İnşaat Sigortası

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Çağrı YÜCEL
ISBN: 9789750282171
423,00 TL 470,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Çağrı YÜCEL
Baskı Tarihi 2022/12
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 359

Av. Dr. Çağrı YÜCEL

İnşaat Sigortası


Günümüz ekonomisinin en önemli sektörlerinden birisi inşaat sektörüdür. Ekonominin büyümesi, nüfusun artması, yeni teknolojilerin hayatımıza girmesi, ihtiyaçların değişmesiyle yeni yapı veya mevcut yapıların yenilenmesi ihtiyacı da artmaktadır. Bu ihtiyaç doğrultusunda inşaat işlerinin hacmi de büyümekte, ayrıca inşaatların daha kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir. İnşaat süresince yangın, deprem, sel, savaş gibi çok sayıda rizikonun gerçekleşmesi ve bu rizikolar sebebiyle inşaatın zarar görmesi ihtimali bulunmaktadır. İşte bütün riskler (all risks) olarak düzenlenen inşaat sigortası, bu rizikolara karşı teminat sağlayan bir zarar sigortası olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çalışmada inşaat sigortası sigorta sözleşmesinin kurulması, sona ermesi, kapsamı, sözleşmede tarafların yükümlülük ve külfetleri gibi tüm unsurlarıyla incelenmeye çalışılmıştır. Kitabın konusu inşaat sigortası olmakla birlikte çalışmanın, özellikle sigorta sözleşmesi ve sigorta sözleşmesinde tarafların yükümlülük ve külfetleri yönünden diğer sigorta türleri yönünden de aydınlatıcı olması hedeflenmiştir.

Kitabın Konu Başlıkları
.
İnşaat Sigortası Sözleşmesi – Tarafların Yükümlülük ve Külfetleri
.
All Risks (Bütün Riskler)
.
Münih Reasürans Klozları
Önsöz 
7
Kısaltmalar 
13
GİRİŞ 
17
BİRİNCİ BÖLÜM
İNŞAAT SÖZLEŞMESİ
I. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TANIMI 
21
II. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI 
22
III. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ 
22
IV. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 
24
A. İnşa Eseri Meydana Getirme 
24
B. Bedel 
25
C. Anlaşma 
26
V. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE HASARIN GEÇMESİ 
28
A. İnşaat Teslim Edilmemelidir 
29
B. İnşa Eseri Beklenmedik Bir Olay Sonunda Hasar Görmelidir 
30
C. Malzeme İşsahibi Tarafından Karşılanmamalıdır 
30
İKİNCİ BÖLÜM
İNŞAAT SİGORTASI
I. İNŞAAT SİGORTASININ TANIMI 
33
II. İNŞAAT SİGORTASININ ÖZELLİKLERİ 
34
A. İnşaat Sigortası Bir Zarar Sigortasıdır 
34
B. İnşaat Sigortası Kural Olarak Bir Mal Sigortasıdır 
49
C. İnşaat Sigortası Kural Olarak Aktifin Sigortasıdır 
50
D. İnşaat Sigortası Kural Olarak İhtiyarî Bir Sigortadır 
51
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İNŞAAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİ
I. İNŞAAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİNDE İLGİLİ KİŞİLER 
61
A. Sigortacı 
61
B. Sigorta Ettiren 
63
C. Sigortalı 
64
II. İNŞAAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI 
68
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İNŞAAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN
YÜKÜMLÜLÜK VE KÜLFETLERİ
I. GENEL OLARAK 
77
II. İNŞAAT SİGORTASINDA SİGORTA ETTİRENİN YÜKÜMLÜLÜK VE KÜLFETLERİ 
80
A. Sigorta Ettirenin Külfetleri 
81
1. Sigorta Ettirenin Sözleşme Öncesi İhbar Külfeti 
81
a. Sigorta Ettirenin Sözleşme Öncesi İhbar Külfetinin Kapsamı 
82
b. Sigorta Ettirenin Sözleşme Öncesi İhbar Külfetinin İhlali 
95
aa. Riziko Gerçekleşmeden Önce 
97
bb. Rizikonun Gerçekleşmesinden Sonra 
103
cc. Sigortacının, İhbar Külfetinin İhlaline İlişkin Yaptırımlara Dayanamayacağı Durumlar 
108
dd. İnşaat Sigortası Genel Şartları Bağlamında Hukuki Sonuçlar 
111
2. Sigorta Ettirenin Rizikoyu Ağırlaştırmama Külfeti 
114
a. Sigorta Ettirenin Rizikoyu Ağırlaştırmama Külfetinin Kapsamı 
115
b. Sigorta Ettirenin Rizikoyu Ağırlaştırmama Külfetinin İhlali 
123
3. Sigorta Ettirenin Rizikonun Gerçekleştiğini İhbar ve Sigortacının Araştırma Yapmasına İzin Verme Külfeti 
131
a. Sigorta Ettirenin Rizikonun Gerçekleştiğini İhbar ve Sigortacının Araştırma Yapmasına İzin Verme Külfetinin Kapsamı 
132
b. Sigorta Ettirenin Rizikonun Gerçekleştiğini İhbar ve Sigortacının Araştırma Yapmasına İzin Verme Külfetinin İhlali 
139
4. Sigorta Ettirenin Zararı Önleme, Azaltma ve Sigortacının Rücu Haklarını Koruma Külfeti 
141
a. Sigorta Ettirenin Zararı Önleme, Azaltma ve Sigortacının Rücu Haklarını Koruma Külfetinin Kapsamı 
142
b. Sigorta Ettirenin Zararı Önleme, Azaltma Ve Sigortacının Rücu Haklarını Koruma Külfetinin İhlali 
153
5. Sigorta Ettirenin Sözleşmeden Doğan Diğer Külfetleri 
155
a. Sigorta Ettirenin Sözleşmeden Doğan Diğer Külfetlerinin Kapsamı 
156
b. Sigorta Ettirenin Sözleşmeden Doğan Diğer Külfetlerinin İhlali 
159
B. Sigorta Ettirenin Prim Ödeme Yükümlülüğü 
160
1. Genel Olarak Sigorta Primi 
160
2. Sigorta Priminin Ödeme Zamanı ve Ödeme Yeri 
170
3. Sigorta Primini Ödeme Yükümlülüğünde Temerrüt 
173
III. İNŞAAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİNDE SİGORTACININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 
180
A. Sigortacının Aydınlatma Yükümlülüğü 
180
1. Sigortacının Aydınlatma Yükümlülüğünün Kapsamı 
184
2. Sigortacının Aydınlatma Yükümlülüğünün İhlali 
194
B. Sigortacının Poliçe Düzenleme ve Verme Yükümlülüğü 
205
1. Poliçenin İçeriği 
205
2. Sigortacının Poliçe Düzenleme ve Verme Yükümlülüğünün Kapsamı 
209
3. Sigortacının Poliçe Düzenleme ve Verme Yükümlülüğünün İhlali 
211
C. Sigortacının Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğü 
212
1. Sigortacının Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğünün Başlaması 
213
2. Sigortacının Rizikoyu Taşıma Yükümlülüğünün Sona Ermesi 
223
D. Sigortacının Sigorta Tazminatı Ödeme Yükümlülüğü 
225
1. Sigortacının Sigorta Tazminatı Ödeme Yükümlülüğünün Kapsamı 
225
2. Sigortacının Sigorta Tazminatı Ödeme Yükümlülüğünün İhlali 
233
BEŞİNCİ BÖLÜM
İNŞAAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ
I. İNŞAAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN KENDİLİĞİNDEN SONA ERMESİ 
241
A. Sigorta Menfaatinin Ortadan Kalkması veya Tam Ziyanın Geçekleşmesi 
241
B. Sigorta Menfaatinin El Değiştirmesi 
242
C. Sigortacının İflası 
246
II. İNŞAAT SİGORTASI SÖZLEŞMESİNİN TARAF İRADELERİYLE SONA ERMESİ 
247
A. Kısmi Tazminat Ödemesi Üzerine Fesih Hakkı 
247
B. Olağanüstü Durumlarda Tarafların Fesih Hakkı 
251
C. Aciz Sebebiyle Tarafların Fesih Hakkı 
252
D. Ayarlama Hakkının Kullanılması Üzerine Sigorta Ettirenin Fesih Hakkı 
254
E. Kısmi Fesih veya Kısmi Dönme Hakkı Sebebiyle Sözleşmenin Tamamen Feshi / Sözleşmeden Tamamen Dönme Hakkı 
254
ALTINCI BÖLÜM
İNŞAAT SİGORTASININ KAPSAMI
I. İNŞAAT SİGORTASINDA BİRİNCİL RİZİKO SINIRLANDIRMASI 
260
A. Genel Kapsam 
261
1. Beklenmeyen Ani Sebep 
261
2. Yer Yönünden Kapsam 
263
3. Süre Yönünden Kapsam 
267
B. Bazı Önemli Rizikolar Yönünden Kapsam 
271
1. Deprem 
272
2. Sel ve Su Baskını 
274
3. Heyelan ve Toprak Çökmesi 
275
4. Fırtına 
276
5. Yıldırım 
278
6. Yangın 
280
7. Patlama 
285
8. Hırsızlık 
286
9. Taşıt Çarpması 
288
II. EK TEMİNATLA KAPSAMA ALINACAK RİZİKOLAR YÖNÜNDEN KAPSAM 
288
A. İş Makinesi ve Ekipmanı 
289
B. Şantiye Tesisi ve Ekipmanı 
291
C. Enkaz Kaldırma Masrafları 
292
D. Ziya ve Hasarlar İçin Seri Vasıtalarla Yapılan Nakliye Masrafları ve Fazla Çalışma Ücretleri 
294
E. Üçüncü Kişi Zararlarından Doğan Sorumluluk 
296
F. Grev, Lokavt, Kargaşalık Ve Halk Hareketleri 
299
G. Bakım Devresi 
304
H. Terör Eylemleri 
310
İ. Çevre Kirliliği 
311
III. İNŞAAT SİGORTASINDA RİZİKO İSTİSNALARI (İKİNCİL RİZİKO SINIRLANDIRMASI) 
313
A. Aşınma, Yıpranma, Paslanma ve Çürümeler 
314
B. Envanter Açıkları 
314
C. İnşaatın Teslim Edilen veya İş Sahibi Tarafından Kullanılan Kısımları 
315
D. İnşaatla İlgili Taşıma Araçları 
315
E. Nakit, Kıymetli Evrak, Fatura, Dosya, Borç Delilleri, Hesaba İlişkin Defter Ve Evrak, Plan Ve Proje 
316
F. Savaş ve Benzeri Olaylar 
316
G. Nükleer Sebepler 
321
H. Kamu Otoritesi Tasarrufları 
321
İ. Plan, Proje veya Hesap Hataları 
323
J. Ayıplı Malzeme ve Kusurlu İşçilik 
324
K. İş Makinesi ve Ekipman 
326
L. Sigorta Ettirenin veya Sigorta Ettirenin Yerine Kaim Sorumlu Kişinin Kastı ve Ağır Kusuru 
327
M. Dolaylı Zararlar 
330
N. Terör Eylemlerinden Kaynaklı Biyolojik ve Kimyasal Etkiler 
333
SONUÇ 
335
Kaynakça 
345
Kavram Dizini 
357

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar