Medeni Yargılama Hukukunda Delil Sözleşmeleri

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Tahsin HATİPOĞLU
ISBN: 9786257773621
85,50 TL 95,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Tahsin HATİPOĞLU
Baskı Tarihi 2020/11
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 183

Temel bir Anayasal hak niteliğinde olan ispat hakkının kullanılabilmesi, deliller vasıtasıyla mümkün olabildiğinden, taraflarca sunulan delillerin kapsamı ispat hakkının sağlanabilmesi bakımından son derece önemlidir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesinde düzenlenen delil sözleşmesi ile taraflara ispat faaliyetini gerçekleştirecekleri delilleri belirleme imkanı tanınmıştır. Bununla birlikte; ispat hakkının Anayasal temel hak niteliğinde olması, taraflara tanınan delilleri belirleme imkanının sınırlarının belirlenmesi zorunluluğu doğurmaktadır. Çalışmamızda; delil sözleşmesinin tanımı yapılarak hukuki niteliği açıklanmış, delil sözleşmesinin medeni yargılama ilkeleri ve senetle ispat kuralı bakımından değerlendirilmesi yapılmış, delil sözleşmesinin kurulma şekilleri, geçerlilik şartları, türleri üzerinde durulmuştur. Özellikle; delil sözleşmesinin akdedilmesiyle kesin delil yaratılıp yaratılamayacağı, delil sözleşmesinin taraflar ile hakim üzerindeki etkisi ve delil sözleşmesinin hakim tarafından resen gözetilip gözetilemeyeceği sorunları irdelenmiştir. Delil sözleşmesi akdetme özgürlüğünün hem yargılama hukuku bakımından hem de maddi hukuk bakımından sınırları konusunda da açıklamalara yer verilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)


  İÇİNDEKİLER


   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM
   DELİL SÖZLEŞMESİ KAVRAMI ve DELİL SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
   I. DELİL SÖZLEŞMESİNİN TANIMI
   A. Genel Olarak İspat ve Delil
   B. Kavram Olarak Delil Sözleşmesi
   C. Delil Sözleşmesinin Konusu ve Amacı
   II. DELİL SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ
   A. Usul İşlemi Hukuki İşlem Ayrımı
   B. Usul İşlemlerinin Türleri
   C. Delil Sözleşmesinin Niteliği: Usul Sözleşmesi
   III. DELİL SÖZLEŞMESİNİN MEDENİ YARGILAMA İLKELERİ VE SENETLE İSPAT KURALI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
   A. Delil Sözleşmesinin Bazı Medeni Yargılama İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi
   B. Delil Sözleşmesinin Senetle İspat Kuralı Bakımından Değerlendirilmesi
   IV. DELİL SÖZLEŞMESİNİN SÖZLEŞME YAPMA ÖZGÜRLÜĞÜ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
   A. Genel Olarak Usul Hukukunda Sözleşme Yapma Özgürlüğü
   B. Delil Sözleşmesinin Sözleşme Yapma Özgürlüğü Bakımından Değerlendirilmesi


    İKİNCİ BÖLÜM
    DELİL SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI, ÇEŞİTLERİ ve ETKİSİ
    I. DELİL SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI
    A. Delil Sözleşmesinin Şekli
    B. Delil Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları
    II. DELİL SÖZLEŞMESİNİN TÜRLERİ
    A. Delil Sözleşmesinin Türlerine Yönelik Görüşler
    B. Delil Sözleşmesinin Türleri
    III. DELİL SÖZLEŞMESİNİN ETKİSİ
    A. Delil Sözleşmesinin Hakim Tarafından Resen Gözetilip Gözetilemeyeceği Sorunu
    B. Delil Sözleşmesinin Tarafları ve Hakimi Bağlaması
    C. Delil Sözleşmesine Konu Delillerin Hakim Tarafından Değerlendirilmesi (Delil Sözleşmesi İle Kesin Delil Yaratılıp Yaratılamayacağı Sorunu)
    D. Yemin Teklifinin Kabulünün Delil Sözleşmesi Olarak Nitelendirilip Nitelendirilemeyeceği Sorunu
    E. Delil Sözleşmesi Hükümlerinin Zaman Bakımından Uygulanması


     ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
     DELİL SÖZLEŞMESİ AKDETME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI
     I. DELİL SÖZLEŞMESİ AKDETME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN YARGILAMA HUKUKU BAKIMINDAN SINIRI: İSPAT HAKKINA AYKIRI SÖZLEŞME YAPMA YASAĞI (HMK M.193/2)
     A. İspat Hakkı ve Sınırlandırılması
     B. Delil Sözleşmesi Yoluyla İspat Hakkının Sınırlandırılması
     II. DELİL SÖZLEŞMESİ AKDETME ÖZGÜRLÜĞÜNÜN MADDİ HUKUK BAKIMINDAN SINIRI: GENEL İŞLEM KOŞULUNA AYKIRI SÖZLEŞME YAPMA YASAĞI
     A. Genel İşlem Koşulu Kavramı
     B. Genel İşlem Koşulu Hükümlerine Aykırı Delil Sözleşmelerinin Geçerliliği Bakımından Değerlendirme
     SONUÇ


      KAYNAKÇA

      Yorum Yap

      Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
      İlgili Yayınlar