İş İlişkilerinde İmkânsızlık

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Ayşe Ledün AKDENİZ
ISBN: 9786057542687
Stok Durumu: Tükendi
126,00 TL 140,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ayşe Ledün AKDENİZ
Baskı Tarihi 2018/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

İş İlişkilerinde İmkânsızlık

Dr.Ayşe Ledün AKDENİZ

2018/11 1.Baskı,270 Sayfa,Ciltli

ISBN 978-605-7542-68-7

İş hukuku mevzuatında, bir iş ilişkisinde taraflarca borçlanılan edimlerden birinin ifasının imkansız hale gelmesinin sonuçları, borçlar hukukunun genel hükümlerinde olduğundan daha farklı bir biçimde düzenlenmiştir. Özellikle işçinin işverene kişisel bağımlılığı, imkansızlık ifa engeline bağlanan hukuki sonuçların bu hukuk dalının özelliklerine uygun düşecek şekilde ele alınmasını gerektirmiştir. Ancak iş hukuku mevzuatında, edimin yerine getirilmemesi ile bunun karşı edime etkisi ve bu durumun sözleşmenin geleceğine yönelik sonuçlarının tüm iş ilişkileri bakımından yeknesak bir biçimde düzenlenmemiş olduğu da belirtilmelidir. Bazı hallerde işin niteliğinden kaynaklanan farklılıklar ayrıksı düzenlemeleri meşru kılmakta ise de, mevzuatımızda imkansızlığa bağlanan kimi hukuki sonuçlar bakımından gerekçelendirilmesi güç farklılıklar bulunduğunun da ifade edilmesi gerekir. Esasında, günümüzde işçi-işveren ilişkilerinin değişimi, iş türlerindeki çeşitlilik ve yeni çalışma modellerinin ortaya çıkması da mevcut sistemin gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu amaçla çalışmamızda, imkansızlık kavramının borçlar hukukundaki konumu incelenerek, kavramın iş hukukundaki dönüşümüne duyulan gereksinim üzerinde durulmuş ve mevzuatımızdaki mevcut hukuki düzenlemelerin değerlendirilmesi ile karşılaştırmalı hukuk sistemlerinde gözlemlenen yeni eğilimlerin incelenmesi sonucunda tespit edebildiğimiz sorunlara çözüm önerileri getirilmesine gayret edilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

  İçindekiler

   Giriş
   Birinci Bölüm 
   Borçlar Hukuku Sisteminde 
   İmkansızlık İfa Engeli 
   1. İmkansızlık Kavramı ve İfa Engelleri Bakımından Konumu
   2. İmkansızlık Türleri
   3. İmkansızlık İfa Engelinin Diğer İfa Engelleri Karşısındaki Konumu

    İkinci Bölüm 
    İmkansızlık İfa Engelinin 
    İş Sözleşmelerindeki Görünümü 
    1. İş Sözleşmesinin Genel Özellikleri
    2. İşçilerin Tabi Olduğu Kanunlar
    3. Borçlar Kanunu'nun İş Kanunlarına Tabi İş İlişkileri Üzerindeki Etkisi 
    4. İmkansızlık İfa Engelinin İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar Üzerindeki Etkisi

     Üçüncü Bölüm 
     İş Mevzuatında İmkansızlık Hükümleri 
     1. Genel Olarak 
     2. Borçlar Kanunu'na Tabi Çalışanların İş İlişkilerinde İmkansızlık
     3. İş Kanunu'na Tabi Çalışanların İş İlişkilerinde İmkansızlık 
     4. Deniz İş Kanunu'na Tabi Çalışanların İş İlişkilerinde İmkansızlık
     5. Basın İş Kanunu'na Tabi Çalışanların İş İlişkilerinde İmkansızlık

      Dördüncü Bölüm 
      İmkansızlığın Atipik İş Sözleşmeri Üzerindeki Etkisi 
      1. İmkansızlığın Belirli Süreli İş Sözleşmeleri Üzerindeki Etkisi
      2. İmkansızlığın Azami ve Asgari Süreli İş Sözleşmeleri Üzerindeki Etkileri
      3. Deneme Süreli İş Sözleşmeleri Bakımından
      4. Kayan İş Süresi Bakımından
      5. İş Paylaşımı Bakımından
      6. Süreksiz İş Sözleşmeleri Bakımından

       Beşinci Bölüm 
       İş İlişkilerinde Manevi Beklenilmezlik 
       1. Genel Olarak Manevi Beklenilmezlik
       2. İş İlişkilerinde "Beklenilmezlik" Kavramı
       3. Manevi İmkansızlık Hallerinde Uygulanabilecek Hükümler 
       Sonuç

        Kaynakça

        Yorum Yap

        Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.