Medeni Hukuk

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: M. Kemal OĞUZMAN - Nami BARLAS
ISBN: 9786254325779
256,50 TL 285,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar M. Kemal OĞUZMAN, Nami BARLAS
Baskı Tarihi 2023/10
Baskı Sayısı 29
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 371

Hocam Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman'ın 7. basıyı yaptıktan sonra vefat etmesinin ardından, tarafımdan her baskıda belirli ölçüde genişletilerek, dili sadeleştirilerek ve yeni kanunlara (özellikle yeni Medeni Kanun'a ve yeni Türk Borçlar Kanunu'na), doktrin kaynaklarına ve yargı içtihatlarına göre güncellenerek 19 baskısı daha yapılan ve bugün 27. basıya ulaşan kitabımızın bu yeni basısında da, son basıdan bu yana geçen kısa süre içinde meydana gelen gelişmeler ve yenilikler kitaba işlenmiştir.(ÖNSÖZDEN)


  İÇİNDEKİLER


   Birinci Bölüm
   Genel Bakış
   §1. Medeni Hukukun Anlamı ve Konusu
   I. "Hukuk" Kavramı
   II. Kamu Hukuku Özel Hukuk Ayırımı
   III. Medeni Hukukun Anlamı
   IV. Medeni Hukukun Konusu
   §2. Medeni Hukukun Düzenleniş Tarzı Bakımından Çeşitli Sistemler
   I. Roma Cermen Sisteminin Etkisi Altındaki Hukuk Düzenleri
   II. İslam Hukukunun Etkisi Altındaki Hukuk Düzenleri
   III. İngiliz Hukukunun Etkisini Taşıyan Hukuk Düzenleri
   IV. Sosyalist Prensiplerin Etkisi Altındaki Hukuk Düzenleri
   V. Avrupa Birliği Hukukunda Durum
   §3. Bulunduğumuz Grupta Kanunlaştırma Hareketi ve İsviçre Medeni Kanunu'nun Yapılışı
   I. Genel Bakış
   II. İsviçre'de Medeni Kanunun Yapılışı
   §4. Türkiye'de Medeni Hukuk Alanında Kanunlaştırma Hareketleri ve Medeni Kanun
   I. Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Kanunlaştırma
   II. Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Kanunlaştırma Hareketi


    İkinci Bölüm
    Medeni Hukukun Yürürlük Kaynakları ve Uygulanması
    §1. Hukukta "Kaynak" Kavramı ve Medeni Hukukun Yürürlük Kaynaklarına Genel Bakış
    I. "Kaynak" Kavramı
    II. Medeni Hukukun Yürürlük Kaynaklarına Genel Bakış
    §2. Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler
    I. Kavramlara Genel Bakış
    II. Yürürlüğe Koyma ve Yürürlükten Kaldırma
    III. Medeni Hukukla Doğrudan İlgili Temel Düzenlemeler
    IV. Kanunların Uygulanması
    §3. Örf ve Adet Hukuku
    I. Kavram
    II. Bir Örf ve Adet Hukuku Kuralının Doğumu İçin Gerekli Şartlar
    III. Örf ve Adet Hukukunun Rolü
    §4. Hakim Tarafından Yaratılan Hukuk
    I. Genel Bakış
    II. Hakimin Hukuk Yaratmasının Şartları
    III. Hakimin Hukuk Yaratırken Uygulayacağı Yöntem
    IV. Hakimin Hukuk Yaratırken Yararlanacağı İmkanlar
    V. Hakimin Yarattığı Hukuk Kuralının Rolü
    §5. Medeni Hukuk Uygulamasında Bilimsel Görüşlerin ve Yargı Kararlarının Rolü
    I. Genel Bakış
    II. Doktrinde Yer Alan Bilimsel Görüşler
    III. Yargısal İçtihatlar


     Üçüncü Bölüm
     Medeni Hukukun Bazı Temel Kavramları
     §1. "Hak" Kavramı
     I. Terim
     II. Hak Kavramını Açıklayan Görüşler
     §2. Hakların Çeşitleri
     I. Para ile Ölçülebilen Değeri Bulunup Bulunmaması Açısından: Malvarlığı Hakları Kişi Varlığı Hakları
     II. İleri Sürülebileceği Çevre Açısından: Mutlak Haklar - Nisbi Haklar
     III. Kullanılmasının Etkisi Bakımından: Alelade Haklar - Yenilik Doğuran Haklar
     IV. Kullanma Yetkisi Açısından: Şahsen Kullanılması Zorunlu Olan ve Olmayan Haklar
     V. Bağımsız Olup Olmama Açısından: Bağımsız Haklar - Bağlı Haklar
     §3. Hak Sahibi
     §4. Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesi
     I. "Hukuki Olay", "Hukuki Fiil" ve "Hukuki İşlem" Kavramları
     II. Hakların Kazanılma (İktisap) Tarzı
     III. Hakların Kaybediliş Tarzı
     §5. Hakların Kazanılmasında İyiniyetin Rolü
     I. İyiniyet Kavramı
     II. İyiniyetin Rolü
     III. İyiniyetin Aranacağı Kişi ve İyiniyetin Aranacağı An
     IV. İyiniyetin İspatı
     §6. Hakların Kullanılması ve Dürüstlük Kuralına Uyma Zorunluluğu
     I. Genel Bakış
     II. Dürüstlük Kuralı
     III. Hakkın Kötüye Kullanılması
     IV. Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağının Uygulama Alanı
     V. Medeni Kanunun 2. Maddesi Uygulanırken Göz Önünde Tutulacak Esaslar
     §7. Hakların Korunması
     I. Genel Bakış
     II. Talep
     III. Dava
     IV. Cebri İcra
     V. Hakkını Kendi Gücü ile Koruma
     VI. Uğranılan Zararı Tazmin Ettirme


      Kaynaklar
      Kavram İndeksi
      Kanun Maddeleri İndeksi

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar