Tehiri İcra (İcrayı Geri Bıraktırma)

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
ISBN: 9789750274978
351,00 TL 390,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR
Baskı Tarihi 2022/02
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 280

Tehiri İcra (İcrayı Geri Bıraktırma)

Filiz BERBEROĞLU YENİPINAR


Tehiri icra, diğer adıyla icranın geri bırakılması; ilam veya ilam benzeri belgeler nedeniyle yapılan icra takibinde, borçlu olan kişinin belli bir teminat göstererek, ilam hükmünün icrasını, yasayolu incelemesi sonuçlandırılıncaya kadar durdurmasını sağlayan bir yoldur. Tehiri icra kararı verilebilmesi için icra takibi yapılması ve bununla ilgili mahkeme kararının bulunması gerekir. Kesinleşmeden icraya konulabilen ilâmların (hükümlerin) temyiz edilmiş olması, kendiliğinden ilâmın icrasını durdurmaz. Hükmü temyiz eden borçlunun, kesinleşmeden icraya konulmuş olan ilâmın icrasını durdurabilmek için teminat karşılığında Yargıtay'dan icranın geri bırakılması (tehiri icra) kararı alması gerekir.

Konu Başlıkları

Yasal Şartları ve Sonuçları
Konularına Göre Tasniflenmiş Dava Türleri
Yargıtay Kararları
Bölge Adliye Mahkemesi Kararları
Dilekçe ve Uygulama Örnekleri


İçindekiler

Önsöz  7

Kısaltmalar  13

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL BİLGİLER

I. USÜL VE UYGULAMA  15

A. Mehil Vesikası – Tehiri İcra  15

1. Yasal Mevzuat  15

2. İcranın Geri Bırakılması İçin Verilecek Süre:  17

3. Mehil Vesikası  18

a. Mehil Vesikası Neden Verilir?  18

b. Tehiri İcrada İcra Müdürünün Mehil Vesikası Vermesinde Takdir Yetkisi Mevcut mudur?  18

4. Tehiri İcrada Prosedür  18

5. Mehilde Süre  19

II. TANIM VE KAVRAMLAR  19

A. Yasa Yolu – Mehil Vesikası Verilmesi  19

1. Genel Açıklamalar  19

2. İcranın Geri Bırakılması– Şikayet  21

3. Bölge Adliye Mahkemesi – Örnek İcrayı Geri Bırakma Karar Özetleri  23

4. İstinaf İncelemesi  23

5. Gerekçeli Dilekçe Verilmesi  26

6. Temyiz Edilebilen Kararlarda Yasal Süre  27

B. Temyiz Edilemeyen Kararlar  27

1. Genel Açıklamalar  27

2. Kesinlik – Dava Değeri  28

a. Kira İlişkisi  30

b. Yargı Çevresi İçinde Bulunan İlk Derece Mahkemeleri Arasındaki Yetki ve Görev Uyuşmazlıklarını Çözmek İçin Verilen Kararlar ile Merci Tayinine İlişkin Kararlar  30

c. Geçici Hukuki Korumalar Hakkında Verilen Kararlar  31

aa. İhtiyati Haciz Kararı  31

bb. İhtiyati Tedbir Kararı  32

d. İş Mahkemeleri Kanunu  33

e. İcra İflas Kanunu  35

C. İlamsız İcra Takibi – İlamlı İcra Takibi  38

1. Genel Bilgiler  38

a. Derece Kararı  39

b. Usuli Kazanılmış Hak  39

c. Taşınır Teslimi  40

aa. Teslime Konu Taşınırın Değeri  41

bb. Fazla Verilen Paranın Geri Alınması  41

d. İcranın İadesi  41

e. Hacze İştirak Eden Bütün Alacaklılar Muvafakatı  43

f. İtirazın İptali Davaları  43

g. Aşkın Haciz  44

İKİNCİ BÖLÜM

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ (İSTİNAF) KARARLARI

I. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRELERİ (İSTİNAF) KARARLARI  47

II. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRELERİ (İSTİNAF) KARARLARI  56

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YARGITAY KARARLARI

I. YARGITAY HUKUK DAİRELERİ KARARLARI  61

A. İlamlı İcra Takibi – Tehiri İcra  61

B. İlamsız İcra Takibi – Tehiri İcra  83

C. Konulara Göre Tasniflenmiş Tanım ve Kavramlar – Tehiri İcra  148

ŞİKAYETE KONU İŞLEMİN İCRA MAHKEMESİNCE DENETLENMESİ  148

MEHİL VESİKASI – HARÇ  148

İHALENİN FESHİ  151

TAŞKIN HACİZ  151

MESKENİYET ŞİKAYETİ  152

USULSÜZ TEBLİĞ ŞİKAYETİ  152

TEMİNAT MEKTUBU  153

İLAMA DAYALI OLARAK İLAMSIZ İCRA TAKİBİ YAPILMASI I  154

İLAMA DAYALI OLARAK İLAMSIZ İCRA TAKİBİ YAPILMASI II  156

BORCU KARŞILAYACAK MİKTARIN BELİRLENMESİ  157

AŞKIN HALE GELEN TÜM HACİZLER I  159

AŞKIN HALE GELEN TÜM HACİZLER II  160

DOSYA ALACAĞININ TAMAMININ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE YATIRILMASI  161

KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU  161

İSTİHKAK  162

İHTİYATİ HACİZ I  163

İHTİYATİ HACİZ II  164

İHTİYATİ HACİZ III  165

İHTİYATİ HACİZ IV  166

KESİNLİK SINIRI – VEKALET ÜCRETİ  167

TEHİRİ İCRA KARAR HARCI  168

İLAMIN BOZULMASI ÜZERİNE İCRA MUAMELELERİ  168

DEĞER TESBİTİ  171

İLK KARAR SONRASI TEHİR–İ İCRA KARARI  172

TEHİRİ İCRA – KEFİL  173

TEMİNAT MEKTUBU – DAVALIYA İADESİ  173

TAŞINIRIN BEDEL TESBİTİ  174

KAZANÇ KAYBI – İCRANIN ESKİ HALE İADE PROSEDÜRÜ  177

MÜKERRER DOSYADAKİ İCRA EMRİNİN İPTALİ  179

TAHLİYE EMRİ  182

İCRA EMRİNDEKİ ALACAK KALEMLERİ  184

TAKİPTE BORÇLU SIFATI BULUNMAYAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ  185

TEMİNAT ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI  186

KURUM ALEYHİNE İCRA TAKİBİ  187

TAKAS VE MAHSUP  188

BİCRANIN DURDURULMASI YÖNÜNDE BİR KARAR VERİLMEMESİ  190

İŞLEYECEK FAİZ  192

MEHİL VESİKASINA İLİŞKİN EK SÜRE TALEBİ  193

HACİZLERİN KALDIRILMASI  194

ŞİKAYETİN REDDİ  195

KESİN HACİZ  196

İİK'NUN 36. MADDESİ I  196

İİK'NUN 36. MADDESİ II  197

TAŞINMAZ TEMİNATI  197

EKSİK KARAR VERİMESİ  198

DAHA EVVEL KONULAN HACİZLERİN KALDIRILMASI  199

BAKİYE BORÇ MİKTARI  200

TEMİNATIN YATIRILDIĞI TARİH  202

MEHİL VESİKASI ALINMASI SIRASINDA YATIRILAN NAKDİ TEMİNAT  203

TAKİP SAFHASINA GÖRE TAHSİL HARCI  204

DOSYA HESABINDA TESPİT EDİLEN MİKTAR  205

TAŞINIRIN TESLİMİ  206

II. YARGITAY CEZA DAİRELERİ KARARLARI  208

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

UYGULAMA VE ÖRNEKLER

I. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULAN TALEP DİLEKÇELERİ  225

DAVA DİLEKÇESİ – ŞİKAYET  225

MEHİL VESİKASI TALEBİ I  227

MEHİL VESİKASI TALEBİ II  228

MEHİL VESİKASI TALEBİ III  229

MEHİL VESİKASI TALEBİ IV  230

MEHİL VESİKASI TALEBİ V  231

MEHİL VESİKASI TALEBİ VI  233

HACİZ KONULMASI TALEBİNİN REDDİ TALEBİ  234

TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI I  235

TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI II  236

TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI III  237

TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI IV  238

TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI V  239

TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI VI  240

TEMİNATA ESAS TAŞINMAZ DEĞERİNİN TESBİTİ  241

TEMİNAT VE MASRAFLARIN İADESİ TALEBİ  242

HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ  243

II. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE SUNULAN TALEP DİLEKÇELERİ  244

TEHİR–İ İCRA TALEBİ I  244

TEHİR–İ İCRA TALEBİ II  245

TEHİR–İ İCRA TALEBİ III  246

TEHİR–İ İCRA TALEBİ IV  248

TEHİR–İ İCRA TALEBİ V  249

III. YARGITAY’A SUNULAN TALEP DİLEKÇELERİ  250

TEHİR–İ İCRA TALEBİ I  250

TEHİR–İ İCRA TALEBİ II  251

TEHİR–İ İCRA TALEBİ III  253

TEHİR–İ İCRA TALEBİ IV  255

TEHİR–İ İCRA TALEBİ V  256

TEHİR–İ İCRA TALEBİ VI  257

KIYMET TAKTİRİNİN YAPILMADIĞINA İLİŞKİN EK TALEP  258

IV. ÖRNEK KARARLAR  259

İSTİNAF/TEMYİZ HARÇ– MASRAF TAMAMLATILMASI – MUHTIRA  259

İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI  260

İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI I  260

İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI II  261

İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI III  262

İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI IV.  263

İCRAYI GERİ BIRAKMA REDDİ KARARI  264

(MEHİL VESİKASI) I  265

(MEHİL VESİKASI) II  266

EK MEHİL VESİKASI  268

Kaynakça  269

Kavram Dizini  271

 

İçindekiler
II. Baskıya Önsöz  7
Kısaltmalar  17
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL BİLGİLER
I. USUL VE UYGULAMA  19
A. Mehil Vesikası – Tehiri İcra  19
1. Yasal Mevzuat  19
2. İcranın Geri Bırakılması İçin Verilecek Süre:  23
3. Mehil Vesikası  24
a. Mehil Vesikası Neden Verilir?  25
b. Tehiri İcrada İcra Müdürünün Mehil Vesikası Vermesinde Takdir Yetkisi Mevcut mudur?  25
4. Tehiri İcrada Prosedür  26
5. Mehilde Süre  26
II. TANIM VE KAVRAMLAR  27
A. Yasa Yolu – Mehil Vesikası Verilmesi  27
1. Genel Açıklamalar  27
2. İcranın Geri Bırakılması– Şikayet  28
3. Bölge Adliye Mahkemesi – Örnek İcrayı Geri Bırakma Karar Özetleri  30
4. İstinaf İncelemesi  31
5. Gerekçeli Dilekçe Verilmesi  33
6. Temyiz Edilebilen Kararlarda Yasal Süre  34
B. Temyiz Edilemeyen Kararlar  34
1. Genel Açıklamalar  34
2. Kesinlik – Dava Değeri  36
a. Kira İlişkisi  38
b. Yargı Çevresi İçinde Bulunan İlk Derece Mahkemeleri Arasındaki Yetki ve Görev Uyuşmazlıklarını Çözmek İçin Verilen Kararlar ile Merci Tayinine İlişkin Kararlar  38
c. Geçici Hukuki Korumalar Hakkında Verilen Kararlar  38
aa. İhtiyati Haciz Kararı  38
bb. İhtiyati Tedbir Kararı  40
d. İş Mahkemeleri Kanunu  41
e. İcra İflas Kanunu  42
C. İlamsız İcra Takibi – İlamlı İcra Takibi  45
1. Genel Bilgiler  45
a. Derece Kararı  46
b. Usuli Kazanılmış Hak  47
c. Taşınır Teslimi  47
aa. Teslime Konu Taşınırın Değeri  48
bb. Fazla Verilen Paranın Geri Alınması  49
d. İcranın İadesi  49
e. Hacze İştirak Eden Bütün Alacaklılar Muvafakatı  50
f. İtirazın İptali Davaları  51
g. Aşkın Haciz  52
İKİNCİ BÖLÜM
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
(İSTİNAF) KARARLARI
I. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ HUKUK DAİRELERİ (İSTİNAF) KARARLARI  53
II. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CEZA DAİRELERİ (İSTİNAF) KARARLARI  62
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YARGITAY KARARLARI
I. YARGITAY HUKUK DAİRELERİ KARARLARI  67
A. İlamlı İcra Takibi – Tehiri İcra  67
B. İlamsız İcra Takibi – Tehiri İcra  93
C. Konulara Göre Tasniflenmiş Tanım ve Kavramlar – Tehiri İcra  158
ŞİKAYETE KONU İŞLEMİN İCRA MAHKEMESİNCE DENETLENMESİ  158
MEHİL VESİKASI – HARÇ  158
İHALENİN FESHİ  161
TAŞKIN HACİZ  161
MESKENİYET ŞİKAYETİ  162
USULSÜZ TEBLİĞ ŞİKAYETİ  162
TEMİNAT MEKTUBU  163
İLAMA DAYALI OLARAK İLAMSIZ İCRA TAKİBİ YAPILMASI I  164
İLAMA DAYALI OLARAK İLAMSIZ İCRA TAKİBİ YAPILMASI II  166
BORCU KARŞILAYACAK MİKTARIN BELİRLENMESİ  167
AŞKIN HALE GELEN TÜM HACİZLER I  168
AŞKIN HALE GELEN TÜM HACİZLER II  170
DOSYA ALACAĞININ TAMAMININ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE YATIRILMASI  170
KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU  171
İSTİHKAK  172
İHTİYATİ HACİZ I  173
İHTİYATİ HACİZ II  174
İHTİYATİ HACİZ III  175
İHTİYATİ HACİZ IV  176
KESİNLİK SINIRI – VEKALET ÜCRETİ  177
TEHİRİ İCRA KARAR HARCI  177
İLAMIN BOZULMASI ÜZERİNE İCRA MUAMELELERİ  178
DEĞER TESPİTİ  180
İLK KARAR SONRASI TEHİR–İ İCRA KARARI  182
TEHİRİ İCRA – KEFİL  182
TEMİNAT MEKTUBU – DAVALIYA İADESİ  183
TAŞINIRIN BEDEL TESPİTİ  184
KAZANÇ KAYBI – İCRANIN ESKİ HALE İADE PROSEDÜRÜ  187
MÜKERRER DOSYADAKİ İCRA EMRİNİN İPTALİ  189
TAHLİYE EMRİ  192
İCRA EMRİNDEKİ ALACAK KALEMLERİ  193
TAKİPTE BORÇLU SIFATI BULUNMAYAN ÜÇÜNCÜ KİŞİ  195
TEMİNAT ÜZERİNDEKİ HACZİN KALDIRILMASI  196
KURUM ALEYHİNE İCRA TAKİBİ  197
TAKAS VE MAHSUP  198
İCRANIN DURDURULMASI YÖNÜNDE BİR KARAR VERİLMEMESİ  199
İŞLEYECEK FAİZ  202
MEHİL VESİKASINA İLİŞKİN EK SÜRE TALEBİ  202
HACİZLERİN KALDIRILMASI  204
ŞİKAYETİN REDDİ  204
KESİN HACİZ  205
İİK’NUN 36. MADDESİ I  206
İİK’NUN 36. MADDESİ II  206
TAŞINMAZ TEMİNATI  206
EKSİK KARAR VERİLMESİ  207
DAHA EVVEL KONULAN HACİZLERİN KALDIRILMASI  209
BAKİYE BORÇ MİKTARI  210
TEMİNATIN YATIRILDIĞI TARİH  211
MEHİL VESİKASI ALINMASI SIRASINDA YATIRILAN NAKDİ TEMİNAT  212
TAKİP SAFHASINA GÖRE TAHSİL HARCI  213
DOSYA HESABINDA TESPİT EDİLEN MİKTAR  214
TAŞINIRIN TESLİMİ  215
II. YARGITAY CEZA DAİRELERİ KARARLARI  217
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
UYGULAMA VE ÖRNEKLER
I. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE SUNULAN TALEP DİLEKÇELERİ  233
DAVA DİLEKÇESİ – ŞİKAYET  233
MEHİL VESİKASI TALEBİ I  235
MEHİL VESİKASI TALEBİ II  236
MEHİL VESİKASI TALEBİ III  237
MEHİL VESİKASI TALEBİ IV  238
MEHİL VESİKASI TALEBİ V  239
MEHİL VESİKASI TALEBİ VI  241
HACİZ KONULMASI TALEBİNİN REDDİ TALEBİ  242
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI I  243
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI II  244
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI III  245
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI IV  246
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI V  247
TEHİR–İ İCRA (İCRAYI GERİ BIRAKTIRMA) KARARININ SUNULMASI VI  248
TEMİNATA ESAS TAŞINMAZ DEĞERİNİN TESPİTİ  249
TEMİNAT VE MASRAFLARIN İADESİ TALEBİ  250
HACZİN KALDIRILMASI TALEBİ  251
II. BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE SUNULAN TALEP DİLEKÇELERİ  252
TEHİR–İ İCRA TALEBİ I  252
TEHİR–İ İCRA TALEBİ II  253
TEHİR–İ İCRA TALEBİ III  254
TEHİR–İ İCRA TALEBİ IV  256
TEHİR–İ İCRA TALEBİ V  257
III. YARGITAY’A SUNULAN TALEP DİLEKÇELERİ  258
TEHİR–İ İCRA TALEBİ I  258
TEHİR–İ İCRA TALEBİ II  259
TEHİR–İ İCRA TALEBİ III  261
TEHİR–İ İCRA TALEBİ IV  263
TEHİR–İ İCRA TALEBİ V  264
TEHİR–İ İCRA TALEBİ VI  265
KIYMET TAKTİRİNİN YAPILMADIĞINA İLİŞKİN EK TALEP  266
IV. ÖRNEK KARARLAR  267
İSTİNAF/TEMYİZ HARÇ– MASRAF TAMAMLATILMASI – MUHTIRA  267
İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI  268
İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI I  268
İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI II  269
İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI III  270
İCRAYI GERİ BIRAKMA KARARI IV.  271
İCRAYI GERİ BIRAKMA REDDİ KARARI  272
(MEHİL VESİKASI) I  273
(MEHİL VESİKASI) II  274
EK MEHİL VESİKASI  276
Kaynakça  277
Kavram Dizini  279

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar