Murat ATALI

Sırala:
Göster:
-10%
Aleyhe Bozma Yasağı
Yazar: Murat ATALI
UH222 Medenî Usul Hukukunda Aleyhe Bozma Yasağı Doç. Dr. Murat ATALI 2014/09 Baskı, 172 Sayfa ISBN 978-975-464-878-2 Türk hukukunda aleyhe bozma yasağına açık bir şekilde yer veren tek usul kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunudur. Nitekim, adı geçen Kanunun 283 üncü maddesine göre, “İstinaf yoluna sanık lehine başvurulmuşsa, yeniden verilen hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz” [1] . Aleyhe değiştirme (bozma) yasağının, ceza yargılamasında aynı şekilde temyiz ve yargılamanın...
24,00 TL 21,60 TL
-10%
Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı
Yazar: Murat ATALI, İbrahim ERMENEK, Ersin ERDOĞAN
UH322 Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı Prof. Dr. Murat ATALI, Doç. Dr. İbrahim ERMENEK, Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN 2019/10 2. Baskı, 821Sayfa  ISBN 978-605-05-0483-5 İçindekilerIX GİRİŞ  § 1.MEDENÎ USÛL HUKUKUNA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER1 A.Giriş1 B. Maddî Hukuk – Usûl Hukuku İlişkisi5 C.Medenî Usûl Hukukunun Diğer Hukuk Alanları İçerisindeki  Yeri ve Bunun Önemi7 D.Medenî Usûl Hukukunun Konusu, Amacı ve Kaynakları10 I.Medenî Usûl Hukukunun Konusu10 II.Medenî Usûl Hukukunun Amacı11 II...
90,00 TL 81,00 TL
-10%
İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar
Yazar: Murat ATALI, İbrahim ERMENEK, Ersin ERDOĞAN, Bünyamin KARTAL
İİ302 İcra ve İflas Hukuku Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Murat ATALI, Doç. Dr. İbrahim ERMENEK, Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN 2019/11 2. Baskı, 414 Sayfa  ISBN 978-605-05-0493-4 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER7 I. BÖLÜM17 İCRA VE İFLÂS HUKUKUNA HÂKİM OLAN İLKELER17 İcra ve İflâs Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar İcra ve İflâs Hukukuna Hâkim Olan İlkeler İcra Hukukunun Amacı İcra ve İflâs Hukukunun Kaynakları 1.ÇÖZÜMLÜ PRATİK ÇALIŞMA19 OLAY19 2.ÇÖZÜLMEMİŞ PRATİK ÇALIŞMALAR22 OLAY I22 OLAY II23 3.KONU...
60,00 TL 54,00 TL
-10%
Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar
Yazar: Prof. Dr. Murat ATALI, Doç. Dr. İbrahim ERMENEK, Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN, Ar. Gör. Nurullah BAL
UH323 Medeni Usul Hukuku Pratik Çalışmalar Prof. Dr. Murat ATALI, Doç. Dr. İbrahim ERMENEK, Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN, Ar. Gör. Nurullah BAL 2019/11 2. Baskı, 551 Sayfa  ISBN 978-605-05-0496-5...
65,00 TL 58,50 TL
-10%
6100 Sayılıl Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat
Yazar: Murat ATALI, İbrahim ERMENEK, Ersin ERDOĞAN, Nurbanu ERZURUMLU IŞIK
UH324 6100 Sayılıl Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat Prof. Dr. Murat ATALI, Doç. Dr. İbrahim ERMENEK, Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN, Arş. Gör. Nurbanu ERZURUMLU IŞIK 2019/07 2. Baskı, 1003 Sayfa  ISBN 978-605-05-0445-3 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz5 İçindekiler9 Kısaltmalar15 I. BÖLÜM HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU MaddeSayfa BİRİNCİ KISIM: Genel hükümler1-10417 BİRİNCİ BÖLÜM: Görev, yetki ve  yargı yeri belirlenmesi1-2317 Birinci Ayırım: Görev1-417 İkinci Ayırım: Yetki5-1920 Üçüncü Ayırı...
60,00 TL 54,00 TL
-10%
İcra ve İflas Hukuku
Yazar: Murat ATALI, İbrahim ERMENEK, Ersin ERDOĞAN
İcra ve İflas Hukuku Prof. Dr. Murat ATALI, Doç. Dr. İbrahim ERMENEK, Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN 2019/11 2. Baskı, 765 Sayfa ISBN 978-605-05-0505-4 İçindekiler ÖNSÖZ VII İÇİNDEKİLER XI BİRİNCİ KİTAP İCRA HUKUKU § 1.İCRA VE İFLÂS HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİLER 3 I.CEBRİ İCRA HUKUKU KAVRAMI VE TARİHİ GELİŞİM 3 A.Cebri İcra Hukuku Kavramı 3 B.İcra ve İflâs Hukukunun Diğer Hukuk Alanlarıİçerisindeki Yeri 4 C.Tarihi Gelişim 8 D.İcra ve İflas Hukukunun Amme Alacakları İle İlişkisi 10 I I. İCRA HUKUKU VE İ...
90,00 TL 81,00 TL
-10%
İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat
Yazar: Murat ATALI, İbrahim ERMENEK, Ersin ERDOĞAN, Betül AZAKLI ARSLAN
İİ301 İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat Prof. Dr. Murat ATALI, Doç. Dr. İbrahim ERMENEK, Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN, Öğr. Gör. Betül AZAKLI ARSLAN  2019/07 2. Baskı, 758 Sayfa ISBN 978-605-05-0433-0 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz5 İçindekiler13 1. Bölüm   Madde Sayfa İCRA ve İFLÂSKANUNU 1-37021 BirinciBap Teşkilât veMuhtelif Hükümler 1-2321 İkinci Bap İlâmların İcrası 24-4145   I -Para ve teminattan başka borçlar hakkında ilâmların  icrası24-3145 II -Para ve teminat verilmesi ...
55,00 TL 49,50 TL
-10%
Medeni Usül Hukukunda Davanın İhbarı
Yazar: Murat ATALI
UH083 Medeni Usül Hukukunda Davanın İhbarı Dr. Murat ATALI 2007 Baskı, 252 Sayfa,   ISBN 978-975-464-411-1  ...
28,00 TL 25,20 TL
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk
Yazar: Ömer EKMEKÇİ,Muhammet ÖZEKES,Murat ATALI, Vural SEVEN
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ, Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES, Prof. Dr. Murat ATALI, Prof. Dr. Vural SEVEN 2019/11 2. Baskı, 448 Sayfa, Ciltli ISBN 978-975-2449-51-0 Kitabın ilk basısının kısa sürede tükenmesi ve bu arada ortaya çıkan yeni gelişmeleri aktarmak amacıyla, çalışmamızın ikinci basısı hazırlanmıştır. Bu basıda yeni bir sistematiğe gidilmiş, kitap temelde üç bölüme ayrılmış, ilk bölümde, arabuluculuğun temel kavram ve ilkeleri ile genel hükümleri ele alınmış;...
65,00 TL
Tebligat Hukuku
Yazar: Murat ATALI,İbrahim ERMENEK,S.Hilal ÜÇÜNCÜ
Temel Hukuk Dizisi Tebligat Hukuku Prof.Dr.Murat ATALI,Doç.Dr.İbrahim ERMENEK,Arş.Gör.S.Hilal ÜÇÜNCÜ 2019/09 2. Baskı, 224 Sayfa ISBN 978-975-02-5741-4 Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda t...
20,50 TL
Temel Hukuk Dizisi İcra ve İflas Hukuku (Takip Hukuku I - Takip Hukuku II)
Yazar: Murat ATALI,İbrahim ERMENEK
Temel Hukuk Dizisi İcra ve İflas Hukuku (Takip Hukuku I - Takip Hukuku II) Porf. Dr. Murat ATALI, Doç. Dr. İbrahim ERMENEK 2019/09 2. Baskı, 376 Sayfa ISBN 978-975-02-5642-4 Hukuk Fakülteleri, İİBF'ler, MYO'lardaki hukuk dersleri ve meslek sınavlarına yönelik, özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundu¬rularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek so...
33,00 TL
Yargı Örgütü
Yazar: Murat ATALI, İbrahim ERMENEK, Hilal ÜNAL KAYA
Temel Hukuk Dizisi Yargı Örgütü Prof. Dr. Murat ATALI, Doç. Dr. İbrahim ERMENEK, Dr. Hilal ÜNAL KAYA 2019/09 2. Baskı, 184 Sayfa ISBN 978-975-02-5682-0 Adalet MYO ile İİBF'ler için özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır. D...
17,50 TL
Medeni Usul Hukuku (Temel Hukuk Dizisi)
Yazar: Murat ATALI,İbrahim ERMENEK
Medeni Usul Hukuku (Temel Hukuk Dizisi) Porf. Dr. Murat ATALI, Doç. Dr. İbrahim ERMENEK 2019/03 1. Baskı, 424 Sayfaü ISBN 978-975-02-5385-0 Adalet MYO ile İİBF'ler için özel olarak hazırlanmış "Temel Hukuk Dizisi" kitapları sayesinde kısa zamanda ve pratik bir şekilde temel hukuk bilgisine sahip olabileceksiniz. Ders programları göz önünde bulundurularak hazırlanan Dizide, şematik ve öz anlatım, örnek soru-cevaplar ön planda tutularak öğrencinin dersi kolay kavraması amaçlanmıştır. Dizinin "Mede...
34,90 TL
Gösterilen: 1 ile 13 arası, toplam: 13 (1 Sayfa)