İş Hukuku

1.435,50 TL 1.595,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hamdi MOLLAMAHMUTOĞLU, Muhittin ASTARLI, Ulaş BAYSAL
Baskı Tarihi 2022/04
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 1651

Çalışma ilişkileri ve doğal olarak buna ilişkin normlar, toplumsal hayatta yaşanan bu gelişme ve değişikliklerden esaslı şekilde etkilendi. Her türden verinin hızlı ve ucuz şekilde işlenmesini, depolanmasını ve farklı mekanlar arasında aktarılmasını mümkün kılan teknolojiler sonucu ortaya çıkan "dijitalleşme" olgusu, çalışma hayatı bakımından önemli bir değişim yaratırken, küresel bir pandemi bu değişim üzerinde bir katalizör etkisi doğurdu. Dolayısıyla iş hukukuna ilişkin birçok kavram, kurum ve yaklaşımın gözden geçirilmesi ve yeniden ele alınması ihtiyacı şüpheye yer bırakmayacak şekilde hasıl oldu. Kitabımızın bu baskısından itibaren, hukuk normlarında ve içtihatlarda yaşanan güncel değişimler yanında, söz konusu hususlar da ele alınacaktır.

"İş Hukuku" kitabımızın uygulamada iş hukukunun temel aktörleri olan hâkimler ve avukatlar açısından da bu eserimizin yol gösterici olmasını umduğumuzu da belirtmek isteriz.


Konu Başlıkları
İş Hukukuna Giriş
İş Hukukuna İlişkin Genel Bilgiler
İş Hukukunun Temel Kavramları
İş Kanunlarının Uygulama Kapsamı
Bireysel İş Hukuku
İş Sözleşmesi
İş Sözleşmesi Kavramı
İş Sözleşmesinden Doğan Borçlar
İş Sözleşmesinin Askıya Alınması
İş Sözleşmesinin Sona Ermesi
Toplu İşçi Çıkarma
İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Sonuçları
İşin Düzenlenmesi
Çalışma Süreleri
Ücretli Tatiller ve Yıllık Ücretli İzin
İş Sağlığı ve Güvenliği

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar