).

Nomer, Halûk N. : Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 12. Baskı,

İstanbul 2012.

Nomer, Hâluk Nami /

Ergüne, Mehmet Serkan : Eşya Hukuku, 8. Baskı, İstanbul 2020.

Oktay-Özdemir, Saibe : Tapuya Kayıtlı Olmayan Taşınmazların

Zamanaşımı ile Kazanılması, İstanbul 1980.

Olgaç, Senai : İlmî ve Kazaî İçtihatlarla Türk Kanunu

Medenisi ve İlgili Hususî Kanunlar, C. II,

İstanbul 1957.

Olgaç, Senaî /

Karahasan, Mustafa R. : Gayrimenkullerin Akit Esasına Dayanan

İktisap ve Tescilleri, İstanbul 1956.

Oğuzman, M. Kemal : Miras Hukuku Dersleri, 2. Baskı, İstanbul

1978.

Oğuzman, M. Kemal /

Seliçi, Özer /

Oktay-Özdemir, Saibe : Eşya Hukuku, 22. Baskı, İstanbul 2020

lx Bibliyografya

(Kısaltılmışı: Oğuzman / Seliçi / OktayÖzdemir, Eşya Hukuku).

---------- : Eşya Hukuku, Kısaltılmış Ders Kitabı, 3.

Baskı, İstanbul 2020 (Oğuzman / Seliçi /

Oktay-Özdemir, Ders Kitabı).

Oğuzman, M. Kemal /

Öz, M. Turgut : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. I, 18.

Baskı, İstanbul 2020 (Kısaltılmışı: Oğuzman

/ Öz, I).

---------- : Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. II, 16.

Baskı, İstanbul 2021 (Kısaltılmışı: Oğuzman

/ Öz, II).

Öktem Çevik, Seda : Toplu Yapılarda Yönetim, İstanbul 2010.

Öktem, İmran : Kolekitf Mülkiyette İştirak Halinde Mülkiyet,

İstanbul 1946.

Özakman, Cumhur : Menkul Davası, İHFM., C. 40, S. 1-4, 1974,

s. 481-517.

Özçelik, Ş. Barış : Tapu Siciline Güvenin Korunması, Ankara

2016.

Özen, Burak : Haksız Zilyetlikte İade, İstanbul 2003

(Kısaltılmışı: Özen, İade).

---------- : Türk Medeni Hukukunda Eşya Üzerinde

İntifa Hakkı, İstanbul 2008 (Kısaltılmışı:

Özen, İntifa).

Özcan, Zeynep : Paylı Mülkiyette Paydaşların Yetkileri ve

Yükümlülükleri, Ankara 2013.

Öztan, Bilge : Aile Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2015

(Kısaltılmışı: Öztan, Aile).

---------- : Miras Hukuku, 11. Baskı, Ankara 2020

(Kısaltılmışı: Öztan, Miras).

Bibliyografya lxi

Palandt, Otto /

Herrler, Sebastian : Kurzkommentar zum Bürgerlichen

Gesetzbuch, Bd. 7, 76. Auf., München 2017.

Pekmez, Cüneyt : Tapu Sicilinin Tutulmasından Devletin

Sorumluluğu, İstanbul 2012.

Petek, Hasan : Taşınmaz Malikinin Hukuka Uygun

Taşkınlıklardan Sorumluluğu (TMK. m. 730/

II), Ankara 2005.

Poroy, Reha /

Tekinalp, Ünal /

Çamoğlu, Ersin : Ortaklıklar Hukuku I, 14. Baskı, İstanbul

2019.

Postacıoğlu, İlhan E. : Gayrimenkullerin Ferağına Müteallik

Akitlerde Şekle Riayet Mecburiyeti,

İstanbul 1945 (Kısaltılmışı: Postacıoğlu,

Gayrimenkul).

Postacıoğlu, İlhan E. : Mükerrer Tapulu Mahallin Satışı, İHFM., C.

18, S. 1-2, 1952, s. 1210-1220 (Kısaltılmışı:

Postacıoğlu, Mükerrer Tapu).

Pulaşlı, Hasan : Mülkiyeti Saklı Tutma Anlaşması ve Bundan

Doğan Sorunlar, TNBHD., S. 56, 1987, s. 25-

32.

Reisoğlu, Sefa : Türk Eşya Hukuku, Zilyetlik Tapu Sicili –

Kadastro, 7.Baskı,Ankara 1984 (Kısaltılmışı:

Reisoğlu, Eşya).

---------- : Uygulamada Kat Mülkiyeti, 4. Baskı, Ankara

1976 (Kısaltılmışı: Reisoğlu, Kat Mülkiyeti).

---------- : Türk Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, 23.

Baskı, İstanbul 2012 (Kısaltılmışı: Reisoğlu,

Borçlar).

lxii Bibliyografya

---------- : İade Halinde Hüsnüniyetli ve Suiniyetli

Zilyetlerin Sorumluluğu, AD., C. 56, S. 1,

1965, s. 51-64 (Kısaltılmışı: Reisoğlu, İade).

Rey, Heinz : Die Grundlagen des Sachenrechts und das

Eigentum, Bd. 1, 3. Auf., Bern 2007.

Saymen, F. Hakkı /

Elbir, H. Kemal : Türk Eşya Hukuku Dersleri, İstanbul 1963.

Schellhammer, Kurt : Sachenrecht nach Anspruchsgrundlagen samt

Wohnungseigentum- und Grundbuchrecht, 4.

Auf., Heidelberg 2013.

Schmid, Jörg /

Hürlimann-Kaup, Bettina : Sachenrecht, 5. Auf., Zürich 2017.

Schreiber, Klaus : Sachenrecht, 6. Auf., Stuttgart 2015.

Schulze, Reiner /

Staudinger, Julius von : Hand Kommentar, Bürgerliches Gesetzbuch,

9. Auf., Baden- Baden 2017 (Kısaltılmışı:

HK-BGB Staudinger).

Schwarz, Andreas B. : Borçlar Hukuku Dersleri, C. 1 (Çev. Bülent

Davran), İstanbul 1948.

Serozan, Rona : Eşya Hukuku I, İstanbul 2014 (Kısaltılmışı:

Serozan, Eşya).

---------- : Komşunun Arsasına Taşan Yapı, İHFM., C.

42, S. 1-4, 1976, s. 359-375 (Kısaltılmışı:

Serozan, Yapı).

Serozan, Rona /

Engin, Baki İlkay : Miras Hukuku, 6. Baskı, Ankara 2019.

Sirmen, A. Lâle : Eşya Hukuku, 8. Baskı, Ankara 2020

(Kısaltılmışı: Sirmen, Eşya).

---------- : Alacak Rehni, Ankara 1990 (Kısaltılmışı:

Sirmen, Alacak Rehni).

Bibliyografya lxiii

---------- : Yeni Türk Medeni Kanununda Para

Üzerinden Taşımaz Rehni Kurulmasına

İlişkin Düzenlemeler, AÜHFD., C. 52, S. 1,

2013, s. 1-12 (Kısaltılmışı: Sirmen, Taşınmaz

Rehni).

---------- : Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan

Zararlardan Devlet’in Sorumluluğu, Ankara

1976 (Kısaltılmışı: Sirmen, Devletin

Sorumluluğu).

---------- : Medeni Kanun’un 917. Maddesine İlişkin

Bir Yargıtay Kararı İncelemesi, AÜHFD.,

C. 35, S. 1-4, 1981, s. 497-506 (Kısaltılmışı:

Sirmen, Karar).

Stark, Emil W. : Der Besitz, Commentaire bernois, 2e ed.,

Bern 1984.

Stark, Emil W. /

Lindenmann, Barbara : Berner Kommentar, Zivilgesetzbuch, Der

Besitz, Art. 919-941 ZGB, 4. Auf., Bern 2016

(Kısaltılmışı: BK-Stark/Lindenmann).

Sungurbey, İsmet : Türk-İsviçre Hukukuna Göre İktisabi

Müruruzaman, İstanbul 1956.

Şener, Oruç Hami : Adi Ortaklık, Ankara 2008.

Şıpka, Şükran : Aile Konutu ile İlgili İşlemlerde Diğer Eşin

Rızası (TMK. m. 194), 2. Baskı, İstanbul

2004.

Tandoğan, Halûk : Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C.

I/1, 6. Baskı, İstanbul 2008 (Kısaltılmışı:

Tandoğan, I/1).

---------- : Türk Mes’uliyet Hukuku, 2. Baskı, İstanbul

2010 (Kısaltılmışı: Tandoğan, Mes’uliyet).

lxiv Bibliyografya

---------- : Türk Hukukunda Mecralar, AÜHFD., C. 9, S.

3-4, 1952, s. 135-165; C. 10, S. 1-2, s. 613-

644 (Kısaltılmışı: Tandoğan, Mecra).

Tekinalp, Ünal : Fikrî Mülkiyet Hukuku, 5. Baskı, İstanbul

2012.

Tekinay, Selâhattin S. /

Akman, Sermet /

Burcuoğlu, Halûk /

Altop, Atillâ : Tekinay Eşya Hukuku, C. 1, 5. Baskı,

İstanbul 1989 (Kısaltılmışı: Tekinay / Akman

/ Burcuoğlu / Altop).

Tekinay, Selâhattin S. : Taşınmaz Mülkiyetinin Takyitleri, C. II/1,

İstanbul 1988 (Kısaltılmışı: Tekinay, II/1).

---------- : Kat Mülkiyeti, Eşya Hukuku, C. II/2, İstanbul

1991 (Kısaltılmışı: Tekinay, II/2).

Tenekeci, Cüneyt : İpoteğin Kaldırılması ve İpotekte Sıra

Sistemi, Ankara 2018.

Topuz, Murat : Türk Özel Hukukunda Taşınmaz Mülkiyeti,

Ankara 2020.

Tunaboylu, Müslim : Açıklamalı-İçtihatlı Paylaşma (OrtaklığınPaydaşlığın Giderilmesi) Davaları, 5. Baskı,

Ankara 2013.

Tunçomağ, Kenan : Türk Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C. 1,

6. Baskı, İstanbul 1976.

Uyumaz, Alper : Motorlu Taşıt Rehni, İstanbul 2012.

Ünal, Mehmet /

Başpınar, Veysel : Şeklî Eşya Hukuku, 11. Baskı, Ankara 2020

(Kısaltılmışı: Ünal / Başpınar, Eşya).

---------- : Orman Hukuku, 4. Baskı, Ankara 2017

(Kısaltılmışı: Ünal / Başpınar, Orman).

Bibliyografya lxv

Ünal, Mehmet : Türk Medenî Hukukunda Yapı (Üst) Hakkı,

Ankara 1988 (Kısaltılmışı: Ünal, Üst Hakkı).

---------- : Devre Mülk Kavramı, Prof. Dr. Jale G.

Akipek’e Armağan, Konya 1991, s. 387-403

(Kısaltılmışı: Ünal, Devre Mülk).

---------- : SınırlıAynîHaklar,Ankara2021(Kısaltılmışı:

Ünal, Aynî).

---------- : Sınırlı Aynî Haklar Arasında Sıra Düzeni,

Prof. Dr. Ali Naim İnan’a Armağan, Ankara

2009, s. 735-753 (Kısaltılmışı: Ünal, Sıra

Düzeni).

Üstündağ, M. Saim : Tapu Kütüğünün Tashihi Dâvası, İstanbul

1959.

Vardar Hamamcıoğlu,

Gülşah : Medenî Hukuk’ta Tasarruf İşlemi Kavramı,

İstanbul 2014.

Vieweg, Klaus /

Werner, Almut : Sachenrecht, 7. Auf., München 2015.

Von Tuhr, Andreas : Borçlar Hukukunun Umumî Kısmı (Çev.

Cevat Edge), C. 1-2, 2. Baskı, Ankara 1983.

Weber, Ralph : Sachenrecht II, Grundstücksrecht, 4. Auf.,

Baden-Baden 2015.

Wermelinger, Amédéo : Zürcher Kommentar, Zivilgesetzbuch, Das

Stockwerkeigentum, Art. 712a-712t ZGB,

2. Auf., Zürich 2019 (Kısaltılmışı: ZKWermelinger).

Westermann, Harm Peter : BGB-Sachenrecht, 12. Auf., HeidelbergHamburg 2012.

Wieland, C. : Kanunu Medenîde Aynî Haklar, (Çev.

lxvi Bibliyografya

İ. Hakkı Karafakı), C. 1, Ankara 1946

(Kısaltılmışı: Wieland, I).

---------- : Kanunu Medenîde Aynî Haklar, (Çev.

İ. Hakkı Karafakı), C. 2, Ankara 1949

(Kısaltılmışı: Wieland, II).

Wolf, Manfred /

Wellenhofer, Marina : Sachenrecht, 31. Auf., München 2016.

Yakuppur, Sendi : Tapu Kütüğüne Güven İlkesi, İstanbul 2016.

Yavuz, Cevdet : Tapusuz Gayrimenkullerin Devren

Kazanılması,Prof.Dr.ÜmitYaşarDoğanay’ın

Anısına Armağan I, İstanbul 1982, s. 383-422

(Kısaltılmışı: Yavuz, C., Gayrimenkul).

Yavuz, Nihat : Uygulamada Ecrimisil (Haksız İşgal

Tazminatı) Davaları, 3. Baskı, Ankara 2010

(Kısaltılmışı: Yavuz, N., Ecrimisil).

Yıldırım, Abdülkerim : TürkAile Hukuku,Ankara 2014 (Kısaltılmışı:

Yıldırım, A., Aile).

Yıldırım, Mustafa Fadıl : Şerh Edilmiş Kira Sözleşmelerinde Şerhin

Sağladığı Korumanın Kapsamı, Halûk

Konuralp Anısına Armağan, C. 3, Ankara

2009, s. 1033-1046 (Kısaltılmışı: Yıldırım F.,

Şerh).

Zevkliler, Aydın : Gayrimenkul Sınır İhtilafları, Ankara 1976.

Zollinger, Daniel : Die gesetzlichen Zusatzpfandrechte an

Grundstücken gemäss der Revision des

Schweizerischen Zivilgesetzbuches 2009,

Diss. Zürich-St. Gallen 2011.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar