Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: L. Şanal GÖRGÜN - Levent BÖRÜ - Mehmet KODAKOĞLU
ISBN: 9786050516852
255,00 TL 300,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar L. Şanal GÖRGÜN, Levent BÖRÜ, Mehmet KODAKOĞLU
Baskı Tarihi 2023/10
Baskı Sayısı 4
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 371

Hukuk bir bilim dalıdır. Hukukun bir kısmı teorik/soyut ama bir kısmı ise somut ve uygulamalıdır. Medenî usûl hukuku uygulamalı alanının en tipi örneklerinden birisini oluşturur. Ancak hukuk eğitimi, ağırlıklı olarak anlatım (tedris) biçiminde gerçekleştirilir. Bu hem hukuk eğitiminin ağırlığından hem pratik yapma imkânının, mesleğin doğal yapısı gereği olanakların sınırlı olmasının getirdiği bir kaçınılmazlıktır. Bu nedenle akademisyen yazarlar, bu sakıncanın giderilmesi için çaba gösterirler. Elinizdeki kitap da bu çabanın bir ürünüdür. Bu yolla bir yandan hukuk kurallarının somut olaya nasıl uygulanacağı araştırılırken, bir yandan bu eğitimin kaçınılmaz sonucu olan sınav sistemindeki muhtemel belirsizlikleri, sorularla giderme için çaba sarf edilmiştir. Kitabımızın ilk baskısının kısa bir süre içerisinde tükenmiş olması sebebiyle ikinci baskısı yapılmıştır.

İÇİNDEKİLER 
İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ....................................................................................... 7 
İÇİNDEKİLER ........................................................................................................ 9 
1. ÖNERME SORULARI ................................................................................. 13 
A.1. ÖNERMELER ........................................................................................ 13 
A.2. AÇIKLAMALAR ................................................................................... 16 
B.1. ÖNERMELER ........................................................................................ 26 
B.2. AÇIKLAMALAR ................................................................................... 29 
C. DOĞRU MU YANLIŞ MI? (III) ............................................................ 41 
C.1. ÖNERMELER ........................................................................................ 41 
C.2. AÇIKLAMALAR ................................................................................... 43 
2. PRATİK ÇALIŞMA (I) ÖNERMELER...................................................... 55 
A. OLAY (I) ................................................................................................ 55 
(Taraflar – görev – yetki – yargılama usulü – kanun yolları).................. 55 
1. MAHKEMEYE YAPILAN BAŞVURU.......................................... 55 
2. AÇIKLAMALAR ............................................................................ 55 
B. OLAY (II) ............................................................................................... 57 
(Yetki sözleşmesi – dava şartları – sıfat – hâkimin tarafsızlığı – 
dilekçeler – kısmi dava / belirsiz alacak davası – delil ikame avansı
– kanun yolları)....................................................................................... 57 
1. MAHKEMEYE YAPILAN BAŞVURU.......................................... 57 
2. AÇIKLAMALAR ............................................................................ 59 
C. OLAY (III).............................................................................................. 67 
(Yargılama usulü – boşanma davası – yargılama hukukuna ilişkin 
hak ve ilkeler – hâkimin tarafsızlığı – taraflar – dava şartları) ............... 67 
1. MAHKEMEYE YAPILAN BAŞVURU.......................................... 67 
2. AÇIKLAMALAR ............................................................................ 68 
Ç. OLAY (IV).............................................................................................. 71 
(Eski hale getirme– dava şartları – dilekçeler – taraf değişikliği –
davanın ihbarı ve davaya müdahale – tahkikat – ıslah – ispat)............... 71 
D. OLAY (V)............................................................................................... 80 
(Yetki – ön inceleme – adli tatil – davayı değiştirme ve genişletme 
yasağı – ispat)......................................................................................... 80 
10 İçindekiler 
3. PRATİK ÇALIŞMA (II) ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR ..............85 
A. OLAY (I) .................................................................................................85 
(Görev– yetki– hâkimin tarafsızlığı– tarafta değişiklik– eski hale 
getirme – davaya vekâlet ehliyeti –davanın aşamaları – kanun 
yolları).....................................................................................................85 
1. SORULAR...............................................................................................85 
2. AÇIKLAMALAR....................................................................................87 
4. SINAV SORULARI .....................................................................................109 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEDENİ
USUL HUKUKU -II BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI.............................109 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ
(2020/2021) MEDENİ USUL HUKUKUKU FİNAL SINAVI 
SORULARI ...................................................................................................116 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEDENİ
USUL HUKUKU II BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI 2019-
2020 ...............................................................................................................124 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEDENİ
USUL HUKUKU II FİNAL SINAVI SORULARI 2019-2020....................132 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEDENİ
USUL HUKUKU II VİZE SINAV SORULARI 2019-2020........................139 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEDENİ
USUL HUKUKU II VİZE SINAV SORULARI 2019-2020........................144 
S.Ü. HUKUK FAKÜLTESİ 2018-2019 ÖĞRETİM YILI I. VE II. 
ÖĞRETİM MEDENÎ USÛL HUKUKU DERSİ VİZE SINAVI .................152 
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
MEDENİ USUL HUKUKU I FİNAL ...........................................................158 
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
MEDENİ USUL HUKUKU II FİNAL SORULARI .....................................170 
5. AÇIKLAMALITESTSORULARI ............................................................183 
6. TABLOLAR .................................................................................................255 
A. ÇEKİŞMELİ ÇEKİŞMESİZ YARGI AYRIMI ......................................255 
B. HÂKİMİN DAVAYA BAKMAKTAN YASAKLI OLMASI VEYA 
REDDİ.....................................................................................................257 
C. GENEL YETKİ – ÖZEL (SEÇİMLİK) YETKİ KESİN YETKİ
KURALLARI ..........................................................................................258 
Ç. İLK İTİRAZLAR DAVA ŞARTLARI....................................................259 
D. DAVANIN GERİ ALINMASI DAVADAN FERAGAT .......................260
İçindekiler 11 
E. DAVA İLE CEVAP DİLEKÇELERİNİN ZORUNLU 
UNSURLARI.......................................................................................... 261
F. ÖN İNCELEME DURUŞMASI ............................................................. 262
G. FER’İ MÜDAHALE ASLÎ MÜDAHALE ............................................. 263
Ğ. İHTİYARİ DAVA ARKADAŞLIĞI – MECBURİ DAVA 
ARKADAŞLIĞI ..................................................................................... 265
H. İKRAR.................................................................................................... 268
I. SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN İSTİSNALARI 
SENEDE KARŞI SENETLE İSPAT ZORUNLULUĞUNUN 
İSTİSNALARI........................................................................................ 270
İ. UZMAN (TARAF BİLİRKİŞİSİ) (HMK m. 293) BİLİRKİŞİ
(MAHKEME TARAFINDAN TAYİN EDİLEN BİLİRKİŞİ) 
(HMK m. 266 vd.) .................................................................................. 271
J. DAVAYA SON VEREN TARAF İŞLEMLERİ .................................... 273
K. VAKIANIN İKRARI – DAVANIN KABULÜ...................................... 276
L. BASİT YARGILAMA USULÜ – YAZILI YARGILAMA USULÜ.... 277
M. İSTİNAF KANUN YOLU – TEMYİZ KANUN YOLU........................ 279
7. 6100 SAYILIHUKUKMUHAKEMELERİ KANUNU'NDA YER
ALAN SÜRELER........................................................................................ 287 
8. YARGITAY KARARLARI........................................................................ 293

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.