Eşya Hukuku

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Kudret GÜVEN - Turgut ESENER - Turhan ESENER
ISBN: 978-605-05-0491-0
Stok Durumu: Stokta var
76,50 TL 85,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Kudret GÜVEN, Turgut ESENER, Turhan ESENER
Baskı Tarihi 2019/10
Baskı Sayısı 8
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

GH054
Eşya Hukuku (Genişletilmiş ve 6750 Sayılı Kanun Eklenmiş)
Prof. Dr. Turhan ESENER – Prof. Dr. Kudret GÜVEN
2019/10 8. Baskı,  676 Sayfa
ISBN 978-605-05-0491-0

Kitabın Konu Başlıkları

  • Eşya Hukukunun Medeni Kanundaki Yeri
  • Eşya Hukukunun Konusu ve Kapsamı
  • Hukuki Anlamda Eşya Kavramı ve Unsurları
  • Eşyanın Türleri
  • Ayni Hak Kavramı
  • Ayni Hakların Hüküm ve Sonuçları
  • Zilyetlik, Zilyetliğin Kazanılması, Zilyetliğin Kapsamı

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ7

 İÇİNDEKİLER13

KISALTMALAR41

GİRİŞ43


§ 1.EŞYA HUKUKUNUN MEDENİ KANUNDAKİ YERİ43

§ 2.EŞYA HUKUKUNUN KONUSU VE KAPSAMI44

§ 3.HUKUKİ ANLAMDA EŞYA KAVRAMI VE UNSURLARI46

I.MADDİ OLMA (KÖRPERLICHKEIT46

II.ÜZERİNDE HÂKİMİYET KURULABİLME ÖZELLİĞİ

 (BEHERRSCHBARKEIT)46

III.KİŞİSEL OLMAMA (UNPERSÖNLICHKEIT)47

IV.BELLİ SINIRLARA SAHİP OLMA (BEGRENZTHEIT)48

§ 4.EŞYANIN TÜRLERİ49

I.TAŞINIR, TAŞINMAZ EŞYA (MENKUL-GAYRİMENKUL=

 RES MOBILES-RES IMMOBILES)49

II.MİSLÎ EŞYA - MİSLÎ OLMAYAN EŞYA

 (RES FUNGIBILES-RES NEC FUNGIBILES).50

III.TÜKETİLEBİLEN - TÜKETİLEMEYEN EŞYA.50

IV.SAHİPLİ EŞYA - SAHİPSİZ EŞYA.50

V.BÖLÜNEBİLEN-BÖLÜNEMEYEN EŞYA51

VI.KAMU MALLARI - ÖZEL MALLAR.51

VII.BASİT EŞYA - BİRLEŞİK EŞYA-MAL TOPLULUĞU53

§ 5.AYNİ HAK KAVRAMI55

§ 6.AYNİ HAKLARIN HÜKÜM VE SONUÇLARI56

I.AYNİ HAK-ALACAK HAKKI(NİSBİ HAK) AYIRIMI.56

A.EŞYAYI TAKİP HAKKI57

B.ÜSTÜNLÜK HAKKI57

C.AYNÎ HAK İLE ALACAK HAKKININ (NİSBİ HAKKIN)

 ÇATIŞMASI.58

D.ŞEY ÜZERİNDE İKİ AYNÎ HAKKIN ÇATIŞMASI58

E.AYNİ HAK İLE BİRDEN FAZLA NİSBİ

 HAKKIN ÇATIŞMASI59

II.AYNİ HAK - EŞYAYA BAĞLI BORÇ

 (REALOBLIGATION) AYIRIMI59

§ 7. AYNİ HAKLARIN ÇEŞİTLERİ62

I.AYNÎ HAKLARIN HAK SAHİBİNE SAĞLADIĞI 

 YETKİYE GÖRE AYIRIMI62

A.MÜLKİYET HAKKI62

B.SINIRLI AYNÎ HAK62

1.İrtifak Hakkı62

2.Rehin Hakkı63

3.Taşınmaz Yükümü (Mükellefiyeti)63

II.AYNÎ HAKLARIN HAKKIN KONUSU OLAN

 EŞYAYA GÖRE AYIRIMI63

III.AYNÎ HAKLARIN HAK SAHİBİNE GÖRE AYIRIMI.63

IV.DİĞER AYNÎ HAK AYIRIMLARI63

A.DEVİR EDİLEBİLME ÖZELLİĞİNE GÖRE

 AYNÎ HAK AYIRIMI63

B.KAPSAMLARINA GÖRE AYNÎ HAK AYIRIMI64

C.AKDÎ-KANUNİ AYNÎ HAK AYRIMI65

§ 8.AYNİ HAKLARA HAKİM OLAN PRENSİPLER66

I.MUTLAK HAK OLMA PRENSİBİ.66

II.SINIRLI SAYIDA OLMA (NUMERUS CLAUSUS)

 VE TİPTE SINIRLILIK (TİPE BAĞLILIK) PRENSİBİ.66

A.MUTLAK AYNİ HAKLAR68

B.SINIRLI AYNİ HAKLAR.68

1.İrtifak Hakları.68

2.Rehin Hakları.68

3.Taşınmaz Yükü (Taşınmaz Mükellefiyeti).69

III.BELİRLİLİK PRENSİBİ (BESTIMMHEIT-

 SPEZİALİTÄTSPRINZİPS)69

IV.HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE VE

 ZAMANAŞIMINA UĞRAMAMA PRENSİBİ69

V.TEK TARAFLI OLARAK ÇÖZÜLEBİLME PRENSİBİ.70

VI.HAKİMİYET PRENSİBİ.70

VII.AÇIKLIK PRENSİBİ70

VIII.BAŞKASINA DEVİR EDİLEBİLME PRENSİBİ71

IX.MÜLKİLİK PRENSİBİ71

X.İYİNİYETİN KORUNMASI PRENSİBİ71

XI.BÜTÜNLEYİCİ PARÇA PRENSİBİ

 (AKZESSİONSPRİNZİP)72

XII.ÖNCELİK PRENSİBİ (ALTERSPRİORİTÄT)73

XIII.SEBEBE BAĞLILIK PRENSİBİ (KAUSALİTÄTSPRİNZİP)74

BİRİNCİ KISIM

ZİLYETLİK


BÖLÜM I

ZİLYETLİK KAVRAMI

§ 1.GENEL OLARAK ZİLYETLİK75

§ 2.ZİLYETLİĞİN UNSURLARI77

I.FİİLİ HAKİMİYET77

II.ZİLYETLİKTE İRADE VE HARİCE KARŞI

 YARATILAN GÖRÜNÜŞ79

§ 3.ZİLYETLİĞİN ÇEŞİTLERİ82

I.ASLİ (BAĞIMSIZ) ZİLYETLİK-FER’İ

 (BAĞIMLI) ZİLYETLİK82

II.DOĞRUDAN DOĞRUYA (VASITASIZ) -

 DOLAYLI(VASITALI) ZİLYETLİK.84

III.TEK (MÜNHASIR) ZİLYETLİK-TOPLU ZİLYETLİK84

IV.KISMİ ZİLYETLİK – EŞYANIN BÜTÜNÜNDE

 ZİLYETLİK.85

V.HAK ZİLYETLİĞİ- EŞYA ÜZERİNDE ZİLYETLİK85

VI.KENDİSİ İÇİN ZİLYET-BAŞKASI İÇİN ZİLYET.85


BÖLÜM II

ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI

§ 1.ZİLYETLİĞİN ASLEN KAZANILMASI

 (TEK TARAFLI İKTİSABI)87

§ 2.ZİLYETLİĞİN DEVREN KAZANILMASI89

I.ZİLYETLİĞİN TESLİM İLE KAZANILMASI89

A.HAZIRLAR ARASINDA ZİLYETLİĞİN

 KAZANILMASI89

1.Eşyanın veya Vasıtaların Teslimiyle

 Zilyetliğin Devri89

2. Sözleşme ile Zilyetliğin Devri90

B.HAZIR OLMAYANLAR ARASINDA

 ZİLYETLİĞİN DEVRİ (MK. 978)91

II.ZİLYETLİĞİN TESLİMSİZ KAZANILMASI92

A.KISA ELDEN TESLİM İLE ZİLYETLİĞİN 

 KAZANILMASI92

B.HÜKMEN TESLİM SURETİYLE ZİLYETLİĞİN

 KAZANILMASI93

C.HAVALE SURETİYLE ZİLYETLİĞİN 

 KAZANILMASI94

III.EŞYAYI TESLİM EDEN SENETLERİN

 DEVRİ İLE ZİLYETLİĞİN KAZANILMASI96

§ 3.ZİLYETLİĞİN KAYBEDİLMESİ.98

I.ZİLYETLİĞİN İRADEYE BAĞLI OLARAK KAYBI.98

A.TERK98

B.ZİLYETLİĞİN DEVRİ.98

II.ZİLYETLİĞİN İRADE DIŞI KAYBI98

BÖLÜM III

ZİLYETLİĞİN KAPSAMI

§ 1.ZİLYETLİĞİN KORUNMASI101

I.ZİLYEDİN KENDİ KENDİNİ SAVUNMASI102

A.TECAVÜZÜN DEFİ HAKKININ KULLANILMASI.102

B.KUVVET KULLANARAK ŞEYİ GERİ ALMA

 HAKKININ KULLANILMASI.102

1.Süre Unsuru103

2.Zilyedin Savunma Hakkını Kullanırken 

 Haklı Görülmeyen Şiddetten Kaçınması

 (Ölçülülük Prensibi).103

3.Kuvvet Kullanma En Son Çare Olmalıdır104

4.Savunma Fiili Tecavüzü Uzaklaştırmak ve

 Eşyayı Geri Almak Amacı Taşımalıdır104

II.ZİLYETLİK DAVALARI104

A.ZİLYETLİĞİN İADESİ DAVASI (Geri Verme Davası)105

1.Davacı ve Davalı.105

2.Davanın Konusu.106

3.Tercih Edilebilir (Üstün) Hak Def’i.106


B.TECAVÜZÜN DURDURULMASI DAVASI107

1. Davacı ve Davalı107

2. Davanın Konusu.107

3.Zilyetliğin İadesi Davası ile Tecavüzün Durdurulması

 Davası Arasındaki Farklar107

C.ZİLYETLİK DAVALARINI AÇMA SÜRESİ108

III.ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASI109

§ 2.ZİLYETLİKTE HAKKIN KORUNMASI111

I.MÜLKİYET KARİNESİ.111

II.MÜLKİYET KARİNESİNİN HÜKÜMLERİ113

A.ZİLYETLİĞİ KORUMA HÜKMÜ (Defensivwirkung)113

B.ZİLYETLİĞİ TAKİP HÜKMÜ (Offensivwirkung):

 TAŞINIR DAVASI114

1.Genel Olarak.114

2.Taşınır Davasının Şartları114

a.Eşyanın, Evvelki Zilyedin Elinden Rızası

 Dışında Çıkmış Olması Hali115

b.Davalının Kötüniyetli Olması Hali.115

3.Taşınır Davasının Tarafları116

4.İspat Yükü116

5.Dava Süresi.116

6.Davanın Satış Bedelinin (Semenin) İadesi

 Şartına Bağlanması116

7.Zilyetlik Davaları ile Taşınır Davasının

 Karşılaştırılması117

8.İstihkak Davası ile Taşınır Davasının Karşılaştırılması117

C.ZİLYETLİĞİ KAZANMA HÜKMÜ:

 İYİNİYETLİ KAZANANIN KORUNMASI118

1.Emanet Bırakılan Şeyler (Sahibinin İradesi ile

 Elinden Çıkma)118

2.Para ve Hâmile Yazılı Senetler120

§ 3.İADE İLE YÜKÜMLÜ OLAN ZİLYEDİN

 SORUMLULUĞU121

I.İYİNİYETLİ ZİLYEDİN SORUMLULUĞU122

A.ZORUNLU MASRAFLAR.123

B.YARARLI MASRAFLAR123

C.LÜKS MASRAFLAR124

II.KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN SORUMLULUĞU.124

A.KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN EŞYAYI

 GERİ VERME VE TAZMİN BORCU124

B.KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN ÜRÜNLERİ

 (SEMERELERİ) GERİ VERME BORCU125

C.KÖTÜNİYETLİ ZİLYEDİN MASRAFLARINI

 İSTEME HAKKI126

D.ECR-İ MİSİL (HAKSIZ KULLANMA TAZMİNATI).126

E.ZAMANAŞIMI128

İKİNCİ KISIM

TAPU SİCİLİ

BÖLÜM I

TAPU SİCİLİ KAVRAMI

§ 1. TAŞINMAZLARA İLİŞKİN AYNİ HAKLARIN AÇIKLIĞI.131

I.TAPU SİCİLİNİN FONKSİYONU131

II.TAPU SİCİLİNDE AÇIKLIĞI SAĞLAYAN

 BAŞLICA SİSTEMLER132

A.FRANSIZ KAYIT SİSTEMİ132

B.ONAY SİSTEMİ132

C.TAPU TESCİL SİSTEMİ132

III.TÜRK TAPU SİCİLİ MEVZUATI133

§ 2.TAPU SİCİL ÖRGÜTÜ134

I.MERKEZ TEŞKİLATI134

II.TAŞRA TEŞKİLATI.134

§ 3.MEDENİ KANUNUMUZA GÖRE TAPU SİCİLİNİ

 İDARE EDEN İLKELER136

I.TESCİL PRENSİBİ.136

II.AYNİ AÇIKLIK PRENSİBİ137

III.ŞEKİL ZORUNLULUĞU PRENSİBİ137

IV.AÇIKLIK PRENSİBİ137

V.DEVLETİN SORUMLULUĞU PRENSİBİ139

A.KUSURSUZ SORUMLULUK139

B.SORUMLULUĞUN ŞARTLARI140

1.Hukuka Aykırılık140

2.Zarar140

3.Uygun İlliyet Bağı (Nedensellik Bağı)140

C.SORUMLULUĞUN KAPSAMI.141

VI.İLLİYET PRENSİBİ (SEBEBE BAĞLILIK PRENSİBİ)143

VII.TAPU SİCİLİNE GÜVEN(İTİMAT) PRENSİBİ144


BÖLÜM II

TAPU SİCİLİNİN UNSURLARI

§ 1.ANA SİCİLLER.145

I.TAPU KÜTÜĞÜ, KAT MÜLKİYETİ KÜTÜĞÜ 

 YEVMİYE DEFTERİ, RESMİ BELGELER VE PLÂN145

A.TAPU KÜTÜĞÜ145

B.KAT MÜLKİYETİ KÜTÜĞÜ146

C.YEVMİYE DEFTERİ146

D.RESMİ BELGELER146

E.PLAN.147

II.KADASTROSU YAPILMAMIŞ YERLERDE

 ZABIT DEFTERİ.147

§ 2.YARDIMCI SİCİLLER148

I.AZİLLER SİCİLİ148

II.DÜZELTMELER SİCİLİ.148

III.KAMU ORTA MALLARI SİCİLLERİ148

IV.TAPU ENVANTER DEFTERİ148


BÖLÜM III

TAPU SİCİLİNE YAPILAN İŞLEMLER

§ 1.TESCİLLER149

I.TESCİLİN ŞARTLARI150

A.YAZILI TESCİL TALEBİ150

1.Tescil İlkesi150

a.Tescil Talebinin Hakkın Doğumu İçin Zorunlu Olması

 (Mutlak Tescil Prensibi: Principe absolu de

 l’inscription)150

b.Tescilsiz Kazanma Halleri154

2.Tapu Sicilindeki Kaydın Terkini ve Değişimi154

a.Terkin (la radiation-Löschung)154

aa.Hakkı Yok Edici Terkin154

bb.Düzeltici Terkin154

b.Değiştirici Terkin155

B.GEÇERLİ BİR KAZANMA SEBEBİNİN BULUNMASI155

C. BELGELEME157

1.Tasarrufa Yetkinin Belgelenmesi157

2.Kazanma Sebebinin Geçerliliğinin Belgelenmesi161

3.Belgelerin Tamamlanması162

II.TAPU SİCİL MEMURUNUN DENETİMİ163

III.TESCİLİN HÜKÜM VE SONUÇLARI164

A.TAPU SİCİLİNİN OLUMSUZ ETKİSİ164

B.TAPU SİCİLİNİN OLUMLU ETKİSİ165

IV.YOLSUZ TESCİL VE TAPU KAYDININ

 TASHİHİ DAVASI (MK. 1025)166

V.İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN KORUNMASI

 (TAPU SİCİLİNE İTİMAT PRENSİBİ)168

A.GENEL OLARAK168

B.İYİNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN HAK

 KAZANMASININ KOŞULLARI168

C.İYİNİYETLİ YAPILAN HAK KAZANIMININ 

 SONUCU172

D.KÖTÜNİYETLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN DURUMU173

§ 2.KAYITLAR174

I.ARAZİ174

II.TAPU SİCİLİNE BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ

 OLARAK KAYDEDİLEN HAKLAR175

A.BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLARIN

 KURUCU UNSURLARI175

B.İRTİFAK HAKKININ TAPU KÜTÜĞÜNÜN

 AYRI BİR SAYFASINA KAYIT EDİLMESİNİN 

 HÜKÜM VE SONUÇLARI177

III.KAT MÜLKİYETİ177

IV.TAPU SİCİLİNE KAYDI GEREKMEYEN

 MADEN VE TAŞINMAZLAR178

A.MADENLER178

B.TAPU SİCİLİNE KAYDI GEREKMEYEN

 TAŞINMAZLAR179

§ 3.ŞERHLER (VORMERKUNG)180

I.NİSBİ HAKLARIN ŞERHİ180

A.MEDENİ KANUNA GÖRE ŞERH 

 VERİLEBİLECEK OLAN NİSBİ HAKLAR181

B.BORÇLAR KANUNUNA GÖRE TAPUYA

 ŞERH VERİLEBİLECEK OLAN NİSBİ HAKLAR182

C.ÖZEL KANUNLARA GÖRE TAPUYA ŞERH

 VERİLEBİLECEK OLAN NİSBİ HAKLAR182

II. NİSBİ HAKLARIN ŞERHİNİN HÜKÜM VE

 SONUÇLARI İLE SÜRESİ183

III.MALİKİN TASARRUF YETKİSİNE AİT SINIRLARIN

 ŞERHİ185

IV.GEÇİCİ (MUVAKKAT) TESCİLİN ŞERHİ188

A.GEÇİCİ TESCİL ŞERHİNİN UYGULAMA

 HALLERİ188

1.Ayni Bir Hak İddiasının Güvence Altına

 Alınması Hali188

2.Belgelerin Noksan Olması188

B.GEÇİCİ TESCİLİN ŞERHİN UYGULANMA

 ŞARTLARI189

C.GEÇİCİ TESCİL ŞERHİNİN HÜKMÜ189

D.GEÇİCİ TESCİL ŞERHİNİN SÜRESİ189

E.GEÇİCİ TESCİL ŞERHİNİN TERKİNİ189

V.ŞERHİN TAŞINMASI190

§ 4.BEYANLAR191

ÜÇÜNCÜ KISIM

MÜLKİYET

BÖLÜM I

GENEL HÜKÜMLER


§ 1.MÜLKİYET KAVRAMI VE KORUNMASI193

I.GENEL OLARAK MÜLKİYET.193

II.TASARRUF YETKİSİ194

A.KAMU YARARI AMACIYLA ANAYASA

 TARAFINDAN ÖNGÖRÜLEN SINIRLAR196

B.MEDENİ KANUN TARAFINDAN ÖNGÖRÜLEN

 SINIRLAR196

C.ÖZEL KANUNLARLA ÖNGÖRÜLEN SINIRLAR197

III.MÜLKİYET HAKKININ KORUNMASI199

A.İSTİHKAK DAVASI200

1.Konusu ve Amacı200

2.Davacı200

3.Davalı201

4.İstihkak Davası ile Taşınır Davasının Karşılaştırılması201

5.İstihkak Davası ile Tapu Kütüğünün

 Düzeltilmesi Davasının Karşılaştırılması202

6.Görevli ve Yetkili Mahkeme203

B.TECAVÜZÜN ÖNLENMESİ

 (MÜDAHALENİN MEN’İ) DAVASI

 (Actio negatoria)203

C.MÜLKİYETİ KORUYAN DİĞER DAVALAR204

§ 2.MÜLKİYET HAKKININ TÜRLERİ205

I.MÜŞTEREK MÜLKİYET (Miteigentum)205

A.MÜŞTEREK (PAYLI) MÜLKİYET KAVRAMI205

B.MÜŞTEREK (PAYLI) MÜLKİYETİN

 KURULUŞU VE DAYANDIĞI ESASLAR206

1.Hukuki Muamele206

2.Kanun206

3.İdari İşlem207

C.MÜŞTEREK MÜLKİYETTE PAYLAR VE

 BUNLAR ÜZERİNDE TASARRUF207

1.Paylar207

2.Pay Üzerindeki Tasarruf208

D.MÜŞTEREK (PAYLI) MALİKLER ARASINDAKİ

 İLİŞKİLER209

1.Müşterek Eşyanın Yönetimi209

a.Olağan Yönetim İşleri209

b.Önemli Yönetim İşleri210

c.Olağanüstü Yönetim İşleri211

2.Müşterek Maldan Yararlanma ve Kullanma212

3.Müşterek Yararları Temsil212

4.Giderler ve Yükümlülük213

E.MÜŞTEREK (PAYLI) MÜLKİYETİN SONA ERMESİ214

1.Müşterek Mülkiyetin Bir veya Birkaç Paydaş

 İçin Sona Ermesi214

2.Müşterek Mülkiyetin Bütün Paydaşlar

 İçin Sona Ermesi215

a.Hukuki Bir Muamele ile Taksim Talep

 Hakkının Dondurulması215

b.Müşterek Malın Sürekli Bir Amaca

 Tahsis Edilmesi 216

c.Uygun Olmayan Zaman217

d.Kanunen Öngörülen Yasaklar217

e.Hayvanların Taksiminde Özel Durum218

3.Taksimde Usul218

a.Rızai Taksim (Taksim Sözleşmesi)218

aa.Ayni Taksim (Körperliche Teilung)219

bb.Nakdi Taksim (Bargeld Teilung)219

b.Kazai Taksim (Taksim Davası)220

II.ELBİRLİĞİ HALİNDE MÜLKİYET

 (İŞTİRAK HALİNDE MÜLKİYET)221

A.ELBİRLİĞİ HALİNDE MÜLKİYET KAVRAMI221

B.ELBİRLİĞİ HALİNDEKİ MÜLKİYETİN

 KURULMASI222

1.Hukuki Olaydan Doğan Elbirliği Ortaklıkları223

2.Hukuki Muameleden Doğan Elbirliği Ortaklıkları223

C.ELBİRLİĞİ HALİNDEKİ MÜLKİYETİN HÜKÜMLERİ223

D.ELBİRLİĞİ HALİNDEKİ MÜLKİYETİN

 SONA ERMESİ225

BÖLÜM II

TAŞINMAZ MÜLKİYETİ

§ 1.TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU227

§ 2.TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI229

I.TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DEVREN KAZANILMASI229

A.TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN NAKLİ

 BORCUNU DOĞURAN SÖZLEŞMELER229

1.Kapsamı229

2.Resmi Şekil230

3.Resmi Şeklin Kapsamı233

4.Muvazaa Benzeri İşlemlerin Resmi Şekle Etkisi237

a.İnançla Temlik237

b.Nam-ı Müstear238

c.Kanuna Karşı Hile238

5.Resmi Şekle Uyulmamanın Sonucu238


6.Taşınmaz Satış Vaadi241

a.Taşınmaz Satış Vaadinin Taraflar 

 Arasında Hükümleri242

b.Taşınmaz Satış Vaadinin Üçüncü Kişilere

 Karşı Hükümleri244

c.Taşınmaz Mülkiyetinin Devri İçin Verilen

 Vekâletin Şekli244

d.Tapusuz Taşınmazlarda Mülkiyetin Nakli Borcunu

 Doğuran Sözleşmeler (Haricen Satış)245

B.TAPU SİCİLİNE TESCİL VE TESCİLDEN ÖNCE

 KAZANMA HALLERİ246

1.Miras246

2.Kamulaştırma247

a.Uzlaşma (Pazarlık) Usulü ile Kamulaştırma248

b.Mahkeme Kararı ile Kamulaştırma248

c.Acele Kamulaştırma248

d.Kamulaştırmasız Elatma249

e.Kamulaştırılan Taşınmaz Malikinin Korunması250

3.Cebri İcra252

4.Mahkeme Kararı252

5.Yeni Arazi Oluşumu (MK. 708)253

6.Sit Alanlarının Takası253

7.Diğer Tescilsiz Kazanma Halleri254

II.TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN ASLEN KAZANILMASI255

A.İŞGAL255

B.İMAR VE İHYA255

C.ARAZİ KAYMASI VE YENİ ARAZİ OLUŞUMU

 (Bodenverschiebung und Bildung neuen Landes)257

D.DİĞER ASLEN KAZANILMA YOLLARI257

III.ZAMANAŞIMI İLE TAŞINMAZIN KAZANILMASI

 (Ersitzung)258

A.OLAĞAN KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI (MK. 712)

 (Ordentliche Ersitzung)259

1.Tapu Kütüğünde Yolsuz Bir Tescilin

 Yapılmış Olması260

2.Zilyetliğin Aralıksız ve Davasız Devam Etmesi260

3.İyiniyetli Olmak261

B.OLAĞANÜSTÜ KAZANDIRICI ZAMANAŞIMI

 (MK. 713) (Ausserordentliche Ersitzung)261

1.Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımının Konusu262

2.Şartlar263

3.Usul267

IV.KADASTRO268

A.KADASTRO İŞLEMLERİ VE İŞLEYİŞİ269

B.HAK SINIRLANDIRMA VE TESPİTİNE İLİŞKİN

 ESASLAR271

1.Mülkiyet Hakkının Tespiti Esasları271

a.Tapuda Kayıtlı Taşınmazların Tespiti271

b.Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmazların Tespiti272

c.Taksim Edilmiş Taşınmazların Zilyet Adına Tesbiti273

d.Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan

 Taşınmazların Tespiti273

2.Muhtesat Sahiplerinin Tespiti275

§ 3.TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAYBEDİLMESİ276

I.NİSBİ KAYIP (MALİKİN DEĞİŞMESİ)276

II.MUTLAK KAYIP276

A.TAŞINMAZIN BÜTÜN OLARAK YOK OLMASI276

B.TERK276

C.KAMULAŞTIRMA277

§ 4.TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KAPSAMI278

I.TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DİKEY VE

 YATAY KAPSAMI278

A.TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN DİKEY KAPSAMI278

B.TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN YATAY KAPSAMI278

II.TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN BÜTÜNLEYİCİ

 PARÇALARI (TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN

 MADDE YÖNÜNDEN KAPSAMI)279

A.GENEL OLARAK BÜTÜNLEYİCİ

 PARÇA KAVRAMI279

B.BÜTÜNLEYİCİ PARÇANIN UNSURLARI280

1.İç Bağlılık280

2.Dış (Maddi) Bağlılık280

3.Devamlılık282

4.Yerel Örf ve Âdete Göre Esaslı Unsur Sayılma282

C.BÜTÜNLEYİCİ PARÇANIN MEYDANA GELİŞİ282

D.BÜTÜNLEYİCİ PARÇAYA BAĞLANAN

 HÜKÜM VE SONUÇLAR283

E.BÜTÜNLEYİCİ PARÇA NİTELİĞİNİN KAYBI284

F.ÖZEL NİTELİK GÖSTEREN BÜTÜNLEYİCİ

 PARÇALAR: DOĞAL ÜRÜN (SEMERELER)284

1.Doğal Ürün Kavramı284

2.Ürünlerin Hukuki Durumu284

G.EKLENTİ KAVRAMI (TEFERRUAT)285

1.Eklentinin Unsurları285

a.İç Bağlılık Unsuru285

b.Maddi Bağlılık (Dış Bağlılık Unsuru)286

c.Yerel Örf ve Adet (Ortsgebrauch)286

d.Malikin Tahsis İradesi (Widmung der Eigentümer)286

2.Eklentinin Hüküm ve Sonuçları287

3.Eklenti Özelliğinin Sona Ermesi288

4.Bütünleyici Parça ile Eklentinin Karşılaştırılması288

III.BÜTÜNLEYİCİ PARÇA PRENSİBİNİN

 ÖZEL HALLERİ288

A.ARSA ÜZERİNDE İNŞAAT (YAPI)288

1.Genel Olarak288

2.Haksız İnşaat289

a.Başkasının İnşaat Malzemesi ile Kendi Arsası

 Üzerinde İnşaat289

aa.İnşaatın Kaldırılması289

bb.Tazminat Talebi290

cc.Arazinin Mülkiyetinin Malzeme

 Malikine Geçirilmesi290

b.Kendi Malzemesi ile Başkasının Arsası

Üzerinde İnşaat291

aa.Arazi Sahibinin İnşaatın Kaldırılmasını İstemesi291

bb.İnşaatın Kaldırılmaması Halinde

 Malzeme Malikinin Tazminat İsteme Hakkı292

cc.Arazinin Mülkiyetinin Malzeme

 Malikine Geçirilmesi292

c.Başkasının Malzemesi ile Başkasının 

 Arsasında İnşaat293

B.KAYNAKLAR293

§ 5.BÜTÜNLEYİCİ PARÇA PRENSİBİNİN İSTİSNALARI295

I.MECRALAR (LEİTUNGEN)295

A.MECRA KAVRAMI295

B.MECRALARIN MÜLKİYETİ296

II.BAŞKASININ ARSASINA TECAVÜZ EDEN İNŞAAT

 (TAŞKIN İNŞAAT= ÜBERRAGENDE BAUTEN)297

III.ÜST HAKKI300

IV.YERALTI SULARI300

V.BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ HAKLAR300

§ 6.TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN SINIRLARI301

I.KANUNİ SINIRLAR301

A.MEDENİ KANUNUMUZUN ÖNGÖRDÜĞÜ

 SINIRLAR303

1.Komşuluk İlişkisinden Doğan Sınırlar (MK. 737)303

2.Hafriyat ve İnşaat (Kazı ve Yapı) (MK. 738)304

3.Bitkiler (MK. 740)304

4.Doğal Olarak Akan Suların Akışına Katlanmak 

 (MK. 742)305

5.Kaynaklara Zarar Verilmesi (MK. 757-758)306

6.Aynı Yataktan Beslenen Kaynaklar307

7.Zorunlu Haklar (Notrechte = Legalservituten)307

a.Zorunlu Mecra Hakkı308

b.Zorunlu Geçit Hakkı (MK. 747)308

c.Zorunlu Kaynak Hakkı (MK. 761)310

8.Başkasının Arazisine Girme Hakkı (MK. 751-753)311

9.Kanuni Ön Alım (Şuf’a) Hakkı312

10.Kanuni Geri Alım (Vefa) Hakkı314

11.Eşin İntifa veya Oturma Hakkı316

B.SÖZLEŞMEDEN DOĞAN SINIRLAR316

1.Sözleşmeden Doğan Ön Alım (Şuf’a) Hakkı316

2.Alım (İştira) Hakkı (MK. 736)321

3.Geri Alım (Vefa) Hakkı323

4.Sınırlı Ayni Haklar323

§ 7.TAŞINMAZ MALİKİNİN SORUMLULUĞU324

§ 8.KAT MÜLKİYETİ (STOCKWERKEİGENTUM-

 PROPRİÉTÉ PAR ÉTAGES)329

I.KAT MÜLKİYETİ KANUNUNA GÖRE

 KAT MÜLKİYETİ KAVRAMI329

A.BAĞIMSIZ BÖLÜM330

B.BAĞIMSIZ BÖLÜME BAĞLANMIŞ OLAN

 EKLENTİLER330

C.ARSA PAYI331

D.ORTAK YERLER332

II.KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASI VE SONA ERMESİ333

A.GENEL İLKELER333

B.KAT MÜLKİYETİNİN KURULMASINA İLİŞKİN

 RESMİ SÖZLEŞMENİN DÜZENLENMESİ VE TESCİL334

1.Talep334

2.Belediyece Onaylı Proje334

3.İskân Belgesi (Yapı Kullanma İzni)335

4.Birden Çok Yapılarda Yerleşimleri Gösteren

 Vaziyet Planı335

5.Liste335

6.Yönetim planı335

C.KAT MÜLKİYETİNİN MAHKEME KARARI İLE

 KURULMASI336

D.KANUNDAN ÖNCE KURULMUŞ HAKLARIN

 KAT MÜLKİYETİNE ÇEVRİLMESİ337

E.KAT MÜLKİYETİNİN SONA ERMESİ337

III.KAT İRTİFAKI337

A.TANIMI337

B.KAT İRTİFAKININ KURULMASI338

C.KAT İRTİFAKI SAHİPLERİNİN

 HAK VE BORÇLARI338

D.KAT İRTİFAKININ SONA ERMESİ339

IV.KAT MALİKLERİNİN HAK VE BORÇLARI340

A.KAT MALİKLERİNİN HAKLARI340

1.Bağımsız Bölümler Üzerindeki Hakları340

2.Ortak Yerler Üzerindeki Hakları340

B.KAT MALİKLERİNİN BORÇ VE YÜKÜMLERİ341

1.Bağımsız Bölümlere İlişkin Borç ve Yükümleri341

2.Anataşınmaz ve Ortak Yerlerde Borç ve Yükümleri341


3.Genel Giderlere Katılma343

4.Ortak Giderlerin Toplanmasının Sağlanması343

V.KAT MÜLKİYETİNİN YÖNETİMİ344

A.KAT MALİKLERİ KURULU344

B.YÖNETİCİ348

1.Yöneticinin Atanması (KMK 34)348

2.Yöneticinin Görevleri349

3.Yöneticinin Hakları ve Sorumluluğu350

C.DENETÇİ350

VI.DEVRE MÜLK HAKKI350

VII.TOPLU YAPILAR352

A.TANIM352

B.HÜKÜM VE SONUÇLARI352


BÖLÜM III

TAŞINIR MÜLKİYETİ 


§ 1.TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KONUSU357

I.TABİİ ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN TAŞINIR EŞYA357

II.EDİNMEYE ELVERİŞLİ BULUNAN DOĞAL GÜÇLER360

III.TAŞINMAZ SAYILMAYAN ŞEYLER363

IV.HAK TOPLULUĞUNUN TAŞINIR MÜLKİYETİ KONUSU

 OLMA SORUNU364

§ 2.TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KAZANILMASI366

I.DEVREN KAZANMA367

A.GENEL OLARAK DEVREN KAZANMA367

B.DEVREN KAZANMANIN ŞARTLARI367

a.Taşınır mülkiyetinin devri borcu doğuran

 bir hukuki sebebin gerçekleşmiş olması368

b.Zilyetliğin devri371

c.Zilyetliğin devrinin mülkiyeti kazandırma amacı ile

 yapılması375

d.Mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi376

e.Mülkiyeti devredenin tasarruf yetkisine sahip olması

 veya devralanın iyiniyetli bulunması şartı382

II.ASLEN KAZANMA383

A.SAHİPSİZ EŞYALARIN ASLEN KAZANILMASI

 (İHRAZ-SAHİPLENME-ANEİGNUNG)384

B.SAHİPLİ EŞYALARIN ASLEN KAZANILMASI386

1.Bulunmuş Eşya (Lükata-Fund-Erwerb des Finders)387

2.Gömü (Define -Schatz)391

3.İşleme ve Değiştirme (Hukuki tağyir-Verarbeitung)392

4.Kazandırıcı Zamanaşımı (MK. 777)395

5.Gemilerin Olağanüstü Zamanaşımı Yolu ile

 Kazanılması398

6.Karışma ve Birleşme (MK. 776)398

§ 3.TAŞINIR MÜLKİYETİNİN KAYBI402

I.MUTLAK KAYIP402

II.NİSBİ KAYIP403

§ 4.TAŞINIR MALİKİNİN SORUMLULUĞU404

I.GENEL OLARAK404

II.BK. 69 MD. NİN TAŞINIRLARA UYGULANMA OLANAĞI405

III.HAYVAN BULUNDURANIN SORUMLULUĞU

 (BK. md. 67)406

IV.MOTORLU ARAÇ İŞLETENİN SORUMLULUĞU407

V.SİVİL HAVA ARACI SAHİBİNİN SORUMLULUĞU407


DÖRDÜNCÜ KISIM 

SINIRLI AYNİ HAKLAR

(Beschränkte dingliche Rechte)


§ l.GENEL OLARAK SINIRLI AYNİ HAK KAVRAMI409

I.SINIRLI AYNİ HAK İLE MÜLKİYET HAKKININ

 KIYASLANMASI410

II.SINIRLI AYNI HAKLARIN ÇATIŞMASI413

A.SINIRLI AYNİ HAKLAR BİRBİRİ İLE BAĞDAŞIR

 NİTELİKTE HAKLAR İSE413

B.SINIRLI AYNİ HAKLAR BİRBİRİ İLE

 BAĞDAŞMAZ NİTELİKTE İSE413

BÖLÜM I

İRTİFAK HAKKI

(Dienstbarkeit)

§ 1.İRTİFAK HAKKI KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ417

I.İRTİFAK HAKKI KAVRAMI417

II.İRTİFAK HAKKI TÜRLERİ418

A.EŞYAYA BAĞLI İRTİFAK (AYNİ İRTİFAK) - 

 ŞAHSA BAĞLI İRTİFAK (ŞAHSİ İRTİFAK) -

 BAĞIMSIZ VE SÜREKLİ İRTİFAK HAKKI AYIRIMI418

B.KULLANMA VE YARARLANMA YETKİLERİNİN

 DAĞILIMI BAKIMINDAN İRTİFAK HAKLARI419

C.DEVİR VE İNTİKAL EDİLEBİLİR OLMA

 ÖZELLİĞİNE GÖRE İRTİFAK HAKLARI420

1.Aksi Kararlaştırılmadıkça Devir ve İntikali Mümkün 

 Olan İrtifaklar420

2.Aksi Kararlaştırılmadıkça Devir ve İntikali Mümkün

 Olmayan İrtifaklar420

3.Devir ve İntikalleri İmkansız Olan İrtifaklar420

D.KAPSAMLARINA GÖRE İRTİFAK HAKLARI420

1. Olumsuz İrtifak Hakları421

2. Olumlu İrtifak Hakları421

E.AKDİ İRTİFAK - KANUNİ İRTİFAK HAKLARI421

§ 2.AYNİ İRTİFAK HAKLARI

 (EŞYAYA BAĞLI İRTİFAK HAKLARI)423

I.AYNİ İRTİFAK HAKKI KAVRAMI, KAZANILMASI VE

 GENEL HÜKÜMLER423

A.AYNİ İRTİFAK KAVRAMI423

B.İRTİFAK HAKKININ KAZANILMASI426

1.Devren Kazanma426

2.Aslen Kazanma429

3.Zamanaşımı ile İrtifak Hakkının Kazanımı431

a.Olağan Kazandırıcı Zamanaşımı431

b.Olağanüstü Kazandırıcı Zamanaşımı431

II.AYNİ İRTİFAK HAKKININ HÜKÜM VE SONUÇLARI432

A.İRTİFAK HAKKININ KULLANILMASINA

 İLİŞKİN HÜKÜMLER432

1.Hakkın Kapsamının Tayini432

2.İrtifak Hakkının Değiştirilmesi434

a. İrtifak hakkının yerinin değiştirilmesi435

b.İrtifakın külfetinin ağırlaşması halinde

 irtifak şartlarının gözden geçirilmesi438

c.Yüklü taşınmazın bölünmesi halinde irtifakta

 değişiklik yapılması439

d.Hakim (hak sahibi)  taşınmazın bölünmesi halinde

 irtifak hakkında değişiklik yapılması440

e.Aynı veya değişik maliklere ait yüklü veya

 yüklü olmayan taşınmazların birleştirilmesi441

3.İrtifak Hakkı Sahibine Bağlanan Yetki ve Yükümler441

a.İrtifak Hakkı Sahibinin Yetkileri441

b.İrtifak Hakkı Sahibinin Yükümleri442

4.Yüklü Taşınmaz Malikine Bağlanan 

 Yetki ve Yükümler443

a.Yüklü Taşınmaz Malikinin Yetkileri443

b.Yüklü Taşınmaz Malikinin Yükümleri443

B.İRTİFAK HAKKININ SONA ERMESİNE

 İLİŞKİN HÜKÜMLER444

1.Hakim Taşınmaz Malikinin Haktan Vazgeçmesi444

2.Yüklü Taşınmaz Malikinin Talebi Üzerine Terkin445

3.İki Taşınmazdan Birinin Tamamen Kaybı447

4.Sürenin Sona Ermesi447

5.Kamulaştırma448

§ 3.ŞAHSİ İRTİFAK HAKLARI

(ŞAHSA BAĞLI İRTİFAK HAKLARI)449

I.KAVRAM, KAZANILMASI VE GENEL HÜKÜMLER449

A.ŞAHSİ İRTİFAK KAVRAMI449

B.ŞAHSİ İRTİFAK HAKKININ KAZANILMASI450

1.Devren Kazanma450

2.Aslen Kazanma453

II.İNTİFA HAKKI (Nutzniessung-Niessbrauch)454

A.KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ454

B.İNTİFA HAKKININ HÜKÜM VE SONUÇLARI458

1.Hakkın Kullanılmasına İlişkin Hükümler458

2.İntifa Hakkının Sona Ermesi461

a.Kendiliğinden Sona Erme461

b.İntifa Hakkının Terkin İşlemi ile Ortadan Kalkması462

c.İntifa Hakkının Sağladığı Yararın Kalmaması veya

 Çok Az Kalması (MK.785)463

d.Miras Yoluyla Bırakılan İntifa Hakkının

 Tasarruf Nisabını Aşması Halinde Mirasçıların

 Talebi ile Sona Ermesi464

C.İNTİFA HAKKINDAN DOĞAN YETKİ VE

 YÜKÜMLER465

1.İntifa Hakkı Sahibinin Yetki ve Yükümleri465

a.İntifa Hakkı Sahibinin Yetkileri465

aa.Eşyayı Zilyetliğinde Bulundurma Yetkisi 

 (MK. 803)465

bb. İntifa Konusu Malı Kullanma ve

 Yararlanma Yetkisi466

cc.İntifa Konusu Malı Yönetme Yetkisi 

 (MK. 803)469

b.İntifa Hakkı Sahibinin Yükümleri469

aa.Koruma Yükümü469

bb.İntifa Konusu Eşyada Meydana Gelen

 Zararları Tazmin Yükümü (MK. 800)471

cc.Güvence Verme Yükümü471

dd.İade Yükümü (MK. 799)472

2.Mal Sahibinin Yetki ve Yükümleri472

a.Mal Sahibinin Yetkileri472

aa.Tasarruf Yetkisi472

bb.Gözetim Yetkisi473

cc.Güvence İsteme Yetkisi (MK. 808)473

dd.İdareye Katılma Hakkı473

ee.İntifa Hakkının Sona Erdirilmesini Talep Yetkisi474

ff.Defter Tutulmasını Talep Yetkisi (MK. 811)474

b.Mal Sahibinin Yükümleri474

aa.İntifa Konusu Malın, İntifa Hakkına

 Elverişli Olarak Bulundurulması Yükümü474

bb.Kanunen Öngörülen Masrafları Ödeme Yükümü475

III.OTURMA HAKKI-SÜKNA HAKKI (WOHNRECHT)475

A.KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ475

B.OTURMA HAKKININ HÜKÜM VE SONUÇLARI478

1.İntifa Hakkı ile Müşterek Hükümler478

a.Oturma Hakkının Kuruluşuna İlişkin Esaslar478

b.Oturma Hakkının Sona Ermesine İlişkin Esaslar478

c.Oturma Hakkının Kullanılmasına İlişkin Esaslar479

2.İntifa Hakkından Farklı Hüküm ve Sonuçlar479

3.Oturma Hakkına Özel Hükümler480

§ 4.KARMAŞIK İRTİFAK HAKLARI

 (ATİPİK İRTİFAKLAR)481

I.ÜST HAKKI (Baurecht)481

A.KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ481

B.HÜKÜM VE SONUÇLARI484

1.Hakkın Kurulmasına İlişkin Hükümler484

2.Üst Hakkının Kullanılmasına İlişkin Hükümler485

C.ÜST HAKKININ SONA ERMESİ490

II.KAYNAK HAKKI491

A.KAYNAK HAKKI KAVRAMI491

B.KAYNAK HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ493

C.HAKKIN KURULUŞUNA İLİŞKİN HÜKÜMLER496

D.KAYNAK HAKKININ KULLANILMASINA

 İLİŞKİN HÜKÜMLER500

E.KAYNAK HAKKININ SONA ERMESİ500

1.Terk501

2.Hak Sahibi veya Yükümlü Taşınmazın Bölünmesi501

3.İrtifakın Yerinin Değiştirilmesi502

4.Ölüm ve Gaiplik503

5.Hakkın Kullanılmaması503

6.Sürenin Son Bulması504

7.Tek Malik Elinde Birleşme504

8.Kamulaştırma504

9.Hâkim Kararı ile Sona Erme505

10. Taşınmazın Kaybı Suretiyle Sona Erme507

11. Haktan Vazgeçme Sebebiyle Sona Erme508

§ 5.DİĞER İRTİFAKLAR (DÜZENSİZ İRTİFAKLAR)509

I.KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ509

II.HÜKÜM VE SONUÇLARI510


BÖLÜM II

TAŞINMAZ YÜKÜ

(Grundlasten)


§ 1.TAŞINMAZ YÜKÜ KAVRAMI ÖZELLİĞİ VE TÜRLERİ513

I.TAŞINMAZ YÜKÜ KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ513

II.TÜRLERİ515

§ 2.TAŞINMAZ YÜKÜNÜN KAZANILMASI516

I.DEVREN KAZANMA516

II.ASLEN KAZANMA516

§ 3.TAŞINMAZ YÜKÜNÜN HÜKÜM VE SONUÇLARI517

I.TAŞINMAZ YÜKÜNÜN KULLANILMASINA İLİŞKİN 

 HÜKÜM VE SONUÇLAR517

II.TAŞINMAZ YÜKÜNÜN SONA ERMESİNE İLİŞKİN

 HÜKÜMLER519


BÖLÜM III

REHİN HAKKI

(PFANDRECHT)


§ 1.REHİN KAVRAMI, ÖZELLİKLERİ, ÇEŞİTLERİ VE

 BENZERLERİNDEN FARKI521

I.REHİN KAVRAMI521

II.ÖZELLİKLERİ523

A.SINIRLI AYNİ HAK OLMA ÖZELLİĞİ523

B.ALACAĞA BAĞLI HAK OLMA ÖZELLİĞİ524

C.SÖZLEŞMEDEN DOĞAN BİR HAK OLMA ÖZELLİĞİ524

D.ÇİFT YÖNLÜ ETKİ MEYDANA GETİRME ÖZELLİĞİ525

E.EŞYA ÜZERİNDE HAKİMİYET YETKİSİ VERME

 ÖZELLİĞİ525

F.BÖLÜNEMEYEN HAK OLMA ÖZELLİĞİ526

G.EŞYAYA BAĞLI BORÇ DOĞURMA ÖZELLİĞİ526

III.REHİN ÇEŞİTLERİ527

A.TAŞINMAZ REHNİ (GRUNDPFANDRECHT)527

1.İpotek Hakkı (Hypothek)527

2.İpotekli Borç Senedi (Schuldbrief)528

3.İrat Senedi (Gült) (Grundschuld)528

§ 2.REHİN HAKKINA HAKİM OLAN PRENSİPLER529

I.GENEL OLARAK529

II.AÇIKLIK PRENSİBİ529

III.BELİRLİLİK PRENSİBİ530

A.ALACAKTA BELİRLİLİK ESASI530

B.REHNİN KONUSUNDA BELİRLİLİK ESASI533


IV.SABİT DERECE PRENSİBİ538

A.SÖZLEŞMEDEN DOĞAN İLERLEME YETKİSİ539

B.KANUNDAN DOĞAN BOŞALAN DERECEYE

 İLERLEME YETKİSİ542

V.TEMİNAT PRENSİBİ544

A.TEMİNATIN AYNİ KAPSAMI544

1.Ana Mal544

2.Bütünleyici Parça ve Eklenti544

3.Kiralar546

4.Sigorta Tazminatı548

5.Kamulaştırma Bedeli549

B.TEMİNATIN NAKDİ KAPSAMI549


BÖLÜM IV

TAŞINMAZ REHNİ 

(Grundpfandrecht) 


§ 1.GENEL OLARAK TAŞINMAZ REHNİ553

§ 2.İPOTEK, İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ VE

 İRAT SENEDİNİN KARŞILAŞTIRILMASI554

§3.İPOTEK HAKKI556

I.İPOTEK HAKKININ KURULUŞU556

A.İPOTEK SÖZLEŞMESİ556

B.TESCİL560

II.İPOTEK HAKKININ HÜKÜM VE SONUÇLARI561

A.İPOTEK HAKKI SAHİBİNİN YETKİLERİ561

1.Rehnin Paraya Çevrilmesinden Önceki Yetkiler561

2.Rehnin Paraya Çevrilmesi Aşamasında Yetkiler562

B.İPOTEKLİ TAŞINMAZ MALİKİNİN YETKİLERİ566

III.İPOTEK HAKKININ SONA ERMESİ568

A.TERKİN568

B.KAMULAŞTIRMA569

C.SÜRENİN SONA ERMESİ569

D.TAŞINMAZIN YOK OLMASI570

E.TAŞINMAZIN BÖLÜNMESİ571

F.İDARİ İŞLEMİN İPTALİ571

G.İPOTEKTEN KURTARMA571

H.İPOTEKLİ TAŞINMAZIN DEVRİ572

İ.ZAMANAŞIMI573

§ 4.İPOTEKLİ BORÇ SENEDİ (SCHULDBRİEF)574

I.KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ574

II.İPOTEKLİ BORÇ SENETLERİNİN KURULUŞU576

III.HÜKÜM VE SONUÇLARI577

IV.İPOTEKLİ BORÇ SENEDİNİN SONA ERMESİ578

§ 5.İRAT SENEDİ (GÜLT) (GRUNDSCHULD)580

I.KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ580

II.HÜKÜM VE SONUÇLARI581

§ 6.MORTGAGE (KONUT FİNANSMANI İPOTEĞİ)583

I.GENEL OLARAK MORTGAGE583

II.TÜRK MORTGAGE SİSTEMİ VE İŞLEYİŞİ584


BÖLÜM V

TAŞINIR REHNİ 

(Fahrnispfand)


§ 1.GENEL OLARAK TAŞINIR REHNİ (FAHRNİSPFAND)587

§ 2.TAŞINIR REHNİNE HAKİM OLAN PRENSİPLER589

I.ALACAĞA BAĞLILIK PRENSİBİ589

II.AÇIKLIK PRENSİBİ (PUBLİZİTÄT)590

III.BELİRLİLİK PRENSİBİ591

A.ALACAKTA BELİRLİLİK ESASI591

B.REHNİN KONUSUNDA BELİRLİLİK ESASI592

IV.TEMİNAT PRENSİBİ593

A.GÜVENCENİN AYNİ KAPSAMI593

B.GÜVENCENİN NAKDİ KAPSAMI594

V.TAŞINIR REHNİNDE SIRA PRENSİBİ595

VI.LEX COMMİSSORİA YASAĞI596

§ 3.TESLİMİ ZORUNLU TAŞINIR REHNİ597

I.KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ597

II.TESLİMİ ZORUNLU REHİN HAKKININ KURULMASI599

A.DEVREN KAZANMA599

B.ASLEN KAZANMA601

III.TESLİMİ ZORUNLU TAŞINIR REHNİNİN

 HÜKÜM VE SONUÇLARI601

A.REHİNLİ ALACAKLININ YETKİLERİ601

B.REHİNLİ ALACAKLININ YÜKÜMLERİ602

C.REHİN VEREN MALİKİN YETKİ VE YÜKÜMLERİ603

IV.REHİN HAKKININ SONA ERMESİ603

§ 4.SİCİLLİ TAŞINIR REHNİ605

I.GENEL OLARAK605

A.GEMİ İPOTEĞİ605

B.MADEN CEVHERİ REHNİ606

C.ÇİFTÇİ MALLARI ÜZERİNDE KURULAN

 REHİN HAKKI607

D.HAYVAN REHNİ608

E.HAVA ARACI İPOTEĞİ609

1.Hava Aracı İpoteğinin Hüküm ve Sonuçları610

2.Hava Aracı İpoteğinin Sona Ermesi611

F.MOTORLU TAŞIT ARAÇLARI REHNİ611

II.TAŞINIR VARLIĞI REHNİ613

A.KAVRAM VE AMACI613

B.TAŞINIR VARLIĞI REHNİNİN KONUSU616

C.REHİNDE TARAFLAR618

1.Rehin Veren618

2.Rehinli Alacaklı619

3.Rehin Taraflarının Değişmesi619

D.REHİN HAKKININ KAPSAMI620

E.REHİNDE SIRA624

F.REHNİN KAPSAMINA DAHİL UNSURLARIN

 YURTDIŞINDA BULUNMASI HALİ626

G.TAŞINIR VARLIĞI REHNİNİN KURULUŞU626

H.TAŞINIR VARLIĞI REHNİNİN HÜKÜM VE

 SONUÇLARI628

1.Rehin Veren Yönünden628

2.Rehinli Alacaklı Yönünden629

İ.TAŞINIR VARLIĞI REHNİNİN SONA ERMESİ630

1. Borçlunun Temerrüdü Halinde Sona Erme630

2. Alacağın Sona Ermesi631

J.YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME632

§ 5.TAŞINIR REHNİNİN DİĞER TÜRLERİ633

I.GENEL OLARAK633

II.ALACAKLAR VE DİĞER HAKLAR ÜZERİNDE REHİN633

A.KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ633

B.HAK VE ALACAK ÜZERİNDE REHİN KURULMASI635

C.HÜKÜM VE SONUÇLARI636

D.HAK VE ALACAK REHNİNİN SONA ERMESİ638

III.REHİN KARŞILIĞI ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLERİ 

 YAPANLARA VERİLEN REHİN HAKKI (ÖDÜNÇ REHNİ)638

A.KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ638

B.HÜKÜM VE SONUÇLARI639

C.REHNİN SONA ERMESİ640

IV.REHİNLİ TAHVİL640

A.KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ640

B.HÜKÜM VE SONUÇLARI641


BÖLÜM VI

KANUNDAN DOĞAN REHİN HAKLARI


§1.GENEL OLARAK643

I.YAN EDİM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ -

 ASLİ EDİM YÜKÜMLERİNİ GÜVENCE ALTINA ALAN

 KANUNİ REHİN HAKLARI643

II.TESCİLE TABİ OLAN-OLMAYAN KANUNİ REHİN

 HAKLARI644

III.TAŞINIRI-TAŞINMAZI KONU EDİNEN KANUNİ

 REHİN HAKLARI644

IV.ÖZEL HUKUK-KAMU HUKUKU DÜZENLEMELERİNDEN

 DOĞAN KANUNU REHİN HAKLARI644

§ 2.TAŞINMAZ ÜZERİNDE KANUNİ REHİN HAKKI:

 YAPI ALACAKLISI İPOTEĞİ646

I.KAVRAM VE ÖZELLİKLERİ646

II.YAPI ALACAKLISI İPOTEĞİNİN KURULUŞU648

III.YAPI ALACAKLISI İPOTEĞİNİN

HÜKÜM VE SONUÇLARI649

IV.YAPI ALACAKLISI İPOTEĞİNİN SONA ERMESİ651

§ 3.KANUNİ TAŞINIR REHNİ: HAPİS HAKKI

 (RETENTİONSRECHT- HAPİS HAKKI)652


I.KAVRAM, ŞARTLARI VE BENZERLERİ İLE FARKLARI652

A.ŞARTLARI652

B.BENZER MÜESSESELER İLE KARŞILAŞTIRILMASI654

II.HÜKÜM VE SONUÇLAR655

III.HAPİS HAKKININ SONA ERMESİ656

KAYNAKÇA657

KAVRAM ÜZERİNE ARAMA CETVELİ669


SEKİZİNCİ BASKI İÇİN ÖNSÖZ

Eşya Hukuku kitabımızın sekizinci baskısını yapmış olmaktan duyduğumuz mutluluğu öğrencilerimiz ve okuyucularımızla paylaşmaktayız. Her baskıda, kitabın ders kitaplarından aranılan hacmi aşmaması için gösterdiğimiz özeni bu baskıda da eksik etmedik. Buna rağmen üzerinde durmayı gerekli gördüğümüz bazı konuları (kadastro gibi) kitaba ilave etmekten, taşınır rehninde önemli değişiklikler getiren 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nda ilgimizi çeken hususları genişletmekten kendimizi alamadık.

Eşya Hukuku bilindiği gibi sürekli gelişen, hayatın içinde birebir yaşanılan, dinamik bir hukuk dalıdır. Bu alanda yazılacak bir ders kitabının öncelikli amacı kuşkusuz bu dinamizme ayak uydurmak olacaktır. Diğer taraftan okurlarımızın teorik tartışmalar içinde kaybolmamakla beraber, bunlardan haberdar olmaları da vazgeçilmez bir ideal teşkil etmektedir. Bu nedenle kitapta bu tartışmalara değinilmiş, ancak hakim görüşlere ağırlık verilerek, daha fazla bilgi edinmek isteyenler için o konularda yazılmış temel eserlere atıfta bulunmakla yetinilmiştir.

Üniversite öğretim ve eğitiminde tek bir kitapla bağlılık değil, birden çok kitaptan yararlanmak esastır. Kitabımız da hukuk fakültelerinde okutulacak kaynaklardan birisi olarak bugünkü yerini almış, bundan sonra da bu özelliğini sürdürecektir.

Öğrencilerimiz ve okurlarımızla tekrar buluşmuş olmaktan sevinç duyarken, kitabımızı hukuk sevdalılarının emrine sunmaktan da kıvançlıyız.

Yetkin yayınevine ve yardımlarından dolayı Başkent Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilimdalı öğretim elemanlarına teşekkürü borç biliriz.

 

Prof. Dr. Turhan Esener                              Prof. Dr. Kudret Güven

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar