Sporda Uluslararası Tahkim Yargılaması ve Türkiye'de Hukuki Durum

Yayınevi: Seçkin Yayınları
Yazar: Aysu Melis BAĞLAN
ISBN: 9789750274275
256,50 TL 285,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Aysu Melis BAĞLAN
Baskı Tarihi 2022/01
Baskı Sayısı 5
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak
Sayfa Sayısı 172

Bir endüstri olarak gelişen spordan doğan ihtilafların çözümü, gün geçtikçe daha fazla ilgi çekmektedir. Sportif yargı mekanizmalarının tarafsız ve bağımsız olamamaları üzerinden, emsal arşivi oluşmuyor olması ise; sportif yargının niteliğini köreltmektedir.

Bu bağlamda eser, aşağıdaki sorulara yanıt aramaktadır;

» Spor tahkimi; Türk hukukunda nasıl anlaşılmakta, nasıl uygulanmaktadır?

» Spordan doğan ihtilafların çözümünde, tahkim yargılaması bir avantaj mıdır?

» Spor tahkim yargılama usulleri ve federasyon uygulamaları birbiriyle örtüşmekte midir?

» Türkiye'de sporun örgütlenme biçimlerinin spor yargısına etkisi nedir?

» Tarafsızlık ve bağımsızlık beklentilerimizin aksine; spor yargılaması, devletin hukukundan arta kalan bir alana mı sıkışmıştır?

Konu Başlıkları
Tahkim ve Sporda Tahkim
Spor Tahkim Mahkemesi ve Yargılama Usulü
Türkiye'de Hukuki Durum
İçindekiler
Önsöz  9
Kısaltmalar Listesi  15
Giriş  17
Birinci Bölüm
TAHKİM VE SPORDA TAHKİM
I. KAVRAM OLARAK TAHKİM  19
A. Tahkimin Tanımı  19
B. Tahkimin Dünyada ve Ülkemizdeki Gelişimi  20
C. Tahkimin Hukuki Niteliği  21
D. Tahkim Yargılaması ve Tahkikat Aşaması  22
II. SPORTİF İHTİLAFLAR BAKIMINDAN TAHKİM  23
A. Sportif İhtilaf Kavramı  23
B. Sportif İhtilaflarda Tahkimin Özellikleri  25
C. Sportif İhtilafların Tahkime Elverişliliği  27
III. SPORTİF İHTİLAFLAR BAKIMINDAN TAHKİMİN AVANTAJLARI  30
A. Çabukluk ve Ucuzluk  30
B. Uzmanlık  32
C. Tarafsızlık ve Gizlilik  32
D. Bütünlük  33
E. Sportif Kuruluşların Beklentilerine Uyması  34
F. Kararların Tanınmasında ve Tenfizinde Kolaylık  34
İkinci Bölüm
SPOR TAHKİM MAHKEMESİ VE YARGILAMA USULÜ
I. GENEL OLARAK SPOR TAHKİM MAHKEMESİ VE KURULUŞU  37
A. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’nin Kuruluşu  38
B. CAS’ın Bağımsızlığı Tartışması  41
C. Uluslararası Spor Tahkim Konseyi (The International Council of Arbitration For Sport)  43
II. SPOR TAHKİM MAHKEMESİ  45
A. CAS’ın Yapısı ve Fonksiyonu  45
B. Hakem Listesinin Oluşturulması ve Hakemlerin Belirlenmesi  48
C. Tahkim Yargılamasında Kullanılacak Dil  51
D. CAS’ın Çalışma Biçimi  52
III. SPOR TAHKİM MAHKEMESİ'NİN YETKİSİ  53
A. İlk Derece Tahkim Yargılaması  54
1. Sportif Bir İhtilaf Olma  54
2. Geçerli Bir Tahkim Anlaşmasının Bulunması  57
a. Şekli Bakımdan Geçerlilik  59
b. Maddi Bakımdan Geçerlilik  59
3. İlk Derece Tahkim Yargılamasına Özgü Kurallar  60
a. Tahkim Başvurusu ve Davalının Cevabı  60
b. Hakem Heyetinin Oluşumu ve Heyet Önünde Tahkim Yargılaması  61
c. Yazılı ve Sözlü Aşama  62
d. Üçüncü Kişilerin Tahkim Yargılamasına Müdahalesi ve Uzlaşma  65
e. Yargılamanın Gizliliği  66
f. İhtilafa Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi ve Hakem Kararı  67
B. Temyiz Tahkim Yargılaması  69
1. CAS’ın Temyiz Tahkim Mercii Olabilmesi İçin Gerekli Koşullar  69
a. Spor Kuruluşunun Statü, Tüzük veya Talimatında Tahkim Şartı Bulunması  70
b. Spor Kuruluşu Tarafından Alınmış (Temyiz Edilebilir) Bir Kararın Bulunması  71
c. Temyiz Öncesi İç Hukuk Yollarının Tüketilmiş Olması  71
2. Temyiz Tahkim Yargılamasına Özgü Kurallar  72
a. Temyiz Başvuru Süreci ve (Ayrıntılı) Temyiz Dilekçesi  72
b. Temyiz Süresi ve Hesaplanması  73
c. Temyiz Başvurusunda Bulunabilecek Kişiler  75
d. Temyiz Tahkim Yargılamasında Davalı  76
e. Hakem Heyetinin Oluşumu  76
f. Hakem Heyetinin Yeni Bir Karar Verme Yetkisi  76
g. Uygulanacak Hukukun Belirlenmesi ve Hakem Kararı  77
IV. İLK DERECE VE TEMYİZ TAHKİM YARGILAMALARININ AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ  79
V. AD HOC TAHKİM YARGILAMALARI  80
VI. CAS HAKEM KARARLARI ALEYHİNE BAŞVURU YOLLARI  81
A. İptal Davası  82
B. Yargılamanın İadesi  84
Üçüncü Bölüm
TÜRKİYE’DE HUKUKİ DURUM
I. TÜRKİYE'DE SPORUN ÖRGÜTLENMESİ  85
A. Türk Hukukunda Spor Federasyonları  86
1. Federasyon Örgütlenme Modelleri  86
a. Türkiye Futbol Federasyonu  87
b. Spor Genel Müdürlüğü’ne Bağlı Spor Federasyonları  87
2. Spor Genel Müdürlüğü Örgütlenmesinde Spor Federasyonları  88
B. Türkiye Futbol Federasyonu Örneği  91
1. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Özerk Yapısı Tartışması ve Spor Yargısı Prensiplerine Etkisi  91
a. Özerkliğin Anlamı ve Kapsamı  91
b. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Özerk Yapısı ve Sonuçları  95
2. Değerlendirme  97
a. 3461 Sayılı Yasa Dönemi (1988–1989)  97
b. 3524 Sayılı Yasa Dönemi (1989–1992)  98
c. 3813 Sayılı Yasa Dönemi (1992–2000)  98
d. 4563 Sayılı Yasa Dönemi (2000–2009)  99
e. 5894 Sayılı Yasa Dönemi ve Genel Değerlendirme  99
II. TÜRK HUKUKUNDA SPORTİF YARGI  100
A. Genel Anlamda Sportif Yargının Tanımı  100
B. Sportif Yargının ve Sportif Yargı Mekanizmalarının Özellikleri  102
1. Tarafsızlık ve Bağımsızlık Meselesi  103
2. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin TFF Kararı ve Hukuki Sonuçları  107
3. Devlet Yargısının Bertaraf Edilmesi Meselesi  109
III. TÜRK HUKUKUNDA SPOR TAHKİMİ  111
A. Genel Anlamda Hukuk Kurulları  111
B. Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulları  112
1. Hukuk Kurulları  112
a. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu  112
b. Disiplin Kurulları  119
c. Kulüp Lisans Kurulu  127
d. Etik Kurulu  128
2. Tahkim Kurulu  129
a. Tahkim Kurulu'nun Tarihi ve Yapısı  129
b. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Yargılama Usul ve Esası  132
c. Tahkim Kurulu Kararlarının Hukuki Niteliği ve Kararlara Karşı Kanun Yolları  134
3. Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu  135
4. Hukuk Kurullarının Münhasır Yetkisi  135
a. İptal Kararı Sonrası Anayasa Değişikliği  136
b. İptal Kararı Sonrası TFF Statüsü’nde Yapılan Değişiklik  138
c. İptal Kararı Sonrası SGM Tahkim Kurulu Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklik  139
C. Türkiye'de Spor Federasyonları Tahkim Kurulları Örnekleri  139
1. Türkiye Atletizm Federasyonu Örneği  139
2. Türkiye Basketbol Federasyonu Örneği  141
3. Türkiye Golf Federasyonu Örneği  143
4. Türkiye Tenis Federasyonu Örneği  144
IV. ANAYASA MAHKEMESİ’NİN TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HAKKINDAKİ KARARI VE GÜNCEL GELİŞMELER  145
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  149
Sonuç  161
Kaynakça  163
Kavramlar Dizini  169
Yazarın Özgeçmişi  171

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
İlgili Yayınlar