Ticari Form Olarak Duygusal Doku Markaları

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Sibel HACIMAHMUTOĞLU
ISBN: 978-605-05-0485-9
Stok Durumu: Stokta var
63,00 TL 70,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Sibel HACIMAHMUTOĞLU
Baskı Tarihi 2019/10
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

FM221

Ticari Form Olarak Duygusal Doku Markaları

Doç. Dr. Sibel HACIMAHMUTOĞLU

2019/10 1. Baskı, 257 Sayfa

ISBN 978-605-05-0485-9


İÇİNDEKİLER

KAYNAKÇAxııı

KISALTMALARxxvıı

BİRİNCİ BÖLÜM

DUYUSAL DOKU MARKASININ NİTELİĞİ VE

SİCİLDE GÖSTERİLEBİLİR OLMASI

I.Giriş1

II. Marka ve Diğer Fikri Mülkiyet Hakları5

A.Fikir ve Sanat Eseri 6

B.Patent 7

C.Tasarım (Tasarım Patenti)9 

D. Fikri Mülkiyet Haklarının Tekelci Niteliği ve Rekabet Hukuku İlişkisi14

III.ABD Hukukunda Genel Olarak Marka ve 

 Duyusal Doku Markası19

A.Lanham Kanunu19

1.Marka Olabilecek İşaretler19

2. İşaretin Ticarette Kullanımı22

B. ABD İçtihat Hukuku ve Ticari Form Kavramı 23

C. Ürünün Bir Bütün Olarak Görünümü28

D. Ürünün Ambalajı30

1. Malın Ambalajının Şekli30

2.  Dekor31

3. Ürünün Ambalajının Bir Bütün Olarak 

Görünüm ve Etkisi33

E. Ürünün Rengi, Tek Başına Renk Ticari Formu 35

F. Duyusal Doku Markası ve Sicilde Gösterimi

(Temsili)38

1. Ürünün Bir Bütün Olarak Görünümü39

2. Ürünün Ambalajı41

a. Duyusal Doku Markası41 

b. Ürünün Ambalajının Bir Bütün Olarak Görünüm ve

Etkisi43

3. Ürünün Duyusal Doku Yapısı43

4. İşaret Dili Olarak Duyusal Doku Markası44

IV. AB ve Türk Hukuku44

A. Marka Olabilecek İşaretler49

B. İşaretin Sicilde Gösterilebilir Olması49

1. Sieckmann Ölçütü56

2.İçeriği Olmayan Soyut Kavramın Markayı Oluşturan İşaret Olamayacağı: Dyson Ltd v Registrar of Trade Marks Kararı58

C. Marka Türleri61

1. Ürünün Biçimi (Ürünün Bir Bütün Olarak Görünümü) 63

a. Pozisyon Markası64

b. Yüzey Tasarım Markası64 

2. Ürünün Ambalajı65

a. Malın Ambalajının Biçimi (Şekli)68 

b. Dekor68

3. Ürünün Tek Başına Bir Unsurundan Oluşan 

İşaret71

a. Tek Başına Renk71

b. Renk Kombinasyonu71

İKİNCİ BÖLÜM

DUYUSAL DOKU MARKASININ 

AYIRT EDİCİ NİTELİĞİ

I. Genel Olarak İşaretin (Markanın) Ayırt

 Edici Niteliği75 

II. ABD Hukuku75

A.İşaretin (Markanın) Özü İtibariyle Ayırt Edici Niteliği Haiz Olması76

1. Abercrombie Ölçütü76

a. Özü İtibariyle Ayırt Edici Niteliği Haiz Olan Markalar78

b. Özü İtibariyle Ayırt Edici Niteliği Haiz Olmayan

İşaretler80

2. Seabrook Ölçütü83

B. Kullanımla Ayırt Edici Niteliğin (Secondary Meaning) Kazanılması ve Bunun Tespiti86

C.Ürünün, Tek Başına, Bir Unsurundan Oluşan İşaretin Ayırt Edici Niteliği: Qualitex Co v Jacobson Products Co Kararı91

1. In re Owens –Corning Fiberglass Corp Kararı91

2. Qualitex Co v Jacobson Products Co Kararı 93

D. Ürünün Ambalajının Bir Bütün Olarak Görünüm ve Etkisinden Oluşan İşaretin Ayırt Edici Niteliği: Two Pesos, Inc v Taco Cabana, Inc Kararı96 

E. Ürünün Bir Bütün Olarak Görünümden Oluşan İşaretin Ayırt Edici Niteliği: Wal-Mart Stores, Inc v Samara Brothers Inc Kararı99

F. Ayırt Edici Niteliği Henüz Kazanmamış İşaretin 

Ek Sicile Tescili104

III. AB ve Türk Hukuku106

A. Markanın Özü İtibariyle Ayırt Edici Niteliği 

Haiz Olması 112

1. Özü İtibariyle Ayırt Edici Niteliği Haiz Olan Markalar114

2.  Özü İtibariyle Ayırt Edici Niteliği Haiz Olmayan İşaretler118

a. Tanımlayıcı İşaretler118

b. Jenerik İşaretler 123

3. İlgili Alandaki Norm veya Geleneklerden Önemli Derecede Ayrılma Ölçütü130

B. Kullanımla Ayırt Edici Niteliğin (Secondary Meaning) Kazanılması ve Bunun Tespiti134

C.Ürünün, Tek Başına, Bir Unsurundan Oluşan İşaretin Ayırt Edici Niteliği: Libertel Groep v BV Benelux-Merkenbureau Kararı144

1. KWS Saat AG v OHIM Kararı144

2. Libertel Groep v BV Benelux-Merkenbureau Kararı145

D. Ürünün Bir Bütün Olarak Görünümünden (Ürünün Biçiminden) Oluşan İşaretin Ayırt Edici Niteliği149

E. Ürünün Ambalajından (Ürünün Ambalajının Biçiminden) Oluşan İşaretin Ayırt Edici Niteliği159

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DUYUSAL DOKU MARKASININ

İŞLEVSEL OLMAMASI

I. Genel Olarak Marka Hukukunda

 İşlevsellik Doktrini165

II.ABD Hukuku168

A. İşlevsellik Doktrininin Ana Felsefesi169

B. İşlevsellik Doktrininin Uygulama Kapsamı, İşlevsellik Ölçütü ve İşlevsel Ürün Özelliği173 

1. Faydalı İşlevsellik173

2. Estetik İşlevsellik176

3. İşlevselliğin Belirlenmesinde Değerlendirilecek Unsurlar: Morton-Norwich Kararı178

4. Inwood (Faydalı) İşlevsellik Ölçütü181

5. Qualitex (Estetik) İşlevsellik Ölçütü184

a. İşlevsellik Ölçütü184 

b.Rengin Tek Başına (Rengi Münhasıran İçeren İşaretin) 

Marka Olarak Tescilinin Mümkün Olmadığını Savunan Teoriler187

6. TrafFix Devices Inc v Mktg Displays Inc Kararı189 

a. İki Basamaklı  İşlevsellik Ölçütü189

b. İzlenecek Usul194

7. TrafFix Kararı Sonrası Faydalı ve 

Estetik İşlevsellik196

a. Valu Enginering Inc v Rexnord Corp Kararı 196

b. Christian Louboutin v Yves Saint Laurent America 

Inc Kararı199

III.AB  ve Türk Hukuku202

A. İşlevsellik Doktrininin Ana Felsefesi207

B. İşlevsellik Doktrininin Uygulama Kapsamı 

İşlevsellik Ölçütü ve İşlevsel Ürün Özelliği211

1. Faydalı İşlevsellik215

a. Malın Doğası Gereği Ortaya Çıkan Şeklini ya da 

Başka Bir Özelliğini Münhasıran İçeren İşaretler - Doğal Şekil İşlevselliği -  215

aa.Doğal Şekli Olan Mallar215

bb.Doğal Şekli Olmayan Mallar217

(bb.1 ) Aynı Tür Malın Başka Şekillerinin 

 Olması218

(bb.2) Malın İşlevi İçin Zorunlu Olan Unsurları 220

(bb.3) Malın İşlevi İçin Zorunlu Olmayan

 Unsurları224

cc.Malın Doğası Gereği Ortaya Çıkan Başka bir Özelliğini Münhasıran İçeren İşaretler227

dd. Malın Ambalajının Şekli (Biçimi)229

b. Malın Teknik Sonucu İçin Zorunlu Olan Şeklini ya da Başka Bir Özelliğini Münhasıran İçeren İşaretler  -Teknik Şekil İşlevselliği-231

aa. Münhasıran Esas Unsurların Teknik Sonuca 

Etkisi231

bb. Şeklin ya da Başka Bir Özelliğin Teknik Sonuç

için Zorunlu Olması234

cc. İzlenecek Usul236

2. Estetik İşlevsellik242

a. Estetik İşlevsellik Ölçütü242

aa.Şeklin ya da Başka Bir Özelliğin Estetik Çekiciliğinin Tüketicinin Satın Alma Kararına Etkisi245

bb.Şeklin ya da Başka bir Özelliğin Esas Unsurlarının Münhasıran Mala Asli Değerini Vermek için Seçilmiş Olması 247

b. AB Marka Sisteminin İşleyişine İlişkin Rapor249

SONUÇ VE ÖNERİLER253 2013-2014 döneminde Fulbright Bursu ile gittiğim Chicago-Kent Hukuk Fakültesi Illinois Teknoloji Enstitüsü’nde (Chicago-Kent College of Law Illinois Institute of Technology) gerçekleştirdiğim araştırma projem başka bir çalışmanın konusunu oluşturmakla birlikte, bu çalışmamda da Enstitü’de topladığım kaynaklardan büyük ölçüde faydalandım. ABD ve Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu’na teşekkür ederim.

APLIN, Tanya/DAVIS, Jennifer: Intellectual Property Law, Text
Cases, and Materials, 3. Ed., Oxford 2017.

ARDEN, Thomas P.: Protection of Nontraditional Marks: Trademark Rights in Sounds, Scents, Colors, Motions and Product
Design(s) in the U.S. INTA New York 2000.

ARKAN, Sabih: Marka Hukuku, C.I, Ankara 1997.

ARKAN, Sabih: Marka Hukuku, C.II, Ankara 1997.

ARSLAN, Özge: Marka Hakkının Sona Ermesi, Ankara 2019.

ATEŞ, Mustafa: Fikri Hukukta Eser, Ankara 2007.

BAINBRIDGE, David: Intellectual Property, 9. Ed., Essex 2012.

BARTOW, Ann: “The True Colors of Trademark Law: Greenlighting a Red Tide of Anti Competition Blues” (2008-2009), 97
Kentucky Law Journal, s. 263-291.

BARRETT, Margreth: “Consolidating the Diffuse Paths to Trade Dress Functionality: Encountering TrafFix on the Way to Sears” (2004),  61(1) Washington and Lee Law Review, s. 79-158.

BARWINSKI, Jennifer L.: “ Comments Trade Dress: Should Only the Secondary Meaning Trade dress Standard Apply to Product Packaging? –Or Should Courts Continue to Use the Inherently Distinctive Standard?” (2004), 8(1) Marquette Intellectual Property Law Review, s. 119-142.

BENTLY, Lionel/SHERMAN, Brad: Intellectual Property Law, 4. Ed., Oxford 2014.

BERGER, Eric: TrafFix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc:
Intellectual Property in Crisis: Rubbernecking the Aftermath of the United States Supreme Court’s TrafFix Wreck” (2004), 57 Arkansas Law Review, s. 383- 406.

BERGQUIST, Jenny/DUNCAN, Curley: “Shape Trade Marks and Fast-moving Consumer Goods” (2008),  European
Intellectual Property Review, s. 17-24.

BERZINS, Ingrida Karins: “Comments The Emerging Circuit Split Over Secondary Meaning in Trade Dress Law” (2004), 152 University of Pennsylvania Law Review, s. 1661- 1695.

BONE, Robert G.: “Trademark Functionality Reexamined” (2015), 7(1) Journal of Legal Analysis, s. 183-246.

BRYER, Lanning G.: “International Trademark Protection” (2017), 10 INTA, s. 1-90  www.inta.org (Erişim tarihi: 11.06.2018).

CARAPETO, Roberto: “A Reflection About the Introduction of
Non-Traditional Trademarks” (2016), 34 Waseda Bulletin of Comparative Law
, s. 25-60.

CARTER, Stephen L.: “The Trouble with Trademark” (1989-990), 99 Yale Law Journal, s. 759-800.

COHEN, Amy B.: “Following the Direction of Traffix: Trade Dress Law and Functionality Revisited” (2010), 50(4) IDEA The Intellectual Property Law Review, s. 593-696.

COMPTON, Amanda E.: “Acquiring a Flavor For Trademarks: There’s No Common Taste in the World” (2010), 8(3) Northwestern Journal of Technology and Intellectual
Property, s. 340-359.

CROSS, John T.: “Trademark Issues Relating To Digitalized Flavor”, (2017), 19 Yale Journal of Law and Technology, s.  339-385.

ÇAĞLAR, Hayrettin: Marka Hukuku Temel Esaslar, B.2, Ankara 2015. 

ÇELİK, Nefise Koç: Tasarımların Ulusal ve Uluslararası Hukukta Tescili ve Korunması, Ankara 2009.

ÇOLAK, Uğur: Türk Marka Hukuku, B.4, İstanbul 2018.

DAVIS, Jennifer: “Between a Sign and a Brand: Mapping the Boundaries of a Registered Trade Mark in European Union Trade Mark” in Trade Marks and Brands An Interdisciplinary
Critique (Ed. by BENTLY, Lionel, DAVIS, Jennifer and GINSBURG, Jane C.) Cambridge 2008, s. 62-91 (Anılış: Trademark).

DAVIS, Theodore H.: “Trade Dress: Protection of Famous and Well-Known Get-Up” in Famous and Well-Known Marks (Ed. by MOSTERT, Frederich W.) INTA New York 2009, s. 2-103 – 2-140.3 (Anılış: Trade Dress).

DILLON, Joan L. /LANDAU, Michael: “Two Pesos v. Taco Cabana: Still More Interesting For What It Did Not Decide” (2004), 94 Trademark Reporter, s. 944- 978.

DINWOODIE, Graeme B. : “Reconceptualizing the Inherent
Distinctiveness of Product Design Trade Dress” (1997), 75(2) North Carolina Law Review, s. 471- 606 (Anılış:
Reconceptualizing).

DINWOODIE, Graeme B. : “Federalized Functionalism: The Future of Design Protection in the European Union” (1996), 24(2&3&4) AIPLA Quarterly Journal, s. 611-723 (Anılış: Federalized).

DINWOODIE, Graeme B. : “The Death of Ontology A Teleological Approach to Trademark Law”   (1999), 84(4) Iowa Law
Review, s. 611-752 (Anılış: Ontology).

DINWOODIE, Graeme B./JANIS, Mark D.: Trade Dress and Design Law, New York 2010 (Anılış: Trade Dress).

DINWOODIE, Graeme B./JANIS, Mark D.: Trademarks and Unfair Competition Law and Policy, 4. Ed., New York 2014 (Anılış: Trademarks).

DİRİKKAN, Hanife: Tanınmış Markanın Korunması, Ankara 2003.

DRATLER, Jay: “Trade Dress Protection for Product Configurations: Is there A Conflict With Patent Policy” (1996), 24(2&3&4) AIPLA Quarterly Journal, s. 427-598 (Anılış: Trade Dress).

DRATLER, Jay: “Trademark Protection for Industrial Designs” (1998), 1998 University of Illinois Law Review s. 887-976 (Anılış: Trademark).

EBERT, Lawrence: “Trademark Protection in Color: Do it by the Numbers!” (1994), 84 Trademark Reporter, s. 379-407.

ENGELS, Gabriele/LEHR, Claire: “Sweets, Cars and Bottles-Three-Dimensional Trade Marks” (2017), 12(9) Journal of
Intellectual Property Law & Practice, s. 797-807.

EPÇELİ, Sevgi: Marka Hukukunda Karıştırılma İhtimali, İstanbul 2006.

EROĞLU, Sevilay: “Soyut Renk, Ses ve Üç Boyutlu İşaretlerin Marka Olarak Tescili” (2003), 5(1) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, s. 95-165.

GAMBINO, Darius C./BARTOW, William L.: Trade Dress:
Evolution, Strategy & Practice (Matthew Bender, Rev. Ed.), USA 2015.

GASKE, William F.: “Trade Dress Protection: Inherent
Distinctiveness As an Alternative to Secondary Meaning” (1989), 57 Fordham Law Review, s. 1123- 1139.

GIANNINO, Michele: “KIKO: the EU IPO Rejects an EU Trademark Application for the  Layout of Cosmetics Retail Stores” (2016), 11(9) Journal of Intellectual Property Law &
Practice, s. 648-650.

GIELEN, Charles: “Substantial Value Rule: How it Came into Being and Why it Should be Abolished” (2014), 3 European
Intellectual Property Review, s. 164- 169.

GILSON, Jerome/LaLONDE, Anne Gilson: “Cinnamon Buns,
Marching Ducks and Cherry –Scented Racecar Exhaust:
Protecting Nontraditional Trademarks” (2005), 95 Trademark Reporter, s. 774-824.

GINSBURG, Jane C.: “ ‘See me, feel me, touch me, hear me’ (and maybe smell and taste me too): I am a trademark – a US
Perspective” in Trade Marks and Brands An Interdisciplinary Critique (Ed. by BENTLY, Lionel/DAVIS, Jennifer /GINSBURG, Jane C.) Cambridge 2008, s. 92-104.   

GÜNEŞ, İlhami: Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Patent ve Faydalı Model Hukuku,  B. 2, Ankara 2019 (Anılış: Patent).

GÜNEŞ, İlhami: Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Uygulamalı Marka Hukuku, Ankara 2018 (Anılış: Marka).

GÜNEŞ, İlhami: Marka Hukuku’nda Önceye Dayalı Haklar ve Ayırt Edici İşaretler, B.2. Ankara 2015 (Anılış: Ayırt Edici İşaretler).

HALABY, Andrew F.: “ ‘The Trickiest Problem With Functionality’ Revisited: A New Datum Prompts A thought Experiment” (2007), 63 NYU Annual Survey of American Law, s. 151-190.

HOPKINS, Sarah: “Aesthetic Functionality: A Monster the Court Created but Could not Destroy” (2012), 102 Trademark
Reporter, s. 1126-1167.

HUGHES, Justin: “Cognitive and Aesthetic Functionality in
Trademark Law” (2015), 36 Cardozo Law Review, s. 1227-1284.

İMİRLİOĞLU, Dilek: 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na Göre Marka Hukukunda Ayırt Edicilik ve Markanın Ayırt Ediciliğinin Zedelenmesi, Ankara 2017.

JEHORAM, Tobias Cohen/ van NISPEN, Constant/HUYDECOPER, Tony: European Trademark Law, Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law, The
Netherlands 2010.

JOHNSON, Brett Ira: “Trade Dress Functionality: A Doctrine in Need of Clarification” (2011), 34(1) Campbell Law Review, s. 125-152 (Anılış: Trade Dress).

JOHNSON, Phillip: Ambush Marketing and Brand Protection Law and Practice, 2. Ed., Oxford 2011 (Anılış: Brand Protection).

KAHNEMAN, Daniel/KNETSCH, Jack L./THALER, Richard H.: Experimental Tests of the Endowment Effect and the Coase Theorem (1990), 98(6), Journal of Political Economy, s. 1325-1348.

KARAN, Hakan/KILIÇ, Mehmet: Markaların Korunması 556 Sayılı KHK Şerhi ve İlgili Mevzuat, Ankara 2004.

KAYA, Arslan: Marka Hukuku, İstanbul 2006.

KHOURY, Amir H.: “Three-Dimensional Objects As Marks: Does ‘Dark Shadow’ Loom Over Trademark Theory” (2008), 26 Cardozo Arts & Entertainment, 335- 367.

KIRCA, Ismail: “Tescilli Markanın Başvuru Eserlerinde Yer Alması” (2003), 22(2) Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, s. 5-14.

KNAUF, Kristen E.: “Shades of Gray: The Functionality Doctrine and Why Trademark Protection Should Not Be Extended to University Color Schemes” (2010), 21(1) Marquette Sports Law Review, s. 361-379.

KÜÇÜKALİ, Canan: Marka Hukukunda Karıştırma Tehlikesi, Ankara 2009. 

KUR, Annette/SENFTLEBEN, Martin: European Trade Mark Law A Commentary, Oxford 2017.

LANDAU, Michael B.: “Trademark Protection for Color Per Se After Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.: Another Grey Area in the Law”, (1995), 2(1) University of California, Los
Angeles Entertainment Law Review, s. 1-62.

LANDES, William M./POSNER, Richard A.: “Trademark Law: An Economic Perspective” (1987), 30 The Journal of Law and Economics” s. 265-309 (Anılış: Trademark).

LANDES, William M./POSNER, Richard A.: “The Economics of Trademark Law” (1988), 78 Trademark Reporter, s. 267-306 (Anılış: Economics).

LEVY, Marc C.: From Genericism to Trademark Significance
Deconstructing the De facto Secondary Meaning Doctrine” (2005), 95 Trademark Reporter, s. 1197-1220.

LIAKATOU, Vlotina/MANIATIS, Spyros: “Comments
Lego-Building a European Concept of Functionality” (2010), 12 European Intellectual Property Review, s. 653-656.

LIEBESMAN, Yvette Joy: “Rethinking Trademark Functionality As a Question of Fact” (2014), 15 Nevada Law Journal, s. 202- 235.

LINFORD, Jake: “The False Dichotomy Between Suggestive and Descriptive Trademarks” (2015), 76(6), Ohio State Law Journal, s. 1367-1421 (Anılış: Dichotomy).

LINFORD, Jake: “A Linguistic Justification for Protecting ‘Generic’ Trademarks” (2015), 17(1) Yale Journal of Law and
Technology, s. 110-170 (Anılış: Generic).

LINFORD, Jake: “Are Trademarks Ever Fanciful” (2017), 105 The Georgetown Law Journal, 731-765 (Anılış: Fanciful).

LIUZZO, Lamberto:New Levels of Protection for Shapes: A
Consideration of Three-Dimensional Trademarks and
Registered Models” in Competition Law and Intellectual Property A European Perspective, (Ed. by CAGGIANO,
Giandonato/MUSCOLO, Gabriella/TAVASSI, Marina) The Netherlands 2012, s. 217- 224.

LLEWELYN, David: “Product Shape and Trade Dress Protection Under Trademark Law in Europe” (2001), 6 International
Intellectual Property Law and Policy, s. 1-15.

LUPO, Anthony V.: “The Pink Panther Sings the Blues: Is Color
Capable of Trademark Protection” (1991), 21 Memphis State University Law Review, s.  637-667.

McCONNELL, Akila Sankar: “Note Making Wal-Mart Pretty: Trademarks and Aesthetic Restrictions on Big-Box Retailers” (2004), 53 Duke Law Journal, s. 1537-1567.

McCORMICK, Tracey: “Note Will Traffix ‘Fix’ The Splintered
Functionality Doctrine?: Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. “ (2003), 40 Houston Law Review, s. 541-575.

McKENNA, Mark P.: “(Dys)Functionality” (2011), 48 (4) Houston Law Review, s. 823-860.

McKENNA, Mark P./SPRIGMAN, Christopher Jon: “What’s In and What’s Out: How IP’s Boundary Rules Shape Innovation” (2017), 30(2) Harvard Journal of Law and Technology, s. 491-545.

MEMİŞ, Tekin: “Örneklerle Zayıf Marka Kavramı” in Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı, Ankara 2013, s. 385-422.

MICHAELS, Amanda/NORRIS, Andrew:  A Practical Guide to Trademark Law, 5. Ed., Oxford 2014.

MIRELES, Michael S.: “Aesthetic Functionality” (2013), 21 Texas Intellectual Property Law Journal, s. 155-205.

MISHRA, Neha: “Registration of Non-Traditional Trademarks” (2008), 13(1) Journal of Intellectual Property Rights, s. 43-50.

MOIR, Diane E.: “Trademark Protection of Color Alone How and When Does a Color Develop Secondary Meaning and Why Color Marks Can Never Be Inherently Distinctive” (2011), 27(2) Touro Law Review, S. 407-433.

MONTEIRO, Christina S.: “A Nontraditional Per-Spectrum: The Touch of Trademark” (2010), 65(11) INTA Bulletin, s. 1 www.inta.org (Erişim tarihi: 03. 06. 2018)

MOSKIN, Jonathan E.: “The Shape of Things to Come –Emerging Theories of Design Protection” (2002), 92 Trademark
Reporter, s. 681-707.

MOSTERT, Frederich W.: “International Recognition and Protection of Famous and Well-Known Marks” in Famous and Well-Known Marks (Ed. by MOSTERT, Frederich W.) INTA New York 2009, s. 1-1 – 1-45.

von MÜHLENDAHL, Alexander/BOTIS, Dimitris/MANIATIS, Spyros/WISEMAN, Imogen: The Trademark Law In Europe, 3. Ed., Oxford 2016.

NARD, Craig Allen: “Mainstreaming Trade Dress Law: The Rise and Fall of Secondary Meaning” (1993), 1993 Detroit College of Law Review, s. 37- 57.

NAEVE, Signe H.: “Heart Pills are Red, Viagra is Blue –When Does Pill Color Become Functional? An Analysis of Utilitarian and Aesthetic Functionality and Their Unintended Side Effects in the Pharmaceutical Industry” (2011), 27(2), Santa Clara High Technology Law Journal, s. 299-332.

NEAL, Susan Somers/BUTLER, Colleen Connors: “It’s Time to End Discrimination against Trademarks of Color” (1995), 5(1) The Federal Circuit Bar Journal, s. 71-90.

NORMAN, Helen E.: Intellectual Property Law Directions, 2. Ed., Oxford 2014.

NOYAN, Erdal/GÜNEŞ, İlhami: Marka Hukuku, B. 5, Ankara 2015.

ODDI, Samuel A.: “The Functions of ‘Functionality’ in Trademark Law” (1985), 22 Houston Law Review, s. 925-963.

OKUTAN NILSSON, Gül: “Sesler, Renkler ve Kokular Marka Olarak Tescil Edilebilir mi? – Avrupa Toplulukları Mahkemesinin Üç Kararı-“ (2011), 23 Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, s. 579-598.

OYTAÇ, Kutlu: Karşılaştırmalı Markalar Hukuku Endüstriyel Tasarımlar İçerikli, B. 2, İstanbul 2002.

ÖZDAL, Şule: 556 Sayılı KHK’nin 5. Maddesi Çerçevesinde Marka Olarak Tescil Edilebilecek İşaretler, İstanbul 2005.

ÖZTAN, Fırat: Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Ankara 2008.

PASLI, Ali: Marka Hukukunda Ürün Benzerliği, İstanbul 2018.

PATS, Justin: “Conditioning Functionality: Untangling the Divergent Strands of Argument Evidenced by Recent Case Law and Commentary” (2006), 10(3) Marquette Intellectual Property Law Review, s. 515- 536.

PECK, Joanne/SHU, Suzanne B.: “The Effect of Mere Touch on
Perceived Ownership” (2009), 36(3) Journal of Consumer Research, s. 434-447.

PILA, Justine/TORREMANS, Paul L.C.: European Intellectual
Property Law, Oxford 2016.

PORT, Kenneth L.: “On Nontraditional Trademarks”, (2011), 38(1) Northern Kentucky Law Review, s. 1- 59.

RONCAGLIA, Pier Luigi/SIRONI, Giulio Enrico: “Trademark
Functions and Protected Interests in the Decisions of the
European Court of Justice” (2011), 101 Trademark Reporter, s. 147-185.

ROTH, Melissa E.: “Something Old, Something New, Something Borrowed, Something Blue: A New Tradition in
Nontraditional Trademark Registrations” (2005), 27(1) Cardozo Law Review, s. 457- 495.

SAPHERSTEIN, Michael B.: “The Trademark Registrability of the Harley- Davidson Roar: A Multimedia Analysis” (1998), Boston College Intellectual Property & Technology Forum, s. 1-8 http://www.bciptf.org (Erişim tarihi: 15.05.2018).

SCHECHTER, Frank I.: “ Rational Basis of Trademark Protection” (1927), 40 Harvard Law Review, s. 813-833.

SCHLOSS, Daniel I.: “Marks of Distinction: Rethinking Secondary Meaning Standards in Trademark Law After Qualitex v
Jacobson
” (1996), 14 Cardozo Arts & Entertainment, s. 695- 731.

SCHOBER, Natalie: “The Function of a Shape as an Absolute Ground for Refusal”, (2013), 44(1) International Review of
Intellectual Property and Competition Law, s. 35-62.

SEQUERIA, Antonia L.: “Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros.” (2001), 16(1) Berkeley Technology Law Journal, s. 251- 269.

SMITH, Lars: “Trade Distinctiveness: Solving Scalia’s Tertium Quid Trade Dress Conundrum” (2005), 2005 Michigan State Law Review, s. 243-308.

STRANDBURG, Katherine J.: “Rounding the Corner on Trade Dress” (2012), 29(2) Yale Journal on Regulation, s. 387-402.

STROWEL, Benoît: Benelux: “A Guide to the Validity of Three-Dimensional Trade Marks in Europe” (1995), 3 European
Intellectual Property Review, s. 154-161.

SUMMERFIELD, Craig: “Color as a Trademark and the Mere Color Rule: The Circuit Split for Color Alone” (1993), 68(2)
Chicago-Kent Law Review, s. 973-1003.

ŞEHİRALİ ÇELİK Feyzan Hayal: “Sınai Mülkiyet Kanunu’n Tasarım Hukukuna Getirdiği Temel Yenilikler” in 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9-10 Mart 2017) (Ed. ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal), Ankara 2017, s. 255-302 (Anılış: Sınai Mülkiyet Kanunu). 

ŞEHİRALİ ÇELİK Feyzan Hayal: Tasarımların Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması Fikri Mülkiyet –Haksız Rekabet Hukuku İlişkisi Odaklı Bir İnceleme, Ankara 2014 (Anılış: Tasarım).

ŞENOCAK, Kemal: “Soyut Renk Markaları” in Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan” Ankara 2003, s. 55-125. 

ŞENOCAK, Kemal/HANEDAN, Refik Cemal: “Telefon Zil Seslerinin Fikri ve Marka Hukuku Açısından Değerlendirilmesi” (2005), Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. İrfan Baştuğ’a Armağan, C.7, Özel Sayı, s. 283-305.

TEKİNALP, Ünal: “Sınai Mülkiyet Kanunu’n Öne Çıkan Yenilikleri” in 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9-10 Mart 2017) (Ed. ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal), Ankara 2017, s. 5-83 (Anılış: Sınai Mülkiyet Kanunu). 

TEKİNALP, Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, B. 5, İstanbul 2012 (Anılış: Fikri Mülkiyet).

TEKİNALP, Ünal: “Ayırtedici Nitelik Kazanma” in Prof. Dr.
Fehiman TEKİL’in Anısına Armağan, İstanbul 2003, s. 179-187 (Anılış: Ayırtedici Nitelik) .

THURMON, Mark Alan: “The Rise and Fall of Trademark Law’s Functionality Doctrine” (2004), 56 Florida  Law Review, s. 243-371.

TORREMANS, Paul: Holyoak and Torremans Intellectual Property Law, 8. Ed., Oxford 2016.

TRAINA, Lauren: “Seeing Red, Spending Green: The Costly Process of Registering and Defending Color Trademarks” (2014), 87 Southern California Law Review, s. 1319-1358.

TROUSSEL, Jean-Christophe/van den BROECKE, Pieter: “Is
European Community Trademark Law Getting in Good Shape?” (2003), 93 Trademark Reporter, s. 1066- 1096.

TUSHNET, Rebecca: “Registering Disagreement: Registration in Modern American Trademark Law” (2017), 130 Harvard Law Review, s. 867-941.

TURNER, Jonathan D.C.: Intellectual Property and EU Competition Law, 2. Ed., Oxford 2015.

UZUNALLI, Sevilay: Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Markanın Köken Ayırt Etme İşlevi ile Bağlantılı Kavramların Yorumu, İstanbul 2007.

ÜNLÜ, Selma Toplu/ARAL, Ceren: “Türk Patent Enstitüsü ile Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri Uygulamaları Işığında Üç Boyutlu Markalar” in Fikri Mülkiyet Hukuku Yıllığı  2011 (Ed. Prof. Dr. MEMİŞ, Tekin) Ankara 2012, s. 413-424.

VANA, James L.: “Color Trademarks” (1999), 7 Texas Intellectual Property Law Journal, s. 387-402.

VerSTEEG, Russ: “Reexamining Two Pesos, Qualitex, & Wall-Mart: A Different Approach…Or Perhaps Just Old Abercrombie Wine in a New Bottle?” (2013), 23(4) Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, s. 1249-1310.

WAELDE, Charlotte/BROWN, Abbe/KHERIA, Smita/CORNWELL, Jane: Contemporary Intellectual Property Law and Policy, 4. Ed., Oxford 2016.

WEINBERG, Harold R.: “Trademark Law, Functional Design
Features, and the Trouble with Traffix” (2001), 9(1) Journal of Intellectual Property Law, s. 1-62.

WINCKEL, Emilie: “Hardly Black-and-White Matter: Analyzing the Validity and Protection of Single –Color Trademarks Within the Fashion Industry” (2013), 66(3) Vanderbilt Law Review, s. 1015-1052.

WONG, Mitchell M.: “Aesthetic Functionality Doctrine and the Law of Trade-Dress Protection” (1998), 83(4) Cornell Law
Review, s. 1116-1168.

YASAMAN, Hamdi/ALTAY, Sıtkı Anlam/AYOĞLU, Tolga/ YUSUFOĞLU, Fülürya/YÜKSEL, Sinan: Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, C. I, İstanbul 2004 (Anılış: 556 Sayılı KHK Şerhi, C.I).

YASAMAN, Hamdi/ALTAY, Sıtkı Anlam/AYOĞLU, Tolga/ YUSUFOĞLU, Fülürya/YÜKSEL, Sinan: Marka Hukuku 556 Sayılı KHK Şerhi, C. II, İstanbul 2004 (Anılış: 556 Sayılı KHK Şerhi, C.II).

YASAMAN, Hamdi: Marka Hukuku İle İlgili Makaleler Hukuki Mütalâalar Bilirkişi Raporları, IV İstanbul 2012 (Anılış: Marka Hukuku Makaleler IV).

YASAMAN, Hamdi: “Marka Hukukuna İlişkin Temel Yenilikler” in 6569 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Sempozyumu (9-10 Mart 2017) (Ed. ŞEHİRALİ ÇELİK, Feyzan Hayal), Ankara 2017, s. 255-302 (Anılış: Sınai Mülkiyet Kanunu). 

YILDIZ, Burçak: “Avrupa Birliği Adalet Divanı Kararları Işığında Pozisyon Markaları” (2018, 34 (3) Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, s. 63-95.

YILMAZ, Lerzan: Yeni 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Kapsamında Güncelleştirilmiş Marka Olabilecek İşaretler ve Mutlak Tescil Engelleri, B. 2, İstanbul 2017. 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.