Zorunlu Deprem Sigortası ve Tazminat Davaları

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
ISBN: 9789750292668
373,50 TL 415,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Baskı Tarihi 2024/05
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 304

Filiz Berberoğlu Yenipınar

Sunuş  7
Kısaltmalar  13
Birinci Bölüm
GENEL BİLGİLER
I. ZORUNLU DEPREM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI.  15
A. Sigorta Kapsamı  15
A.1. Sigortanın Kapsamı (Değişik R.G. 29.12.2012 – 28512)  15
A.2. Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar (Değişik R.G. 29.12.2012 – 28512)  15
A.3. Teminat Dışında Kalan Haller  16
A.4. Sigorta Bedelinin Tespiti  16
A.5. Aşkın Sigorta  17
A.6. Muafiyet  17
A.7. Sigortanın Başlangıcı ve Sonu  17
B. Hasar ve Tazminat  17
B.1. Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde, Sigorta Ettirenin ya da Sigortalının Yükümlülükleri  17
B.2. Hasarın Tespiti (Değişik R.G. 29.12.2012 – 28512)  18
B.3. Tazminatın Hesabı  18
B.4. Tazminatın Ödenmesi  18
B.5. Hasar ve Tazminatın Sonuçları  18
C. Çeşitli Hükümler  19
C.1. Sigorta Priminin Ödenmesi, DASK’ın Sorumluluğunun Başlaması ve Sona Ermesi  19
C.2. Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülüğü, Fesih ve İptaller (Değişik R.G. 29.12.2012 – 28512)  19
C.3. Birden Çok Sigorta  20
C.4. Menfaat Sahibinin Değişmesi  21
C.5. Tebliğ ve İhbarlar  21
C.6. Tahkim ve Yetkili Mahkeme (Değişik R.G. 29.12.2012 – 28512)  21
C.7. Zaman Aşımı  21
II. USUL VE YARGILAMA ESASLARI  22
A. Görevli Mahkeme  22
1. Tüketici Mahkemesi  22
2. Ticaret Mahkemesi  24
B. İspat Külfeti  25
C. 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 2/2 Maddesi (Zorunlu Deprem Sigortasına Tabi Olmadığı Düzenlemesi)  28
D. Zorunlu Deprem Sigortası Kapsam ve Sigorta Yapma Zorunluluğu.  30
E. Yükümlülerin Saptanması ve Sigortanın Kontrolü  31
F. Sigortalının Sorumluluğu  32
G. Tarife ve Talimatlar İle Uygulama Esasları ve Genel Şartlar  32
H. İhtiyari Deprem Sigortası  32
İkinci Bölüm
ÖRNEK KARARLAR
I. USUL VE YARGILAMA ESASLARI (GÖREV – YETKİ – ZAMANAŞIMI)  35
A. Konu ile ilgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  35
B. Konu ile ilgili Yargıtay Kararları  53
II. BANKA KREDİ SÖZLEŞMELERİ  60
A. Konu ile ilgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  60
B. Konu ile ilgili Yargıtay Kararları  64
III. ZORUNLU DEPREM SİGORTASI – ARAŞTIRMA VE İNCELEME ESASLARI  92
A. Konu ile ilgili Bölge Adliye Mahkemesi Kararları  92
B. Konu ile ilgili Yargıtay Kararları  121
Üçüncü Bölüm
KONU İLE İLGİLİ; ADLİ YARGI İLK DERECE
HUKUK MAHKEMELERİ KESİNLEŞMİŞ KARARLARI
Davanın Zamanaşımı Nedeniyle Reddi Kararı  187
Davanın Pasif Husumet Yokluğundan Reddi Kararı  191
 “Hasarlı” Tespitini Beyan Etmeme – “Gerçeğe Aykırı” Beyanda Bulunma – Davanın Reddi Kararı  194
Dask Sigortasının Yenilenmemesi – Bankanın Sorumlu Olmadığına Dair Karar  197
Davacı Zararının Depremden Kaynaklanıp Kaynaklanmadığına İlişkin Kısmen Kabul Kararı  205
Davalı … Sigorta A.Ş.'Nin Pasif Husumet Ehliyetinin Bulunmadığı – Ret Kararı  209
Zararın Zorunlu Deprem Sigortası Kapsamında Kaldığına Dair Kabul Kararı  213
İşyerim Paket Sigortası Poliçesi – Yıkım Bedeli – Kısmen Kabul Kararı  217
Meydan Gelen Zararlardan Dolayı Davalı Bankanın Sorumlu Olmadığı – Konut Kredisi Sözleşmesi – Sigorta Şirketi Ret Kararı I  221
Banka Aleyhine Açılan Davanın Haklılığının Kanıtlanamaması – Konut Kredisi Sözleşmesi – Sigorta Şirketi Ret – II  224
Davalı Sigorta Şirketinin Mevcut Hasar İle İlgili Bir Sorumluluğunun Bulunmadığına Dair Ret Kararı  228
Doğru Beyanda Bulunma Mükellefiyeti – Davanın Reddine Dair Karar  231
%2 Oranında Muafiyet İndirimi Yapılması  233
Kaynakça  237
Kavramlar Dizini  239

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.