İş Sözleşmesi ile Çalışan Çocukların Hukuki Durumu

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İstemi Ceyse DİNÇ
ISBN: 978-605-05-0517-7
Stok Durumu: Stokta var
45,00 TL 50,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İstemi Ceyse DİNÇ
Baskı Tarihi 2020/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

İş Sözleşmesi ile Çalışan Çocukların Hukuki Durumu

İstemi Ceysu DİNÇ

2020/01 1. Baskı, 168  Sayfa

ISBN 978-605-05-0517-7

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER11

KISALTMALAR15

GİRİŞ17

§ 1.ÇOCUKLARIN ÇALIŞMASI19

I.Çocuk ve Çocukluk Kavramları19

II.Çocuğun Çalışma ve Çalışmama Hakkı21

III.Çocuk Emeği ve Çocuk Emeğinin Görünüm Biçimleri23

1.Çocuk Faaliyetleri23

2.Çocuk Çalışması24

3.Çocuk İşçiliği25

4.Çıraklık28

5.Stajyerlik32

IV.Çocuk İşçiliğinin Nedenleri34

1.  Yoksulluk34

2. Göç35

3. Eğitime Bağlı Nedenler35

a. Eğitim Sisteminden Kaynaklananlar35

b. Ailenin Eğitim Düzeyinden Kaynaklananlar38

4.  Toplumsal Yapıya Bağlı Nedenler39

a. Ailedeki Yetişkinlerle Çocuk Arasındaki Hiyerarşik
İlişki ve Çocuğun Aile İçindeki Konumu39

b.  Ataerkil Toplumda Kadının Konumu40

5. Çocukların Çalışmak İstemesi41

6.  İşverenlerin Çocuk İşgücüne Olan Talepleri41

7. Enformel Ekonominin Payının Genişlemesi42

a. Ücret Karşılığı Gezici ve Mevsimlik Tarım İşlerinde
Çalışma44

b. Sokakta Çalışma46

c. KOBİ'lerde Ağır ve Tehlikeli Koşullarda Çalışma47

8. Mevzuattaki ve Denetimdeki Eksiklikler48

a. Mevzuattaki Eksiklikler48

aa.İş Sözleşmesiyle Çalışan Çocukların Kendi İçinde Tabi
Olduğu Düzenleme Farklılıkları48

aaa. İş Kanunu’na Tabi Olan Çocuk ve Genç İşçiler Bakımından50

bbb. İş Kanunu’na Tabi Olmayan Küçük İşçiler Bakımından51

bb.Çocuklar ile Yetişkinlerin Tabi Olduğu Düzenleme Farklılıkları52

aaa. Sendikal Haklar Açısından53

bbb. Sosyal Sigorta Hakları Açısından56

b. Denetimdeki Eksiklikler57

V. Çocuk İşçiliği ile Mücadele61

§ 2. ÇOCUKLARIN İŞ SÖZLEŞMESİNDE ÖZELLİK ARZ EDEN DURUMLAR65

I. İş Sözleşmesi Ehliyeti66

II. İş Sözleşmesinin Kurulmasına İlişkin Görüşmeler70

III. İş Sözleşmesinin Şekli71

IV. Ücret Hakkı72

§ 3. ULUSLARARASI VE ULUSAL DÜZENLEMELERDE İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞAN ÇOCUKLARA SAĞLANAN HAKLAR75

I. Uluslararası Düzenlemeler76

1. Birleşmiş Milletler Düzenlemeleri78

a. Kölelik, Kölelik Ticareti ve Köleliğe Benzer Kurum ve Uygulamaların Ortadan Kaldırılması Ek Sözleşmesi78

b. 1959 Tarihli Çocuk Hakları Bildirgesi79

c. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi79

d. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi81

e. Çocuk Hakları Sözleşmesi83

2. Uluslararası Çalışma Örgütü Düzenlemeleri85

a. Asgari Çalışma Yaşı87

aa. Bazı Meslekler ve Çalışma Alanlarında Asgari Yaşa İlişkin Sözleşmeler87

bb. 138 Sayılı Asgari Yaş Sözleşmesi ve 138 Sayılı Sözleşme’ye İlişkin 146 Sayılı Tavsiye Kararı89

b. Zararlı Çocuk Çalışması91

aa. 29 Sayılı Zorla Çalıştırma Sözleşmesi91

bb. Çalışma Yaşamındaki Temel Haklar ve İlkeler
Bildirgesi ve Eki92

cc. 182 Sayılı En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi ve 182 Sayılı Sözleşme’ye İlişkin
190 Sayılı Tavsiye Kararı93

c. Çalışma Süreleri94

d. Gece Çalışması95

aa. Bütün Sektörleri Kapsayan Düzenlemeler95

bb.Farklı Sektörlere İlişkin Düzenlemeler96

e. Dinlenme Süreleri97

f. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Düzenlemeler98

3. Avrupa Konseyi Düzenlemeleri100

a. İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi)100

b. Avrupa Sosyal Şartı ve Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı103

4. Avrupa Birliği Düzenlemeleri107

5. Uluslararası Anlaşmaların Ulusal Hukukta Doğrudan Uygulanabilirliği108

II. Ulusal Düzenlemeler110

1. Anayasal Düzenlemeler112

2. Kanuni Düzenlemeler113

a. İş Kanunu Kapsamında Çalışanlar113

aa. Asgari Çalışma Yaşı114

aaa. Sanat Kültür ve Reklam Faaliyetleri115

bbb. Çocuk İşçilerin Çalıştırılabilecekleri Hafif İşler115

ccc. Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler116

ddd. 16 Yaşını Tamamlayanların Çalıştırılabilecekleri İşler117

eee. 18 Yaşını Tamamlayanların Çalıştırılabilecekleri İşler119

bb. Çalışma Süresi122

cc. Dinlenme Süresi124

dd. İş Sağlığı ve Güvenliği127

aaa. İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri128

bbb. İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüklerine Aykırılığın Sonuçları130

b. Borçlar Kanunu Kapsamında Çalışanlar132

aa. Asgari Çalışma Yaşı132

bb. Çalışma Süresi134

cc. Dinlenme Süresi135

c. Deniz İş Kanunu Kapsamında Çalışanlar135

d. Basın İş Kanunu Kapsamında Çalışanlar137

III. Düzenlemelerin Hukuki Niteliği137

IV. Düzenlemelere Aykırılığın Yaptırımları139

a. Hukuki Yaptırımlar139

b.İdari Yaptırımlar144

c. Cezai Yaptırımlar148

SONUÇ153

KAYNAKÇA155

ÖZET167

ABSTRACT

Çalışan çocuklara ve çalışma biçimlerine olan ilgim, lisans eğitimim için Ankara’ya gelişimle başladı. Çocuk emeğinin pek çok türünün görünür olduğu bu şehirde yaşarken, sokakta, lokantada, markette, otomobil tamirhanesinde çalışan çocukları gözlemleme ve bazılarıyla diyalog kurma imkanım oldu. Gerçekçiliklerinden ve hayata tutunma biçimlerinden etkilendiğim çocukların kurdukları emek ilişkilerine olan merakım, hukuk fakültesinin 4. sınıfında iş hukuku dersini almamla birlikte akademik bir boyut kazandı. Bu nedenle iş hukuku alanında yüksek lisans yapmaya başladığımda, çalışmak istediğim tez konusunu belirlemem hiç zor olmadı. Önerimi hocam Prof Dr. Levent AKIN’a sunduğumda, konunun önemini belirtmesi ve bu konuda çalışmak için beni cesaretlendirmesi üzerine duyduğum mutluluğu unutmam mümkün değil. Değerli hocama, akademik hayatımın her alanında ve yaşamımda karşılaştığım zorluklarda her daim yanımda olması, bana ve yapabileceklerime olan inancı ve üzerimdeki emeği nedeniyle ne kadar teşekkür etsem az.

Bu vesileyle sayesinde iş hukukunu daha çok sevdiğim, aklıma takılan her türlü soruyu kendisine çekinmeden sorabildiğim ve tez jürimde yer alarak tezime ilişkin değerli görüşlerini benimle paylaşan hocam Prof. Dr. Süleyman BAŞTERZİ’ye içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Lisans eğitimimden itibaren desteğini üzerimde hissettiğim ve örnek aldığım hocam Doç. Dr. Gaye BAYCIK’a, bana her konuda kendisine danışabilme imkanını sunduğu için içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Tez jürimde yer alan Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Çopuroğlu’na tezime ilişkin değerli görüşlerini benimle paylaştığı ve olumlayıcı tavrıyla heyecanımı yenmeme yardımcı olduğu için teşekkür ederim.

Kendisine sorduğum soruları her daim nezaketle yanıtlayan Dr. Öğr. Üyesi Orhan Ersun Civan’a ve tezime ilişkin kaynaklar öneren Ar. Gör. Çağla Erdoğan’a teşekkür ederim.

18 yıldır hayatımı güzelleştiren ve zenginleştiren, her zor anımda olduğu gibi tez sürecimde de yanımda olan, tezimi benimle birlikte defalarca okuyup imla hatalarını düzelten, daha anlaşılır cümleler kurabilmem için benimle birlikte kafa yoran Emre ÜTÜKLER’e tüm kalbimle teşekkür ediyorum.

 Beni sevgileriyle saran, her başarımın olduğu kadar her hatamın da arkasında duran, kızları olmaktan büyük bir mutluluk duyduğum, birlikte her zorluğun üstesinden gelebileceğimiz canım annem Zuhal DİNÇ ve canım babam Tunay DİNÇ’e ne kadar teşekkür etsem az. Bu tez onlar için yazıldı.

Son olarak tezimin basılmasını sağlayan Muharrem Başer’e ve Yetkin Yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.