İdare Hukuku

Yayınevi: Turhan Kitabevi
Yazar: Ender Ethem ATAY
ISBN: 9786256545045
855,00 TL 950,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ender Ethem ATAY
Baskı Tarihi 2023/10
Baskı Sayısı 9
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1066

İdare Hukuku
Prof. Dr. Ender Ethem ATAY

 • İDARİ ETKİNLİKLERİN HUKUKİ ÇERÇEVESİ
 • Devlet İdaresi
  • Devletin Oluşumu ve Özellikleri
  • İdare Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar İdare Hukukunun Özellikleri ve Kaynakları
 • İdarenin Hukuka Tabi Kılınması
  • Kanuni İdarenin Kaynakları
  • İdare Hukukunun Temeli Olarak Hukuk Devleti
 • ANAYASADA ÖNGÖRÜLEN İDAREYE İLİŞKİN TEMEL İLKELER VE TÜRK İDARE TEŞKİLATI
 • Türk İdari Teşkilatının Esasları
  • İdarenin Kanuniliği ve İdarenin Bütünlüğü İlkeleri
  • Kamu Tüzelkişiliği
  • Türk İdari Teşkilatına Hakim Olan Anayasa İlkeleri
 • Türk İdare Teşkilatı – Merkezi İdare
  • Genel Olarak
  • Merkezi İdarenin Başkent Teşkilatı
  • Merkezi İdarenin Başkent Teşkilatındaki Yardımcı Kuruluşlar
  • Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı
 • Türk İdare Teşkilatı – Yer Bakımından Yerinden Yönetim İdareleri (Mahalli İdareler – Yerel Yönetimler)
  • İl Özel İdaresi
  • Belediye Yönetimi
  • Büyükşehir Belediyesi
  • Köy İdaresi
 • Türk İdare Teşkilatı – Hizmet Bakımından Yerinden Yönetim İdareleri
  • Genel Olarak
  • Tanımı
  • Özellikleri
  • Hizmet Yönünden Yerinden Yönetim Kuruluşlarının Çeşitleri
  • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 • Türk İdare Teşkilatı – Bağımsız İdari Otoriteler (Düzenleyici Ve Denetleyici Kurumlar / Kurullar)
  • Genel Olarak
  • Ortaya Çıkış Nedenleri
  • Faaliyet Alanları
  • Özellikleri
  • Tanımı
  • Türk Hukukunda Bio’lar Ve Özellikleri
 • İDARİ İŞLEMLER VE İDARİ SÖZLEŞMELER
 • İdari İşlemler
  • Tanımı ve Özellikleri
  • İdari İşlem Türleri
  • İdari işlemin Unsurları
  • İdari İşlemlerin Yürürlüğe Girmesi
  • İdari İşlemlerin Sona Ermesi
 • İdari Sözleşmeler
  • Genel Olarak
  • İdari Sözleşmelerin Ölçütleri
  • İdari Sözleşme Türleri
  • İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri (Kamu İhaleleri)
  • Kamu İhale Usulleri
  • İhale Süreci
  • İdari Sözleşmelerin Sona Ermesi
 • Kamu Hizmeti
  • Kamu Hizmeti Kavramının Önemi, Tanımı, Kurulması Ve Özellikleri
  • Kamu Hizmetinin Yürütülmesinde Egemen Olan İlkeler
  • Yeni Kamu Hizmeti Anlayışı ve Kamu Hizmetlerin Yürütülmesi Sürecinde Hesap Verilebilirlik
  • Kamu Hizmetlerinin Türleri
  • Kamu Hizmetlerinin Görülme Yöntemleri
 • İdari Kolluk
  • Genel Olarak
  • Tanım, Amacı ve Türleri
  • Kolluk Makamları, İşlemleri ve Usulleri
  • Kolluk Yetkisinin Sınırları ve Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi
 • İdarenin Sorumluluğu
  • Genel Olarak
  • İdari Hukukunda Sorumluluk
  • İdarenin Sorumluluk Sebepleri
  • İdarenin Sorumluluğunu Ortadan Kaldıran veya Azaltan Haller
 • KAMU MALLARI
 • Kamu Mallarının Hukuki Rejimi
  • Kamu Malları Kavramı
  • Kamu Mallarının Türleri
  • Kamu Mallarının Hukuki Rejimi
  • Kamu Mallarından Yararlanma
  • Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi
 • İdarenin Mal Edinme Yöntemi Olarak Kamulaştırma
  • Genel Olarak
  • Kamulaştırma İşleminin Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması
  • Kamulaştırma İşleminin Unsurları
  • Kamulaştırmanın İdari Ve Adli Aşamaları Ve Sonuçları
  • Kamulaştırma İşlemi Ve Yargısal Denetimi
  • 2942 Sayılı Kanunda Öngörülen Özel Kamulaştırma Yöntemleri
  • İdarenin Kamulaştırmadan Vazgeçmesi Ve Eski Malikin Geri Alma Hakkı
  • Kamulaştırmasız Elatma (Fiili Yol, Dolayısıyla Kamulaştırma)
 • Kamu Görevlileri
  • Giriş
  • Devlet Memurları Kanunu’na Göre Kamu Görevlisi Türleri
  • Devlet Memurluğunun Tanımı, Memuriyete Giriş Koşulları, Memurların yetiştirilmesi ve Değerlendirilmesi
  • Memurların Tabi Oldukları Yükümlülük ve Sınırlamaları ile Hak ve Ayrıcalıkları
  • Memurlara Tanının Haklar
  • Memurların Mali (Akçalı) Sorumluluğu
  • Memurlar Hakkında Disiplin Kovuşturması
  • Memurlar Hakkında Ceza Kovuşturması
  • Memurluk Statüsünde Kısıntı Yapan Durumlar ve Memuriyetin Sona Ermesi

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar