Eşya Hukuku (Zilyetlik - Tapu Sicili - Rehin Hakları)

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Halûk N. NOMER - Mehmet Serkan ERGÜNE
ISBN: 9786257773638
67,50 TL 75,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Halûk N. NOMER, Mehmet Serkan ERGÜNE
Baskı Tarihi 2020/11
Baskı Sayısı 8
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Eşya hukukunun zilyetlik, tapu sicili, mülkiyetin genel hükümleri, taşınır mülkiyeti ve rehin hakları konularını içeren ders kitabımız sekizinci basıda yeniden gözden geçirilmiş ve ayrıca taşınmaz irtifakı ile intifa hakkı konuları eklenmiştir.(ÖNSÖZDEN)


  İÇİNDEKİLER


   Giriş
   I. EŞYA HUKUKUNUN KONUSU
   II. AYNİ HAKLARA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
   III. EŞYA KAVRAMI VE TÜRLERİ


    Birinci Bölüm
    ZİLYETLİK
    § 1. Zilyetlik Kavramı ve Zilyetliğin Hukuki Niteliği
    § 2. Zilyetlik Türleri ve Zilyet Yardımcılığı
    § 3. Zilyetliğin Kazanılması ve Kaybedilmesi
    § 4. Zilyetliğin Korunması
    § 5. Zilyetliğe Dayanarak Hakkın Korunması
    § 6. Haksız Zilyetlikte İade


     İkinci Bölüm
     TAPU SİCİLİ
     § 1. İşlevi
     § 2. Unsurları
     § 3. Tapu İdareleri
     § 4. Devletin Sorumluluğu
     § 5. Tapu Siciline Hakim Olan Temel Esaslar
     § 6. Taşınmazların Tapu Siciline Kaydedilmesi
     § 7. Tapu Kütüğü Sayfasına Yapılan Kayıt Türleri
     § 8. Tapu Memurunun Tebliğ Yükümlülüğü
     § 9. Yolsuz Kayıtların Düzeltilmesi


      Üçüncü Bölüm
      MÜLKİYET


       Birinci Ayrım
       Genel Hükümler
       § 1. Mülkiyet Hakkının Tanımı ve Özellikleri
       § 2. Mülkiyet Hakkının Sağladığı Yetkiler
       § 3. Mülkiyet Hakkının Kapsamı
       § 4. Birlikte Mülkiyet


        İkinci Ayrım
        TAŞINIR MÜLKİYETİ
        § 1. Taşınır Mülkiyetine İlişkin Genel Bilgiler
        § 2. Taşınır Mülkiyetinin Konusu
        § 3. Taşınır Mülkiyetinin Kazanılması
        § 4. Taşınır Mülkiyetinin Kaybedilmesi


         Dördüncü Bölüm
         REHİN HAKLARI


          Birinci Ayrım
          SINIRLI AYNİ HAKLARA VE REHİN HAKKINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER
          § 1. Sınırlı Ayni Haklara İlişkin Genel Bilgiler
          § 2. Rehin Hakkına İlişkin Genel Bilgiler


           İkinci Ayrım
           TAŞINMAZ REHNİ
           § 1. Genel Olarak
           § 2. Genel Kurallar
           § 3. İpotek


            Üçüncü Ayrım
            Taşınır Rehni
            § 1. Taşınır Rehnine İlişkin Genel Bilgiler
            § 2. Taşınır Rehnine Hakim Olan İlkeler
            § 3. Teslime Bağlı Rehin
            § 4. Hayvan Rehni
            § 5. Bir Sicile Tescili Zorunlu Olan Taşınırların
            (Özellikle Motorlu Araç) Rehni
            § 6. Hapis Hakkı
            § 7. Alacaklar ve Diğer Haklar Üzerinde Rehin
            § 8. Rehin Karşılığında Ödünç Verme İşi İle Uğraşanlara Yapılan Rehin
            § 9. Rehinli Tahvil
            § 10. Taşınır Rehninin Paraya Çevrilmesi ve Teminatın Kapsamı


             Beşinci Bölüm
             İrtifak Hakları


              Birinci Ayrım
              Genel Bilgiler
              § 1. Niteliği, Konusu ve İçeriği
              § 2. İçeriği Belirleme Serbestisi
              § 3. Kanuni İrtifaklar
              § 4. Türleri
              § 5. Zilyetliğin ve Hakkın Korunması


               İkinci Ayrım
               Taşınmaz Lehine İrtifak Hakları
               § 1. Genel Olarak
               § 2. Taşınmaz İrtifakının Kazanılması
               § 3. Taşınmaz İrtifakının Sona Ermesi
               § 4. Taşınmaz İrtifakının Hükümleri


                Üçüncü Ayrım
                Kişi Lehine İrtifak HaklarI
                § 1. El Değiştiremeyen (Düzenli) Kişi Lehine İrtifaklar


                 GENEL ESERLER
                 PRATİK ÇALIŞMA KİTAPLARI

                 Yorum Yap

                 Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
                 İlgili Yayınlar