Hangi Hukuka Giriş?(Hukuk Üstdili İncelemesine Giriş)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Tekin AKILLIOĞLU
ISBN: 9786050507119
255,00 TL 300,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Tekin AKILLIOĞLU
Baskı Tarihi 2020/12
Baskı Sayısı 4
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 168

Hukuka giriş kitapları genellikle ilgili oldukları içhukukun kabul gören temel özelliklerini yansıtmaktadır. Bu kitapta orta yol izlenerek hukuk giriş kitapları çizgisinden fazla sapmadan ortak konular tekrar edildiği gibi, hukuk genel kuramına ve bazı üstdil kavramlarına yer verilmiştir. Mevzuatta kullanılan dile konu dili, bu dilin kullanımına ilişkin kurallara da üst dil denir. Üst dil yasalaştırılmamış, ucu açık ve belirsiz nitelik taşır. Bununla birlikte hukuk dilinin tutarlılığı için üstdil kullanımı zorunludur, bu dile hakim olmak gerekir. Konu dilinin kullandığı kavramlar, kavram kümeleri ve sınırlandırmalar da üstdil niteliktedir. Yorum pek çok anlama gelmekle birlikte, kabaca belirsizliği giderme, anlamlandırma/anlam verme demektir. Anlamlandırmayı yöneten üstdil kuralları kısmen yasalaştırılmıştır. Bu kurallardan birinin seçimi, diğeri ile varılan sonuçtan farklı olacaktır. Üst dil kuralları, konu dilinin anlamını belirlediklerinden, bunların üzerinde yer alır, mantık bakımından konu diline üstündür. Buna karşılık üstdil kuralları kendi aralarında üstünlük sıralamasına tabi değildir. Bu durumda uygulayıcılar üst dil kuralları arasında serbestçe seçim yapabilir, seçimi belirleyecek bir ölçüt yada üstdil kuralı bulunmamaktadır. Seçime sadece adaletli karar verme/yorum yapma ihtiyacı kumanda eder. Hukukçular arasında sonu gelmez tartışmaların ve kendi haklılığına mutlak inanç beslemelerin sebebi, farklı üstdil kurallarına göre sonuç çıkarmaları ve bu üstdil kuralları arasında üstünlük sıralaması olmadığını dikkate almamalarıdır.

Bu kitap 2004-2014 arasında Bilkent Hukukta

verdiğim derslerin kısaltılmış biçimidir.

Sürekli genişleme yeteneği olan bağımsız birimlerden oluşan, 

bir ders notudur. Bugüne kadar öğrencilere elektronik ortamda dağıtıldı.   

Yalnızca öğrenciye satan, mecburen alınan kitaba karşı çıktım. 

Kısaca, yazması değil, yayına karar vermesi on yıl aldı.

Kimbilir belki okunur, tepki alır diye.

Özendirenlere, çıkaramaz diyenlere, teşekkür ediyorum. 

T.A. 9.11.2014


İkinci basıya açıklama:

Bazı meslekdaşlarımdan aldığım tepkiler “okula yeni başlayan öğrenci için ağır/anlaşılmaz” biçiminde oldu. Buna yanıt “Gerçekten o zorlukla beraber bir kolaylık var” olmalı. Amaç, kolaylığa kaçmadan açıklamak, sorun çözme yetisini geliştirmektir.

T.A. 1.10.2015  


Üçüncü basıya açıklama:

“Her basıda değişeni/yeniyi eklemek gerekir”, tıpkı basım başkaları tarafından yapılır (yapılırsa). Bu defa pek az eklendi, metin gözden geçirildi.

T.A. 1.10.2017 


Dördüncü basıya açıklama: 2018 ders yılından itibaren Bilkent Hukukta hukuka giriş dersi kaldırıldı. Böylece bu kitabı, okumaya mecbur olmayan gönüllüler okuyabilecektir.  

T.A. 06.10.2020


İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ 15

1. DERS HAKKINDA 16

2. HUKUK NEDİR ? 22

3. ÜÇ NORMATİF ALAN: HUKUK, DİN VE AHLÂK… 40

4. YAKLAŞIMLAR: DOĞAL HUKUK, HUKUKİ POZİTİVİZM, GERÇEKÇİLİK 56

İKİNCİ BÖLÜM: BİREYSEL DÜZEY-HUKUK ÖZNELERİNİN DAVRANIŞLARI 105

5. HUKUKİ İLİŞKİ, HUKUKİ OLAY, HAK VE ÖDEVLER 110

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GENEL DÜZEY-HUKUK KURALI 119

6. HUKUK KURALI: GENELLİK, BAĞLAYICILIK,

SÜREKLİLİK VE YAPTIRIM 119

7. HUKUK KURALI: AMAÇ VE DEĞER KAVRAMLARI 142

8. HUKUK DÜZENİ 153

9. HUKUK KURALLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI 169

10. İKİ TEMEL DÜZEN - İÇ HUKUK VE ULUSLARARASI

HUKUK 178

11. TÜRK İÇHUKUKU –  KAYNAKLAR VE ÖZELLİKLER 187

12. HUKUK DEVLETİ 216

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: HUKUK DİLİ 237

13. ÜSTDİL KAVRAMI 241

14. KAVRAMLAR, BOŞLUK, ZITLIK, KARİNE VE

VARSAYIMLAR 266

15. YORUM VE ÖRNEKLER 300


Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar