İdare Hukuku

306,00 TL 340,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Turan YILDIRIM, Turan YILDIRIM, Melikşah YASİN, Nur KAMAN, H. Eyüp ÖZDEMİR, Gül ÜSTÜN, Özge OKAY TEKİNSOY
Baskı Tarihi 2021/10
Baskı Sayısı 8
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 804
Baskı Niteliği Tıpkı Basım

Çalışmamızın yedinci baskısı, Anayasa değişikliğini dikkate alarak yapılmıştı. Ancak kitabın öğrenciler için derslerde de kullanılacak şekilde hazırlanması sebebiyle, öğretim yılı başlangıcına yetişmesi endişesiyle acele edilmişti. Sekizinci baskı ise yine talihsiz bir döneme denk geldi. Ülkemizi ve dünyayı sarsan salgın günlerinde yeni baskıyı kaleme almak zorunda kaldık. Yazdığım kısımlardaki eksiklik ve aksaklıkların bu mazeretle hoş görülmesini temenni ediyorum. Ancak iki önemli değişiklik, benim yol açtığım eksikliği sanırım giderecektir. İlki teşkilat kısmını Doç. Dr. H. Melih Çakır'ın yazması ikincisi ise yargı kısmının kitaptan çıkarılması. Kitabın ilk baskısında araştırma görevlisi olarak katkıda bulunan Doç. Dr. H. Melih Çakır, yazar olarak katkıda bulunuyor. İdari yargı, kitap bölümü olarak yetersiz kaldığı için kitaptan çıkarıldı. Bir başka değişiklik ise kamu hizmeti ve kolluk faaliyetlerinin yanı sıra idarenin özendirme ve destekleme faaliyetlerinin de ele alınmasıdır.(ÖNSÖZDEN)


  İÇİNDEKİLER


   Birinci Kısım
   TÜRKİYE'NİN İDARİ TEŞKİLATI


    Birinci Bölüm
    Genel Kuramlar ve Anayasal İlkeler
    I. Kanuni İdare
    II. Kamu Tüzelkişiliği
    III. İdarenin Bütünlüğü
    IV. Merkezden Yönetim
    V. Yerinden Yönetim
    VI. Merkezden Yönetim ve Yerinden Yönetimin Faydalı ve Sakıncalı Yönleri


     İkinci Bölüm
     MERKEZDEN YÖNETİM
     I. Merkez Teşkilatı: Cumhurbaşkanlığı
     II. Taşra Teşkilatı


      Üçüncü Bölüm
      YERİNDEN YÖNETİM
      I. Yer Bakımından Yerinden Yönetim İdareleri (Mahalli İdareler)
      II. Hizmet Bakımından Yerinden Yönetim İdareleri (Kamu Kurumları)
      III. Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
      Bölüm Kaynakçası


       İkinci Kısım
       KAMU PERSONEL HUKUKU


        GİRİŞ
        KAMU PERSONEL REJİMİNDEKİ DEĞİŞİM
        I. Kamu Yönetimi Anlayışındaki Değişim
        II. Yeni Kamu Yönetimi
        III. Kamu Personel Rejiminde Değişim


         Birinci Bölüm
         KAMU GÖREVLİLERİ
         I. Kamu Görevlisi Kavramı
         II. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na Göre Kamu Görevlilerinin Türleri
         III. Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Yer Verilen Kamu Görevlileri


          İkinci Bölüm
          DEVLET MEMURLUĞU
          I. Temel İlkeler
          II. Devlet Memurluğuna Giriş
          III. İstisnai Memurluklar


           Üçüncü Bölüm
           DEVLET MEMURLARININ ÖDEV ve SORUMLULUKLARI, HAKLARI ve TABİ OLDUKLARI YASAKLAR
           I. Devlet Memurlarının Ödev ve Sorumlulukları
           II. Devlet Memurlarının Hakları
           III. Devlet Memurlarının Tabi Olduğu Yasaklar


            Dördüncü Bölüm
            DİSİPLİN SORUŞTURMASI, CEZA SORUŞTURMASI, GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
            I. Disiplin Soruşturması
            II. Ceza Soruşturması
            III. Görevden Uzaklaştırma


             Beşinci Bölüm
             DEVLET MEMURLUĞUNUN SONA ERMESİ
             I. Devlet Memurluğundan Çekilme
             Bölüm Kaynakçası


              Üçüncü Kısım
              KAMU MALLARI


               Giriş
               I. Kamu Mallarının Tanımı
               II. Kamu Mallarının Türleri
               III. Kamunun Özel Malları
               IV. Kamu Malı Niteliğinin Kazanılması ve Kaybı
               V. Kamu Mallarının Hukuki Rejimi
               VI. Kamu Mallarından Yararlanma Usulleri
               Bölüm Kaynakçası


                Dördüncü Kısım
                İDARİ İŞLEMLER


                 I. Hukuki İşlem Kavramı
                 II. İdari İşlemler
                 III. İdari Sözleşmeler
                 Bölüm Kaynakçası

                  Beşinci Kısım İDARENİN FAALİYETLERİ


                   Birinci Bölüm
                   Kamu Hizmeti
                   I. Kamu Hizmeti Kavramı
                   II. Kamu Hizmetlerinin Kurulması ve Kaldırılması
                   III. Evrensel Kamu Hizmeti
                   IV. Virtüel Kamu Hizmeti
                   V. Kamu Hizmetlerinin Türleri
                   VI. Kamu Hizmetlerine İlişkin Temel İlkeler
                   VII. Kamu Hizmetlerinin Görülüş Usulleri
                   VIII. Kamu Hizmetlerinin Özelleştirilmesi
                   Bölüm Kaynakçası


                    İkinci Bölüm
                    İDARENİN ÖZENDİRME VE DESTEKLEME FAALİYETLERİ
                    I. Anayasal Temel
                    II. Kanunilik İlkesi
                    III. Özendirme ve Destekleme Faaliyetinin Niteliği
                    IV. Özendirme ve Destekleme Faaliyetinin Konusu ve Kapsamı
                    V. Özendirme ve Destekleme Faaliyetlerinin İşlevi
                    VI. Özendirme ve Destekleme Araçları
                    VII. Özendirme ve Destekleme Faaliyetine Özgü İlkeler
                    Bölüm Kaynakçası


                     Üçüncü Bölüm
                     KOLLUK FAALİYETLERİ
                     I. Kolluk Faaliyetinin Amacı Olarak Kamu Düzeni
                     II. İdari Kolluk-Adli Kolluk Ayrımı
                     III. Genel İdari Kolluk-Özel İdari Kolluk
                     IV. Kolluk Görevlileri
                     V. Özel Hukuk Kişileri ve Kolluk Faaliyeti
                     VI. Kolluk İşlem ve Usulleri
                     VII. Kolluk Tedbirlerinin Uygulanması
                     VIII. Kolluk Yetkisinin Sınırları
                     IX. Kolluk Yetkilerinin Yarışması
                     X. Kolluk Yetkilerinin Genişlemesi
                     Bölüm Kaynakçası


                      Altıncı Kısım
                      İDARİ USULLER


                       Birinci Bölüm
                       İDARİ USUL
                       I. İdari Usulün Tanımı ve Kavram
                       II. İdari Usulün İlkeleri
                       III. İdari Usulün Kapsamı
                       IV. İdari Usul Kanunu'nun Önemi
                       V. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
                       Bölüm Kaynakçası


                        İkinci Bölüm
                        Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
                        I. Amme Alacağının Tanımı
                        II. Amme Alacağının Borçlusu
                        III. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
                        Bölüm Kaynakçası


                         Üçüncü Bölüm
                         İHALE
                         KAMU İHALE KANUNU'NA GÖRE İHALE USULÜ
                         I. İhale Kavramı
                         II. Göre Temel İlkeler
                         III. Kamu İhale Kanunu'nda Düzenlenen İhale Usulleri
                         IV. Kamu İhale Kanunu'nda Düzenlenen İhale Usulleri Dışındaki Alım Yöntemleri
                         V. İhale Sürecinde Verilen Tekliflerin Değerlendirilmesi ve İhalenin Sonuçlandırılması
                         VI. İhale İşlemlerine Karşı Başvuru Yolları


                          Dördüncü Bölüm
                          KAMULAŞTIRMA
                          I. Kamulaştırma Kavramı
                          II. Kamulaştırma Usulünün Aşamaları
                          Bölüm Kaynakçası


                           Yedinci Kısım
                           İDARENİN SORUMLULUĞU


                            I. Yasama ve Yargı Faaliyetinden Dolayı Devletin Sorumluluğu
                            II. İdarenin Sorumluluğunun Dayandığı Hukuki Esaslar
                            Bölüm Kaynakçası


                             Kaynakça

                             Yorum Yap

                             Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
                             İlgili Yayınlar