Hukuk Rehberi A'dan Z'ye 2000 Dilekçe

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Canan RUHİ - Ahmet Cemal RUHİ
ISBN: 9789750259654
Stok Durumu: Tükendi
243,00 TL 270,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Canan RUHİ, Ahmet Cemal RUHİ
Baskı Tarihi 2020/03
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Hukuk Rehberi A'dan Z'ye 2000 Dilekçe Cd Ekli
Canan RUHI - Ahmet Cemal RUHİ
2020/03 5. Baskı, 1208 Sayfa, Ciltli, Cd Ekli
ISBN 978-975-02-3347-0

Son yıllarda hukuk fakültesi ve mezun olan kişilerin sayısının artmasıyla mesleğe yeni başlayan hukukçular için örnek dilekçe ihtiyacı artmaktadır. Bu eser alanında hazırlanmış en kapsamlı eserlerden birisidir. Binlerce dilekçe içerisinden seçilmiş uygulamada kullanılmış 2.000 adet dilekçe örneğine yer verilmiştir. Eserde adli mercilere sunulan A'dan Z'ye her tür şablon dilekçe örneği bulunmaktadır.

Eserde uygulamadaki ihtiyaç dikkate alınarak daha çok dava dilekçesi örneklerine yer verilmiştir. Dava dilekçesi bir binanın temeli gibidir. Bu nedenle dilekçenin yasal unsurlarına uygun, doğru ve noksansız olarak hazırlanması önem arz eder. Özellikle dava dilekçesindeki sonuç kısmı çok önemlidir. Sonuç kısmındaki talebin açık ve net olarak anlaşılması gerekir. Hatalı, noksan ve zamanında sunulmayan dilekçeler hak kaybına neden olabilir.

Eserde daha fazla dilekçeye yer verebilmek için sözleşmelerin tam metinleri yerine sözleşmelerin ilk yarım sahifesi kitaba alınmış, tam metinlere ise, word olarak kitap ekindeki CD'de yer verilmiştir. Bu nedenle önce kitabın arka kapak iç kısmında yer alan CD'yi bilgisayarınıza takınız. CD açıldığında, istediğiniz dilekçeye ait kod numarasını giriniz. Kodu girdikten sonra bulunuz kısmını tıklayınız. Dilekçe otomatik olarak bulunacaktır. Dilekçeyi masa üstüne kaydederek ihtiyacınıza göre düzenleyebilirsiniz. CD kullanma imkânınız yok ise şubelerimiz aracılığıyla taşınabilir belleklerinize yükleme yaptırabilir ya da satın alma esnasında ileteceğiniz e-posta adresinize e-posta aracılıyla iletilmesini talep edebilirsiniz.

Konu Başlıkları
Adli Yargı Alanında Dilekçelerin Hazırlanması
Adli Sicil Kaydı
Ağır Ceza Mahkemesi
Aile Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi
Arabuluculuk
Asliye Ceza Mahkemesi
Asliye Hukuk Mahkemesi
Asliye Ticaret Mahkemesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Bölge Adliye Mahkemesi
Cumhuriyet Başsavcılığı
Deniz İhtisas Mahkemesi
Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi
Genel Amaçlı Dilekçeler
İcra Ceza Mahkemesi
İcra Hukuk Mahkemesi
İcra ve İflas Müdürlüğü
İdare Mahkemesi
İhtarname ve İhbarnameler
İş Mahkemesi
Kadastro Mahkemesi
Sayıştay
Sulh Ceza Hakimliğii
Sulh Hukuk Mahkemesi
Tapu Müdürlüğü
Tüketici hakem Heyeti
Tüketici Mahkemesi
Usul Hukuku
Vergi Mahkemesi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı
Yargıtay Daireleri


İçindekiler

Sunuş  7

ADLİ YARGI ALANINDA DİLEKÇELERİN HAZIRLANMASI  65

§ Dava Dilekçesi Örneği  72

§ Dava Dilekçesine Karşı Cevap Dilekçesi Örneği  72

ADLİ SİCİL KAYDI  73

§ Adli Sicil Arşiv Sicil Kaydının Silinmesi İstemi Dilekçesi  76

§ Adli Sicil Kaydı İstemi Dilekçesi  76

§ Adli Sicil Kaydının Silinmesi İstemi Dilekçesi  77

AĞIR CEZA MAHKEMESİ  79

§ Adli Tıp Raporuna İtiraz Dilekçesi  82

§ Asliye Ceza Mahkemesinin Vermiş Olduğu Tutuklama Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi  82

§ Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi  83

§ Bozma Kararı Sonrası Beyan Dilekçesi  83

§ Delillerin Sunulması Dilekçesi  84

§ Denetimli Serbestlik Hakkının Yeniden Tesisi Talebi Dilekçesi  84

§ Haksız Tutuklama Nedeni İle Tazminat İstemi Dilekçesi  85

§ İddia Makamının Mütalaasına Karşı Savunmaların Sunulmasına İlişkin Dilekçe  85

§ Karara Karşı İtiraz Dilekçesi  86

§ Mazeret Dilekçesi  86

§ Memnu Hakların Geri Verilmesi Dilekçesi  87

§ Müdahil Olarak Davaya Katılma İstemi Dilekçesi  87

§ Müsadere Koruma Tedbiri Nedeniyle Tazminat Dilekçesi  88

§ Sanığın Akıl ve Ruh Sağlığının Tespiti Amacı İle Hastaneye Sevk Talebi Dilekçesi  88

§ Süre Tutum (Basit İstinaf) Dilekçesi  89

§ Süre Tutum ve Duruşma İstemli Basit İstinaf Dilekçesi  89

§ Tahliye Talebi İstemi Dilekçesi  90

§ Tevsii Tahkikat ve Esasa İlişkin Savunma Dilekçesi  90

§ Tutuklama Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi  91

§ Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi  91

§ Tutukluluğun Devamı Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi  92

§ Tutukluluk Halinin Devamına İlişkin Ara Karara İtiraz Dilekçesi  92

§ Yakalama Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi  93

§ Yargılamanın İadesi Talebi Dilekçesi  93

§ Yargılamanın Yenilenmesi Talebi Dilekçesi  94

§ Zapt Edilen Eşyanın İadesi Talebi Dilekçesi  94

AİLE MAHKEMESİ  95

§ 2828 Sayılı Kanuna Göre Koruma Kararının Kaldırılması Dilekçesi  100

§ 2828 Sayılı Kanuna Göre Koruma Kararının Uzatılması Dilekçesi  100

§ Adli Yardım Talebi Dilekçesi  101

§ Adli Yardım Talepli Boşanma Davası Dilekçesi  101

§ Aile İçi Şiddet Nedeniyle Tedbir Kararı Talebi Dilekçesi  102

§ Aile Konutu İçin Açık Rıza Konusunda Hâkimin Müdahalesi Dilekçesi  102

§ Aile Konutu Şerhi Talebi Dilekçesi  103

§ Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması Talebine İlişkin Dilekçe  103

§ Aile Konutu Üzerindeki İpoteğin Kaldırılması Davasına İlişkin Dilekçe  104

§ Aile Konutuna İlişkin Kira Sözleşmesinin Feshi Talebi Dilekçesi  104

§ Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna Göre Koruma Talebi Dilekçesi  105

§ Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun Uyarınca Gerekli Tedbirlerin Alınması Talebi Dilekçesi  105

§ Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi  106

§ Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi  106

§ Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi  107

§ Anlaşmalı Boşanma Protokolü  107

§ Anlaşmalı Boşanma Protokolüne Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi  108

§ Anneanne ve Dedenin Torunları İle Şahsi İlişki Tesisi Dilekçesi  108

§ Ayrılık Kararı Verilmesine Dair Dava Dilekçesi  109

§ Ayrılık Kararına Dayalı Boşanmaya Karar Verilmesi Davası Dilekçesi  109

§ Babalığın Tespiti Davası Dilekçesi  110

§ Babalığın Tespiti ve Aile Kütüğüne Tescili Dava Dilekçesi  110

§ Babalığın Tespiti ve Tazminat İstemi Dava Dilekçesi  111

§ Bağımsız Açılan Tedbir Nafakası Davası Dilekçesi  111

§ Basit Koruma Önlemi Alınması Talebi Dilekçesi  112

§ Bekleme Süresinin Kaldırılması Talebi Dilekçesi  112

§ Belirsiz Alacak Davası Olarak Mal Rejiminin Tasfiyesi ve Katılma Alacağının Tahsili Dilekçesi  113

§ Boşandığı Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Talebi Dilekçesi  113

§ Boşanma Davası Cevap ve Karşı Dava Dilekçesi  114

§ Boşanma Davası Devam Ederken Tedbir Nafakası Talebi Dilekçesi  114

§ Boşanma Davası İle Birlikte Tedbir ve Yoksulluk Nafakası İstemi Dilekçesi  115

§ Boşanma ve Fer’i Sonuçlarına İlişkin Dava Dilekçesi  115

§ Boşanma, Tazminat ve Nafaka Talebine İlişkin Dilekçe  116

§ Cinsel Şiddet Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi  116

§ Çocuğun Borç Altına Girebilmesine İzin Verilmesi Talebi Dilekçesi  117

§ Çocuğun Kendisinden Olmadığının Tespiti Davası Dilekçesi  117

§ Çocuğun Mallarının Yönetim Kayyımına Devredilmesi Talebi Dilekçesi  118

§ Çocuk Mallarının Geri Verilmesinden Doğan Sorumluluk Nedeniyle Dava Dilekçesi  118

§ Çocuk Mallarının Sarf Edilmesine İzin Verilmesi Talebi Dilekçesi  119

§ Çocukla Kişisel İlişki Kurulması Talebi Dilekçesi  119

§ Davanın Reddinden Sonra Üç Yıl Geçmesine Rağmen Bir Araya Gelmeme Halinde Açılan Boşanma Davası Dilekçesi  120

§ Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Nedeniyle Alacak Davası Dilekçesi  120

§ Emlak Beyannamesinin Verilmesi Talebi Dilekçesi  121

§ Eşya Tespiti Talebi Dilekçesi  121

§ Eşyaların ve Değerlerinin Tespiti Talebi Dilekçesi  122

§ Evlat Edinme Davası Dilekçesi  122

§ Evlat Edinme İlişkisinin Kaldırılması Davası Dilekçesi  123

§ Evlat Edinmede Rızanın Aranmaması Talebi Dilekçesi  123

§ Evlatlık İlişkisinin Kaldırılması Davası Dilekçesi  124

§ Evlendirme Memurluğunun Ret Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi  124

§ Evlenmenin Yokluğunun Tespiti Davası Dilekçesi  125

§ Evlenmeye İzin Verilmesi Talebine İlişkin Dava Dilekçesi  125

§ Evlilik Birliğini Temsil Yetkinin Geri Verilmesi Talebi Dilekçesi  126

§ Evlilik Birliğini Temsile Yetkili Kılınma Talebi Dilekçesi  126

§ Evlilik Birliğinin Butlan Nedeniyle İptali Davası Dilekçesi  127

§ Evlilik Birliğinin Keyfi Yönetimine Müdahale Edilmesi Talebi Dilekçesi  127

§ Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması (Şiddetli Geçimsizlik) Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi  128

§ Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeni İle Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçesi  128

§ Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi  129

§ Evlilik Dışı Çocuğun Velayetinin Düzenlenmesi Talebi Dilekçesi  129

§ Evlilik İçerisinde Meslek ve İş Seçimine Müdahale Edilmesi Talebi Dilekçesi  130

§ Haysiyetsiz Hayat Sürme Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi  130

§ İddet Müddetinin Kaldırılması Talebi Dilekçesi  131

§ İştirak Nafakası Davası Dilekçesi  131

§ İştirak Nafakasının Artırımı Davası Dilekçesi  132

§ İştirak Nafakasının Kaldırılması Davası Dilekçesi  132

§ Katılım Nafakası Davası Dilekçesi  133

§ Katılma Alacağı Talebi Dilekçesi  133

§ Katkı Payı ve Değer Artış Payı Alacağı Talebi Dilekçesi  134

§ Kişinin Bulunduğu Yerden Uzaklaştırması İle İlgili Tedbir Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi  134

§ Kişisel İlişkinin Kaldırılması Davası Dilekçesi  135

§ Kişisel İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Talebi Dilekçesi  135

§ Konutun Aile Konutu Olduğunun Tespiti Taşınmaz Üzerine Aile Konutu Şerhi Tesisi Dilekçesi  136

§ Konutun, Ortak Konut Olarak Belirlenmesi Dilekçesi  136

§ Koruma Kararı Talebi Dilekçesi  137

§ Koruma Kararının Uzatılması Talebi Dilekçesi  137

§ Kötü Muamele Nedeni İle Boşanma Davası Dilekçesi  138

§ Kusurlu Eşin Payının Kaldırılması Talebi Dilekçesi  138

§ Küçüğün Bir Kuruma Yerleştirilmesi Talebi Dilekçesi  139

§ Küçük Düşürücü Suç Nedeni ile Boşanma Davası Dilekçesi  139

§ Mal Rejiminin Tasfiyesi Talebi Dilekçesi  140

§ Mal Rejiminin Tasfiyesi ve Katılma Alacağının Tahsili Talebi Dilekçesi  140

§ Mali ve Sosyal Durum Hakkında Beyanda Bulunma Dilekçesi  141

§ Menfi Tespit Davası Dilekçesi  141

§ Mevcut Mal Rejiminin Değiştirilmesi Talebi Dilekçesi  142

§ Mutlak Butlan Nedeniyle Evliliğin Feshi Davası Dilekçesi  142

§ Müşterek Çocuğu Temsile Yetkili Kılınma Talebi Dilekçesi  143

§ Müşterek Çocukların Velayetleri ve Nafaka Talebi Dilekçesi  143

§ Müşterek Ev Eşyalarının Paylaştırılması Talebi Dilekçesi  144

§ Müşterek Hayat Yeniden Kurulamadığı İçin Boşanma Davası Dilekçesi  144

§ Nafaka Artırım Talebi Dilekçesi  145

§ Nafaka Borcu İçin Teminat Verilmesi Talebi Dilekçesi  145

§ Nafakanın Kaldırılması Davası Dilekçesi  146

§ Nafakaya İlişkin Yabancı Mahkeme Kararının Tenfizi Davası Dilekçesi  146

§ Nişanın Bozulması Nedeni ile Hediyelerin İadesi Davası Dilekçesi  147

§ Nişanın Bozulması Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi  147

§ Nişanın Bozulması Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Dilekçesi  148

§ Nişanın Bozulması Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi  148

§ Nişanın Haksız Bozulması Nedeniyle Hediyelerin İadesi Davası Dilekçesi  149

§ Olağan Durumlarda Evlenmeye İzin Verilmesi Davası Dilekçesi  149

§ Olağanüstü Durumlarda Evlenmeye İzin Davası Dilekçesi  150

§ Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi  150

§ Ortak Konutun Tespiti Davası Dilekçesi  151

§ Oturulan Konutun Aile Konutu Olarak Tahsis Edilmesi Talebi Dilekçesi  151

§ Pek Kötü ve Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma Dilekçesi  152

§ Psikolojik Rahatsızlıktan Dolayı Evlilik Birliğinin Temelden Sarsılması Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi  152

§ Rıza Alınmadan Aile Konutunun Devredilmesi Nedeniyle Açılan Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi  153

§ Sosyal İnceleme Raporu  153

§ Soyadını Kullanma İzninin Kaldırılması Davası Dilekçesi  154

§ Soybağının Kurulması Davası Dilekçesi  154

§ Soybağının Reddi Davası Dilekçesi  155

§ Soybağının Reddi ve Nüfus Kaydının İptali Davası Dilekçesi  155

§ Suç İşleme Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi  156

§ Şahsi İlişkinin Yeniden Düzenlenmesi Davası Dilekçesi  156

§ Tanımaya İtiraz Davası Dilekçesi  157

§ Tapu Kaydına İhtiyati Tedbir Konulması Talebi Dilekçesi  157

§ Taşınmazın Aile Konutu Olarak Tahsisi ve Aile Konutu Şerhi Verilmesi Talebi Dilekçesi  158

§ Tedbir Nafakası Davası Dilekçesi  158

§ Tedbir Nafakasının Artırılması Davası Dilekçesi  159

§ Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası Dilekçesi  159

§ Terk Nedeni İle Boşanma Davası Dilekçesi  160

§ Terk Nedeni İle Gönderilen İhtara Cevap Dilekçesi  160

§ Terk Nedeniyle İhtar Talebi Dilekçesi  161

§ Terk Sebebiyle Boşanma Davası Dilekçesi  161

§ Torunla Kişisel İlişki Kurulması Talebi Dilekçesi  162

§ Velayet Davası Dilekçesi  162

§ Velayet Hakkı Kendisine Kalan Eşin Çocuk Mallarının Bildirilmesi Talebi Dilekçesi  163

§ Velayet Hakkının Kaldırılması Davası Dilekçesi  163

§ Velayete İlişkin Düzenleme Yapılması Talebi Dilekçesi  164

§ Velayete İlişkin Yabancı Mahkeme Kararının Tenfizi Davası Dilekçesi  164

§ Velayetin Değiştirilmesi Davası Dilekçesi  165

§ Velayetin Hakkının Babadan Alınarak Anneye Verilmesi Talebi Dilekçesi  165

§ Velayetin Kaldırılması ve Vasi Tayini Talebi Dilekçesi  166

§ Velayetin Tedbir Mahiyetinde Tevdii Talebi Dilekçesi  166

§ Velayetin Tevdii ve Nafaka Talebi Dilekçesi  167

§ Yabancı Mahkeme Kararının Tanınması Davası Dilekçesi  167

§ Yardım Nafakası Artırımı Davası Dilekçesi  168

§ Yardım Nafakası Davası Dilekçesi  168

§ Yasal Temsilcilerin Sorumluluğu Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi  169

§ Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası Dilekçesi  169

§ Zina Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi  170

§ Ziynet Eşyaların İadesi Talebi Dilekçesi  170

§ Ziynet Eşyalarının Aynen Olmazsa Bedelinin İadesi Davası Dilekçesi  171

ANAYASA MAHKEMESİ  173

§ Anamuhalefet Partisi Grubu Adına Açılan İptal Davası ve Yürürlüğün Durdurulması İstemi Dilekçesi  176

§ Bireysel Başvuru Dilekçesi  176

§ Bireysel Başvuru Dilekçesi  177

§ Cumhurbaşkanı Tarafından Anayasa Mahkemesine Açılan İptal Davası Dilekçesi  177

§ Mahkeme Tarafından Anayasaya Aykırılık İddiası ile Re’sen Yapılan Başvuru Dilekçesi  178

§ Taraf İsteminin Mahkemece Ciddi Bulunması Üzerine İtiraz Yolu ile Yapılan Başvuru Dilekçesi  178

ARABULUCULUK  179

§ Arabuluculuk Başvuru Dilekçesi  184

§ Arabuluculuk Başvuru Formu (Ticaret Hukukundan Kaynaklanan Davalarda)  184

§ Arabuluculuk Başvurusu  185

§ Arabuluculuk Başvurusu  185

§ Arabuluculuk Başvurusu  186

§ Arabuluculuk Davet Mektubu  186

§ Arabuluculuk Faaliyetlerinde Bulunmak Üzere Verilen Yetki Belgesi  187

§ Arabuluculuk Müracaatı (İş Hukukundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar)  187

§ Arabuluculuk Müracaatı (İş Hukukundan Kaynaklanan)  188

§ Arabuluculuk Sürecine İlişkin Bilgilendirme Tutanağı  188

§ Dava Şartı Arabuluculukta İlk Oturum Tutanağı  189

§ Davet Mektubu  189

§ Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Anlaşma Belgesi  190

§ Hukuk Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk Son Tutanağı  190

§ İlk Oturum/Açılış Tutanağı  191

§ İkinci Oturum Tutanağı  191

§ Son Tutanak  192

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ  193

§ Adres Değişikliğinin Bildirilmesi Dilekçesi  197

§ Ara Karar Gereğince Tanıklarımızın Bildirilmesi Dilekçesi  197

§ Asliye Ceza Mahkemesinin Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi  198

§ Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi  198

§ Bilirkişi Seçimine İtiraz Dilekçesi  199

§ Delil ve Tanık Listesinin Sunulması İstemi Dilekçesi  199

§ Dosyanın Bilirkişiye Tevdii Dilekçesi  200

§ El Konulan Aracın Teslimi Dilekçesi  200

§ Elkonulan Eşyaların Teminatsız Olarak İadesi Dilekçesi  201

§ Elkonulan Eşyanın İadesi Dilekçesi  201

§ Esas Hakkında Yazılı Beyanların Sunulması Dilekçesi  202

§ Eski Hale Getirme Dilekçesi  202

§ Görevsizlik Kararı Verilmesi Dilekçesi  203

§ HAGB Kararına İtiraz Dilekçesi  203

§ Hâkimin Reddi Dilekçesi  204

§ Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına İtiraz Dilekçesi  204

§ İletişimin Tespit Edilmesi Dilekçesi  205

§ İstinabe Talebi Dilekçesi  205

§ İstinaf Dilekçesi  206

§ İstinaf Dilekçesi  206

§ Keşif Yapılması Talebi Dilekçesi  207

§ Kusur Raporuna İtiraz Dilekçesi  207

§ Lehe Olan Yasanın Değerlendirilmesi Talebi Dilekçesi  208

§ Mahsup Talebi Dilekçesi  208

§ Mazeret Dilekçesi  209

§ Memnu Hakların İadesi Talebi Dilekçesi  209

§ Müdahil Olarak Davaya Katılma Talebi Dilekçesi  210

§ Müsaderesi Talep Edilen Aracın İadesi Talebi Dilekçesi  210

§ Özel İnfaz Rejimi Uygulanması Talebi Dilekçesi  211

§ Savunma Dilekçesi  211

§ Soruşturmanın Genişletilmesi Talebi Dilekçesi  212

§ Süre Tutum Dilekçesi  212

§ Tahkikatın Genişletilmesi Talebi Dilekçesi  213

§ Tahliye Kararına İtiraz Dilekçesi  213

§ Tahliye Talebi Dilekçesi  214

§ Tanık Anlatımlarına Karşı Yazılı Beyan Dilekçesi  214

§ Tanık ve Bazı Delillerin Talep Edilmesi Dilekçesi  215

§ Teminat Karşılığında Malların İadesi Talebi Dilekçesi  215

§ Teminatsız Tedbir Konulması Talebi Dilekçesi  216

§ Teminatsız Tedbir Konulması Talebi Dilekçesi  216

§ Trafik Kazalarında Adli Tıp Kurumu Raporuna İtiraz Dilekçesi  217

§ Tutuklamaya İtiraz Dilekçesi  217

§ Tutukluluk Kararına İtiraz ve Tahliye Talebi Dilekçesi  218

§ Vekâletname Sunma ve UYAP’a Kayıt Talebi Dilekçesi  218

§ Vekillikten Çekilme İstifa Dilekçesi  219

§ Yargılamanın Yenilenmesi Davası Dilekçesi  219

§ Yargıtay’ın Bozma Kararına Karşı Direnme Kararı Verilmesi Dilekçesi  220

§ Yazılı Emirle (Kanun yararına Bozma) Bozma Talebi Dilekçesi  220

§ Yeni Delil Sunma Talebi Dilekçesi  221

§ Yetkisizlik Kararı Verilmesi Talebi Dilekçesi  221

§ Yüksek Sağlık Şurası Raporuna İtiraz Dilekçesi  222

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ  223

§ Acele Kamulaştırma Talebine İlişkin Dava Dilekçesi  226

§ Ad ve Soyadın Değiştirilmesi Davası Dilekçesi  226

§ Ada (İsme) Yapılan Tecavüzün Önlenmesi Talebi Dilekçesi  227

§ Adın Haksız Olarak Kullanılmasından Dolayı Tazminat Davası Dilekçesi  227

§ Adi Ortaklığın Tasfiyesi Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili Talebi Dilekçesi  228

§ Adi Ortaklığın Tasfiyesi Talebi Dilekçesi  228

§ Adli Yardım Talebi Dilekçesi  229

§ Alacak Davası Dilekçesi  229

§ Altın İade Davası Dilekçesi  230

§ Ana/Baba Adının Düzeltilmesi İstemi Dilekçesi  230

§ Aracımda Meydana Gelen Hasar ve Aracımdaki Değer Kaybı Nedeni İle Dilekçesi  231

§ Aracın Tamir Süreci Boyunca Yoksun Kalınan Kârın Tahsili Dilekçesi  231

§ Araç Değer Kaybından Dolayı Tazminat Davası Dilekçesi  232

§ Araç Hasar Bedeline Yönelik Tazminat Davası Dilekçesi  232

§ Araç Satımının İptali Davası Dilekçesi  233

§ Arazi Kayması Sebebiyle Sınır Tespiti Dilekçesi  233

§ Arazi Üzerindeki Yapıların ve Değerlerinin Tespiti Dilekçesi  234

§ Arsa İle İlgili Tapu İptali ve Tescil Talebi Dilekçesi  234

§ Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Cezai Şart Alacağına İlişkin Dava Dilekçesi  235

§ Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Kira Kaybı Tazminatı Dilekçesi  235

§ Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklı Tazminat Dilekçesi  236

§ Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi  236

§ Arsa Payı Karşılığı Satış Vaadi Sözleşmesi Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi  237

§ Arsaya Yapılan Haksız İnşaatın Yıktırılması Talebi Dilekçesi  237

§ Atık Su Bedelinin İadesi Davası Dilekçesi  238

§ Avukatın Hukuki Sorumluluğu Çerçevesinde Tazminat Davası Dilekçesi  238

§ Avukatın Vekâlet Ücreti Alacağına İlişkin İtirazın İptali Davası Dilekçesi  239

§ Avukatlık Ücret Alacağı Davası Dilekçesi  239

§ Avukatlık Vekâlet Ücreti Alacağı Davası Dilekçesi  240

§ Bağışın İptali Davası Dilekçesi  240

§ Banka Kredi Sözleşmesi Nedeniyle Borçlu ve Kefil Tarafından Yapılan İtirazın İptali Davası Dilekçesi  241

§ Basın Yoluyla Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi  241

§ Bekârlık Soyadını Kullanmaya İzin Verilmesi Talebi Dilekçesi  242

§ Belirsiz Alacak ve Tazminat Davası Dilekçesi  242

§ Bilişim Yolu ile Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi  243

§ Bina Sahibinin Hukuki Sorumluluğundan Doğan Tazminat Davası Dilekçesi  243

§ Birden Fazla Kişiden Hangisinin Önce Öldüğünün Tespiti Talebi Dilekçesi  244

§ Borç Olmayan Şeyin İfasından Doğan İade Talebi Dilekçesi  244

§ Borçlu Olmadığının Tespiti Davası Dilekçesi  245

§ Borçlu Olmadığının Tespitine Yönelik Menfi Tespit Davası Dilekçesi  245

§ Borçtan Kurtulma Davası Dilekçesi  246

§ Boşanma Sonrası Çocuğun Soyadının Tashihi (Anne Soyadının Verilmesi) Talebi Dilekçesi  246

§ Cari Hesap Nedeni İle Alacak Davası Dilekçesi  247

§ Cebri Tescil Davası Dilekçesi  247

§ Cinsiyet Değişikliğine İzin Verilmesi Talebi Dilekçesi  248

§ Çalınan Menkul Malın İadesi Dilekçesi  248

§ Dâhili Dava Dilekçesi  249

§ Danışmanlık Eğitimi Verilmesi Talebi Dilekçesi  249

§ Davaya Esas Olmak Üzere Tespit Talebi Dilekçesi  250

§ Delil Tespiti Talebi Dilekçesi  250

§ Derneğin Feshi Talebi Dilekçesi  251

§ Derneğin Kendiliğinden Sona Erdiğinin Tespiti Talebi Dilekçesi  251

§ Dernek Üyeliğinden Çıkarma Kararının İptali Dilekçesi  252

§ Destekten Yoksun Kalma Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi  252

§ Destekten Yoksun Kalma ve Araç Hasarı Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi  253

§ Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Davası Dilekçesi  253

§ Doğum Tarihinin Düzeltilmesi Talebi Dilekçesi  254

§ Doğum Yerinin Düzeltilmesi Talebi Dilekçesi  254

§ Ecrimisil Davası Dilekçesi  255

§ Edimin İmkânsızlığı Nedeni İle Tazminat Davası Dilekçesi  255

§ El Atmanın Önlenmesi Davası Dilekçesi  256

§ Elektrik Faturasına Yansıtılan Kayıp Kaçak Elektrik Bedeli Adı Altında Tahsil Edilen Bedelin İadesi Talebi Dilekçesi  256

§ Emeklilik Nedeniyle SGK Kuruma Ödenen Paranın İadesi Davası Dilekçesi  257

§ Enkaz Bedelinin Artırılması Davası Dilekçesi  257

§ Enkaz Bedelinin Tahsili Davası Dilekçesi  258

§ Eser Sözleşmesindeki Gecikme Nedeni İle Fesih ve Tazminat Davası Dilekçesi  258

§ Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Bakiye Alacak Davası Dilekçesi  259

§ Eser Sözleşmesinden Kaynaklı Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi  259

§ Eser Sözleşmesine Dayalı Eksik ve Hatalı İşlerden Kaynaklı Tazminat Davası Dilekçesi  260

§ Eski Hale Getirme Davası Dilekçesi  260

§ Eş Adına Alınan Taşınmaz Bedelini Ödemesi Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi  261

§ Fahiş Cezai Şartın İndirilmesi Davası Dilekçesi  261

§ Faiz Alacağının Tahsili Davası Dilekçesi  262

§ Fatura Alacağının Tahsili Talebiyle Yapılan İcra Takibine Karşı İtirazın İptali Davası Dilekçesi  262

§ Fevkalade Zamanaşımı Nedeniyle Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi  263

§ Fuzuli İşgal Nedeni ile Tahliye ve Ecrimisil Davası Dilekçesi  263

§ Gabin Aşırı Yararlanma Davası Dilekçesi  264

§ Galle Fazlasına Müstehak Evladın Vakfa Evladiyetin Tespiti Talebi Davası  264

§ Geçici ve Daimi İş Göremezlik Tazminatı Davası Dilekçesi  265

§ Geçit Hakkı Tesisi ve Tapuya Tescili Davası Dilekçesi  265

§ Geçit İrtifakının Tesisi Davası Dilekçesi  266

§ Görevli Kamu Görevlisine Hakaret Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi  266

§ GSM Baz İstasyonunun Kaldırılması Davası Dilekçesi  267

§ Hak Edişlerden Kesilen Paranın İadesi Talebi Dilekçesi  267

§ Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi  268

§ Hakem Ücretinin Belirlenmesi Davası Dilekçesi  268

§ Haklı Nedenle İsmin Düzeltilmesi Davası Dilekçesi  269

§ Haksız Azilden Doğan Vekâlet Ücreti Alacağı Davası Dilekçesi  269

§ Haksız El Atmanın Önlenmesi Davası Dilekçesi  270

§ Haksız Fiil Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Dilekçesi  270

§ Haksız Fiil Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi  271

§ Haksız Fiil Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi  271

§ Haksız İhtiyati Hacizden Doğan Tazminat Davası Dilekçesi  272

§ Haksız İhtiyati Tedbir Kararı Nedeni İle Tazminat Davası Dilekçesi  272

§ Haksız İşgal Nedeniyle Ecrimisil Davası Dilekçesi  273

§ Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) Davası Dilekçesi  273

§ Haksız Kullanım Nedeniyle Ecrimisil Davası Dilekçesi  274

§ Haksız Şikâyetten Dolayı Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi  274

§ Hatalı Tıbbi Müdahale Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi  275

§ Hayvan Bulunduran Kişinin Sorumluluğundan Doğan Tazminat Davası Dilekçesi  275

§ Hekimin Kusuru Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi  276

§ Hileli Satışın İptali Davası Dilekçesi  276

§ İcra ve İflas Görevlilerinin Sorumluluğundan Doğan Tazminat Davası Dilekçesi  277

§ İdari Yargı Kararını Yerine Getirmeyen İdareye Karşı Açılan Tazminat Davası Dilekçesi  277

§ İhtiyati Haciz Kararı Gereği Asıl Alacağın %15’i Oranında Teminat Mektubunun Sunulması Dilekçesi  278

§ İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Dilekçesi  278

§ İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması Talebi Dilekçesi  279

§ İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçesi  279

§ İhtiyati Tedbir Talepli Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi  280

§ İhtiyati Tedbirin Kaldırılmasını Dilekçesi  280

§ İntifa Hakkı Şerhinin Terkini Dilekçesi  281

§ İntifa Hakkının Terkini Talebi Dilekçesi  281

§ İpoteğin Kaldırılması Talebi Dilekçesi  282

§ İpotek Kaydının Terkini Talebi Dilekçesi  282

§ İrade Fesadı Nedeni ile Yapılan Hukuki İşlemin İptali Davası Dilekçesi  283

§ İrtifak Hakkı Tesisi Talebi Dilekçesi  283

§ İrtifak Hakkının Bedel Karşılığında Terkini Talebi Dilekçesi  284

§ İrtifak Kamulaştırması Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası Dilekçesi  284

§ İsim Düzeltilmesi Talebi Dilekçesi  285

§ İsmin Korunması ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi  285

§ İstihdam Edenin Sorumluluğu Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi  286

§ İstirdat (Geri Alım) Davası Dilekçesi  286

§ İstisna Akdinden Doğan Alacak Davası Dilekçesi  287

§ İş Yeri Su Baskını Sigorta Şirketi Tarafından Açılan Rücuen Tazminat Davası Dilekçesi  287

§ İşlenen Suç Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi  288

§ İtirazın İptali – Banka Tarafından Borçlu ve Kefile Karşı Açılan Kredi ve Kredi Kartı Borcuna İlişkin Dava Dilekçesi  288

§ İtirazın İptali Davası Dilekçesi  289

§ İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminatı Davası Dilekçesi  289

§ İtirazın İptali ve Takibin Devamı Talebi Dilekçesi  290

§ İtirazın İptali, Takibin Devamı ve İcra İnkar Tazminatı Dilekçesi  290

§ İvedi Olarak El Koyma Durumunda Taşınmazın Durumunun Saptanması Davası Dilekçesi  291

§ Kadastro Çalışmasında Yapılan Hata Nedenli Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi  291

§ Kadastro Yenileme Sonrası Ölçüm Hatası Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi  292

§ Kadastrosu Esnasında Yapılan Bu Yanlışlık Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi  292

§ Kamulaştırılan Taşınmazda Bedeli Farkı İadesi Davası Dilekçesi  293

§ Kamulaştırılan Taşınmazı Mal Sahibinin Geri Alma Talebi Dilekçesi  293

§ Kamulaştırılan Taşınmazın Bedel Tespiti ve Tapuya Tescili Davası Dilekçesi  294

§ Kamulaştırılan Taşınmazın Kamulaştıran İdare Adına Tescili Davası Dilekçesi  294

§ Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davası Dilekçesi  295

§ Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Acele El Koyma Davası Dilekçesi  295

§ Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tahsili Davası Dilekçesi  296

§ Kamulaştırmadan Arta Kalan ve İşe Yaramayan Kısmın Kamulaştırılması Davası Dilekçesi  296

§ Kamulaştırmasız El Atma Bedeli ve Ecrimisil Davası Dilekçesi  297

§ Kamulaştırmasız El Atma Nedeni El Konulan Yerin Bedelinin Tazmini Davası Dilekçesi  297

§ Kamulaştırmasız El Atma Nedeni ile Tazminat ve Taşınmazın İdare Adına Tescili Davası Dilekçesi  298

§ Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Ecrimisil Davası Dilekçesi  298

§ Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Taşınmaza Verilen Zararın Tazmini Davası Dilekçesi  299

§ Kargo Taşıma Sözleşmesi İle İlgili İtirazın İptali Davası Dilekçesi  299

§ Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Kapsamında Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi  300

§ Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Feshi ve Kira Alacağının Tahsili Davası Dilekçesi  300

§ Kayık Çekek Yerlerinin Tespiti Talebi Dilekçesi  301

§ Kaza Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçe  301

§ Kaza Nedeniyle Oluşan Hasarın Tespiti Talebi Dilekçesi  302

§ Kira Alacaklarında İtirazın İptali Dilekçesi  302

§ Kira Bedelinin Uyarlanması Talebi Dilekçesi  303

§ Kişilik Haklarına Yapılan Saldırının Önlenmesi Davası Dilekçesi  303

§ Komşu Parsele Binanın Kayması Sonucu Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi  304

§ Konut Üzerinde Mülkiyet Hakkı Tanınması Talebi Dilekçesi  304

§ Konut Yapımı Nedeniyle Meydana Gelen Zararın Tazmini Davası Dilekçesi  305

§ Kooperatifin İhyası ve Taşınmaz Satışı Talebi Dilekçesi  305

§ Kusur Durumunun Tespiti Talebi Dilekçesi  306

§ Kusur ve Kusur Oranının Tespiti Talebi Dilekçesi  306

§ Küçüğün Malvarlığının Kullanılması Nedeni ile Alacak Davası Dilekçesi  307

§ Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi  307

§ Mahkeme Kararının Yerine Getirilmemesi Nedeni ile Açılan Tazminat Davası Dilekçesi  308

§ Manevi Tazminat Davası Dilekçesi  308

§ Mecra Su İrtifak Hakkı Tesisi Talebi Dilekçesi  309

§ Medeni Hal Kaydının Düzeltilmesi Talebi Dilekçesi  309

§ Men’i Müdahale Davası Dilekçesi  310

§ Men’i Müdahale ve Kal Davası Dilekçesi  310

§ Menfi Tespit Davası Dilekçesi (İcra Takibinden Önce)  311

§ Menfi Tespit Davası Dilekçesi (İcra Takibinden Sonra)  311

§ Menfi Tespit ve İstirdat Davası Dilekçesi  312

§ Menfi Tespit ve Takibin İhtiyati Tedbir Yoluyla Durdurulmasına Davası Dilekçesi  312

§ Meradan Yararlanma Hakkının Tespiti Dilekçesi  313

§ Meraya El Atmanın Önlenmesi Davası Dilekçesi  313

§ Miras Sebebi ile İstihkak Davası Dilekçesi  314

§ Miras Sözleşmesinin İptali Davası Dilekçesi  314

§ Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Dilekçesi  315

§ Mirasçılıktan Çıkarma Kararının İptali Davası Dilekçesi  315

§ Mirasta İade (Geri Verme) Davası Dilekçesi  316

§ Motorlu Araç İşletenin Sorumluluğu Çerçevesinde Maddi Tazminat Talebi Dilekçesi  316

§ Motorlu Taşıtın Satışının Tespiti ve Tescil Talebi Dilekçesi  317

§ Muhdesatın Aidiyetinin Tespiti Talebi Dilekçesi  317

§ Muhtesatın Mülkiyetinin Kime Ait Olduğunun Tespiti Davası Dilekçesi  318

§ Munzam Zararın Tazmini Davası Dilekçesi  318

§ Muris Muvazaası Hukuksal Nedenine Dayanan Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi  319

§ Mutlak Geçit İhtiyacı Sebebiyle Geçit Hakkı Kurulması Davası Dilekçesi  319

§ Muvazaalı Satış Nedeniyle Tasarrufun İptali Davası Dilekçesi  320

§ Müdahalenin Men’i Davası Dilekçesi  320

§ Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil Davası Dilekçesi  321

§ Müdahalenin Men’i ve Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Ecrimisil Talebine İlişkin Dava Dilekçesi  321

§ Müdahalenin Men’i ve Tazminat Davası Dilekçesi  322

§ Müdahalenin Meni, Haksız Yapılan Duvarın Yıktırılması ve Tazminat Davası Dilekçesi  322

§ Mükafat Vaadine Aykırı Davranış Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi  323

§ Mükerrer Kaydın İptali Davası Dilekçesi  323

§ Mülkiyetin Tespiti Talebi Dilekçesi  324

§ Nişanın Butlanla Batıl Olması Nedeniyle Hediyelerin İadesi Davası Dilekçesi  324

§ Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi  325

§ Nüfusa Tescil Talebi Dilekçesi  325

§ Nüfusta Cinsiyet Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi  326

§ Nüfusta Erkek Olan Cinsiyetinin Kadın Olarak Değiştirilmesi ve Nüfusa Tescili Talebi Dilekçesi  326

§ Nüfusta Soyadı Değiştirme Davası Dilekçesi  327

§ Nüfusta Yaş Tashihi Davası Dilekçesi  327

§ Nüfustaki Ölüm Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi  328

§ Olağanüstü Zamanaşımı Nedeniyle Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi  328

§ Onarım Giderinin Tahsili Davası Dilekçesi  329

§ Ödünç Sözleşmesinden Doğan Alacağın Tahsili Davası Dilekçesi  329

§ Öğrenci Staj Alacağı Davası Dilekçesi  330

§ Ölüm Kaydının Sağ Olarak Düzeltilmesi Davası Dilekçesi  330

§ Ölümün Tespiti Talebi Dilekçesi  331

§ Önalım Davası Dilekçesi  331

§ Önalım Hakkından Kaynaklanan Tapu İptal ve Tescil Davası Dilekçesi  332

§ Projeye Uygunluk ve Delil Tespiti Talebi Dilekçesi  332

§ Rücuan Tazminat Davası Dilekçesi  333

§ Satım Sözleşmesine Dayalı Tazminat Davası Dilekçesi  333

§ Satış İşleminin İptali ve Satış Konusu Eşyalara Tedbir Konulması Talebi Dilekçesi  334

§ Satış İşleminin İptali ve Tapu Kaydına İhtiyati Tedbir Konulması Talebi Dilekçesi  334

§ Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi  335

§ Sebepsiz Zenginleşme Davası Dilekçesi  335

§ Sebepsiz Zenginleşme Nedeniyle Alacak Davası Dilekçesi  336

§ Seçimlik Dava Dilekçesi  336

§ Seçimlik Mal Teslimi Davası Dilekçesi  337

§ Sıra Cetveline İtiraz Davası Dilekçesi  337

§ Sigorta Şirketinden Tazminat Davası Dilekçesi  338

§ Sözleşmeden Kaynaklanan Tazminat Davası Dilekçesi  338

§ Sözleşmenin Feshi Kararının İptali Davası Dilekçesi  339

§ Suya El Atmanın Önlenmesi Davası Dilekçesi  339

§ Şarta Bağlı Olarak Verilen Bursun İadesi Davası Dilekçesi  340

§ Şuf’a Davası Dilekçesi  340

§ Tahsil Edilen Paranın Geri Ödenmesi Talebi Dilekçesi  341

§ Taksitli Araç Satışı Nedeniyle Alacak Davası Dilekçesi  341

§ Tapu İptali ve Mirasçılar Adına Tapuya Tescil Davası Dilekçesi  342

§ Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi  342

§ Tapu Kaydına Soyadı Ekleme Davası Dilekçesi  343

§ Tapu Kaydının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi  343

§ Tapu Kaydının Mahkeme Kararıyla İptal Edilmesi Nedeniyle Uğranılan Zararın Tazmini Dilekçesi  344

§ Tapu Memurunun Hatalı İşleminden Dolayı Açılan Tazminat Davası Dilekçesi  344

§ Tapu Sicilinin Hatalı Tutulmasından Doğan Zararın Devletten Tazminine İlişkin Dava Dilekçesi  345

§ Tapuda İsim Tashihi Davası Dilekçesi  345

§ Tapuda Mevcut Yanlış Kaydın Düzeltilmesi Davası Dilekçesi  346

§ Tapuda Yanlış Yazılan Baba Adının Düzeltilmesi Davası Dilekçesi  346

§ Tapuya Yanlış Yazılan Soyadın Düzeltilmesi Davası Dilekçesi  347

§ Tasarrufun İptali Davası Dilekçesi  347

§ Taşınmaz Mülkiyetinin Taşkın Kullanılmasının Önlenmesi Davası Dilekçesi  348

§ Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesine Dayalı Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi  348

§ Taşınmaza Yapılan Tecavüzün Önlenmesi ve Zararın Tazmini Davası Dilekçesi  349

§ Taşınmazda Meydana Gelen Zarar Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi  349

§ Taşınmazın Yüzölçümünün Düzeltilmesi Davası Dilekçesi  350

§ Taşkın İnşaatın Bedeli Karşılığı Tescili Davası Dilekçesi  350

§ Tebligatların Hızlı Tebligat Olarak Yapılması Talebi Dilekçesi  351

§ Tedbirsizlik ve Dikkatsizlik Sonucu Meydana Gelen Zararın Tazmini Dilekçesi  351

§ Tehiri İcra Talebi Dilekçesi  352

§ Telefon Baz İstasyonunun Kaldırılması Davası Dilekçesi  352

§ Teminatsız Olarak İhtiyati Tedbir Konulması Talebi Dilekçesi  353

§ Tenkis Davası Dilekçesi  353

§ Tespit Davası Dilekçesi  354

§ Trafik Kaydına İhtiyati Tedbir Konulması Talebi Dilekçesi  354

§ Trafik Kazası Nedeni İle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi  355

§ Trafik Kazası Nedeniyle Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi  355

§ Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi  356

§ Trafik Kazası Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi  356

§ Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi  357

§ Trafik Kazasından Doğan Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi  357

§ Tren Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi  358

§ Üst Hakkı Tesisi Talebi Dilekçesi  358

§ Vakfın Dağıtılmak Suretiyle İptali Davası Dilekçesi  359

§ Vakfın Evladı Olduğunun Tespiti Talebi Dilekçesi  359

§ Vakfın Hazineye Devredilen Parasının İadesi Davası Dilekçesi  360

§ Vakfın Tescili Talebi Dilekçesi  360

§ Vakfın Yöneticilerinin Değiştirilmesi Talebi Dilekçesi  361

§ Vakıf – Belediye Taşınmaz Taviz Bedeline Yönelik İtirazın İptali Davası Dilekçesi  361

§ Vakıf Resmi Senedinin Sicile Tescili Davası Dilekçesi  362

§ Vakıf Senedi Tadili ve Tescili Davası Dilekçesi  362

§ Vakıf Senedinin Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Talebi Dilekçesi  363

§ Vasiyet Alacaklısının Alacağının Ödenmesi Talebi Dilekçesi  363

§ Vasiyetnameden Rücu Etmesi Nedeniyle Hükümsüz Kaldığının Tespiti ve İptali Dilekçesi  364

§ Vasiyetnameden Rücu İşleminin İptali Davası Dilekçesi  364

§ Vasiyetnamenin İptali Davası Dilekçesi  365

§ Vasiyetnamenin İptali Olmadığı Takdirde Tenkisi Davası Dilekçesi  365

§ Vasiyetnamenin Tenfizi Davası Dilekçesi  366

§ Vasiyetnamenin Yerine Getirilmesi Davası Dilekçesi  366

§ Vekalet Akdine Dayalı Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi  367

§ Vekâletsiz İş Görme Nedeni ile Tazminat Davası Dilekçesi  367

§ Yabancı Hakem Kararının Tenfizi Davası Dilekçesi  368

§ Yangın Nedeniyle Senedin İptali Davası Dilekçesi  368

§ Yapı Denetim Sözleşmesinden Kaynaklı İtirazın İptali Davası Dilekçesi  369

§ Yapılan Ödeme Nedeniyle Rücuan Tazminat Davası Dilekçesi  369

§ Yaralama Nedeniyle Manevi Tazminat Davası Dilekçesi  370

§ Yaralanma, Geçici Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi  370

§ Yargı Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi  371

§ Yargılanmanın İadesi Davası Dilekçesi  371

§ Yaş Düzeltme Davası Dilekçesi  372

§ Yeni Arazi Oluşmasından Kaynaklanan Tescil Davası Dilekçesi  372

§ Yenileme Sonrası Orman Vasfı İle Tescil Edilen Taşınmaz Tapu İptali ve Tescil Davası Dilekçesi  373

§ Yer Kullanma Bedeli Davası Dilekçesi  373

§ Yol Geçirmek Suretiyle Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi  374

§ Yolsuz Tescil Nedeniyle Tapunun İptali ve Tescili Davası Dilekçesi  374

§ Zamanla Ortaya Çıkan Zarar Nedeni İle Tazminat Davası Dilekçesi  375

§ Zorunlu Geçit Hakkı Tesisi Dilekçesi  375

§ Zorunlu Su İhtiyacı İçin İrtifak Hakkı Tesisi Dilekçesi  376

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ  377

§ Aciz Sebebi ile Doğrudan Doğruya İflas Davası Dilekçesi  380

§ Alacağın İflas Masasına Kaydedilmesi Davası Dilekçesi  380

§ Alacak Davası Dilekçesi  381

§ Alacakların Konkordato Komiserine Bildirilmesi Talebi Dilekçesi  381

§ Araç Fotoğraflarının Dosyaya Sunulması Talebi Dilekçesi  382

§ Araç Mülkiyetinin Tespiti ve Trafik Siciline Tescili Davası Dilekçesi  382

§ Araç Onarım Bedeli İle İlgili Maddi Tazminat Davası Dilekçesi  383

§ Araçta Meydana Gelen Hasarın Tazmini Davası Dilekçesi  383

§ Asli Müdahale Talebi Dilekçesi  384

§ Bakıcı Gideri İçin Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi  384

§ Bakiye Gider Avansının İadesi Talebi Dilekçesi  385

§ Banka Kredi Borcu Nedeniyle Açılan İtirazın İptali Davası Dilekçesi  385

§ Banka Kredi Borcu Taksidinin Ödenmemesi Nedeniyle İtirazın İptali Davası Dilekçesi  386

§ Banka Kredisi Nedeniyle Menfi Tespit Davası Dilekçesi  386

§ Bankaya Karşı Açılan Menfi Tespit Davası Dilekçesi  387

§ Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi  387

§ Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi  388

§ Bilirkişi Raporuna Karşı Beyan Dilekçesi  388

§ Bono (Emre Muharrer Senedin) İptali Davası Dilekçesi  389

§ Bono Alacağı Nedeniyle Yapılan İcra Takibine İtirazın İptali Davası Dilekçesi  389

§ Borçlu Olmadığının Tespitine Yönelik Menfi Tespit Davası Dilekçesi  390

§ Borçlunun İflasına Karar Verilmesi Talebi Dilekçesi  390

§ Cevap Süresinin Uzatılması Talebi Dilekçesi  391

§ Cevap ve Delil Sunma Talebi Dilekçesi  391

§ Çalınan Çekin İptali Davası Dilekçesi  392

§ Çek Borcundan Dolayı İhtiyati Haciz Talebi Dilekçesi  392

§ Çek Borcundan Kaynaklı İcra Takibi Sonrası Açılan Menfi Tespit Davası Dilekçesi  393

§ Çekin İptali ve Ödeme Yasağı Konulması Talebi Dilekçesi  393

§ Çekin Ödenmemesi İçin Ödeme Yasağı Talebi Dilekçesi  394

§ Çekten Kaynaklanan Alacağımızın Sebepsiz Zenginleşme Hükümlerine Göre Yasal Faizi İle Birlikte Tahsili Dilekçesi  394

§ Daimi İş Göremezlik Zararı ve Bakıcı Gideri Davası Dilekçesi  395

§ Davadan Feragat Dilekçesi  395

§ Davaya Karşı Cevap Dilekçesi  396

§ Değer Kaybı Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi  396

§ Delil Tespiti Dilekçesi  397

§ Delillerin Sunulması Dilekçesi  397

§ Delillerin ve Tanık Listesinin Sunulması Dilekçesi  398

§ Derdest Olan Tazminat Davasında Eksik Harcın Tamamlanması Talebi Dilekçesi  398

§ Dilekçede Belirtilen Delillerin Toplanması Talebi Dilekçesi  399

§ Dilekçenin Altına Kanun Yoluna Gidildiğinin Derc Edilmesi Talebi Dilekçesi  399

§ Dosyanın Aktüerya Bilirkişisine Tevdi Ederek Hesap Raporunun Aldırılması Talebi Dilekçesi  400

§ Dosyanın İvedi Olarak Bilirkişiye Tevdi Edilmesi Talebi Dilekçesi  400

§ Edimlere İlişkin Eksiklerin ve Mevcut Durumun Tespiti Talebi Dilekçesi  401

§ Elektrik Faturasına Yansıtılan Kayıp Kaçak Bedelinin İadesi Talebi Dilekçesi  401

§ Fatura Alacağına Dayanan İhtiyati Haciz Talepli İtirazın İptali Davası Dilekçesi  402

§ Fatura Alacağının Tahsili Talebiyle Yapılan İcra Takibi Nedeniyle İtirazın İptali Davası Dilekçesi  402

§ Geçici Döneme Ait Bakıcı Gideri Talebi Dilekçesi  403

§ Geçici İşgöremezlik Nedeni İle Tazminat Davası Dilekçesi  403

§ Geçici Mühlet Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi  404

§ Geçici Mühlet Kararının Kaldırılması Talebi Dilekçesi  404

§ Gerekçeli Kararın İvedi Olarak Tevdii Talebi Dilekçesi  405

§ Gerekçeli Kararın Tebliğe Çıkarılması Talebi Dilekçesi  405

§ Hakem Ataması Talebi Dilekçesi  406

§ Hakem Tayin Edilmesi Talebi Dilekçesi  406

§ Haksız Rekabet Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi  407

§ Haksız Rekabetin Önlenmesi Davası Dilekçesi  407

§ Haksız Rekabetin Tespiti ve Men’i Davası Dilekçesi  408

§ Harca Esas Değerin Artırılması Talebi Dilekçesi  408

§ Harç İadesi ve IBAN Numarasına Gönderilmesi Talebi Dilekçesi  409

§ Hisse Senetlerinin Üzerine Tedbir Konulması Talebi Dilekçesi  409

§ Hizmetin Ayıplı İfası Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi  410

§ Islah Dilekçesi  410

§ İcra Veznesindeki Paranın Alacaklıya Verilmemesi İçin İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçesi  411

§ İflas Davası Dilekçesi  411

§ İflasın Kaldırılması Talebi Dilekçesi  412

§ İflasın Kapanmasına Karar Verilmesi Talebi Dilekçesi  412

§ İflasın Kapatılması Talebi Dilekçesi  413

§ İhtiyati Haciz Kararı Verilmesi Talebi Dilekçesi  413

§ İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Dilekçesi  414

§ İhtiyati Haciz Kararını Kalemde Elden Alma Talebi Dilekçesi  414

§ İhtiyati Haciz Kararının Kaldırılması Talebi Dilekçesi  415

§ İhtiyati Haciz Talebi Dilekçesi  415

§ İhtiyati Tedbir Kararı Verilmesi Talebi Dilekçesi  416

§ İnşaat Yapım Sözleşmesi Alacağından Kaynaklanan İtirazın İptali Davası Dilekçesi  416

§ İnşaat Yapımından Kaynaklı Hakediş Alacağı Davası Dilekçesi  417

§ İstifa Vekillikten Çekilme Talebi Dilekçesi  417

§ İstinaf Yoluna Başvurmaktan Feragat Dilekçesi  418

§ İtirazın İptali Davası Dilekçesi  418

§ İtirazın İptali ve İcra İnkar Tazminatı Dilekçesi  419

§ İtirazın İptali, Takibin Devamı ve İcra İnkar Tazminatı Talebi Dilekçesi  419

§ İtirazın Kaldırılması ve İflas Talebi Dilekçesi  420

§ İvedi İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçesi  420

§ Kaçak Elektrik Bedelinin Ticari Faizi İle Birlikte İadesi Talebi Dilekçesi  421

§ Kambiyo Senedine İlişkin Menfi Tespit ve Takibin İptali Talebi Dilekçesi  421

§ Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yolu ile Takipte İflas Talebi Dilekçesi  422

§ Kasko Sigorta Bedelinin Tahsili Talebi Dilekçesi  422

§ Kasko Sigorta Poliçesinden Kaynaklı Tazminat Davası Dilekçesi  423

§ Kat İhtarının Tebliğ Şerhli Örneğinin Dosyaya Sunulması Dilekçesi  423

§ Kaybolan Çekin İptali Davası Dilekçesi  424

§ Kayyım Atanması Talebi Dilekçesi  424

§ Kayyım Raporuna İtiraz Dilekçesi  425

§ Keşif Yapılarak Kusur Tespiti Yapılması Talebi Dilekçesi  425

§ Konkordato Anlaşmasının Onanması Talebi Dilekçesi  426

§ Konkordato Geçici Mühlet Kararı Verilmesi Dilekçesi  426

§ Konkordato Hükümlerinden Yararlanmak İçin Talep Dilekçesi  427

§ Konkordato Hükümlerinden Yararlanmaya Yönelik Talep Dilekçesi  427

§ Konkordato Mühleti Verilmesi Dilekçesi  428

§ Konkordato Talebi Dilekçesi  428

§ Konkordato Talebi ve Konkordatonun Tasdikine Karar Verilmesi Dilekçesi  429

§ Konkordatoda Geçici Mühlet Kararına Karşı İtirazların Sunulması Dilekçesi  429

§ Konkordatonun Feshi Talebi Dilekçesi  430

§ Konkordatoya Uygun İşlem Yapılmaması Nedeni ile İflas Kararı Verilmesi İle İlgili Talep Dilekçesi  430

§ Konut Teslim Sözleşmesine Dayalı İtirazın İptali Davası Dilekçesi  431

§ Kooperatif Faaliyetinin Tespiti Dilekçesi  431

§ Kooperatif Genel Kurul Kararının İptali Talebi Dilekçesi  432

§ Kooperatif Genel Kurulunun Ortaklıktan Çıkarma Kararının İptali Davası Dilekçesi  432

§ Kooperatif Olağan Genel Kurulunda Alınan Genel Kurul Kararının İptali Dilekçesi  433

§ Kooperatif Ortaklığından Çıkarılması Kararının İptali Dilekçesi  433

§ Kooperatif Üyeliğinden İhraç Kararının İptaline Aksi Durumda Arsa Değeri Hesaplanarak Yatırılan Aidatların İade Edilmesi Talebi Dilekçesi  434

§ Kooperatif Üyeliğinden İhraç Nedeniyle Ödenen Bedelin İadesi Davası Dilekçesi  434

§ Kooperatif Üyeliğinin Tespiti Dilekçesi  435

§ Kooperatif Üyelik Aidatı Nedeniyle İtirazın İptali Davası Dilekçesi  435

§ Kooperatifin Genel Kurulunun Toplantıya Çağrılmasına İzin Verilmesi Talebi Dilekçesi  436

§ Kooperatifin İhyası Talebi Dilekçesi  436

§ Maaş Bordosunun Dosyaya Sunulması Talebi Dilekçesi  437

§ Maddi Hasar Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi  437

§ Malın Ayıplı Olarak Teslim Edilmesi Nedeniyle İade Talepli Dava Dilekçesi  438

§ Maluliyet Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi  438

§ Maluliyet Oranının ve Kusur Durumunun Tespiti Dilekçesi  439

§ Mazeret Dilekçesi  439

§ Menfi Tespit Davası Dilekçesi  440

§ Menfi Tespit ve Çek İptali Dilekçesi  440

§ Nakliyeden Kaynaklı Sigorta Şirketine Karşı Açılan Rücuan Tazminat Davası Dilekçesi  441

§ Ortağın Müdürlük Yetkisinin Kaldırılması Talebi Dilekçesi  441

§ Ortaklık İlişkisinin Bulunmadığının Tespiti Dilekçe  442

§ Ölüm ve Cismani Zarar Nedeni İle Tazminat Davası Dilekçesi  442

§ Ölümlü Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Dilekçesi  443

§ Pay Sahibinin Bilgi Alma ve İnceleme Hakkını Kullanması Talebi Dilekçesi  443

§ Sehven Yatırılmış Olan Paraya Tedbir Konulması Talebi Dilekçesi  444

§ Senedin İptali Davası Dilekçesi  444

§ Senet Borcundan Dolayı İhtiyati Haciz Talebi Dilekçesi  445

§ SGK Hiçbir Ödeme Alınmadığına Dair Belgenin Sunulması Talebi Dilekçesi  445

§ Sigorta Şirketine Karşı Açılan Tazminat Davası Dilekçesi  446

§ Sözleşmenin Feshi ve Çeklerin İadesi Davası Dilekçesi  446

§ Sözleşmenin Haksız Feshi Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi  447

§ Sözleşmenin Haksız Feshine Dayalı İstihkak ve Tazminat Davası Dilekçesi  447

§ Şirket Denetimine İzin Verilmesi Talebi Dilekçesi  448

§ Şirket Devrinden Doğan Rücu Davası Dilekçesi  448

§ Şirkete Özel Denetçi Atanması Talebi Dilekçesi  449

§ Şirketin Feshi Talebi Dilekçesi  449

§ Şirketin Haklı Sebeple Feshi Davası Dilekçesi  450

§ Şirketin İhyası Talebi Dilekçesi  450

§ Şirketin Tasfiyesi Nedeniyle Ticari İlişkiden Doğan Alacak Davası Dilekçesi  451

§ Tacirler Arası Protokol Gereği Alacak Davası Dilekçesi  451

§ Takas Def’i Yoluyla Menfi Tespit Davası Dilekçesi  452

§ Tamir Masrafları İle İlgili Maddi Hasar Davası Dilekçesi  452

§ Tasarrufun İptali Davası Dilekçesi  453

§ Tasfiye Halindeki Anonim Şirket Genel Kurul Kararının İptali Davası Dilekçesi  453

§ Tasfiye Memuru Atanması Talebi Dilekçesi  454

§ Tavzih Dilekçesi  454

§ Teminat Mektubu ve Gider Avansının İadesi Talebi Dilekçesi  455

§ Teminat Mektubunun İadesi Talebi Dilekçesi  455

§ Temlik Sözleşmesinin Dosyaya Sunulması Talebi Dilekçesi  456

§ Teslim Edilen Mal Karşılığı Alacak Davası Dilekçesi  456

§ Ticaret Siciline Tescil Davası Dilekçesi  457

§ Ticari İlişkiden Kaynaklı İtirazın İptali Davası Dilekçesi  457

§ Ticari Krediden Kaynaklanan Alacak Davası Dilekçesi  458

§ Trafik Kazası Nedeni İle Belirsiz Tazminat/Alacak Davası Dilekçesi  458

§ Trafik Kazası Nedeniyle Bakıcı Gideri Ödenmesi Talebi Dilekçesi  459

§ Trafik Kazası Nedeniyle Bakıcı Giderleri ve Tedaviye Bağlı Harcalamarın Tahsili Davası Dilekçesi  459

§ Trafik Kazası Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi  460

§ Trafik Kazası Sonucu Araçta Meydana Gelen Hasar Nedeni İle Tazminat Davası Dilekçesi  460

§ Trafik Kazasında Yolcunun Açacağı Tazminat Davası Dilekçesi  461

§ Üyelikten İhraç Kararının İptali Davası Dilekçesi  461

§ Vekaletnamenin Sunulması ve Ek Süre Verilmesi Talebi Dilekçesi  462

§ Yabancı Hakem Kararının Tenfizi Davası Dilekçesi  462

§ Yabancı Para Alacağının Tahsili Talebi Dilekçesi  463

§ Yaptırılan Sigorta Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi  463

§ Yaralanmalı Trafik Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Davası Dilekçesi  464

§ Yemin Teklifi Dilekçesi  464

§ Yüksek Voltaj Sebebiyle Ugranılan Zararın Tazmini Davası Dilekçesi  465

§ Zamanaşımına Uğrayan Banka Alacağının İadesi Davası Dilekçesi  465

§ Zayi Nedeniyle Çek İptali Davası Dilekçesi  466

§ Zayi Olan Çekin İptali Davası Dilekçesi  466

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ  467

§ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Dilekçesi  473

§ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Dilekçesi  473

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ  475

§ Duruşma Talepli İstinaf Dilekçesi (Asliye Ticaret Mahkemesi)  477

§ Duruşmaya SEGBİS Aracılığı İle Katılma Talebi Dilekçesi  477

§ İstinaf Başvurusunun Reddi Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi  478

§ İstinaf Dilekçesi (Ağır Ceza Mahkemesi)  478

§ İstinaf Dilekçesi (Aile Mahkemesi)  479

§ İstinaf Dilekçesi (Asliye Ceza Mahkemesi)  479

§ İstinaf Dilekçesi (Asliye Hukuk Mahkemesi)  480

§ İstinaf Dilekçesi (Asliye Ticaret Mahkemesi)  480

§ İstinaf Dilekçesi (Çocuk Mahkemesi)  481

§ İstinaf Dilekçesi (İcra Ceza Mahkemesi)  481

§ İstinaf Dilekçesi (İcra Hukuk Mahkemesi)  482

§ İstinaf Dilekçesi (İş Mahkemesi)  482

§ İstinaf Dilekçesi (Sulh Hukuk Mahkemesi)  483

§ İstinaf Dilekçesi (Tüketici Mahkemesi)  483

§ İstinaf Dilekçesine Cevap Dilekçesi (Aile Mahkemesi)  484

§ İstinaf Ek Beyan Dilekçesi (Asliye Ticaret Mahkemesi)  484

§ İstinaf Karar Harcının İadesi  485

§ İstinafa Cevap Dilekçesi (Asliye Ceza Mahkemesi)  485

§ İstinafa Cevap Dilekçesi (Asliye Hukuk Mahkemesi)  486

§ İstinafa Cevap Dilekçesi (Asliye Ticaret Mahkemesi)  486

§ İstinafa Cevap Dilekçesi (İcra Ceza Mahkemesi)  487

§ İstinafa Cevap Dilekçesi (İcra Hukuk Mahkemesi)  487

§ İstinafa Cevap Dilekçesi (İş Mahkemesi)  488

§ İstinafa Cevap Dilekçesi (Tüketici Mahkemesi)  488

§ İtiraz Yoluna Gidilmesi İstemi Dilekçesi  489

§ İtiraz/Karar Düzeltme İstemi Dilekçesi  489

§ Tehiri İcra Kararı Talebi Dilekçesi  490

§ Tehiri İcra Kararı Verilmesi Talebine İlişkin Dilekçe  490

§ Tehiri İcra Talepli İstinaf Dilekçesi (İş Mahkemesi)  491

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI  493

§ 4128 Sayılı Kanun ve 556 Sayılı KHK’ya Muhalefet Suçu ile İlgili Şikâyet Dilekçesi  501

§ 5846 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçu ile İlgili Şikâyet Dilekçesi  501

§ Adli Para Cezasının Taksitlendirilmesi Talebi Dilekçesi  502

§ Aile İçi Şiddet Nedeniyle Şikayet Dilekçesi  502

§ Aracın İadesi Talebi Dilekçesi  503

§ Arta Kalan Cezanın Yerleşim Yerinin Bulunduğu Cezaevinde Çekme Talebi Dilekçesi  503

§ Başka Bir Cezaevine Nakil İstemi Dilekçesi (Hükümlü Yakını)  504

§ Başka Bir Cezaevine Nakil İstemi Dilekçesi (Hükümlü)  504

§ Başka Yer Cumhuriyet Başsavcılığına Yapılacak İhbar, İtiraz, Şikâyet Dilekçesi  505

§ Belediye Başkanı Hakkında Şikâyet Dilekçesi  505

§ Bıçakla Müessir Fiil, Hakaret Suçundan Dolayı Şikâyet Dilekçesi  506

§ Cezaevinde Bulunan Hükümlünün Tedavi Olma Talebi Dilekçesi  506

§ Cezanın İnfazının Ekonomik Nedenlerle Ertelenmesi Talebi Dilekçesi  507

§ Cezanın İnfazının Hastalık/Ekonomik Nedenlerle Ertelenmesi Talebi Dilekçesi  507

§ Cinsel İstismar ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Nedeni İle Şikâyet Dilekçesi  508

§ Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararı Verilmesi Talebi Dilekçesi  508

§ Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağının Kaldırılmasına İlişkin Dilekçe  509

§ Çek İle İlgili Ödemeden Men Yasağı Kararı Verilmesi Dilekçesi  509

§ Çeke Görüldüğünde El Konulması Talebi Dilekçesi  510

§ Çocuğa Kötü Muamele Nedeni İle Şikâyet Dilekçesi  510

§ Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  511

§ Dolandırıcılık Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  511

§ Ek Kovuşturma Yapılmasına Yer Olmadığına Dair Kararın İtiraz Yolu İle İncelenerek Kaldırılması Talebi Dilekçesi  512

§ Evrakta Sahtecilik Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  512

§ Gıyapta Hakaret Eden Kişinin Cezalandırılması İçin Şikâyet Dilekçesi  513

§ Görevi Kötüye Kullanma Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  513

§ Güveni Kötüye Kullanma Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  514

§ Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  514

§ Hakaret Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  515

§ Hakaret ve Kasten Yaralama Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  515

§ Hakaret ve Sövme Nedeniyle Şikayet Dilekçesi  516

§ Hakaret, Taciz, Ölümle Tehdit Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  516

§ Hırsızlık Konusu Malı Bilerek Satın Alma Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  517

§ Hırsızlık Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  517

§ Hileli İflas Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  518

§ Hizmet Sebebiyle Emniyeti Suistimal Suçu Nedeniyle Şikayet Dilekçesi  518

§ Hürriyetten Yoksun Bırakma, Hakaret, Yaralama, Mala Zarar Verme Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  519

§ İcra Dairesi Tarafından Teslim Edilen Yere Haksız Müdahale Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  519

§ İcra Emrini Yerine Getirmemek ve Görevi İhmal Suçu Nedeniyle Şikayet Dilekçesi  520

§ İftira Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  520

§ İhaleden Menfaat Karşılığı Çekilme Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  521

§ İhbar Dilekçesi  521

§ İhtiyati Tedbir Kararına Muhalefet Suçu Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  522

§ İletişim Aracı İle Rahatsız Etme Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  522

§ İletişim Bilgileri ve IBAN Numarasının Bildirilmesi Talebi Dilekçesi  523

§ İşkence ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Nedeniyle Şikayet Dilekçesi  523

§ İşyeri Dokunulmazlığı Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  524

§ Kaçak Elektrik Kullanma Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  524

§ Kamu Görevlisine Hakaret Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  525

§ Kamu Güvenliği Nedeni ile Davanın Başka Yere Nakli Talebi Dilekçesi  525

§ Kanun Yararına Bozma Talebi Dilekçesi  526

§ Karşılıksız Yararlanma ve Mühür Bozma Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  526

§ Kasten Yaralamada Bulunan Görevlinin Cezalandırılması Talebi Dilekçesi  527

§ Kız Kaçırma, Alıkoyma ve Kızlık Bozma Suçu Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  527

§ Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karara Karşı İtiraz Dilekçesi  528

§ Mahkeme Kararını Yerine Getirmeyen İdareci Hakkında Şikayet Dilekçesi  528

§ Mala Zarar Verme Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  529

§ Mala Zarar Verme, Hakaret, Tehdit Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  529

§ Markanın Korunması Muhalefet Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  530

§ Mesajla Tehdit ve Hakaret Nedeniyle Şikayet Dilekçesi  530

§ Muhafaza Görevini Kötüye Kullanma Nedeniyle Şikayet Dilekçesi  531

§ Özel Belgede Sahtecilik Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  531

§ Resmi Belgede Sahtecilik Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  532

§ Sendikal Hakların Kullanılmasını Engelleme Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  532

§ Senedin Yağması ve Tehdit Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  533

§ Silahla Kasten Yaralama ve Hakaret Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  533

§ Silahla Tehdit ve Hakaret Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  534

§ Sözlü Saldırı, Hakaret ve Tehdit Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  534

§ Suç Delillerinin Mahallinde Tespiti Talebi Dilekçesi  535

§ Şikâyetten Vazgeçme Dilekçesi  535

§ Takipsizlik Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi  536

§ Taklit Ürün Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  536

§ Taksirle İflas Suçu Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  537

§ Taksirle Yaralama Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  537

§ Tanıkların Dinlenmesi Talebi Dilekçesi  538

§ Tefecilik Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  538

§ Tehdit ve Çocuk Kaçırma Suçu Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  539

§ Tehdit ve Darp Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  539

§ Tehdit ve Hakaret Nedeniyle Şikayet Dilekçesi  540

§ Tehdit ve Telefonla Rahatsız Etme Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  540

§ Tekzip Kararına Uymama Nedeniyle Şikayet Dilekçesi  541

§ Telefon İle Rahatsız Etme Nedeniyle Şikayet Dilekçesi  541

§ Uzlaşmak İstenilmediğini Bildirme Dilekçesi  542

§ Uzlaştırma Formunun İlgili Makama Sunulması Dilekçesi  542

§ Uzlaştırma İle İlgili Cumhuriyet Başsavcılığına Bilgi Sunma Dilekçesi  543

§ Vekâlet Ücretinin Avukata Ödenmesi Talebi Dilekçesi  543

§ Yanlış Tedavi Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  544

§ Yaralama Nedeniyle Şikâyet Dilekçesi  544

§ Yargıtay Onama Kararına Karşı İtiraz/Karar Düzeltme Dilekçesi  545

§ Yazılı Emirle Bozma Talebi Dilekçesi  545

§ Yedieminlik Görevini Suistimal Nedeniyle Şikayet Dilekçesi  546

DENİZ İHTİSAS MAHKEMESİ  547

§ Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi  549

§ Borcu Bulunmadığının Tespiti Dilekçesi  549

§ Cevap Dilekçesine Karşı Beyan Dilekçesi  550

§ Çarpma Nedeniyle Maddi Tazminat İstemi Dilekçesi  550

§ Deniz Hukuku İle İlgili Tazminat Davası Dilekçesi  551

§ Gemi Kurtarma Masraflarının Ödenmesi İstemi Dilekçesi  551

§ Gemi Siciline Kayıtlı Servis Motoru Mülkiyetinin Tespiti ve Sicile Tescili İstemi Dilekçesi  552

§ Gemi Siciline Tescil İstemi Dilekçesi  552

§ Gemi Üzerine Kanuni Rehin Hakkı Tesisi İstemi Dilekçesi  553

§ İhtiyati Tedbir Kararı İle Geminin Seferden Men Edilmesine Karar Verilmesi İstemi Dilekçesi  553

§ İstinaf Dilekçesi  554

§ İtirazın İptali ve Takibin Devamına Karar Verilmesi Dilekçesi  554

§ Menfi Tespit Davası Dilekçesi  555

§ Rücuan Tazminat İstemi Dilekçesi  555

§ Tazminat ve Rehin Hakkı Tesisi Dilekçesi  556

FİKRİ VE SINAÎ HAKLAR HUKUK MAHKEMESİ  557

§ Alacak Davası Dilekçesi  561

§ Delil Tespiti İstemi Dilekçesi  561

§ Delillerin Sunulması Dilekçesi  562

§ Endüstriyel Tasarım Hakkına Tecavüzün Tespiti, Durdurulması, Önlenmesi Davası Dilekçesi  562

§ Endüstriyel Tasarımın Hükümsüzlüğüne Karar Verilmesi Talebine ilişkin Dilekçe  563

§ Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan Kaynaklanan Tazminat Davası Dilekçesi  563

§ FSEK Uyarınca Tecavüzün Ref’i, Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi  564

§ Haksız Rekabetin Men’i, Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi  564

§ İhtiyati Tedbir Talebi Dilekçesi  565

§ İşçi Buluşu Nedeniyle Tazminat Davası Dilekçesi  565

§ Maddi ve Manevi Tazminat Talebi Dilekçesi  566

§ Marka Hakkına Tecavüz Davası Cevap Dilekçesi  566

§ Marka Hakkındaki Verilmiş TPE Y. İDK Kararının İptali Davası Dilekçesi  567

§ Marka Patent Taklit Tescil Cevaba Cevap Dilekçesi  567

§ Marka Patent Taklit Tescil Davasında Cevap Dilekçesi  568

§ Marka Sicilden Terkini, Markanın Hükümsüzlüğü, Markanın Kullanımının Men'i İstemi Dilekçesi  568

§ Marka Tescil Başvurusunun Reddine İlişkin Kararın İptali Davası Dilekçesi  569

§ Marka Tescilinin Reddine İlişkin Kararın İptali Davası Dilekçesi  569

§ Markanın Hükümsüzlüğünün Tespiti Davası Dilekçesi  570

§ Patentin Hükümsüzlüğü ve Sicilden Terkini Talebi Dava Dilekçesi  570

§ Tecavüzün Men’i, Maddi ve Manevi Tazminat Davası Dilekçesi  571

§ Tecavüzün Önlenmesi, Maddi ve Manevi Zararın Tazmini Dilekçesi  571

§ Tescil Başvurusunun Reddine Dair Kararın İptali Talebi Dilekçesi  572

§ Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Başkanlığı Kararının İptali İstemi Dilekçesi  572

§ Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu Kararının İptali Davası Dilekçesi  573

GENEL AMAÇLI DİLEKÇELER  575

§ Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması Talebi Dilekçesi  578

§ Aile Şerhi Konulması Talebi Dilekçesi  578

§ Bilgi Edinme Talebi  579

§ Borcunun Olup Olmadığının Bildirilmesi Dilekçesi  579

§ Çek Yönetmeliği Açısından Değerlendirilmesi Dilekçesi  580

§ Hak Sahipliği İtiraz Dilekçesi  580

§ Hâkim Şikâyeti Dilekçesi  581

§ Hesabın Akıbetinin Sorulması  581

§ İpoteğin Kaldırılması  582

§ Kamulaştırma Talebi Dilekçesi  582

§ Kamulaştırmadan Artan Kalan Kısmın Kamulaştırılması Dilekçesi  583

§ Kasko Şirketinden Yapılan Talep Dilekçesi  583

§ Kredi Masraflarının İadesi Talebi Dilekçesi  584

§ Mahkeme İlamının Gereğinin Yerine Getirilmesi Talebi Dilekçesi  584

§ Mirasçı Olarak Hak Sahipliği Dilekçesi  585

§ Nüfus Kayıt Örneği Talebi Dilekçesi  585

§ Parsellerin Satış Tarihi, Satış Rakamı ve Kime Satılmış Olduğunu Bildirir Belgenin Tarafıma Verilmesi Talebi Dilekçesi  586

§ Riskli Yapı Başvuru Dilekçesi  586

§ Savcıyı Şikâyet Dilekçesi  587

§ Sigorta Tahkim Komisyonuna Yazılan Dilekçe  587

§ Silah Ruhsatı Talebi Dilekçesi  588

§ Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Talebi Dilekçesi  588

§ Vekâlet Ücretinin Kasko Poliçesi Teminatından Karşılanması Talebi Dilekçesi  589

İCRA CEZA MAHKEMESİ  591

§ Aczine Kendi Fiili ile Sebebiyet Veren Kişinin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi  594

§ Alacaklıları Zarara Uğratan Borçlunun Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi  594

§ Beraat Kararına Karşı İtiraz Dilekçesi  595

§ Bir İşin Yapılmasına Dair İlam Hükmüne Karşı Gelen Kişi İle İlgili Şikayet Dilekçesi  595

§ Birinci Haciz İhbarnamesine Haksız Yere İtiraz Eden Üçüncü Kişi İle İlgili Şikayet Dilekçesi  596

§ Borçlu Konumda Bulunan Ticaret Şirketlerini Yöneten Kişinin Alacaklıyı Zarara Sokan Kişinin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi  596

§ Borçlu Şirketin İflasını İstememiş Olan Yöneticinin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi  597

§ Borçlunun Ödeme Şartını İhlal Etmesi Nedeniyle Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi  597

§ Cevap Dilekçesi  598

§ Cevap ve Beyan Dilekçesi  598

§ Çocuk Teslimine İlişkin İcra Emrine Aykırı Davranan Kişinin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi  599

§ Çocuk Teslimine Uymayan Kişinin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi  599

§ Gerçeğe Aykırı Mal Beyanında Bulunan Kişinin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi  600

§ Hakikate Muhalif Beyanda Bulunan Borçlunun Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi  600

§ İtiraz Yolu İle Cezanın Kaldırılması Talebi Dilekçesi  601

§ Karşılıksız Çek Keşide Eden Kişinin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi  601

§ Kısmen Ödeme Yapılması Nedeniyle Şikâyetten Vazgeçme Dilekçesi  602

§ Konkordato Yetkililerini Hataya Düşürenlerin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi  602

§ Kusurlu Olarak Şirketin İflasını İstemeyen Yetkilinin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi  603

§ Mal Beyanında Bulunmayan Kişinin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi  603

§ Mal Beyanında Sonra Mal Varlığında Meydana Gelen Artışı Bildirmeyen Borçlunun Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi  604

§ Müflise Ait Malları Vermeyenlerin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi  604

§ Müflisin Malvarlığını Vermeyen Kişinin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi  605

§ Nafaka Borcunu Ödemeyen Borçlunun Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi  605

§ Nafaka İlamının Gereğini Yerine Getirmeyen Borçlunun Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi  606

§ Ödeme Nedeni ile Davanın Düşürülmesi Talebi Dilekçesi  606

§ Ödeme Nedeniyle Cezanın Kaldırılması Talebi Dilekçesi  607

§ Ödeme Şartını İhlal Eden Kişinin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi  607

§ Sonradan Kazandığı Malları ve Gelirindeki Artışı Bildirmeyen Kişinin Cezalandırılması İçin Şikayet Dilekçesi  608

§ Süre Tutum Dilekçesi  608

§ Şikâyetten Vazgeçme Dilekçesi  609

§ Şikâyetten Vazgeçme Dilekçesi (Müşteki Tarafından)  609

§ Şikâyetten Vazgeçme Dilekçesi (Vekil Tarafından)  610