İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: Murat ATALI - İbrahim ERMENEK - Ersin ERDOĞAN
ISBN: 9786050517897
425,00 TL 500,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Murat ATALI, İbrahim ERMENEK, Ersin ERDOĞAN
Baskı Tarihi 2024-01
Baskı Sayısı 6
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 595

İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar
Prof. Dr. Murat ATALI, Doç. Dr. İbrahim ERMENEK, Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN
2024-595

İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER7

I. BÖLÜM17

İCRA VE İFLÂS HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER17

İcra ve İflâs Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar

İcra ve İflâs Hukukuna Hâkim Olan İlkeler

İcra Hukukunun Amacı

İcra ve İflâs Hukukunun Kaynakları

1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA19

OLAY19

2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR22

OLAY I22

OLAY II23

3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI24

II. BÖLÜM27

ŞİKÂYET27

İcra Organlarının Görev, Yetki ve

Sorumlulukları

İcra Harç ve Giderleri

Tebligat

İlamsız İcra Yoluyla Takipte Görev ve Yetki

İcra Takibinin Tarafları

Tatil ve Talik Halleri

Şikâyet

1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA29

OLAY29

2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR32

OLAY I32

OLAY II34

3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI35

4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER38

III. BÖLÜM39

İTİRAZ39

İlamsız İcra Yoluyla Takibin Konusu

Takip Talebi ve Ödeme Emri

Ödeme Emrine İtiraz

İtirazın İptali Davası

İtirazın Kesin ve Geçici Kaldırılması

Borçtan Kurtulma Davası

1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA41

2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR44

OLAY I44

OLAY II46

3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI47

4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER50

IV. BÖLÜM55

MENFÎ TESPİT DAVASI55

Menfî Tespit Davası

İstirdat Davası

İcra Takibinin İptal ve Taliki

1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA57

OLAY57

2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR59

OLAY I59

OLAY II60

3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI62

4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER65

V. BÖLÜM67

HACİZ67

Mal Beyanı

Haczin Yapılması

Haczedilemeyen Mal ve Haklar

Taşınır Malların Haczi

Taşınmaz Malların Haczi

İntifa Hakkı ve Hisse haczi

Üçüncü Kişilerdeki Mal ve Alacakların Haczi

Haczin Kalkması

Hacze İştirak

Hacizde İstihkak

Borcun Taksitle Ödenmesi

1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA69

OLAY69

2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR72

OLAY I72

OLAY II74

3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI75

4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER79

VI. BÖLÜM83

SATIŞ83

Paraya Çevirme

Paraların Paylaştırılması

Sıra Cetveli

Borç Ödemeden Aciz Belgesi

1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA85

OLAY85

2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR89

OLAY I89

OLAY II91

3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI93

4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER95

VII. BÖLÜM103

GENEL HACİZ YOLUYLA TAKİP (GENEL PRATİK ÇALIŞMA)103

Şikâyet

İtiraz

Menfî Tespit Davası

Haciz

Satış

1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR105

OLAY I105

OLAY II115

OLAY III118

2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR123

OLAY I123

OLAY II125

OLAY III126

VIII. BÖLÜM129

KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLUYLA TAKİP129

Takip Talebi

Ödeme Emri

Ödeme Emrine İtiraz ve Şikâyet

1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR131

OLAY I131

2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR135

OLAY I135

OLAY II136

OLAY III137

3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI138

4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER142

IX. BÖLÜM145

KİRALANAN TAŞINMAZLARIN TAHLİYESİ145

Kira Bedelinin Ödenmemesi Sebebiyle

İlamsız Tahliye

Kira Süresinin Sona Ermesi Sebebiyle

İlamsız Tahliye

Kiralanan Taşınmazda Üçüncü Kişinin

Bulunması

Kiraya Verenin Hapis Hakkının Korunması

1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA147

OLAY147

2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR149

OLAY I149

OLAY II151

OLAY III151

3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI152

4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER154

X. BÖLÜM157

İLAMLI İCRA157

İlam ve İlam Niteliğindeki Belgeler

İcranın Geri Bırakılması

İcranın İadesi

Para Alacağı ve Para Alacağı Dışındaki

Şeylerde İlamın İcrası

1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA159

OLAY159

2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR161

OLAY I161

OLAY II162

OLAY III163

3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI165

4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER168

XI. BÖLÜM173

REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP173

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamsız Takip

Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla İlamlı Takip

Rehin Açığı Belgesi

İpotek Alacaklısının Gaip Olması

1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA175

2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR178

OLAY I178

OLAY II179

3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI180

4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER183


XII. BÖLÜM187

İHTİYATİ HACİZ187

İhtiyati Haczin Şartları

İhtiyati Haciz Yargılaması

İhtiyati Haciz Kararı ve İcrası

İhtiyati Haczin Kaldırılması

İhtiyati Hacizden Kaynaklanan Tazminat Davası

1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA189

OLAY189

2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR192

OLAY I192

OLAY II193

3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI194

4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER199

XIII. BÖLÜM201

İFLÂS201

İflasa Tabi Kimseler

İflas Sebebi

İflasta Yetki Kuralları

Genel İflas Yolu İle Takip

Kambiyo Senetlerine Özgü İflas Yolu İle Takip

Doğrudan Doğruya İflas Yolu

İflasın Hukuki Sonuçları

İflasın Tasfiyesi

Paraya Çevirme ve Paraların Paylaştırılması

İflasın Kapanması ve Kaldırılması

1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMALAR203

OLAY I203

OLAY II209

2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR213

OLAY I213

OLAY II214

OLAY III216

3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI217

4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER222

XIV. BÖLÜM231

KONKORDATO231

Konkordato Teklifi

Geçici ve Kesin Mühlet

Konkordato Komiseri

Konkordatonun Tasdiki

Konkordatonun Hüküm ve Sonuçları

Konkordatonun Feshi

İflas İçi Konkordato

Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato

1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA233

OLAY233

2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR236

OLAY I236

OLAY II237

3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI239

4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER245

XV. BÖLÜM247

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI247

İptale Tabi Tasarruflar

İptal Davasında Yargılama Usulü

İptal Davasında Hüküm ve Sonuçları

1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA249

OLAY249

2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR253

OLAY I253

OLAY II254

3.KONU İLE İLGİLİ YARGITAY KARARLARI255

4.UYGULAMAYA YÖNELİK ÖRNEKLER259XVI. BÖLÜM261

ÖNCEKİ YILLARDA SORULMUŞ SINAV SORULARI261

1.ÇÖZÜMLÜ SINAV SORULARI263

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İCRA İFLAS HUKUKU II BÜTÜNLEME SINAVI

(29.06.2016)263

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İCRA-İFLAS HUKUKU II DERSİ VİZE SINAVI

(16.04.2016)269

T.C. AYBÜ HUKUK HUKUK FAKÜLTESİ

2018-2019 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

İCRA HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI (02.01.2019)273

T. C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ 2018-2019 ÖĞRETİM YILI

GÜZ DÖNEMİ İCRA HUKUKU DERSİ FİNAL SINAVI

CEVAP ANAHTARI278

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ 2018-2019 ÖĞRETİM YILI

GÜZ DÖNEMİ İCRA HUKUKU ARA SINAVI (09.11.2018)285

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜTESİ 2018-2019 ÖĞRETİM YILI

GÜZ DÖNEMİ İCRA HUKUKU ARA SINAVI

CEVAP ANAHTARI288

2.ÇÖZÜLMEMİŞ SINAV SORULARI297

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ  2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İCRA İFLÂS HUKUKU II DERSİ FİNAL SINAVI

(14.06.2019)297

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ 2018/ 2019 GÜZ DÖNEMİ

İCRA VE İFLAS HUKUKU I DERSİ FİNAL SINAVI

(10.01.2019)300

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ İCRA-İFLÂS HUKUKU

II DERSİ VİZE SINAVI (19.04.2019)302

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ 2018-2019 GÜZ YARIYILI

İCRA İFLÂS HUKUKU I VİZE SINAVI (15.11.2018)303

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ 2018- 2019 ÖĞRETİM YILI

GÜZ DÖNEMİ İCRA HUKUKU DERSİ BÜTÜNLEME

SINAVI (22.01.2019)304

T.C. ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

HUKUK FAKÜLTESİ  2018-2019 ÖĞRETİM YILI

BAHAR DÖNEMİ  İFLÂS HUKUKU DERSİ

FİNAL SINAVI (22.05.2019)309

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İCRA VE İFLÂS HUKUKU DERSİ BÜTÜNLEME

SINAV SORULARI  (08/07/2019)315

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İCRA VE İFLÂS HUKUKU DERSİ FİNAL SINAV SORULARI (10/06/2019)317

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İCRA VE İFLÂS HUKUKU DERSİ VİZE SINAV SORULARI  (11/01/2019)320

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İCRA İFLÂS HUKUKU

BÜTÜNLEME SINAVI (23.07.2019)321

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İCRA İFLÂS HUKUKU

FİNAL SINAVI (20.05.2019)325

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İCRA VE İFLAS HUKUKU 2018/2019

VİZE SINAV SORULARI328

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İCRA İFLAS HUKUKU-I ARA SIRAV SORULARI

(12.11.2015)330

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İCRA İFLAS HUKUKU II VİZE SINAVI (06.04.2015)331

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İCRA İFLAS HUKUKU-II FİNAL SINAV SORULARI

(Haziran 2015)337

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İCRA İFLAS HUKUKU-I FİNAL SINAV SORULARI

(OCAK 2015)341

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ

İCRA İFLAS HUKUKU-I FİNAL SINAV SORULARI (04.01.2016)346

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ


İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar kitabının ilk basısının tükenmesi üzerine yeni basının hazırlanması gerekmiştir. Bu basıda özellikle güncel Bölge Adliye Mahkemesi kararları olmak üzere yeni yargı kararları eklenmiştir. İlk baskıdan sonra yapılan sınav soruları da bir kısmı cevaplandırılarak eklenmiştir. Kitabın temel sistematiği korunarak gerekli güncelleme ve tashih çalışmaları yapılmıştır.

Bu basıyı da titizlikle gerçekleştiren Yetkin Basım ve Yayıncılık A.Ş. yetkilileri Yusuf Ziya Gülkök ve Muharrem Başer olmak üzere dizgi ve baskıda emeği geçen tüm yayınevi çalışanlarına teşekkür ederiz.

Kitabın yeni basısının da tüm ilgilenenlere yararlı olmasını temenni ediyoruz.

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar