Yapay Zekanın Anonim Şirketin Yönetim Kurulunda Yer Alması ve Bu Durumun Hukuki Sorumluluğa Etkisi

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Zeynep Dönmez Canseven
ISBN: 9786257598613
25,20 TL 28,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Zeynep Dönmez Canseven
Baskı Tarihi 2021/06
Baskı Sayısı 160
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

2014 yılında, Hong Kong'da yerleşik bir risk sermayesi şirketinin, VITAL isimli algoritmayı yönetim kurulu üyesi olarak atadığını duyurmasıyla birlikte, yapay zekanın yönetim kurulu üyesi olması konusundaki tartışmalar ivme kazanmıştır. Hakikaten yapay zeka alanında yaşanılan gelişmelerin hız kazanması neticesinde, yapay zeka, işletme modelleri üzerindeki etkisini göstermeye başlamış ve VITAL örneğinde olduğu gibi, uygulamada, şirketlerin yönetiminde gittikçe daha önemli bir rol üstlenmeye başlamıştır. Bu doğrultuda, kitabımızda, yapay zekanın anonim şirketin yönetim kuruluna çeşitli seviyelerde dahil olması ve bu durumun, ticaret hukuku çerçevesinde, üyelerin hukuki sorumluluğuna etkisi ele alınmıştır.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   YAPAY ZEKA KAVRAMI
   A. Tanım
   1. İnsan Gibi Davranan Sistemler: Turing Testi Yaklaşımı
   2. İnsan Gibi Düşünen Sistemler: Bilişsel Modelleme Yaklaşımı
   3. Rasyonel Düşünen Sistemler: Düşünce Yasaları Yaklaşımı
   4. Rasyonel Davranan Sistemler: Rasyonel Üstlenici Yaklaşımı
   B. Çalışmamızda Esas Alınan Tanım
   C. Yöntemler
   D. Tarihçe
   E. Yapay Zeka Türleri
   1. Reaktif Yapay Zeka (Reactive Machines)
   2. Sınırlı Hafızaya Sahip Yapay Zeka (Limited Memory)
   3. Zihin Teorisine Sahip Yapay Zeka (Theory of Mind)
   4. Bilinç Sahibi Yapay Zeka (Self-awareness)
   F. İşlevi Bakımından Yapay Zekanın Sınıflandırılması
   1. Destekleyici yapay zeka
   2. Tamamlayıcı yapay zeka
   3. Otonom (aktör) yapay zeka
   G. Yapay Zekanın Hukuki Statüsü Konusundaki Tartışmalar
   1. Köle Görüşü
   2. Eşya Görüşü
   3. Hayvan Görüşü
   4. Kişi Benzeri Görüşü
   5. Kişi Görüşü
   6. Elektronik Kişi Görüşü


    İKİNCİ BÖLÜM
    ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU
    A. Genel Olarak
    1. Üye Sayısı
    2. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Kazanılması
    3. Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresi
    4. Yönetim Kurulu Üyesi Seçilecek Kişilerde Aranan Nitelikler
    B. Yönetim Kurulunun Görev Ve Yetkileri
    C. Yönetim Kurulu Üyelerinin Yükümlülükleri
    1. Yönetim Ve Gözetim Yükümlülüğü
    2. Özen Yükümlülüğü
    3. Sadakat Yükümlülüğü
    D. Türk Ticaret Kanunu'na Göre Genel Olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu
    1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğunun Hukuki Niteliği
    2. Hukuki Sorumluluğun Şartları
    3. Hukuki Sorumluluğa Hakim Olan İlkeler
    4. Sorumluluk Sigortası


     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
     YAPAY ZEKANIN YÖNETİM KURULUNDA YER ALMASI
     A. Genel Olarak
     B. Yapay Zekanın Yönetim Kurulunda Yerine Getirebileceği Görevler
     1. Genel Olarak
     2. Değerlendirme
     C. İşlevine Göre Yapay Zekanın Yönetim Kuruluna Dahli
     1. Genel Olarak
     2. Destekleyici Yapay Zeka
     3. Tamamlayıcı Yapay Zeka
     4. Otonom (Aktör) Yapay Zeka
     D. Yapay Zekanın Yönetim Kurulunda Yer Almasının Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğuna Etkisi
     1. Destekleyici Yapay Zeka Bakımından
     2. Tamamlayıcı Yapay Zeka Bakımından
     3. Otonom Yapay Zeka Bakımından

     Yorum Yap

     Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.