Sigorta Hukuku

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Hacı KARA
ISBN: 9786257528580
76,50 TL 85,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Hacı KARA
Baskı Tarihi 2021/10
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Sayfa Sayısı 609

Kitabın ikinci baskısında, birinci baskıdan sonra yapılan mevzuat değişiklikleri güncellenmiş, muhtelif kitap ve makaleler ile yargı kararları eklenmiş ayrıca içerik olarak düzeltmeler yapılmıştır.(ÖNSÖZDEN)


  İÇİNDEKİLER


   KAYNAKÇA


    BİRİNCİ BÖLÜM
    SİGORTA HUKUKU
    SİGORTA ÖRGÜTÜ VE GENEL İLKELER
    §1. SİGORTA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ VE KAYNAKLARI
    I. SİGORTA HUKUKUNUN TARİHSEL GELİŞİMİ
    II. SİGORTA HUKUKUNUN KAYNAKLARI
    §2. SİGORTA HUKUKUNA DAİR GENEL HUSUSLAR VE TEMEL ÖZELLİKLER
    I. GENEL HUSULAR
    II. SİGORTACILIK FAALİYETİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
    III. SİGORTANIN YARARLARI
    IV. YURTDIŞINDA YAPTIRILABİLECEK SİGORTALAR
    §3. SİGORTA TÜRLERİ VE SİGORTA TEMEL KAVRAMLARI
    I. SİGORTA TÜRLERİ
    II. SİGORTAYA DAİR TEMEL KAVRAMLAR
    §4. SİGORTA ÖRGÜTLERİ VE SİGORTA ŞİRKETLERİ
    I. SİGORTA ÖRGÜTLERİ
    II. SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ
    III. DENETİM MAKAMI
    IV. SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİNİN DENETİMİ
    V. SİGORTA ARACILARI


     İKİNCİ BÖLÜM
     SİGORTA SÖZLEŞMELERİ
     §5. SİGORTA SÖZLEŞMESİ
     I. GENEL OLARAK
     II. SİGORTA SÖZLEŞMESİ
     III. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI VE UYGULANACAK HÜKÜMLER
     IV. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI
     V. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI
     VI. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ
     VII. ÖZEL SÖZLEŞME ŞEKİLLERİ
     §6. TARAFLARIN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
     I. GENEL OLARAK
     II. SİGORTACININ BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
     III. SİGORTA ETTİRENİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
     KONUNUN ÖZETİ
     I. SİGORTACININ BORÇ VE YÜKÜKÜMLÜLÜKLERİNE AYKIRI DAVRANMASI HALİNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR
     II. SİGORTA ETTİRENİN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNE AYKIRI DAVRANMASI HALİNDE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR
     §7. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
     I. POLİÇEDE KARARLAŞTIRILAN SÜRENİN GELMESİ
     II. SİGORTACININ İFLASI
     III. TARAFLARIN ANLAŞMASI
     IV. TARAFLARDAN BİRİNİN SÖZLEŞMEYİ FESHETMESİ VEYA CAYMASI
     V. SİGORTALI MALIN SAHİBİNİN DEĞİŞMESİ
     VI. RİZİKONUN GERÇEKLEŞMESİ
     VII. SİGORTA KONUSUNUN ORTADAN KALKMASI
     KONUNUN ÖZETİ
     I. SİGORTA SÖZLEŞMESİNİ FESİH HALLERİ
     II. SİGORTA SÖZLEŞMESİNDEN CAYMA HALLERİ
     III. KUSURUN AĞIRLIĞINA GÖRE TAZMİNATTAN İNDİRİM YAPILMASI GEREKEN HALLER


      ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
      ÖZEL SİGORTA TÜRLERİ
      §8. SİGORTA TÜRLERİ
      I. MAL SİGORTASI
      II. SORUMLULUK SİGORTASI
      III. CAN SİGORTALARI


       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
       SİGORTA DAVALARI
       §9. SİGORTACININ HALEFiYETi
       I. HAKKIN İKTİSABI
       II. HALEFİYET
       III. HALEFİYETİN TÜRLERİ
       IV. SİGORTA HUKUKUNDA HALEFİYET
       V. SİGORTA TAZMİNATININ KAPSAMI
       §10. SİGORTA HUKUKUNDA RÜCU
       I. TANIMI VE HUKUKİ NİTELİĞİ
       II. HALEFİYETE DAYALI RÜCU HAKKI VE HALEFİYETE DAYANMAYAN RÜCU HAKKI
       III. HAKKIN KAPSAMI
       §11. SİGORTA DAVALARI
       I. DAVA AÇILMASI
       II. SİGORTA TAHKİMİ


        EKLER
        KAVRAM DİZİNİ

        Yorum Yap

        Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
        İlgili Yayınlar