Mülkiyet Hakkını İhlâl Eden Müdâhaleler

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Veysel BAŞPINAR
ISBN: 9789754645309
Stok Durumu: Tükendi
51,00 TL 60,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Veysel BAŞPINAR
Baskı Tarihi 2009
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

GH063
Mülkiyet Hakkını İhlâl Eden Müdâhaleler
Doç. Dr. Veysel BAŞPINAR
2009 Baskı, 404 Sayfa 
ISBN 978-975-464-530-9 

Mülkiyet hakkı, hem temel bir insan hakkı, hem de, bazıları karşı çıksa da tabiî bir haktır. Bu yönüyle mülkiyet hakkı, devletten önce mevcut bir hak olduğu için, tarihin ilk devirlerinden beri, hukukun yanında, dinlerin, felsefenin, sosyolojinin, psikolojinin, antropolojinin, psikiyatrinin ve daha pek çok ilim alanının konusu olmuştur. Ancak mülkiyet hakkının tarihin her döneminde düşmanları olagelmiştir. Bunlar bugün de mevcuttur; yarında olacaklardır. Gerçekten de, onun düşmanlarının yok edilmesi mümkün değildir. Bu sebeple, önemli olan mülkiyet düşmanlarının asgariye indirilmesi, mülkiyete müdahalenin mümkün olduğu oranda az ve muhtevasının da dar tutulmasıdır.

Temel ve tabiî bir hak olan mülkiyet hakkına giderek artan oranda müdahalelerde bulunulmaktadır. Bu müdahalelerin Anayasa’da yer alan temel hak ve hürriyet anlayışına ne derecede uygun olduğunun incelenmesi son derece önemlidir. Bununla birlikte, mülkiyet hakkı ve onu ihlâl eden müdahalelerin, bütün yönleriyle ve unsurlarıyla, tam bir olgunlukla ve geniş kapsamıyla bu çalışmada gerçekleştirildiği iddiasında asla değiliz. Gerçekten de, mülkiyet hakkı o kadar geniş bir kapsama sahiptir ki, bu hakkın bütün yönlerini ele alarak incelemek, böyle bir çalışmanın hacmini çok çok aşar. Diğer taraftan, mülkiyet hakkını ihlâl eden müdahaleler bugüne kadar bir bütün olarak ele alınmış bir konu değildir. Bu konuda elden geldiğince kaynaklar taranmış, çalışmada işlenmeye çalışılmıştır. Bu yüzden çalışmanın giriş kısmı, olması gerekenden biraz daha uzun tutulmuştur. Bununla birlikte, gözden kaçan veya ulaşılamayan kaynakların bulunduğu da bir gerçektir. Bu sebeple, konu ile ilgili eksiklikler, metodolojik hataların bulunması bir yere kadar kaçınılmazdır. Bu tür eksikliklerin ve hataların hoşgörü ile karşılanması, gelecek baskılar için düzeltilmesi konusunda iyini­yetli yaklaşımlarla ortadan kaldırılabileceğini belirtmek isteriz. 

Çalışmamızın büyük bir kısmını, mülkiyet hakkının yasama, yürütme ve yargı organları marifetiyle ihlâl edilmesi teşkil etmektedir. Bu incelemeler sırasında, mülkiyet hakkının nasıl ihlâl edildiği misallerle ortaya konulmuş, bunlar ayrıntılı olarak tenkit edilmiştir. Bu tenkitlere tepki verenler, alınganlık gösterenler elbette olur. Biz bunları peşinen kabul ediyoruz. Şunu hemen ifade edelim ki, bu tenkitlerde, yasama organını, idareyi, kamu kurum veya kuruluşunu veya yargı or­ganını kötülemek niyeti ve amacı asla sözkonusu değildir. Gerçekten de, çalışmanın ileriki sayfalarında görüleceği üzere, mülkiyet hakkına müdahâleye son veren idare işlemi veya yargı kararı övülmüş; yeni ihlâllere veya devamına sebep olan işlemler ve yargı kararları tenkit edilmiştir. Çünkü tenkit, kavram olarak, gerçeği ortaya koymak amacıyla, iyiyi kötüden ayırmak için yapılan inceleme veya tartışma anla­mına gelmektedir. Bizim de burada yaptığımız, mülkiyete müdahale konusunda, yapılan iyi düzenleme ve işlemleri takdir etmek; buna karşılık, milletlerarası sözleşmelerdeki düzenlemelere aykırı metin ve uygulamaları eleştirmektir. Bundan amaç, yapılacak yeni çalışmalarda, mülkiyet hakkına müdâhaleyi mümkün olduğu oranda asgarîye indirecek metinlerin hazırlanmasına yardımcı olmaktır. Başka bir deyişle, burada yapılan; sadece her organın mülkiyeti nasıl ihlâl ettiğinin ortaya konulması, bundan sonra bu tür ihlâllerin önlenmesidir. Bu konuda her organ mülkiyet hakkını ne kadar ihlâl ediyor ise, o oranda tenkit edilmiştir. Nitekim bu söylenenlere uygun olarak, çalışmanın Üçüncü ve Dördüncü Bölümü’nde, en fazla tenkit, mülkiyet hakkını ihlâli ile orantılı olarak yürütmeye (idareye) yöneltilmiştir. (Önsöz'den)

KİTABIN KONU BAŞLIKLARI

 1. GİRİŞ (KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI)
 2. MÜLKİYET HAKKI KAVRAMI
 3. MÜLKİYETİN FONKSİYONLARI
 4. MÜLKİYET HAKKININ TEMİNATI
 5. MÜLKİYETİN KORUNMASI
 6. MÜLKİYET HAKKINA MÜDAHALE ÇEŞİTLERİ
 7. MÜLKİYETE MÜDAHALE SEBEBİ OLARAK KAMU YARARI VE TOPLUM YARARI KAVRAMLARI
 8. MÜLKİYET HAKKININ KAMULAŞTIRMA MEVZUATI İLE İHLÂL EDİLMESİ
 9. MÜLKİYET HAKKININ KIYI MEVZUATI İLE
 10. MÜLKİYET HAKKININ İMAR MEVZUATI İLE İHLÂL EDİLMESİ 
 11. MÜLKİYET HAKKININ ORMAN MEVZUATI İLE İHLÂL EDİLMESİ 
 12. MÜLKİYET HAKKININ ÂFET MEVZUATI İLE İHLÂL EDİLMESİ 
 13. MÜLKİYET HAKKININ DİĞER MEVZUAT HÜKÜMLERİ İLE İHLÂL EDİLMESİ 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar