Medeni Usul Hukukunda Dava Değeri

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Mehmet Akif GÜL
ISBN: 9786254321887
279,00 TL 310,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Mehmet Akif GÜL
Baskı Tarihi 2022/06
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 382

Dava değeri, pek çok usuli mesele bakımından etkisi olan ve Iustinianus döneminden beri soyut bir belirleyici olarak esas alınan bir kavramdır. Dava değerine dayalı sistemin hukukumuz da dahil olmak üzere pek çok ülke hukukunda tercih edildiği gözlemlenmektedir. Bu çalışmada, dava değeri kavramı ve bu kavramın medeni usul hukukundaki etkileri sistematik şekilde incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken uygulamada ortaya çıkan sorunlara çözümler aranmış ve kanuni düzenleme yapılması ihtiyacı göz önüne alınarak önerilerde bulunulmuştur.

İÇİNDEKİLER


  GİRİŞ
  BİRİNCİ BÖLÜM
  DAVA KONUSU VE DEĞERİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
  § 1. Dava Konusu ve Dava Değeri Kavramları
  § 2. Dava Konusunun Hukuki Niteliği
  A. Genel Olarak
  B. Maddi Hukuk Kuramları
  C. Usuli Dava Konusu Anlayışının Gelişimi
  D. Usul Hukuku Kuramları
  E. Reforme Edilmiş Maddi Hukuk Kuramları
  F. Karma Kuramlar
  G. Nisbi Dava Konusu Kuramları
  H. Çekirdek Kuram
  I. Türk Hukukundaki Durum ve Görüşümüz
  § 3. Dava Değerinin Temel Haklar ve Yargılama İlkeleri ile İlişkisi
  A. Dava Değerinin Temel Haklar ile İlişkisi
  B. Dava Değerinin Yargılama İlkeleri ile İlişkisi
  § 4. Tarihi Gelişim
  A. Roma Hukuku
  B. Fıkıh ve Osmanlı Hukuku
  § 5. Temel Sistemler ve Karşılaştırmalı Hukuktaki Durum
  A. Temel Sistemler
  B. Karşılaştırmalı Hukuktaki Sistemler
  C. Değerlendirme ve Hukukumuzdaki Durum


   İKİNCİ BÖLÜM
   DAVA DEĞERİNİN ÖNEMİ VE BELİRLENMESİ
   § 6. Dava Değerinin Belirlenmesinin İlk Derece Yargılamasında Önem Taşıdığı Durumlar ve Sonuçları
   A. Genel Olarak
   B. Davanın Niteliği ile Mahkemelerin Görevi ve Oluşumu
   C. Yargılama Usulü
   D. Derdestlik
   E. Yargılama Harç ve Giderleri
   F. Teminat
   G. Davanın Islahı
   H. Dava Konusunun Devri
   I. Davaya Müdahale
   J. Hüküm ve Kesin Hüküm
   § 7. Dava Değerinin Belirlenmesinin Kanun Yolları Bakımından Önem Taşıdığı Durumlar ve Sonuçları
   A. Genel Olarak
   B. Kanun Yolları
   C. Özel Durumlar
   § 8. Dava Değerinin Belirlenmesi Esasları
   A. Dava Değerinin Belirlenmesinde Temel Düzenlemeler
   B. Uyuşmazlıkların Nitelendirilmesi


    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
    DAVA TÜRLERİ, DİĞER YARGILAMALAR VE UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ BAKIMINDAN DAVA DEĞERİ
    § 9. Dava Türleri Bakımından Dava Değeri
    A. Genel Olarak
    B. Talep Edilen Hukuki Korumanın Niteliğine Göre Dava Türleri
    C. Talep Sonucuna Göre Dava Türleri
    § 10. Çekişmesiz Yargı
    § 11. Geçici Hukuki Korumalar
    § 12. Tahkim
    § 13. Arabuluculuk

    Yorum Yap

    Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
    İlgili Yayınlar