Uygulamada Cinsel Suçlar

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Dİdem YELDAN
ISBN: 978-975-02-5841-1
Stok Durumu: Stokta var
210,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Dİdem YELDAN
Baskı Tarihi 2020/01
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)

Uygulamada Cinsel Suçlar

Didem YELDAN

2020/01 1. Baskı, 952 Sayfa, Ciltli

ISBN 978-975-02-5841-1

Cinsel suçlar, mahiyetleri itibariyle gizlilik içinde işlenen suçlar oldukları için, çoğu zaman olayın ispatı açısından beyanlarına başvurulacak görgü tanıkları yoktur. Diğer deliller ise, zamanında hızlı şekilde toplanmadıkları zaman kolayca kaybolabilecek, ya da değişebilecek özelliktedirler. Çoğu zaman sadece mağdur ve sanık arasında gerçekleşen bu suçlarda, mağdurun beyanı önemli bir delildir. Ancak Cinsel vakalarda ki ayıp ve mahremiyet duygusu, çoğu olayda mağdur ve yakınlarının olayı unutturmak ve çevreye karşı da ilerde "işte o" dedirtmemek için, ifadeyi değiştirme, sanığı affetme, şikayetten vazgeçme ya da baştan beri şikayetçi olmama yoluna giderek, olayı kapatmaya çalışmalarına neden olmakta ve bu durum mağdurların ifadesini de etkilemektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kitapta yer alan bazı kararlarında belirtildiği gibi, devletlerin, rıza gösterilmeyen cinsel eylemleri soruşturma yükümlülüğü vardır. Başvuranın küçük yaşının ve savunmasız durumunun, istismara karşı tutumunu etkileyen unsurlar olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle genç kızlar başta olmak üzere cinsel istismara uğrayan mağdurlar genellikle, psikolojik sebeplerle ya da daha fazla şiddetin yaşanacağına yönelik korku nedeniyle direnememişlerdir.(Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, I.C./ Romanya Davası, M.G.C./ Romanya Davası ve M.C./ Bulgaristan Davası gibi)

Kitapta, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz suçları olmak üzere dört ana grupta yer alan cinsel suçlar ile genellikle bu suçlarla birlikte işlenen kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları, Yargıtay Ceza Daireleri Kararları, İstinaf Mahkemeleri kararları ve ilk derece mahkemesi kararları ile birlikte incelenmeye çalışılmıştır. Konu ile ilgili Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin örnek teşkil eden, sık sık atıf yapılan kararlarına kitabın sonunda yer verilmiştir. 6545 ve 6763 sayılı yasa değişiklikleri ile 24.10.2019 tarih ve 7188 sayılı yasa ile yapılan değişiklikler ilgili bölümlerde incelenmiştir.

Konu Başlıkları

Cinsel Saldırı
Çocukların Cinsel İstismarı
Cinsel Taciz
Reşit Olmayanla Cinsel İlişki
Hürriyetten Yoksun KılmaSuçları ve
Olay Değerlendirmeleri

İçindekiler

Önsöz  7

GENEL GİRİŞ  29

CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLAR  30

24.10.2019 TARİH VE 30928 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 7188 SAYILI YASA İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER  34

YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME BÜYÜK GENEL KURULUNUN, KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN KAPSAMINDAKİ DAVALARDA MAHKEMELERİN AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NI DAVADAN HABERDAR ETMESİNİN ZORUNLU OLMADIĞINA DAİR 13.12.2019 TARİH 2019/6 ESAS SAYILI KARARI  39

BİRİNCİ BÖLÜM

CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK 102)

I. BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK 102/1)  41

A. Suçun Maddi Unsuru  42

1. Suçun Faili  42

2. Suçun Mağduru  42

3. Suçun Konusu  44

4. Suçun Hareketleri  44

5. Netice  44

B. Suçun Manevi Unsuru  45

C. Hukuka Aykırılık Unsuru  45

D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  46

1. Teşebbüs  46

2. İştirak  49

3. İçtima  51

4. Zincirleme Suç  53

E. Benzer Suçlardan Farkları  55

F. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma  57

G. Suçun Yaptırımı  59

H. Zamanaşımı  60

BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇLARI İLE İLGİLİ CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI  63

II. SARKINTILIK DÜZEYİNDE BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇU

(TCK 102/1–2. Cümle)  83

A. Suçun Maddi Unsuru  84

1. Suçun Faili  84

2. Suçun Mağduru  84

3. Suçun Konusu  84

4. Suçun Hareketleri  84

5. Netice  85

B. Suçun Manevi Unsuru  85

C. Hukuka Aykırılık Unsuru  85

D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  85

1. Teşebbüs  85

2. İştirak  86

3. İçtima  87

4. Zincirleme Suç  89

E. Benzer Suçlardan Farkları  90

F. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma  92

G. Suçun Yaptırımı  93

H. Zamanaşımı  93

SARKINTILIK DÜZEYİNDE BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇLARI İLE İLGİLİ CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI  95

III. NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇU (TCK 102/2)  105

A. Suçun Maddi Unsuru  107

1. Suçun Faili  107

2. Suçun Mağduru  108

3. Suçun Konusu  108

4. Suçun Hareketleri  108

5. Netice  109

B. Suçun Manevi Unsuru  109

C. Hukuka Aykırılık Unsuru  110

D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  110

1. Teşebbüs  110

2. İştirak  113

3. İçtima  114

4. Zincirleme Suç  121

E. Benzer Suçlardan Farkları  132

F. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma  133

G. Suçun Yaptırımı  135

H. Zamanaşımı  136

IV. CEZAYI ARTTIRAN NİTELİKLİ HALLER (TCK 102/3)  138

A. Suçun Beden Veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (TCK 102/3–a)  138

B. Suçun Kamu Görevinin, Vesayet Veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK 102/3–b)  140

C. Suçun Üçüncü Derece Dâhil Kan Veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı Ya Da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş, Evlat Edinen Veya Evlatlık Tarafından İşlenmesi (TCK 102/3–c)  145

D. Suçun Silahla Veya Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi

(TCK 102/3–d)  147

E. Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi

(TCK 102/3–e)  150

V. SUÇUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİ

(TCK 102/4 ve TCK 102/5)  151

A. Cinsel Saldırı İçin Başvurulan Cebir ve Şiddetin Kasten Yaralama Suçunun Ağır Neticelerine Neden Olması (TCK 102/4)  151

B. Cinsel Saldırı Sonucunda Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi Veya Ölümü

(TCK 102/5)  152

C. Cinsel Saldırı Sonucunda Mağdurun Beden Veya Ruh Sağlığının Bozulması  155

NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI SUÇLARI İLE İLGİLİ CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI  160

İKİNCİ BÖLÜM

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇU (TCK 103)

I. BASİT CİNSEL İSTİSMAR SUÇU (TCK 103/1)  211

A. Suçun Maddi Unsuru  215

1. Suçun Faili  215

2. Suçun Mağduru  215

3. Suçun Konusu  223

4. Suçun Hareketleri  223

5. Netice  224

B. Suçun Manevi Unsuru  224

C. Hukuka Aykırılık Unsuru  224

D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  226

1. Teşebbüs  226

2. İştirak  227

3. İçtima  228

3. Zincirleme suç  230

E. Benzer Suçlardan Farkları  233

F. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma  239

G. Suçun Yaptırımı  241

H. Zamanaşımı  242

ÇOCUKLARIN BASİT CİNSEL İSTİSMARI SUÇLARI İLE İLGİLİ CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI  245

II. SARKINTILIK DÜZEYİNDE CİNSEL İSTİSMAR SUÇU (TCK 103/1–2. Cümle)  291

A. Suçun Maddi Unsuru  292

1. Suçun Faili  292

2. Suçun Mağduru  293

3. Suçun Konusu  294

4. Suçun Hareketleri  294

5. Netice  295

B. Suçun Manevi Unsuru  295

C. Hukuka Aykırılık Unsuru  295

D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  295

1. Teşebbüs  295

2. İştirak  298

3. İçtima  299

4. Zincirleme Suç  300

E. Benzer Suçlardan Farkları  302

F. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma  305

G. Suçun Yaptırımı  306

H. Zamanaşımı  307

ÇOCUKLARIN SARKINTILIK DÜZEYİNDE BASİT CİNSEL İSTİSMARI SUÇLARI İLE İLGİLİ CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI  308

III. NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR SUÇU (TCK 103/2)  313

A. Suçun Maddi Unsuru  315

1. Suçun Faili  315

2. Suçun Mağduru  315

3. Suçun Konusu  315

4. Suçun Hareketleri  315

5. Netice  317

B. Suçun Manevi Unsuru  317

C. Hukuka Aykırılık Unsuru  317

D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  317

1. Teşebbüs  317

2. İştirak  319

3. İçtima  320

4. Zincirleme Suç  320

E. Benzer Suçlardan Farkları  321

F. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma:  324

G. Suçun Yaptırımı  324

H. Zamanaşımı  325

IV. CEZAYI ARTTIRAN NİTELİKLİ HALLER (TCK 103/3–4)  328

A. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK 103/3–a)  329

B. Suçun İnsanların Toplu Olarak Bir Arada Yaşama Zorunluluğunda Bulunduğu Ortamların Sağladığı Kolaylıktan Faydalanmak Suretiyle İşlenmesi(TCK 103/3–b)  330

C. Üçüncü Derece Dâhil Kan Veya Kayın Hısımlığı İlişkisi İçinde Bulunan Bir Kişiye Karşı ya da Üvey Baba, Üvey Ana, Üvey Kardeş Veya Evlat Edinen Tarafından İşlenmesi (TCK 103/3–c)  331

D. Vasi, Eğitici, Öğretici, Bakıcı, Koruyucu Aile Veya Sağlık Hizmeti Veren ya da Koruma, Bakım Veya Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişiler Tarafından İşlenmesi (TCK 103/3–d)  333

E. Kamu Görevinin Veya Hizmet İlişkisinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK 103/3–e)  335

F. Cinsel İstismarın, Birinci Fıkranın (a) Bendindeki Çocuklara Karşı Cebir Veya Tehditle ya da (b) Bendindeki Çocuklara Karşı Silah Kullanmak Suretiyle Gerçekleştirilmesi (TCK 103/4)  340

V. SUÇUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİ (TCK 103/5 ve

TCK 103/6)  340

A. Cinsel İstismar İçin Başvurulan Cebir ve Şiddetin Kasten Yaralama Suçunun Ağır Neticelerine Neden Olması  340

B. Cinsel İstismar Sonucunda Mağdurun Bitkisel Hayata Girmesi Veya Ölümü  341

C. Cinsel İstismar Sonucunda Mağdurun Beden Veya Ruh Sağlığının Bozulması  341

ÇOCUKLARIN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI SUÇLARI İLE İLGİLİ CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI  343

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU (TCK 104)

I. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇU (TCK 104)  387

A. Suçun Maddi Unsuru  390

1. Suçun Faili  390

2. Suçun Mağduru  391

3. Suçun Konusu  393

4. Suçun Hareketleri  393

5. Netice  394

B. Suçun Manevi Unsuru  395

C. Hukuka Aykırılık Unsuru  395

D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  396

1. Teşebbüs  396

2. İştirak  397

3. İçtima  397

4. Zincirleme Suç  398

E. Benzer Suçlardan Farkları  398

F. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma  401

G. Suçun Yaptırımı  402

H. Zamanaşımı  403

II. CEZAYI ARTTIRAN NİTELİKLİ HALLER (TCK 104/2–3)  405

A. Suçun Mağdur ile Arasında Evlenme Yasağı Bulunan Kişi Tarafından İşlenmesi  406

B. Suçun Evlat Edineceği Çocuğun Evlat Edinme Öncesi Bakımını Üstlenen Veya Koruyucu Aile İlişkisi Çerçevesinde Koruma, Bakım ve Gözetim Yükümlülüğü Bulunan Kişi Tarafından İşlenmesi  407

REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ SUÇLARI İLE İLGİLİ CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI  408

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

CİNSEL TACİZ SUÇU (TCK 105)

I. BASİT CİNSEL TACİZ SUÇU (TCK 105/1)  436

A. Suçun Maddi Unsuru  437

1. Suçun Faili  437

2. Suçun Mağduru  437

3. Suçun Konusu  438

4. Suçun Hareketleri  438

5. Netice  439

B. Suçun Manevi Unsuru  439

C. Hukuka Aykırılık Unsuru  440

D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  440

1. Teşebbüs  440

2. İştirak  442

3. İçtima  442

4. Zincirleme Suç  443

E. Benzer Suçlardan Farkları  445

F. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma  447

G. Suçun Yaptırımı  448

H. Zamanaşımı  449

II. CEZAYI ARTTIRAN NİTELİKLİ HALLER (TCK 105/2)  450

III. SUÇUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİ

(TCK 105/2–son cümle)  451

CİNSEL TACİZ SUÇLARI İLE İLGİLİ CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI  453

BEŞİNCİ BÖLÜM

KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU (TCK 109)

I. BASİT HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇU (TCK 109/1)  489

A. Suçun Maddi Unsuru  490

1. Suçun Faili  490

2. Suçun Mağduru  490

3. Suçun Konusu  490

4. Suçun Hareketleri  490

5. Netice  492

B. Suçun Manevi Unsuru  492

C. Hukuka Aykırılık Unsuru  492

D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  494

1. Teşebbüs  494

2. İştirak  495

3. İçtima  495

4. Zincirleme Suç  497

E. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma  500

F. Suçun Yaptırımı  500

G. Zaman Aşımı  501

II. NİTELİKLİ HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇU (TCK 109/2)  504

A. Suçun Maddi Unsuru  504

1. Suçun Faili  504

2. Suçun Mağduru  504

3. Suçun Konusu  505

4. Suçun Hareketleri  505

5. Netice  506

B. Suçun Manevi Unsuru  506

C. Hukuka Aykırılık Unsuru  506

D. Suçun Özel Görünüş Biçimleri  507

1. Teşebbüs  507

2. İştirak  507

3. İçtima  508

4. Zincirleme Suç  508

E. Görevli Mahkeme ve Kovuşturma  509

F. Suçun Yaptırımı  509

G. Zamanaşımı  510

III. CEZAYI ARTIRAN NİTELİKLİ HALLER (TCK 109/3–5)  511

A. Suçun Silahla İşlenmesi (TCK 109/3–a)  511

B. Suçun Birden Fazla Kişi Tarafından Birlikte İşlenmesi (TCK 109/3–b)  512

C. Suçun Kişinin Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle İşlenmesi (TCK 109/3–c)  512

D. Suçun Kamu Görevinin Sağladığı Nüfuz Kötüye Kullanılmak Suretiyle İşlenmesi (TCK 109/3–d)  513

E. Suçun Üstsoy, Altsoy veya Eşe Karşı İşlenmesi (TCK 109/3–e)  513

F. Suçun Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı İşlenmesi (TCK 109/3–f)  514

G. Suçun Cinsel Amaç ile İşlenmesi (TCK 109/5)  515

IV. SUÇUN NETİCESİ SEBEBİYLE AĞIRLAŞMIŞ HALLERİ (TCK 109/4 ve

TCK 109/6)  515

A. Suçun Mağdurun Ekonomik Bakımdan Önemli Bir Kaybına Neden Olması

(TCK 109/4)  515

B. Kasten Yaralama Suçunun Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Hâllerinin Gerçekleşmesi (TCK 109/6)  516

V. HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇUNDA ETKİN PİŞMANLIK (TCK 110)  517

HÜRRİYETTEN YOKSUN KILMA SUÇLARI İLE İLGİLİ CEZA GENEL KURULU VE DAİRE KARARLARI  518

ALTINCI BÖLÜM

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARLARI

OLAY 1: Mağdur ifadelerinin CBCA (Criteria–Based Content Analysis) ölçütlerine göre değerlendirilmesi  567

OLAY 2: Okul hizmetlisinin yaşı küçük mağdurlara yönelik eylemi  596

OLAY 3: Mağdurun rehber öğretmenine anlatması üzerine olayın ortaya çıkması  626

OLAY 4: Dernek yöneticisinin deneme süresi içerisinde çalışana yönelik eylemi  641

OLAY 5: Ani ve kesik hareketlerle mağdurun yüzüne ve saçlarına cinsel amaçla dokunma  652

OLAY 6: Mağdurenin, çocukları olmadığı için zaman zaman yanlarıda kaldığı annesinin teyzesinin kocası tarafından istismarı  657

OLAY 7: Okul Aile Birliği Tarafından hizmet alımı yolu ile alınmış geçici hizmetli güvenlik görevlisi olarak çalışan sanığın aynı okulda okuyan mağdureye yönelik eylemi  677

OLAY 8: Esnaf olan sanığın iş yerinde, yetiştirme yurdunda büyüyen mağdura yönelik eylemi  689

OLAY 9: Sanığın Sulh Ceza Hakimliğindeki savunmalarında, suç tarihinde 15 yaşını ikmal etmemiş olan mağdureye yönelik nitelikli cinsel istismar eylemini ikrar etmesi  698

OLAY 10: Babanın öz kızlarına yönelik cinsel istismar eylemi  707

OLAY 11: Mağdurun halasının eşinin mağdura yönelik cinsel istismar eylemi  730

OLAY 12: Otobüs muavini sanığın, aynı otobüste annesi ile birlikte seyahat etmekte olan on iki yaşından küçük mağdureye karşı sarkıntılık suretiyle cinsel istismar eylemi  748

OLAY 13: Sanığın, organ (ya da başka bir şey) sokma kastı ile hareket ettiği sabit değilse basit cinsel saldırı (ya da basit cinsel istismar) suçundan dolayı mahkumiyet kararı verilmelidir  758

OLAY 14: Sanığın, mağdurenin kayınbabası olması halinde, sanık hakkında TCK 102/3–c maddesi uygulanmalıdır  768

OLAY 15: Sanığın, mağdurenin öğretmeni olması halinde, sanık hakkında TCK 103/3–d maddesi uygulanmalıdır  771

YEDİNCİ BÖLÜM

CEZA MUHAKEMESİNDE YARGITAY'IN

TEMYİZ İNCELEMESİNİN KAPSAMI VE SINIRLARI

Bölge Adliye Mahkemelerinin fiilen göreve başlama tarihi olan 20.07.2016 tarihinden sonra verilen kararlarda temyiz dilekçelerinde temyiz sebeplerinin bulunmasının zorunlu olup olmadığı ve temyiz sebeplerinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi  775

SEKİZİNCİ BÖLÜM

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

OLAY 1: G.B. BAŞVURUSU: Cinsel saldırı ve taciz suçunun işlendiği iddiasıyla Cumhuriyet başsavcılığına yapılan şikâyet üzerine başlatılan soruşturma sonucu kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi nedeniyle kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkının ihlal edildiği iddiası  797

OLAY 2: G.G.K. BAŞVURUSU: Cinsel saldırı suçunun işlendiği iddiasıyla Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma sonucu kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiası  806

OLAY 3: F.G. BAŞVURUSU: Başvurucunun hukuka aykırı olarak cezalandırılması, temyiz incelemesinde duruşma yapılmaması ve yargılamanın makul sürede sonuçlandırılmaması nedenleriyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası  821

OLAY 4: İ.G. VE DİĞERLERİ BAŞVURUSU: Irza geçme, zorla kaçırıp alıkoyma ve tehdit suçlarından açılan davanın zamanaşımından düşme kararıyla sonuçlanmasının kötü muamele yasağını ihlal ettiği iddiası  826

OLAY 5: M.S. BAŞVURUSU: Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası  834

OLAY 6: A.S.Y. BAŞVURUSU: Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan yapılan kovuşturmanın sonucunda sarkıntılık suçundan karar tesisi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararıyla sonuçlanmasının kötü muamele yasağını ihlal ettiği iddiası  837

DOKUZUNCU BÖLÜM

AVPUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARARLARI

OLAY 1: G.U. TÜRKİYE DAVASI: Şiddetlerin mağduru bir çocuk ise, ruhsal bütünlüğün ve insan onurunun korunması hakkı özel bir dikkat gerektirir. Sömürülme veya istismarla karşı karşıya kalan çocukların özel hassasiyetlerinin göz önünde bulundurulacak şekilde yargılamaların yapılması ve Devletlerin çocuğun ifadesini güvence altına alacak ve koruyacak usul kurallarını getirmesi gerekir.  853

OLAY 2: P. ve S./ POLONYA DAVASI: Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesinde düzenlenen özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı, kürtaj hakkı olarak yorumlanamaz ancak, sağlık ve / veya refah nedenleri aranırken kürtaj, kişinin özel hayatına saygı hakkı kapsamındadır.  868

OLAY 3: MAIORANO VE DİĞERLERİ İTALYA DAVASI: Devletin egemenlik alanında bulunan kişilerin yaşamını korumak için gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülük, bir kimseye karşı suç işlenmesini caydırıcı, etkili ceza kanunu hükümlerini yürürlüğe koymak ile bu hükümlerin ihlalini önlemek, suçu bastırmak ve cezalandırmak için adli bir mekanizma kurmak suretiyle yaşama hakkını koruma şeklindeki temel görevinin ötesine geçmektedir  872

OLAY 4: Y./ SLOVENYA DAVASI: Mağdurların cinsel suçlarla ilgili davalarda kişisel bütünlüklerinin korunması ve gayri insani yahut haysiyet kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulmamaları gerekir  880

OLAY 5: O'KEEFFE– İRLANDA DAVASI: Bütün ülkelerde Eğitimin Devlet vasıtası ile tek elden yürütülmesi, okullarda çalışan, müdür, öğretmen ve tüm görevlilerin gerekli eğitimi almış, güvenlik soruşturmasından geçirilmiş, okulda okuyan öğrenciler için hiç bir tehdit oluşturmayan, geçmişleri de araştırılmış, temiz kişiler arasından seçilmiş olmaları gereklidir  883

OLAY 6: X ve Y HOLLANDA DAVASI: Özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının asıl amacı, bireyi kamu yetkililerinin keyfi müdahalelerine karşı korumaktır. Medeni hukuk kurallarına göre sağlanan korumanın yetersiz olduğu durumlarda, bu alanda etkili caydırıcılık zaruri olup, bu caydırıcılığa sadece ceza hukuku hükümleri aracılığıyla ulaşılabilir  888

OLAY 7: D.P. ve J.C./ BİRLEŞİK KRALLIK DAVASI: Çocukların cinsel istismarı olaylarında, çocukların başvurabileceği etkin bir hukuk yolu ya da tazminata erişim imkanının bulunmaması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 13. maddesinde düzenlenen etkili başvuru hakkının ihlalini oluşturur  889

OLAY 8: M.C./ BULGARİSTAN DAVASI: "Tecavüze direnmeme", "yardım istememe", "razı olmama" hususları, tecavüz ve cinsel tacizin belirlenmesinde esas unsur olarak kabul edilmiş ise; bu durum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. maddesinde düzenlenen aşağılayıcı muammele yasağının ve 8. maddesinde düzenlenen özel hayata saygı hakkının ihlalini oluşturur. mağdurun fiziksel olarak direnmediği durumlarda bile Devletlerin, rıza gösterilmeyen cinsel eylemleri soruşturma yükümlülüğü vardır  890

OLAY 9: I.C. v. / ROMANYA DAVASI: Mağdurun fiziksel olarak direnmemesi ya da direnememesi, bu yüzden bedeninde herhangi bir fiziksel şiddet belirtisinin bulunmaması, suçun işlenmediği anlamına gelmez. mağdurun genç yaşı, fiziksel ve psikolojik durumu, birden fazla kişinin istismara katılmış olması dikkate alınmalıdır  891

OLAY 10: P.M./ BULGARİSTAN DAVASI: Tecavüz olayının faillerinin belirlenmiş olmasına rağmen, soruşturmanın 15 yıl sürmesi, şikayete yönelik soruşturmanın etkisiz kalması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. maddesinde düzenlenen insanlık dışı ve aşağılayıcı muammele yasağının ihlalini oluşturur  893

OLAY 11: C.A.S. ve C.S./ ROMANYA DAVASI: Tecavüze ilişkin soruşturmanın 5 yıl sürmesi, en sonunda tecavüz eden kişinin beraat etmesi, şikayete yönelik etkin bir soruşturma yürütülmemesi, özel hayat ve aile hayatına yönelik yeterli koruma sağlanamaması Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. maddesinde düzenlenen insanlık dışı ve aşağılayıcı muammele yasağı ve 8. maddesinde düzenlenen özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlalini oluşturur  894

OLAY 12: R.I.P. ve D.L.P./ ROMANYA DAVASI: Suçlamaya ilişkin etkin bir soruşturma yürütülmemesi, soruşturmanın çok uzun sürmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. maddesinde düzenlenen insanlık dışı ve aşağılayıcı muammele yasağının ihlalini oluşturur  895

OLAY 13: Manuello ve Nevi / İTALYA DAVASI: Çocuğun, babası tarafından istismara uğraması halinde, baba tarafından büyük baba ve büyük annenin çocuk ile görüşmeleri sınırlandırılabilir, fakat arasındaki aile bağlarının korunmasına yönelik gerekli tedbirler alınmalıdır. Aksi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesinde düzenlenen özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlalini oluşturur  896

OLAY 14: M.G.C./ ROMANYA DAVASI: "Tecavüze razı olmama" tecavüz ve cinsel tacizin belirlenmesinde esas unsur olarak kabul edilmiş ise; bu durum Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. maddesinde düzenlenen insanlık dışı ya da aşağılayıcı muammele yasağının ve 8. maddesinde düzenlenen özel hayata saygı hakkının ihlalini oluşturur. Başvuranın küçük yaşının ve savunmasız durumunun, istismara karşı tutumunu etkileyen unsurlar olduğu göz önünde bulundurulmalıdır  897

OLAY 15: SÖDERMAN / İSVEÇ DAVASI: Üvey baba tarafından yapılan gizli kamera kaydı, başvuranın kişisel bütünlüğünü ihlal etmiş olup, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesinde düzenlenen özel hayata saygı hakkının ihlali mahiyetindedir  897

OLAY 16: M. ve M. / HIRVATİSTAN DAVASI: Boşanan anne babadan hangisi ile yaşamak istediğine ilişkin isteklerinin gözetilmemesi, birinci başvuran çocuğun ve velayet davasının uzun süreli niteliği, ikinci başvuran annenin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesi kapsamındaki özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlalini oluşturur  898

OLAY 17: W.v. / SLOVENYA DAVASI: Cinsel saldırıya uğranıldığı iddiasıyla şikâyet eden reşit olmayan kişiler açısından devletin sorumluluğu daha geniştir. Bu tür davalar uzun sürmemeli ve tazminat uygun giderimi sağlayacak düzeyde olmalıdır  901

OLAY 18: E.S. ve DİĞERLERİ / SLOVAKYA DAVASI: Şiddet ve cinsel istismara başvuran eş hakkında müşterek mülke, ikametgaha yaklaşmasının engellenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu tedbirlerin alınmaması, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 3. maddesinde düzenlenen insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele yasağı ve 8. maddesinde düzenlenen özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlali mahiyetindedir  902

OLAY 19: MASLOVA ve NALBANDOV / RUSYA DAVASI: Gözaltında bulunan kimseye karşı, sözleşmenin 3. maddesinde düzenlenen işkence ve insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele yasağının ihlali  903

OLAY 20: E. ve DİĞERLERİ / BİRLEŞİK KRALLIK: Üvey çocuklarına karşı cinsel istismarda bulunmaktan mahkum olan sanığın, şartla tahliye olduktan sonra, onlarla birlikte yaşamaya ve cinsel istismar ile şiddet eylemlerini sürdürmeye devam etmesi  904

OLAY 21: Ş.H.H./ TÜRKİYE DAVASI: Başvuruda Avrupa İnsan Hakları sözleşmesinin 35. maddesinin 1. fıkrasındaki altı aylık süre koşuluna uyulmaması  905

OLAY 22: I.G. / MOLDOVA CUMHURİYETİ DAVASI: Soruşturmanın etkin şekilde yürütülmemesi sözleşmenin 3. maddesinde düzenlenen insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele yasağının ihlalini oluşturur  907

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ  909

ONUNCU BÖLÜM

MAĞDUR İFADELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

MAĞDUR İFADELERİNİN CBCA KRİTERELERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ (CRİTERİA–BASED CONTENT ANALYSİS)  923

Kaynakça  931

 Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar