İşçilik Alacakları – İşe İade

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Şentürk DURSUN
ISBN: 9789750292613
868,50 TL 965,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Şentürk DURSUN
Baskı Tarihi 2024/05
Baskı Sayısı 4
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 854

Şentürk DURSUN


I. GİRİŞ 
33
II. ÜCRET 
47
1. Genel Açıklama 
47
2. Net Ücret– Brüt Ücret 
52
3. Hesaplanması 
56
4. Örnek Dilekçeler 
58
4.1. Ücret Alacağını da Kapsayan Dava Dilekçesi 
58
4.2. Kısmi Alacak Davasında Islah Dilekçesi 
59
5. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
60
5.1. Ücrette İhtilaf– Emsal Ücret 
60
5.2– Görev– Ücret– Primle Çalışma 
65
5.3. Ücret– Kanıtlanması– Belge– Muvazaa İddiası 
67
6. Yargıtay Kararları 
68
6.1. Ücret İhtilafı– Emsal Ücret Araştırması 
68
6.2. Giydirilmiş Ücret 
69
6.3. Emsal Ücret Araştırması 
70
6.4. Giydirilmiş Ücret Hesabı– Yemek Faturası 
71
6.6. Karayolları– Muvazaalı Hizmet Alım Sözleşmesi– Yevmiyenin Tespiti– Ücret Skalası– TİS– Fark Ücret Alacağı 
72
6.7– Gerçek Ücret– Ücret İhtilafı– Emsal Ücretin Araştırılması 
73
6.8. Ücret– Ücrette Değişiklik– İşçinin Kabulü– İkramiye– Ücretten Yapılacak Kesintiler 
77
6.9. Ücret– Prime Esas Kazanç– Son Ayın Prime Esas Kazancı– Fiili Ödeme 
83
III. PRİM 
89
1. Genel Açıklama 
89
2. Hesaplanması 
91
3. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
91
3.1. Sabit Ücret– Prim– Fazla Mesai 
91
3.2. Ücret– Prim Farkı 
92
4. Yargıtay Kararları 
92
4.1. Fazla Mesai– Prim Ödemesi 
92
4.2. Prim– Fazla Mesai 
93
4.3. Prim– Bordroda Prim Tahakkuku 
94
4.4. Prim– Boşta Geçen Süre 
95
4.5. Prim – TIR Şoförü – Sefer Primi – Harcırah/ Yolluk– Ücret Kavramı 
96
4.6. Jestiyon Primi– Şube Zararı– Prim Dönemi Sonuna Kadar Çalışma 
102
IV. ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) 
105
1. Mahiyeti– Dilekçe Örneği 
105
1.1– Örnek Dilekçe 
108
2. Hesaplanması 
109
3. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
109
3.1. 3218 Sayılı Kanun– AGİ İadesi– Terkin 
109
4. Yargıtay Kararları 
112
4.1. AGİ’nin Mahiyeti– Giydirilmiş Brüt Ücret 
112
4.2. AGİ– Bordro 
113
4.3. AGİ– Ödemenin Kanıtlanması 
113
4.4. AGİ– Pasif Devre Zararı 
114
4.5. AGİ– İmzasız Bordro– Ödemenin Kanıtlanması 
115
V. FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ 
117
1. Genel Açıklama– Örnek Dilekçeler 
117
1.1. İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 
122
1.2. İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği 
125
2. Hesaplanması 
128
3. Örnek Dilekçeler 
134
3.1. Belirsiz Alacak Davası Dilekçesi 
134
3.2. Belirsiz Alacak Davasında Arttırım Dilekçesi 
135
4. Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi Kararları 
136
4.1. Hesaplamada Zaman Birimi– Haftalık Hesaplama– Hakkaniyet İndirimi 
136
4.2. Mikser Şoförü– Sefer Primi– Mahsup 
138
4.3. Fazla Mesai– İspat– Bordro Tahakkuku 
140
4.4. Yolda Geçen Süre– Mesaisini Kendi Planlayan İşçi– Uçak Biletleri/ E.Mail’ler 
141
5. Yargıtay Kararları 
143
5.1. Fazla Çalışma Ücreti– Hafta Tatili Ücreti– İBK 
143
5.2. Fazla Çalışmanın Mahiyeti/ İspatı– Fiili Olgu– Üst Düzey Yönetici– Çalışma Saatlerini Kendi Belirleyen İşçi 
148
5.3. Net/ Brüt Ücret– Fazla Çalışmanın İspatı– Parça Başı İşte Fazla Mesai Hesabı– Bordro 
154
5.4. İbraname– Geçerlilik– Çelişkili Savunma– Yıllık 270 Saat Fazla Mesai 
163
5.5. 24 Saat Çalışma/ 24 Saat Dinlenme– 24 Saat Çalışma/ 48 Saat Dinlenerek Çalışma Usulü– Fazla Mesai– Denkleştirme– Günlük 11 Saat Çalışma Sınırı– Ara Dinlenmesi 
168
5.6. Hakkaniyet İndirimi/ Karineye Dayalı Makul İndirim– Fazla Mesainin İspatı– Tanık Beyanları– Çalışma Çizelgeleri 
174
5.7. Otel İşyeri– Yıllık 270 Saat Fazla Mesainin Mahsubu 
178
5.8. Hakkaniyet İndirimi– Oran 
183
5.9. İmzalı Bordro– Fazla Mesai– Şartname Hükümleri 
186
5.10. Ara Dinlenmesi– Otel İşyeri– Vardiyalı Çalışma– Hakkaniyet İndirimi 
191
5.11. İmzasız Bordro– Temel Ücretin Bölünmesi– Fazla Çalışma– Husumetli Tanık Beyanları 
195
5.12. Bordro– Belgeli Dönem/ Belgesiz Dönem– İspat– Bilgisayar Kayıtları 
198
5.13. 2 Gündüz/ 2 Gece Çalışma/ 2 Gün Dinlenme Şeklinde Çalışmada Fazla Mesai Hesabı– Güvenlik Görevlisi– İmzasız Bordro– Tahakkuk Mahsubu– Ara Dinlenmesinde Çalışmanın Ücretlendirilmesi 
201
5.14. Belediye Zabıta Görevlisi– Alt İşveren Sorumluluğu– Fazla Mesainin İspatı– Günlük Çalışma Sınırı– Ara Dinlenmesi 
205
5.15. 6 Gün/ 24 Saat Çalışma 
208
5.16. Puantaj Kayıtları– Takdiri İndirim– 270 Saatin Ücrete Dahil Olması– İstirahat 
208
5.17. Sabit Fazla Mesai Ücreti– Asgari Ücrete Oranı– Maktu/ Sembolik Tahakkuk– Mahsup 
210
5.18. Temizlik Görevlisi 
212
5.19. Günlük Çalışma Sınırı– Denkleştirme– Ara Dinlenmesinde Çalışma– 24 Saat Çalışma/24 Saat Dinlenme Esası Çalışmada Fazla Mesai– Uyku İhtiyacı 
213
5.20. Sembolik Fazla Mesai Tahakkuku– Dışlanacak Aylar– Mahsup 
216
5.21. Tanığın Çalışma Süresi 
216
5.22. Prim – Fazla Çalışma – Mahsup – Zamlı Hesap 
217
5.23. 12 Saat Çalışma/24– 36 Saat Dinlenme– Ara Dinlenmesi– Gece Çalışmada Fazla Mesai 
218
5.24. Prim – Fazla Mesai – Zamlı Hesap 
220
5.26. Günlük En Çok Çalışma Sınırı– 24 Saat Çalışıp 24 Saat Dinlenme– 24 Saat Mesai 48 Saat Dinlenme 
225
5.27. Belgeli/ Belgesiz Dönemde Fazla Mesai 
229
5.28. Günde Azami 7,5 Saat Çalışılan İşyeri– Fazla Çalışma– 
230
5.29. Log/ Finart Kayıtları– Fazla Sürelerle Çalışma/ Fazla Çalışma 
232
5.30. Tanığın Hizmet Cetveli– Hafta Sonu Fazla Mesai Tahakkuku 
234
5.31. Ara Dinlenmesi– Ücretin Saptanması– İşyeri Devri 
235
5.32. İmzasız Bordro– Fazla Mesai Tahakkuku– Kayıtlı Çalışma– Devir Eden/ Devir Alan İşverenin Sorumluluğu 
236
5.33. Fazla Mesai – Islah – Zamanaşımı 
239
5.34. Primli Çalışma– Fazla Mesai – Prim Ödenen/ Ödenmeyen Dönem–Zam Oranı 
240
5.35. Geçmiş Dönemler Fazla Mesai Hesabı– Bilinmeyen Dönem Ücreti Hesabı– Parça Başı/ Yüzde Usulü Ücrette Zam Oranı– Ücrete Fazla Sürelerle Çalışma ve Fazla Çalışma Ücretinin Dahil Olması 
241
5.36. İmzalı Bordro– Husumetli Tanık Beyanı 
244
5.37. İmzasız Puantaj Kayıtları– Husumetli Tanık Beyanı– İmzalı Bordrodaki Tahakkuk– Sezon ve Sezon Dışı Fazla Mesai 
245
5.38. 6 Gün Çalışıp 3 Gün Dinlenme– Sefer Ücreti– Fazla Mesai Zam Oranı– Başka Dosyalardaki Hesap 
246
5.39. Yaz/ Kış Çalışma Farkı– Hakkaniyet İndirimi Oranı 
249
5.40. Tanık Çalışma Dönemi– İspat 
250
5.41. Fazla Mesai Ücreti Ödendiğinin Kanıtlanması– Tanık Beyanları 
250
5.42. Serviste Geçen Süre– Fazla Mesai 
251
5.43. İşçi Lehine Yorum– İmzalı/ İmzasız Bordro– Fazla Mesai Tahakkuku 
251
5.44. Ara Dinlenmesi– Doğal Gereksinimler– Açık Kabul– Yazılı Belge 
252
5.45. Fazla Mesainin Ücrete Dahil Olması– İşçinin Fazla Çalışma Onayı– Haftalık 5,2 Saat Fazla Mesainin Aşılmaması 
253
5.46. 12 Saatlik Vardiya– Ayda 20 Gün Çalışma/ 10 Gün Dinlenmede Fazla Mesai– Denkleştirme Yasağı 
254
5.47. Haftalık/ Aylık Fazla Çalışma– Ortalama Hesabı– Usuli Kazanılmış Hak 
255
5.48. Sabit Ücret + Primle Çalışmada Fazla Mesai Hesap Yöntemi 
256
5.49. Hemşire– Gece Çalışma Sınırı– Gündüz Çalışma Sınırı– Yazılı Kayıtlar– İmzalı/ İmzasız Bordro– 69.Madde Değişikliği 
257
5.50. Resmi Kurumdaki Puantaj Kayıtları– Re’sen Araştırma– Taraflarca Getirilme İlkesi– Tanıkla İspatlanan Fazla Mesai 
260
VI. HAFTA TATİLİ ÜCRETİ 
263
1. Genel Açıklama 
263
1.1. Örnek Dilekçe 
264
2. Hesaplanması 
265
3. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
268
3.1. Uçak Bileti– E.Mail Yazışmaları 
268
3.2. Sıvacı– Mevsimler/ İnşaat– Pazar Günü Çalışma 
270
3.3. Hafta Tatili– Normal Çalışma– Fazla Mesai 
272
3.4. Takdiri İndirim Oranı 
273
4. Yargıtay Kararları 
273
4.1. Hakkaniyet İndirimi Oranı– Çalışma Düzeni– Tanık Anlatımı 
273
4.2. Hafta Tatili Günü/ Süresi– İspatı 
278
4.3. Tanıkla İspat– Tanık Çalışma Süresi– Keşif 
282
4.4. İş Sözleşmesinde Ücrete Hafta Tatili Çalışmasının Dahil Olması– Geçerlilik– Haklı Fesih 
286
4.5. Hafta Tatili Çalışmasının Kanıtlanması– Akraba Tanık 
293
4.6. Tüm Hafta Tatillerinde Çalışma 
296
4.7. Gece Bekçisi– Bilirkişi Raporuna İtiraz 
297
4.8. Temel Ücretin Bölünmesi– İmzasız Bordro– Mesai Şeridi– Hafta Tatili Tahakkuku– Husumetli Tanık 
298
4.9. Bordroda Tahakkuk– İmzalı/ İmzasız Bordro– Dışlama/ Mahsup 
301
4.10. Çalışılan/ Çalışılmayan Hafta Tatili Ücreti Hesabı 
303
4.11. Devir Halinde Sorumluluk 
304
4.12. Hafta Tatilinde Kesinti– Cumartesi Günü Çalışma 
304
4.13. Takdiri İndirim Oranı 
305
4.14. Hafta Tatili Çalışmasının Kanıtlanması 
306
4.15. Puantaj Kayıtları 
307
4.16. Takdiri İndirim Oranı 
307
4.18. Cumartesi Günü Çalışma– Hafta Tatili 
309
4.19. Ayrıştırılmayan Talep 
309
4.20. Takograf Kayıtları– Sefer Primi 
310
4.21. İş Yoğunluğu– Çalışma İddiası 
311
4.22. 1 Gün Çalışma 1 Gün Dinlenme Usulü– Hafta Tatili Çalışması 
311
4.23. İbraname 
312
4.24. Hafta Tatili– Prim 
312
4.25. Hafta Tatili Ücreti– Fazla Mesai Ücreti– Bilirkişi Raporu 
313
4.26. Üst Düzey Yöneticinin Hafta Tatili Çalışması 
313
4.27. Hafta Tatili Ücreti Hesabı 
314
4.28. Tanık Çalışma Dönemi 
314
4.29. Hafta Tatilinin Bölünmesi– Arka Arkaya Hafta Tatili 
315
4.30. Toplu Olarak Hafta Tatil İzni 
316
4.31. İki Gün Çalışma Bir Gün İstirahat/ Hafta Tatili 
316
4.32. Cumartesi Günü Çalışma– Yıllık İzin 
317
4.33. İrsaliye– Tanık Beyanları– Hafta Tatili 
318
4.34. Yirmi Dört Saat Çalışma/ Yirmi Dört Saat Dinlenme 
319
4.35. Toplu Hafta Tatili Kullandırma 
319
4.36. Tanık Çalışma Dönemi 
319
4.37. On İki Saat Çalışma Otuz Altı Saat Dinlenme/ Yirmi Dört Saat Çalışma Yirmi Dört Saat Dinlenme/ Yirmi Dört Saat Çalışma Kırk Sekiz Saat Dinlenme 
320
4.38. Varsayım/ Hafta Tatili 
321
4.39. Hafta Tatili Ücret Hesabı– Karineye Dayalı Makul İndirim 
321
4.40. Cumartesi Akdi Tatili– Yıllık İzin– İçtihat Değişikliğinde Red Vekalet Ücreti 
322
VII. ULUSAL BAYRAM – GENEL TATİL ÜCRETİ 
325
1. Genel Açıklama 
325
1.1. Örnek Dilekçe 
326
2. Hesaplanması 
328
3. Bölge Adliye Mahkemesi Kararları 
330
3.1. Şoför– Ödemenin İspatı 
330
3.2. Çalışması Olmayan Tanık 
331
4. Yargıtay Kararları 
331
4.1. Hakkaniyet İndirim Oranı 
331
4.2. İmzalı/ İmzasız Bordro– Tanık 
332
4.3. Çalışma Dönemi– Görev 
334
4.4. Kayıtlı/ Kayıtsız Dönem– Emsal– Puantaj Kayıtlarının Sunulmaması 
335
4.5. Yıllık İzin– Genel Tatil 
337
4.6. Hesaplama Biçimi 
337
4.7. Bayram Mesaisine Gelmeme 
338
4.8. Tahakkukun Dışlanması 
338
4.9. Husumetli Tanık 
339
4.10. Bordro Tahakkuku– Banka Kayıtları 
340
4.11. Çalışmanın İspatı 
340
4.12. TIR Şoförü– Yurt Dışı Sefer 
342
4.13. Çelişkili Tanık Beyanları 
343
4.14. Diğer Alacakla Birlikte Talep 
343
4.15. İki Alacağın Birlikte Hesabı 
344
4.16. Takdiri İndirim– Hakkın Özü 
344
4.17. Devreden/ Devralan İşveren– Sorumluluk 
346
4.18. Tatil Çalışması– Serbest Zaman Kullandırma 
346
4.19. Savunma/ İbraname Çelişkisi 
347
4.20. Tatil Ücreti– Prim 
347
4.21. Karşılıklı Tanıklık– İspat 
348
4.22. Üst Düzey Yönetici– Genel Tatil 
348
4.23. Anahtar Teslim İhale– Genel Tatil Ücretinden Sorumluluk 
349
4.24. İmzalı Bordro– Tahakkuk– Dışlama– Mahsup 
350
4.25. Sezon Harici Dönem 
351
4.26. Tahakkuk– Mahsup Şekli 
351
4.27. Husumetli Tanık– Yan Deliller 
352
4.28. Tanık Çalışma Dönemi 
<