Liberal Anayasal Sistemlerde Parlamento İçi Muhalefetin Rolü

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Abdurrahman TEKİN
ISBN: 9789752449350
211,50 TL 235,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Abdurrahman TEKİN
Baskı Tarihi 2019/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Liberal Anayasal Sistemlerde Parlamento İçi Muhalefetin Rolü

Dr. Abdurrahman TEKİN

2019/11 1. Baskı, 464 Sayfa

ISBN 978-975-2449-35-0

Siyaset ve Anayasa biliminin en önemli buna karşın, en çok ihmal edilmiş öznelerinden biri olan parlamento içi muhalefete, liberal bir anayasal sistemde yasama, yürütme ve yargı organları üzerinde hangi rollerin biçildiğinin ve biçilmesi gerektiğinin karşılaştırmalı hukuk çerçevesinde tespit edilmesi, bu çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmanın, parlamento içi muhalefetin güçlendirilerek toplumun her kesimini kucaklayan çoğulcu ve müesses bir anayasal nizamın inşası için ne tür reformların yapılması gerektiğinin tespit edilebilmesinde başvurulacak bir kaynak olması amaçlanmıştır.(ARKA KAPAKTAN)


  İçindekiler


   Giriş
   Birinci Bölüm
   Parlamento İçi Muhalefetin Doğuşu, Önemi, İşlevleri ve Güçlendirilmesi
   1. Demokrasi ve Muhalefet Kavramları
   1.1. Demokrasi
   1.2. Muhalefet Kavramı ve Çeşitleri
   2. Parlamento İçi Muhalefetin Doğuşu
   2.1. Meclislerin Doğuşu
   2.2. Siyasi Partilerin Doğuşu ve İşlevleri
   3. Kuvvetler Ayrılığı İlkesi Bağlamında Parlamento İçi Muhalefetin Önemi ve İşlevleri
   3.1. Kuvvetlerin Değil Partilerin Ayrılığı
   3.2. Parlamento İçi Muhalefetin Önemi
   3.3. Parlamento İçi Muhalefetin İşlevleri
   4. Parlamento İçi Muhalefet Boşluğunun Doğuracağı Sakıncalar
   4.1. Çoğunlukçu Yönetim Anlayışının Hâkimiyeti
   4.2. Yönetimde Yozlaşma ve Otoriterleşme
   4.3. Muhalefetin Marjinalleşmesi ve İllegalleşmesi
   4.4. İnsan Hakları İhlalleri
   5. Parlamento İçi Muhalefeti Güçlendirme Araçları
   5.1. Parlamento İçi Muhalefeti Güçlendirecek Temel Hak ve Hürriyetlerin Garanti Altına Alınması
   5.2. Seçim Sürecinin Çoğulculuğu Sağlayacak Şekilde Tasarlanması
   5.3. Parlamento İçi Muhalefetin Yasama Bağışıklığı Zırhı ile Korunması
   5.4. Parlamento İçi Muhalefetin, Devlet Organlarının Faaliyetlerine Katılımının Temin Edilmesi


    İkinci Bölüm
    Yasama Organında Parlamento İçi Muhalefetin Rolü
    1. Meclisin Teşkilat Yapısının Oluşumunda Parlamento İçi Muhalefetin Rolü
    1.1. Meclislerin Oluşumu
    1.2. Meclis Başkanlık Makamı ve Divanının Belirlenmesi
    1.3. Siyasi Parti Gruplarının Oluşumu
    1.4. Danışma Kurulunun Oluşumu
    1.5. Meclis Komisyonlarının Oluşumu
    2. Meclislerin Toplanma ve Görüşme Usullerinde Parlamento İçi Muhalefetin Rolü
    2.1. Olağan Meclis Toplantılarında Toplantı Yeter Sayısı
    2.2. Meclisin Olağanüstü Toplantıya Çağırılması
    2.3. Meclis Toplantılarının Gizli Yapılması
    3. Meclis Çalışmalarında Parlamento İçi Muhalefetin Rolü
    3.1. Meclis Gündeminin Belirlenmesinde Muhalefet
    3.2. Meclis Gündeminin Değiştirilmesinde Muhalefet
    3.3. Parlamento İçi Muhalefetin Yasama Sürecine Katılımı
    4. Yasamanın Denetim İşlevinde Parlamento İçi Muhalefetin Rolü
    4.1. Normların Denetimi
    4.2. Bütçenin Denetimi
    4.3. İdarenin Denetimi: Kamu Denetçiliği Kurumu


     Üçüncü Bölüm
     Parlamento İçi Muhalefetin Yürütme Organı Üzerindeki Rolü
     1. Yürütme Organının Oluşumunda Parlamento İçi Muhalefetin Rolü
     1.1. Devlet Başkanının Belirlenmesinde Parlamento İçi Muhalefetin Rolü
     1.2. Bakanların Göreve Başlamasında Parlamento İçi Muhalefetin Rolü: Güvenoyu
     2. Yürütmenin Denetlenmesinde Parlamento İçi Muhalefetin Rolü
     2.1. Yürütmenin Sorgulanması
     2.2. Araştırma Komisyonları Aracılığıyla Denetim
     2.3. Yürütmenin Siyasi Yönden Denetimi
     2.4. Yürütmenin Cezai Yönden Denetimi
     3. Üst Düzey Kamu Görevlileri ve Yargı Mensuplarının Atanmasında Parlamento İçi Muhalefetin Rolü
     3.1. Üst Düzey Kamu Görevlilerinin Atanması
     3.2. Yargı Mensuplarının Belirlenmesi
     Sonuç


      Kaynakça

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar