Türk Anayasa Hukukunda Fesih Kurumu

Yayınevi: Adalet Yayınları
Yazar: Ömer Faruk KURTUL
ISBN: 9786258153156
218,70 TL 243,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ömer Faruk KURTUL
Baskı Tarihi 2022/05
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 147

Elinizdeki eser, “Türk Anayasa Hukukunda Fesih Kurumu” başlıklı yüksek lisans tezim esas alınarak kitaplaştırılmıştır.

Fesih kurumu, yasama ile yürütme erkleri arasındaki ilişkinin şekillenmesinin temel etkenlerinden biridir. Farklı siyasal sistemlerde çeşitli yansımalara sahip olan fesih kurumunun belirli amaç ve işlevleri bulunmaktadır. Bu amaç ve işlevler, siyasi krizi çözme, politik taktikleri gerçekleştirme veya fesih tehdidi oluşturmaktır. Bunlar da bazı fesih türleri vasıtasıyla hayata geçmektedir. Feshin sınıflandırılması, yürütmenin yasamayı feshi, karşılıklı fesih, öz fesih, kendiliğinden fesih ve halk girişimiyle fesih şeklinde yapılmaktadır. Fesih yetkisinin kullanımı bazı muhtemel sonuç ve sorunların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Fesih kurumu farklı siyasal sistemde değişik görünümlerle karşımıza çıkmaktadır. Öyle ki Türkiye’nin 2017 Anayasa Değişikliği ile yürürlüğe giren yeni hükümet sistemindeki fesih mekanizması önceki versiyonlarından farklılaştırılmıştır. Yeni fesih dinamiği, nitelikleri sebebiyle çeşitli sorunların meydana gelmesine sebep olabilmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada, fesih kurumunun genel esasları, Türk anayasa tarihinde fesih kurumunun evrimi ve Türkiye’deki mevcut görünümü analiz edilecektir.

ÖNSÖZ ........................................................................................................................................................... 5

İÇİNDEKİLER ............................................................................................................................................. 7

TABLOLAR LİSTESİ...............................................................................................................................11

KISALTMALAR ........................................................................................................................................13

GİRİŞ ......................................................................................................................................15


BİRİNCİ BÖLÜM


ANAYASA HUKUKUNDA FESİH KURUMU


I. FESİH KAVRAMI ............................................................................................................................21

II. FESİH KURUMUNUN BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI....................23

A. Seçimlerin Yenilenmesi Kavramı ile Karşılaştırma..............................................23

B. Meclisi Ortadan Kaldırmadan Farkı ............................................................................25

C. Meclisin Tatilinden Farkı..................................................................................................26

III. FESİH KURUMUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ ........................................................................27

IV. FESİH KURUMUNUN SINIFLANDIRILMASI.......................................................................34

A. Genel Olarak Fesih Türleri...............................................................................................35

1. Yürütmenin yasamayı feshi....................................................................................35

2. Öz fesih.............................................................................................................................37

3. Karşılıklı fesih ...............................................................................................................39

4. Kendiliğinden fesih.....................................................................................................40

5. Halk girişimiyle fesih.................................................................................................43

B. İşlevleri Bakımından Fesih Türleri ..............................................................................44

1. Kriz çözen fesih ............................................................................................................46

2. Taktik fesih.....................................................................................................................48

V. HÜKÜMET SİSTEMLERİ BAĞLAMINDA FESİH KURUMU............................................51

A. Meclis Hükümeti Sistemi ..................................................................................................51

B. Parlamenter Sistem.............................................................................................................52

C. Yarı Başkanlık Sistemi .......................................................................................................55

D. Başkanlık Sistemi .................................................................................................................56


8 İçindekiler

VI. FESİH İŞLEMİNİN NİTELİKLERİ.............................................................................................58

A. Fesih Yetkisinin Sahibi ......................................................................................................58

B. Fesih Yetkisinin Sınırlandırılması................................................................................59

C. Fesih İşleminin Şekli...........................................................................................................61

D. Fesih İşleminin Sonuçları.................................................................................................61


İKİNCİ BÖLÜM


TÜRK ANAYASA TARİHİNDE FESİH KURUMU


I. 1876 ANAYASASI DÖNEMİ.......................................................................................................63

A. 1909 Değişiklikleri ..............................................................................................................68

B. 1914 Değişiklikleri ..............................................................................................................72

C. 1916 Değişiklikleri ..............................................................................................................73

II. 1921 ANAYASASI DÖNEMİ.......................................................................................................75

III. 1924 ANAYASASI DÖNEMİ.......................................................................................................78

A. 1946 Genel Seçimleri .........................................................................................................81

B. 1957 Genel Seçimleri .........................................................................................................82

IV. 1961 ANAYASASI DÖNEMİ.......................................................................................................84

A. 1977 Genel Seçimleri .........................................................................................................86

V. 1982 ANAYASASINDA 1982-2018 ARASI DÖNEM ........................................................88

A. 1987 Genel Seçimleri .........................................................................................................91

B. 1991 Genel Seçimleri .........................................................................................................92

C. 1995-1999-2002 Genel Seçimleri ................................................................................93

D. 2007 ve 2011 Genel Seçimleri .......................................................................................94

E. 2015 Genel Seçimleri .........................................................................................................95

F. 2018 Genel Seçimleri .........................................................................................................97

VI. TARİHSEL SÜRECE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME...............................................98


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İLE GETİRİLEN

HÜKÜMET SİSTEMİNDE FESİH KURUMU


I. 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNİN NİTELİĞİ ...... 101

II. YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNDE FESİH KURUMUNUN VARLIK NEDENİ.............. 104

III. YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNDE FESİH MEKANİZMASI............................................... 106

A. Cumhurbaşkanın Fesih Yetkisi................................................................................... 106

B. Cumhurbaşkanlığı Makamında Herhangi Bir Nedenle Boşalma

Olması Durumu.................................................................................................................. 108


İçindekiler 9

C. TBMM’nin Fesih Yetkisi .................................................................................................109

D. Fesih Kararlarının Niteliği ............................................................................................111

E. Seçimlerin Yapılacağı Tarihe İlişkin Hususlar.....................................................113

IV. FESİH KURUMUNA DAİR TARTIŞMALI KONULAR VE İHTİMALLER..................116

A. Fesih Kararının Geri Alınabilirliği .............................................................................116

B. Cumhurbaşkanının Üçüncü Dönem İhtimali........................................................118

C. Cumhurbaşkanının Cezai Sorumluluğu ve Fesih Kurumu .............................120

D. Cumhurbaşkanı Yardımcısının Fesih Yetkisi .......................................................122

E. Cumhurbaşkanının Dönem Sınırı ile Yasama Desteğinin Fesih

Kararı Alınmasına Etkisi................................................................................................126

1. Cumhurbaşkanının birinci döneminde ..........................................................127

2. Cumhurbaşkanının ikinci döneminde ............................................................129

SONUÇ ................................................................................................................................ 133

KAYNAKÇA........................................................................................................................ 137

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar