İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışma Kitabı

Tamamı Çözümlü
40,50 TL 45,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Murat YAVAŞ,İbrahim AŞIK,Mehmet Akif GÜL,Ozan TOK,Ömer Faruk DEMİR,Ömer Faruk SARAÇ
Baskı Tarihi 2021/09
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 288

Çalışmada yaklaşık 33 çözümlü pratik çalışma bulunmaktadır. Öncelikle olay ve olaya ilişkin soruların olduğu bir metin, ardından ilgili cevaplar alt alta yer almaktadır. Öğrencilerin konuyu daha iyi anlayabilmesi için açıklamalar diğer pratik çalışma kitaplarına oranla daha geniş tutulmuş, bazı cevaplar ise öğrencinin konuyu daha iyi anlayabilmesi için dipnotta gösterilen kararlarla zenginleştirilmiştir. Pratik çalışmalar belli bir konu sistematiği ışığı altında ele alınmıştır. Pratik çalışma kitabı içerisindeki sistematik, ders kitaplarındaki konu anlatım sırası gözetilerek oluşturulmuştur.

İçindekiler
Beşinci Baskıya Önsöz  5
Pratik Çalışma – 1  11
■ Şikâyet  11
Pratik Çalışma – 2  21
■ Genel Haciz Yoluyla İlâmsız İcra Takibine Başvuru Hakkı  21
■ İcra Dairesinin Yetkisine ve Borca İtiraz  21
■ Mal Beyanı  21
Pratik Çalışma – 3  31
■ Genel Haciz Yoluyla İlâmsız İcra Takibinde İcra Dairesinin Yetkisi  31
■ Ödeme Emrine İtiraz  31
■ Sahtelik İddiasının Takibe Etkisi  31
■ İmzası İnkâr Edilen Senedin Takibe Etkisi  31
Pratik Çalışma – 4  39
■ İtirazın Kaldırılması Prosedürü  39
■ İtirazın İptali Davası  39
■ Likit Alacak Kavramı ve İcra İnkâr Tazminatı  39
Pratik Çalışma – 5  47
■ İcra Dairesi Görevlilerinin Sorumluluğu  47
■ İtirazın Geçici Kaldırılması  47
■ Geçici Haciz  47
■ Borçtan Kurtulma Davası  47
Pratik Çalışma – 6  55
■ İcra Takibinin İptali  55
■ Menfi Tespit Davası  55
■ İstirdat Davası  55
Pratik Çalışma – 7  61
■ Haciz  61
■ Hacze İştirak  61
Pratik Çalışma – 8  69
■ Hacze İştirak  69
■ Hacizde İstihkak Prosedürü  69
Pratik Çalışma – 9  77
■ Haczedilemeyen Mal ve Haklar  77
■ Taşınır ve Taşınmaz Malların Haczi  77
■ Hacizde İstihkak İddiası  77
Pratik Çalışma – 10  87
■ Paraya Çevirme  87
Pratik Çalışma – 11  95
■ İhalenin Feshi  95
Pratik Çalışma – 12  103
■ Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip  103
Pratik Çalışma – 13  111
■ Kiralanan Taşınmazın İlâmsız İcra Yoluyla Tahliyesi  111
■ Taşınmaz Zilyetliğine Yapılan Tecavüzün Önlenmesi  111
■ Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Kişinin Bulunması  111
Pratik Çalışma – 14  119
■ İlâmlı İcra  119
■ İcranın Geri Bırakılması  119
■ İcranın İadesi  119
Pratik Çalışma – 15  123
■ Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip  123
Pratik Çalışma – 16  135
■ İhtiyatî Haciz  135
Pratik Çalışma – 17  143
■ Genel Pratik  143
Pratik Çalışma – 18  161
■ Genel Pratik  161
Pratik Çalışma – 19  167
■ Genel İflâs Yoluyla Takip  167
Pratik Çalışma – 20  175
■ Genel İflâs Yoluyla Takip – 2  175
Pratik Çalışma – 21  185
■ Kambiyo Senetlerine Mahsus İflâs Yoluyla Takip  185
Pratik Çalışma – 22  193
■ Doğrudan Doğruya İflâs Sebepleri  193
Pratik Çalışma – 23  201
■ İflâsın Açılmasının Takip Hukuku ve Medeni Usul Hukuku Üzerindeki Etkisi  201
Pratik Çalışma – 24  211
■ İflâsın Dava ve Takiplere Etkisi  211
Pratik Çalışma – 25  215
■ İflâsın Açılmasının Maddî Hukuk Üzerindeki Etkileri  215
Pratik Çalışma – 26  227
■ İflâs Organları  227
Pratik Çalışma – 27  237
■ İflâsta Alacaklıların Kaydı  237
■ İflâsın Tasfiyesinde İstihkak Prosedürü  237
■ İflâsın Kaldırılması  237
■ İflâsta Sıra Cetveline Muhalefet  237
Pratik Çalışma – 28  243
■ İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi  243
■ Borcun Taksitle Ödenmesi  243
■ İflasın Kaldırılması ve Kapanması  243
Pratik Çalışma – 29  251
■ Konkordato  251
Pratik Çalışma – 30  259
■ Konkordato  259
Pratik Çalışma – 31  263
■ Tasarrufun İptali Davası  263
Pratik Çalışma – 32  271
■ Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takip  271
Pratik Çalışma – 33  275
■ Genel Pratik  275

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.