Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunun Güncel Sorunları II

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Muhammet ÖZEKES
ISBN: 9786257773898
108,00 TL 120,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Muhammet ÖZEKES
Baskı Tarihi 2020/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 138

On İki Levha/Lexpera tarafından düzenlenen, ilkini 2018 yılında yaptığımız ve kitap olarak yayınlanan "Medeni Usul ve İcra İflas Hukukunun Güncel Sorunları" genel başlığı altındaki Seminerlerin ikincisini de 21 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirdik. On İki Levha/Lexpera'nın destek ve organizasyonu altında bu seminerlerin her yıl düzenli olarak yapılmasını ve yayınlanmasını amaçlıyoruz. Bu çerçevede bir yandan çok az yapılan medeni usul ve icra iflas hukuku alanındaki toplantı eksikliğine gidermeye katkı sağlamak diğer yandan da bu alandaki güncel sorunları ele alarak tartışmak ve değerlendirmenin yararlı olacağını düşünüyoruz. İkincisi gerçekleştirilen 2019 toplantısında da alanın bazı güncel sorunları ele alınarak konuyla yakından ilgilenen öğretim üyeleri tarafından değerlendirilmiştir. Bu çerçevede, ilk toplantıda yeni yürürlüğe giren değişiklikler çerçevesinde daha kapsamlı olarak ele alınan ve toplantının önemli bir kısmını oluşturan konkordato, bu defa bir yıllık süre içindeki gelişmeler dikkate alınarak Prof. Dr. Oğuz Atalay tarafından incelenmiş, sorunlar ve çözümleri üzerinde durulmuş; konkordatonun alacaklılara etkisini ise Prof. Dr. Güray Erdönmez değerlendirmiştir. Bu arada icra hukuku içerisinde abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan para alacakları için özel ve yeni bir takip yolu kabul edilmiştir. Bu takip yoluna ilişkin düzenleme Prof. Dr. Muhammet Özekes tarafından ele alınarak açıklanmıştır. Keza arabuluculukta özellikle zorunlu (dava şartı) olan arabuluculuk kapsamında yapılan değişiklik, düzenleme ve gelişmelerle sorunlar da Doç. Dr. Mine Akkan tarafından incelenmiştir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun kabulünden itibaren üzerinde birçok tartışma olan belirsiz alacak davası ve onunla bağlantılı olarak kısmi dava ile ilgili olarak özellikle uygulamada birçok sorun ve değerlendirme farklılığı bulunmaktadır. Dr. Cemil Simil, belirsiz alacak davası ve kısmi dava ile ilgili sorunlu hususları Yargıtay kararlarını da dikkate alarak değerlendirmiştir. Toplantı başkanlığını yürüten Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez aynı zamanda konulara ve güncel gelişmelere ilişkin olarak da değerlendirme yapmıştır.(ÖNSÖZDEN)


  İÇİNDEKİLER


   Oturum ve Tebliğler


    Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ
    (Oturum Başkanı)


     Konkordatonun Uygulamada Ortaya Çıkan Güncel Sorunları
     Prof. Dr. Oğuz ATALAY


      Konkordato Mühleti Verilmesinin Alacaklılara Etkisi
      Prof. Dr. Güray ERDÖNMEZ


       Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Para Alacaklarının Takibi
       Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES


        Arabuluculuk Mevzuatındaki Güncel Gelişmeler
        Doç. Dr. Mine AKKAN


         Yargıtay Kararları Işığında Belirsiz Alacak Davası ve Kısmi Dava ile İlgili Sorunlar
         Dr. Öğrt. Üys. Cemil SİMİL


          TARTIŞMALAR ve DEĞERLENDİRME

          Yorum Yap

          Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
          İlgili Yayınlar