Pandemi ve Sağlık Hukuku Disiplinlerarası Yaklaşımla

340,00 TL 400,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Burcu G. Özcan BÜYÜKTANIR, Berna Özpınar GÜMRÜKÇÜOĞLU
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 438

SUNUŞ...................................................................................................................................... 9

İÇİNDEKİLER.................................................................................................................... 13

Halk Sağlığı Bakış Açısıyla Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19)................. 15

Prof. Dr. Dilek Aslan

Tüketici Merkezli Sağlık Sistemi ve Covid 19 Pandemi Süreci Açısından
Uygulanabilirliği................................................................................................................ 29

Doç. Dr. Eda Balıkçıoğlu

Covid-19 Pandemisi ve Etik............................................................................................. 45

Arş. Gör. Dr. Sevim Coşkun

Prof. Dr. Nüket Örnek Büken

Fransız Doktor Forgue Olayı’ndan Yola Çıkarak, Covid- 19 Pandemisinde
Ötanaziye Türk Medeni Kanunu Açısından Bakış..................................................... 79

Dr. Remzi Demir

The COVID-19 pandemic, immigrants, and minority communities in the
United States......................................................................................................................... 95

Carlos Echeverría-Estrada

Javier M. Rodríguez

Claudia Cáceres

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki COVID-19 Salgını, Göçmenler ve
Azınlık Toplulukları........................................................................................................ 125

Carlos Echeverría-Estrada

Javier M. Rodríguez

Claudia Cáceres

Çeviren: Dr. Ayça Zorluoğlu Yılmaz

Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma Suçu
(TCK m.195)...................................................................................................................... 155

Doç. Dr. Uğur Ersoy

Arş. Gör. Sibel Can

COVID-19 Pandemisine İş Kazası ve Meslek Hastalığı Kapsamında
Bakış.................................................................................................................................... 175

Av. Betül Güler

Klinik Araştırmaların Covid-19 Pandemi Sürecine Uyarlanmasına
Yönelik Avrupa ve Türkiye Düzenlemeleri............................................................... 197

Av. Deniz Yağmur Güneş

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Hekim Hasta İlişkisinin Etik Boyutu................ 215

Dr. Öğr. Üyesi Arif Hüdai Köken

Pandemi Sürecinde Çocuğun Sağlık Hakkı............................................................... 235

Doç. Dr. Burcu G. Özcan Büyüktanır

Covid 19 Salgın Döneminde Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Verilerin
İşlenmesi, Silinmesi, Değerlendirilmesi ve Korunması.......................................... 249

Prof. Dr. Hayrunnisa Özdemir

Pandemide Triaj Uygulamaları Yönünden Hastanın Sağlık
Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı............................................................................ 273

Av. Berna Özpınar Gümrükçüoğlu

Av. Gözde Buse Yüksel

Covıd-19 Tedbirlerinin Kolluk Yetkisinin Sınırları Bakımından
İncelenmesi......................................................................................................................... 297

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Didem Sevgili Gençay

Tele Tıp, E- Sağlık ile Tele Tıp Uygulamalarından Kaynaklanan Hukuki
Sorun ve Sorumluluklar................................................................................................. 319

Av. Ece Sindel

Akıllı Karantina: Hollanda’nın Covid-19’a Karşı Politikası................................ 355

Arş. Gör. Azer Sumbas

Covid-19 Sürecinde Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Türkiye’de
Uygulanan Mali Tedbirler Çerçevesinde Değerlendirilmesi................................ 375

Arş.Gör.Nazmiye Tekdemir

Covid-19 Pandemisiyle Mücadelede Mali Politika Önlemlerinin
Etkinliğine Yönelik Bir Değerlendirme...................................................................... 397

Doç. Dr. Pelin Varol İyidoğan

Covid-19 Pandemisinin Yaratması Beklenilen Ekonomik Etkileri..................... 415

Dr. Sinem Yalçın

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.