Türk Ceza Kanunu'nda Nefret ve Ayrımcılık Suçu

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Gökçe Serim ÇİÇEK
ISBN: 9789750264917
89,10 TL 99,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Gökçe Serim ÇİÇEK
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 158

Nefret suçları, suç teorisindeki yeri tartışmalı olmakla beraber, toplumsal hayatta eşitsizlik, ayrımcılık ve ön yargıya dayalı olarak ortaya çıkan suçlardır.

"Nefret ve Ayrımcılık" suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitabının "Kişilere Karşı Suçlar" başlıklı ikinci kısmının, "Hürriyete Karşı Suçlar" başlıklı yedinci bölümünde, 122. maddede; "Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle;

a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini,

b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,

c) Bir kişinin işe alınmasını,

d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını,
engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." hükmüyle düzenlenmiştir.

Kitabın ilk bölümünde; eşitlik ve ayrımcılık kavramları, bunların Türk hukukuna ve uluslararası hukuka yansımaları, nefret suçu kavramının ne olduğu incelenmiştir.

İkinci bölümde ise, Türk Ceza Kanunu'na 2005 yılında "Ayrımcılık" adıyla giren ve 2014 yılında, bazı unsurlarıyla birlikte, ismi de "Nefret ve Ayrımcılık" olarak değiştirilen suçun unsurları, eşitlik, eşitsizlik ve ayrımcılık yasağı ile ilintisi ve ilk bölümde ele alınan anlamda bir nefret suçu olup olmadığı ele alınmıştır.

Konu Başlıkları
Eşitlik, Ayrımcılık ve Nefret Kavramları
Ulusal ve Uluslararası Hukukta Eşitliğe İlişkin ve Ayrımcılık Karşıtı Metinler
Nefret Suçları
Suçun Maddi ve Manevi Unsuru
Ayrımcılık Sebepleri
Nefret ve Ayrımcılık Suçunun Nefret Suçları Arasındaki Yeri
Teşekkür  7
Kısaltmalar Cetveli  13
Birinci Bölüm
EŞİTLİK, AYRIMCILIK VE NEFRET KAVRAMLARI
GİRİŞ  17
I. EŞİTLİK  18
A. Eşitliğin Tarihsel ve Düşünsel Alt Yapısı  18
B. Eşitliğin Hukuksal Kökeni  20
C. Eşitliğin Kapsamı  21
D. Eşitlik Türleri  23
1. Sayısal Eşitlik  23
2. Şeklî Eşitlik  24
3. Normatif (Nisbî) Eşitlik  26
E. Uluslararası Hukukta Eşitliğe İlişkin Metinler  28
F. Türk Hukukunda Eşitliğe İlişkin Metinler  32
II. AYRIMCILIK  35
A. Ayrımcılığın Tarihsel ve Düşünsel Altyapısı  35
B. Ayrımcılık Türleri  39
1. Doğrudan Ayrımcılık  39
2. Dolaylı Ayrımcılık  41
3. Çoklu Temelde Ayrımcılık  43
4. Bağlantılı (Dolayısıyla) Ayrımcılık  45
5. Makul Uyumlaştırmanın Yapılmaması  46
C. Ayrımcılığın Diğer Görünüm Biçimleri  48
1. Taciz  48
2. Cinsel Taciz  49
3. Ayrımcılık Talimatı  50
4. Mağdurlaştırma  51
D. Uluslararası Hukukta Ayrımcılık Karşıtı Metinler  52
E. Türk Hukukunda Ayrımcılık Karşıtı Metinler  59
III. NEFRET SUÇLARI  62
A. Nefret, Kalıp Yargı ve Ön Yargı Kavramları  62
B. Nefret Suçu Kavramı  64
1. Nefret Suçunun Tarihsel Çerçevesi  64
2. Nefret Suçunun Tanımlanması  65
C. Nefret Suçlarının Diğer Suçlardan Ayrımı  68
İkinci Bölüm
NEFRET VE AYRIMCILIK SUÇU
I. GENEL OLARAK  73
II. HUKUKİ KONU  79
III. FAİL  81
IV. MAĞDUR, SUÇTAN ZARAR GÖREN VE MADDİ KONU  85
V. MADDİ UNSUR  88
A. Ayrımcılık Sebepleri  88
1. Dil  88
2. Irk, Milliyet ve Renk  88
3. Cinsiyet  92
4. Engellilik  96
5. Siyasi Düşünce ve Felsefi İnanç  99
6. Din ve Mezhep  101
B. Hareket  103
1. Bir Kişiye Kamuya Arz Edilmiş Olan Bir Taşınır veya Taşınmaz Malın Satılmasını, Devrini veya Kiraya Verilmesini Engellemek  105
a. Satış  108
b. Devir  109
c. Kira  111
2. Bir Kişinin Kamuya Arz Edilmiş Belli Bir Hizmetten Yararlanmasını Engellemek  111
3. Bir Kişinin İşe Alınmasını Engellemek  113
4. Bir Kişinin Olağan Bir Ekonomik Etkinlikte Bulunmasını Engellemek  115
C. Netice  117
D. Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Bulunmaması  119
1. Kanunun Emrinin Yerine Getirilmesi  120
2. Hakkın Kullanılması  121
3. Mağdurun Rızası  125
VI. MANEVİ UNSUR  126
A. Kast  126
B. Hatanın Etkisi  129
VII. SUÇUN ORTAYA ÇIKIŞ BİÇİMLERİ  130
A. Teşebbüs  130
B. İştirak  132
C. İçtima  133
VIII. NEFRET VE AYRIMCILIK SUÇUNUN NEFRET SUÇLARI ARASINDAKİ YERİ  136
Sonuç  139
Kaynakça  141
Kavramlar Dizini  157

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar