Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Prof. Dr. Şebnem Akipek Dr. Tuğçe Oral
ISBN: 9786050507386
38,25 TL 45,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Prof. Dr. Şebnem Akipek Dr. Tuğçe Oral
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 175

Eşya Hukuku Pratik Çalışmaları

Medeni Hukukun temel branşlarından olan Eşya Hukuku, belki de tüm hukuk branşları içinde en çok analitik düşünmeyi gerekli kılan, en matematiksel ilişkilendirme temeline dayalı olan alandır. Bu nedenle Eşya Hukukunu anlayabilmek için, hukuk fakültesi eğitim sürecinde hem geçmiş yıllarda okunan özellikle Medeni Hukuk Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku ve Borçlar Hukuku ile bağlantı kurmak hem de Eşya Hukukunun kendi konuları arasındaki ilişkiyi kaybetmemek gerekir.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde görev yaptığım yaklaşık otuz yıl boyunca, farklı unvanlarla Medeni Hukukun her branşı, ama özellikle Eşya Hukuku ile ilgilendim. Özellikle akademik hayatımın ilk yıllarında birlikte çalıştığım, doktora tez danışmanlığımı yapan, benim asistanı olmaktan onur duyduğum, çok kıymetli hocam Prof. Dr. A. Lale Sirmen, Eşya Hukukunu sevmem ve benimsememde hep yol göstericim oldu.

Yaklaşık son on yıllık sürede de yüksek lisans ve doktora tez danışmanlıklarını zevkle yaptığım, birlikte çalışmaktan büyük keyif aldığım sevgili meslektaşım Dr. Tuğçe Oral ile birlikte yine Eşya Hukuku her ikimizin de mutlulukla uğraştığı bir alan haline geldi.

Bu kitap bir yandan Dr. Oral ile on yıllık birlikte çalışmamız sonucunda hazırladığımız Eşya Hukuku pratik ve sorularını bir araya getirme isteği bir yandan da öğrencilerimizin uygulamayı görmeden anlamakta zorlandığı konuları daha kolay anlamalarını ve öğrenmelerini sağlama amacı ile ortaya çıktı.

Temel hedefimiz, Eşya Hukukunu daha sevilir bir ders haline getirmek, sadece hukuk fakülteleri öğrencileri için değil, mezuniyet sonrası farklı sınavlara girmek isteyen hukukçular için de faydalı bir kaynak yaratmak. Bu hedefimize yaklaştığımız ölçüde başarılı olabileceğimizin bilincinde olarak kitabı hazırladık. Eşya Hukukunun temel alanlarının büyük çoğunluğunu içine alacak şekilde ilk bölümde çözümlü sorulara yer verdik ve çözümleri biraz da geniş tutarak kapsamlı açıklamalar yaptık. Bu kısmın özellikle kitabı kullanarak çalışan okurlarımıza adeta konuların kısa bir tekrarı olmasını amaçladık.

Çözümlü soruların ardından oldukça çok sayıda çözümsüz soruya yer vererek, öğrencilerin ve kullanıcıların öğrendikleri konuları pekiştirmelerini sağlamaya çalıştık. Sınav soruları ile nasıl farklı konuların bir arada sorulabileceğini göstermek ve özellikle sınavlara hazırlananlara destek olmak temel hedefimiz oldu. Test soruları ise hakimlik sınavı veya KPSS gibi test usulü ile yapılan sınavlarda yol gösterici olması amacıyla hazırlandı.

Dersleri hep şema çizerek anlattığımı öğrencilerim bilirler, aslında bunun sebebi kendi öğrencilik yıllarımdaki şema çizerek çalışma alışkanlığıma dayanır. Bu nedenle Dr. Oral ile kitabın en sonuna bazı temel konuların şemalarla kısa bir özetini koymaya karar verdik. Umarız tüm okuyucuların ilgisini çeker ve kullanışlı olur.

Bu kitabın basımında emeği geçen Yetkin Yayınevinin tüm çalışanlarına başta kıymetli dostum sayın Muharrem Başer olmak üzere çok teşekkür ederiz.

Kitabın faydalı olması dileğiyle…

ÖNSÖZ................................................................................................. 5

İÇİNDEKİLER.................................................................................... 7

 

ÇÖZÜMLÜ SORULAR.................................................................... 15

1........ Zilyetlik Türleri – Zilyetliğin Devri – Zilyetliğin
Korunması........................................................................... 15

2........ Zilyetlik Türleri – Zilyetliğin Devri – Zilyedin Geri
Verme Yükümünün Kapsamı – Zilyetliğin Korunması – Geri Vermekle Yükümlü Zilyedin Yaptığı Giderlere
İlişkin Talepleri – Taşınır Davası – Taşınır
Mülkiyetinin Kazandırıcı Zamanaşımıyla Kazanılması....... 25

3........ Sicile Güvenin Korunması – Sicilin Düzeltilmesi Davası – Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan
Devletin Sorumluluğu......................................................... 33

4........ Tescile Zorlama Davası – Şerhler – Paylı Mülkiyette Yönetim – Kazandırıcı Zamanaşımı        42

5........ Elbirliği mülkiyeti – Paylı Mülkiyet – Kat Mülkiyeti.......... 46

6........ İpotek.................................................................................. 54

 

ÇÖZÜMSÜZ SORULAR.................................................................. 59

1........ Zilyetlik Türleri.................................................................... 59

2........ Emin Sıfatıyla Zilyetten Ayni Hak İktisabı........................ 59

3........ Zilyetliğin Devri Yolları...................................................... 60

4........ Zilyetliğin Korunması.......................................................... 60

5........ Zilyetlik – Emin Sıfatıyla Zilyetten Ayni Hak İktisabı....... 61

6........ Zilyetlik Türleri – Emin Sıfatıyla Zilyetten Ayni Hak İktisabı – Zilyetliğin Korunması 61

7........ Zilyetlik Türleri – Zilyetliğin Korunması –
Taşınır Davası...................................................................... 62

8........ Zilyetlik Türleri – Zilyetliğin Korunması –
Taşınır Davası...................................................................... 63

9........ Zilyetlik Türleri – Zilyetliğin Korunması............................. 64

10...... Zilyetliğin Korunması.......................................................... 65

11...... Zilyetlik Türleri – Zilyetliğin Devri Yolları –
Zilyetliğin Korunması – Taşınır Davası –
İstihkak Davası.................................................................... 66

12...... Zilyetlik Türleri – Zilyetliğin Korunması Yolları –
Geri Vermekle Yükümlü Olan Zilyedin Yaptığı
Giderlere İlişkin Talepleri.................................................... 67

13...... Zilyetlik Türleri – Zilyetliğin Korunması –
Zilyedin Geri Verme Borcu – Zilyetliğin Devri –
Emin Sıfatıyla Zilyetten Ayni Hak İktisabı........................ 68

14.      Zilyet Yardımcısı – Zilyedin Geri Verme Borcu –
Taşınır Davası...................................................................... 69

15...... Zilyetlik Türleri – Zilyetliğin Devri –
Zilyetliğin Korunması Yolları – Zilyet Yardımcısı –
Taşınır Davası – İstihkak Davası......................................... 70

16...... Zilyetliğin Korunması – Taşınır Davası –
Zilyedin Geri Verme Borcu................................................. 71

17...... Kadastro.............................................................................. 72

18...... Kadastro.............................................................................. 73

19...... Kadastro.............................................................................. 73

20...... Tescilin Olumlu Hükmü – Şerhler – Sicilin Düzeltilmesi Davası 74

21...... Sınırlı Ayni Haklar – Şerhler............................................... 74

22...... Kişisel Hakların Şerhi ve Etkileri – Sicilin Düzeltilmesi Davası – Tescilin Olumlu Hükmü       75

23...... Sicilin Düzeltilmesi Davası – Şerhler – Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin
Sorumluluğu........................................................................ 76

24...... Tescile Zorlama Davası – Şerhler – Taşınmaz Satış
Vaadi................................................................................... 76

25...... Sicilin Düzeltilmesi Davası – Tescile Zorlama Davası – Şerhler – Tescilin Olumlu Hükmü       77

26...... Taşınmaz Mülkiyetinin Kazanılması – Sicilin
Düzeltilmesi Davası – Şerhler............................................. 78

27...... Sicilin Düzeltilmesi Davası – Tapu Sicilinin
Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu – Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu – Nam-ı Müstear.............................................................................. 79

28...... Haksız Yapı – Sicilin Düzeltilmesi Davası –
Taşınmaz Mülkiyetinin Olağan Zamanaşımı ile
Kazanılması – Taşınmaz Malikinin Sorumluluğu –
Kat Mülkiyetinde Bağımsız Bölüme Girilmesine
İzin Verme Yükümlülüğü.................................................... 80

29...... Taşınmaz Mülkiyetinin Devri.............................................. 81

30...... Taşınmaz Mülkiyetinin Devri – Eklenti/Bütünleyici Parça –
Şerhler................................................................................. 82

31...... Nam-ı Müstear..................................................................... 83

32...... Paylı Mülkiyet – Kazandırıcı Zamanaşımı –
Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlarda
Devletin Sorumluluğu......................................................... 83

33...... Paylı Mülkiyet – Önalım Hakkı – Sınırlı Ayni Haklarda
Sıra...................................................................................... 84

34...... Elbirliği Mülkiyeti – Paylı Mülkiyet – Kat Mülkiyeti – Önalım Hakkı    85

35...... Elbirliği Mülkiyeti – Taşınmaz Satış Sözleşmesinin
Şekli – Haksız Yapı............................................................. 86

36...... Paylı Mülkiyet – Mülkiyet Hakkının Korunması –
Yasal Önalım Hakkı – Paylı Mülkiyette Yönetim............... 87

37...... Elbirliği Mülkiyetinden Paylı Mülkiyete Geçiş –
Yasal Önalım Hakkı............................................................ 88

38...... Elbirliği Mülkiyeti – Taşınmaz Mülkiyetinin
Olağan Zamanaşımı ile Kazanılması – Alım Hakkı –
Tescile Zorlama Davası....................................................... 88

39...... Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı......................................... 89

40...... Haksız Yapı......................................................................... 90

41...... Taşınmaz Satış Sözleşmesinin Şekli – Haksız Yapı – Taşınmaz Mülkiyetinin Kapsamı 90

42...... Zilyetlik Türleri – Haksız Yapı – Taşkın Yapı –
Taşkın Kullanım Yasağı – İstihkak Davası......................... 91

43...... Elbirliği Mülkiyetinde Yönetim – Haksız Yapı –
Kat Mülkiyetinin Kurulması – Taşkın Kullanım Yasağı – Kat Mülkiyetinde Yönetim  92

44...... Önalım Hakkı – Şerhler....................................................... 94

45...... Geçit İrtifakı – Taşkın Kullanım......................................... 95

46...... Taşkın Kullanma Yasağı...................................................... 95

47...... Gerialım Hakkı – Taşkın Kullanma Yasağı......................... 96

48...... Kat Mülkiyeti...................................................................... 97

49...... Kat Mülkiyeti...................................................................... 97

50...... Kat Mülkiyeti...................................................................... 98

51...... Üst Hakkı............................................................................ 99

52...... Taşınmaz Mülkiyetinin Devri – Paylı Mülkiyet –
Önalım Hakkı – İpotek...................................................... 100

53...... İpotek................................................................................ 101

54...... İpotek................................................................................ 101

55...... İpotek................................................................................ 102

56...... İpotek................................................................................ 103

57...... İpotek................................................................................ 104

SINAV SORULARI......................................................................... 105

1........ Zilyetlik Türleri – Tescilin Olumlu Hükmü –
Sicilin Düzeltilmesi Davası – Şerhler –
Geri Vermekle Yükümlü Olan Zilyedin
Yaptığı Giderlere İlişkin Talepleri..................................... 105

2........ Tescilin Olumlu Hükmü – Sicilin Düzeltilmesi Davası – Şerhler – Taşınmaz Satış Sözleşmesinin Şekli –
Gerialım Hakkı.................................................................. 106

3........ Zilyetlik Türleri – Zilyetliğin Korunması –
Emin Sıfatıyla Zilyetten Ayni Hak İktisabı –
Geri Vermekle Yükümlü Olan Zilyedin Yaptığı
Giderlere İlişkin Talepleri.................................................. 107

4........ Zilyetlik Türleri – Zilyetliğin Korunması –
Geri Vermekle Yükümlü Olan Zilyedin Yaptığı
Giderlere İlişkin Talepleri – İstihkak Davası..................... 108

5........ Zilyetliğin Korunması – Tescilin Olumlu Hükmü-
Şerhler............................................................................... 110

6........ Sicilin Düzeltilmesi – Tapu Sicilinin Tutulmasından
Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu –
Ayni Haklara Hâkim Olan İlkeler..................................... 110

7........ Taşınmaz Satış Sözleşmesi – Tescilin Olumlu Hükmü – Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan
Devletin Sorumluluğu – Paylı Mülkiyette Yönetim – Eklenti-Bütünleyici Parça Ayrımı – Kat Mülkiyeti –
Taşınır Davası – İstihkak Davası – Nam-ı Müstear –
Taşkın Kullanma Yasağı – Yasal Önalım Hakkı –
Lex Commisoria Yasağı – İpotek...................................... 111

8........ Zilyetliğin Devri Yolları – Para ve Hamiline Yazılı Senetlerin İyiniyetle İktisabı – Zilyetliğin Korunması Yolları – Taşınır Davası – Taşınır Mülkiyetinin
Zamanaşımı ile İktisabı...................................................... 114

9........ Zilyetlik Türleri – Emin Sıfatıyla Zilyetten
Ayni Hak İktisabı – Geri Vermekle Yükümlü Olan
Zilyedin Yaptığı Giderlere İlişkin Talepleri –
Zilyetliğin Devri – Zilyetliğin Korunması –
Taşınır Davası.................................................................... 115

10...... Tescilin Olumlu Hükmü – Sicilin Düzeltilmesi Davası – Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan
Devletin Sorumluluğu – Şerhler........................................ 117

11...... Zilyetlik – Zilyetlik Türleri – Taşınır Davası –
İstihkak Davası – Zilyetliğin Korunması –
Sicilin Düzeltilmesi Davası – Tapu Sicilinin
Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin
Sorumluluğu...................................................................... 118

12...... Tescilin Olumlu Hükmü – Sicilin Düzeltilmesi Davası – Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan
Devletin Sorumluluğu – İpotek......................................... 120

13...... Paylı Mülkiyet – Elbirliği Mülkiyeti – İpotek –
Yasal Önalım Hakkı – Taşkın Kullanma Yasağı –
Taşkın Yapı – Kat Mülkiyeti............................................. 121

14...... Paylı Mülkiyet – Paylı Mülkiyette Yönetim –
Kat Mülkiyetinde Ortak Giderlere Katılma Borcu –
Şerhler – Alım Hakkı – Taşınmaz Satış Vaadi.................. 123

15...... Zilyetlik Türleri – Taşınır Davası – Tescile Zorlama
Davası – Oturma Hakkı – İpotek – İpoteğin Paraya Çevrilmesi  124

16...... Zilyetlik Türleri – Zilyetliğin Korunması Yolları –
Geri Vermekle Yükümlü Olan Zilyedin Yaptığı
Giderlere İlişkin Talepleri – Para ve Hamiline Yazılı Senetlerin İyiniyetle Kazanılması – Tescilin Olumlu
Hükmü – Sicilin Düzeltilmesi Davası – İpoteğin
Paraya Çevrilmesi.............................................................. 125

17...... Zilyetliğin Devri – Zilyetliğin Korunması –
Tescilin Olumlu Hükmü – Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu – Şerhler............................................................................... 127

18...... Nam-ı Müstear – Tapu Sicilinin Tutulmasından
Doğan Zararlardan Devletin Sorumluluğu –
Haksız Yapı – İpotek........................................................ 128

19...... Mülkiyetin Korunması – Zilyetliğin Korunması................ 130

20...... Elbirliği Mülkiyeti – Paylı Mülkiyet – Alım Hakkı –
Sicilin Düzeltilmesi Davası – Tescile Zorlama Davası – Şerhler – Taşınmaz Yükü – Şerhin Etkisi – İpotek................................................................................ 130

21...... Taşınmaz Yükü – İpotek................................................... 132

TEST SORULARI........................................................................... 135

ŞEMALAR....................................................................................... 165

AYNİ HAK KAVRAMI............................................................ 165

KAMU MALLARI..................................................................... 165

AYNİ HAKLARA EGEMEN OLAN İLKELER..................... 166

AYNİ HAKKIN HAK SAHİBİNE TANIDIĞI YETKİLER.. 166

AYNİ HAKLAR........................................................................ 167

ZİLYETLİĞİN TÜRLERİ......................................................... 168

ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI.............................................. 168

ZİLYETLİĞİN KORUNMASI................................................. 169

TAPU SİCİLİ SİSTEMİNE HÂKİM OLAN İLKELER.......... 169

TAPU SİCİLİNİN UNSURLARI............................................. 170

TAPU SİCİLİNİN TUTULMASI SEBEBİYLE
DEVLETİN SORUMLULUĞUNUN KOŞULLARI.... 171

TAPU KÜTÜĞÜNE YAPILAN KAYITLAR.......................... 171

ŞERH TÜRLERİ........................................................................ 172

MÜLKİYET HAKKININ İÇERİĞİ......................................... 172

HAK SAHİBİNİN SAYISINA GÖRE MÜLKİYETİN ÇEŞİTLERİ           173

ELBİRLİĞİ ORTAKLIĞI TÜRLERİ....................................... 173

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN TESCİLDEN ÖNCE KAZANILMASI
(TMK m. 705/II’de Düzenlenen Durumlar)...................... 173

TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KISITLAMALARI................ 174

KANUNDAN DOĞAN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ KISITLAMALARI     174

YARARLANMA YETKİSİ KISITLAMALARI..................... 175

 

CEVAP ANAHTARI....................................................................... 177

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar