İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışma Kitabı

Tamamı Çözümlü
Stok Durumu: Tükendi
247,50 TL 275,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Murat YAVAŞ,İbrahim AŞIK,Mehmet Akif GÜL,Ozan TOK,Ömer Faruk DEMİR,Ömer Faruk SARAÇ
Baskı Tarihi 2023/10
Baskı Sayısı 7
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 304

Prof. Dr. Murat YAVAŞ - Prof. Dr. İbrahim AŞIK - Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk DEMİR - Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif GÜL - Dr. Ozan TOK - Dr. Ömer Faruk SAÇAR

İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışma Kitabı Tamamı Çözümlü


Çalışmada yaklaşık 35 çözümlü pratik çalışma bulunmaktadır. Öncelikle olay ve olaya ilişkin soruların olduğu bir metin, ardından ilgili cevaplar alt alta yer almaktadır. Öğrencilerin konuyu daha iyi anlayabilmesi için açıklamalar diğer pratik çalışma kitaplarına oranla daha geniş tutulmuş, bazı cevaplar ise öğrencinin konuyu daha iyi anlayabilmesi için dipnotta gösterilen kararlarla zenginleştirilmiştir. Pratik çalışmalar belli bir konu sistematiği ışığı altında ele alınmıştır. Pratik çalışma kitabı içerisindeki sistematik, ders kitaplarındaki konu anlatım sırası gözetilerek oluşturulmuştur.
Altıncı Baskıya Önsöz 
5
Pratik Çalışma – 1 
11
■ 
Şikâyet
Pratik Çalışma – 2 
19
■ 
Genel Haciz Yoluyla İlâmsız İcra Takibine Başvuru Hakkı
■ 
İcra Dairesinin Yetkisine ve Borca İtiraz
■ 
Mal Beyanı
Pratik Çalışma – 3 
29
■ 
Şikâyet
■ 
Ödeme emri
■ 
Ödeme emrine itiraz
Pratik Çalışma – 4 
37
■ 
Genel Haciz Yoluyla İlâmsız İcra Takibinde İcra Dairesinin Yetkisi
■ 
Ödeme Emrine İtiraz
■ 
Sahtelik İddiasının Takibe Etkisi
■ 
İmzası İnkâr Edilen Senedin Takibe Etkisi
Pratik Çalışma – 5 
45
■ 
İtirazın Kaldırılması Prosedürü
■ 
İtirazın İptali Davası
■ 
Likit Alacak Kavramı ve İcra İnkâr Tazminatı
Pratik Çalışma – 6 
53
■ 
İcra Dairesi Görevlilerinin Sorumluluğu
■ 
İtirazın Geçici Kaldırılması
■ 
Geçici Haciz
■ 
Borçtan Kurtulma Davası
Pratik Çalışma – 7 
61
■ 
İcra Takibinin İptali
■ 
Menfi Tespit Davası
■ 
İstirdat Davası
Pratik Çalışma – 8 
67
■ 
Haciz
■ 
Hacze İştirak
Pratik Çalışma – 9 
75
■ 
Hacze İştirak
■ 
Hacizde İstihkak Prosedürü
Pratik Çalışma – 10 
83
■ 
Haczedilemeyen Mal ve Haklar
■ 
Taşınır ve Taşınmaz Malların Haczi
■ 
Hacizde İstihkak İddiası
Pratik Çalışma – 11 
93
■ 
Paraya Çevirme
Pratik Çalışma – 12 
101
■ 
İhalenin Feshi
Pratik Çalışma – 13 
109
■ 
Kambiyo Senetlerine Mahsus Haciz Yoluyla Takip
Pratik Çalışma – 14 
117
■ 
Kiralanan Taşınmazın İlâmsız İcra Yoluyla Tahliyesi
■ 
Taşınmaz Zilyetliğine Yapılan Tecavüzün Önlenmesi
■ 
Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Kişinin Bulunması
Pratik Çalışma – 15 
125
■ 
İlâmlı İcra
■ 
İcranın Geri Bırakılması
■ 
İcranın İadesi
Pratik Çalışma – 16 
129
■ 
Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip
Pratik Çalışma – 17 
141
■ 
İhtiyatî Haciz
Pratik Çalışma – 18 
149
■ 
Genel Pratik
Pratik Çalışma – 19 
167
■ 
Genel Pratik
Pratik Çalışma – 20 
173
■ 
Genel Pratik (Birinci Dönem)
Pratik Çalışma – 21 
183
■ 
Genel İflâs Yoluyla Takip
Pratik Çalışma – 22 
191
■ 
Genel İflâs Yoluyla Takip – 2
Pratik Çalışma – 23 
201
■ 
Kambiyo Senetlerine Mahsus İflâs Yoluyla Takip
Pratik Çalışma – 24 
209
■ 
Doğrudan Doğruya İflâs Sebepleri
Pratik Çalışma – 25 
217
■ 
İflâsın Açılmasının Takip Hukuku ve Medeni Usul Hukuku Üzerindeki Etkisi
Pratik Çalışma – 26 
227
■ 
İflâsın Dava ve Takiplere Etkisi
Pratik Çalışma – 27 
231
■ 
İflâsın Açılmasının Maddî Hukuk Üzerindeki Etkileri
Pratik Çalışma – 28 
243
■ 
İflâs Organları
Pratik Çalışma – 29 
253
■ 
İflâsta Alacaklıların Kaydı
■ 
İflâsın Tasfiyesinde İstihkak Prosedürü
■ 
İflâsın Kaldırılması
■ 
İflâsta Sıra Cetveline Muhalefet
Pratik Çalışma – 30 
259
■ 
İcra Takibinin İptali ve Ertelenmesi
■ 
Borcun Taksitle Ödenmesi
■ 
İflasın Kaldırılması ve Kapanması
Pratik Çalışma – 31 
267
■ 
Konkordato
Pratik Çalışma – 32 
275
■ 
Konkordato
Pratik Çalışma – 33 
279
■ 
Tasarrufun İptali Davası
Pratik Çalışma – 34 
287
■ 
Abonelik Sözleşmelerinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takip
Pratik Çalışma – 35 
291
■ 
Genel Pratik

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar