Türk Ceza Kanunu (3 Cilt)

Yayınevi: Yetkin Yayınları
Yazar: İbrahim ŞAHBAZ
ISBN: 9786050506365
Stok Durumu: Stokta var
765,00 TL 900,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar İbrahim ŞAHBAZ
Baskı Tarihi 2020/09
Baskı Sayısı 2
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Sert Kapak (İplik Dikiş)
Baskı Niteliği Güncellenmiş

Açıklamalı ve İçtihatlı
Türk Ceza Kanunu (3 Cilt)
Doç. Dr. İbrahim ŞAHBAZ
2020/09 2. Baskı, 3 Cilt Toplam, 4043 Sayfa
ISBN  978-605-05-0636-5

Kitabın ikinci baskısında, birinci baskı sonrası gerçekleştirilen çeşitli değişiklikler madde ve açıklamalara işlenmiş; önceki baskıda yer alan içtihatlara ilave olarak, AİHM, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Dairelerin yeni kararlarına yer verilmiştir.

Önceki baskıda olduğu gibi bu baskıda, öğretiden yararlanılmış, pratikte karşılaşılabilecek önemli noktalar üzerinde durulmuş, değişik mahkeme içtihatlarına yer verilerek, hukukla ilgilenen herkese yararlı olmaya çalışılmıştır.

Türk Ceza Yasası’nda gerçekleştirilen sık değişiklikler gözetilerek, gerekçelerin tamamına yer verilmemiş; yararlı olacağı düşünülenlere yollamada bulunulmuştur.

Okuyucunun içtihatlardan kolay yararlanmalarını sağlayacak biçimde kısaltmalar ve özellikle Ceza Genel Kurulu kararlarıyla ilgili olarak, siyah puntolu açıklama yapılmıştır.

Ülkemizde sık gerçekleştirilen yasa değişiklikleri dikkate alındığında, 345 maddelik bir çalışmanın zorluğu ve sorumluluğunun kolay olmadığını okuyucuya bırakıyorum.

Tüm çalışmalarım boyunca sabırlarından dolayı, eşim Özden ile oğlum Ali ve kitabın basımını üstlenen Yetkin A.Ş. yetkililerinden Muharrem Başer ve Yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim.

Kitabın hukuka katkısı olması en büyük temennimdir.

Kitabın ikinci baskısında, birinci baskı sonrası gerçekleştirilen çeşitli değişiklikler madde ve açıklamalara işlenmiş; önceki baskıda yer alan içtihatlara ilave olarak, AİHM, Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Dairelerin yeni kararlarına yer verilmiştir.

Önceki baskıda olduğu gibi bu baskıda, öğretiden yararlanılmış, pratikte karşılaşılabilecek önemli noktalar üzerinde durulmuş, değişik mahkeme içtihatlarına yer verilerek, hukukla ilgilenen herkese yararlı olmaya çalışılmıştır.

Türk Ceza Yasası’nda gerçekleştirilen sık değişiklikler gözetilerek, gerekçelerin tamamına yer verilmemiş; yararlı olacağı düşünülenlere yollamada bulunulmuştur.

Okuyucunun içtihatlardan kolay yararlanmalarını sağlayacak biçimde kısaltmalar ve özellikle Ceza Genel Kurulu kararlarıyla ilgili olarak, siyah puntolu açıklama yapılmıştır.

Ülkemizde sık gerçekleştirilen yasa değişiklikleri dikkate alındığında, 345 maddelik bir çalışmanın zorluğu ve sorumluluğunun kolay olmadığını okuyucuya bırakıyorum.

Tüm çalışmalarım boyunca sabırlarından dolayı, eşim Özden ile oğlum Ali ve kitabın basımını üstlenen Yetkin A.Ş. yetkililerinden Muharrem Başer ve Yayınevi çalışanlarına teşekkür ederim.

Kitabın hukuka katkısı olması en büyük temennimdir.

İÇİNDEKİLER

1.      CİLT

 

Madde    Sayfa

Önsöz......................................................................................................................................... 9

İçindekiler............................................................................................................................... 11

Kısaltmalar............................................................................................................................ 15

BİRİNCİ KİTAP
Genel Hükümler

BİRİNCİ KISIM
Temel İlkeler, Tanımlar ve Uygulama Alanı

BİRİNCİ BÖLÜM
Temel İlkeler ve Tanımlar

Ceza Kanununun amacı......................................................... 1......... 17

Suçta ve cezada kanunîlik ilkesi............................................. 2......... 22

Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi..................................... 3......... 29

Kanunun bağlayıcılığı............................................................. 4......... 50

Özel kanunlarla ilişki.............................................................. 5......... 55

Tanımlar................................................................................. 6......... 58

İKİNCİ BÖLÜM
Kanunun Uygulama Alanı

Zaman bakımından uygulama................................................ 7......... 78

Yer bakımından uygulama..................................................... 8....... 105

Yabancı ülkede hüküm verilmesi............................................ 9....... 107

Görev suçları........................................................................ 10....... 108

Vatandaş tarafından işlenen suç.......................................... 11....... 112

Yabancı tarafından işlenen suç............................................ 12....... 117

Diğer suçlar.......................................................................... 13....... 122

Seçimlik cezalarda soruşturma............................................ 14....... 126

Soruşturma koşulu olan cezanın hesaplanması.................... 15....... 127

Cezadan mahsup................................................................... 16....... 129

Hak yoksunlukları................................................................ 17....... 132

Geri verme............................................................................ 18....... 134

Yabancı kanunun göz önünde bulundurulması.................... 19....... 155

İKİNCİ KISIM
Ceza Sorumluluğunun Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunun Şahsiliği, Kast ve Taksir

Ceza sorumluluğunun şahsiliği............................................. 20....... 157

Kast....................................................................................... 21....... 158

Taksir.................................................................................... 22....... 183

Netice sebebiyle ağırlaşmış suç............................................ 23....... 221

İKİNCİ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğunu Kaldıran veya Azaltan Nedenler

Kanunun hükmü ve amirin emri.......................................... 24....... 226

Meşru savunma ve zorunluluk hali...................................... 25....... 234

Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası.................................. 26....... 268

Sınırın aşılması...................................................................... 27....... 275

Cebir ve şiddet, korkutma ve tehdit..................................... 28....... 287

Haksız tahrik........................................................................ 29....... 292

Hata...................................................................................... 30....... 340

Yaş küçüklüğü...................................................................... 31....... 348

Akıl hastalığı......................................................................... 32....... 367

Sağır ve dilsizlik.................................................................... 33....... 385

Geçici nedenler, alkol veya uyuşturucu madde etkisinde
olma................................................................................... 34....... 388

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Suça Teşebbüs

Suça teşebbüs........................................................................ 35....... 393

Gönüllü vazgeçme................................................................ 36....... 417

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Suça İştirak

Faillik.................................................................................... 37....... 425

Azmettirme........................................................................... 38....... 446

Yardım etme......................................................................... 39....... 451

Bağlılık kuralı....................................................................... 40....... 468

İştirak hâlinde işlenen suçlarda gönüllü vazgeçme.............. 41....... 470

BEŞİNCİ BÖLÜM
Suçların İçtimaı

Bileşik suç............................................................................. 42....... 472

Zincirleme suç....................................................................... 43....... 479

Fikri içtima........................................................................... 44....... 527

ÜÇÜNCÜ KISIM
Yaptırımlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Cezalar

Cezalar................................................................................. 45....... 559

Hapis cezaları....................................................................... 46....... 562

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası.................................... 47....... 562

Müebbet hapis cezası............................................................ 48....... 563

Süreli hapis cezası................................................................. 49....... 563

Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar................... 50....... 565

Hapis cezasının ertelenmesi.................................................. 51....... 607

Adlî para cezası.................................................................... 52....... 656

İKİNCİ BÖLÜM
Güvenlik Tedbirleri

Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma...................... 53....... 663

Eşya müsaderesi................................................................... 54....... 723

Kazanç müsaderesi............................................................... 55....... 753

Çocuklara özgü güvenlik tedbirleri..................................... 56....... 774

Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri............................ 57....... 782

Suçta tekerrür ve özel tehlikeli suçlular.............................. 58....... 789

Sınır dışı edilme..................................................................... 59....... 859

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri........................... 60....... 888

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Cezanın Belirlenmesi ve Bireyselleştirilmesi

Cezanın belirlenmesi............................................................. 61....... 898

Takdiri indirim nedenleri..................................................... 62....... 929

Mahsup................................................................................. 63....... 942

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Dava ve Cezanın Düşürülmesi

Sanığın veya hükümlünün ölümü.......................................... 64....... 956

Af.......................................................................................... 65....... 966

Dava zamanaşımı................................................................. 66....... 985

Dava zamanaşımı süresinin durması veya kesilmesi........... 67..... 1025

Ceza zamanaşımı.................................................................. 68..... 1075

Ceza zamanaşımı ve hak yoksunlukları............................... 69..... 1086

Müsaderede zamanaşımı...................................................... 70..... 1090

Ceza zamanaşımının kesilmesi............................................. 71..... 1090

Zamanaşımının hesabı ve uygulanması................................ 72..... 1099

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar..... 73..... 1101

Dava veya cezanın düşmesinin etkisi................................... 74..... 1123

Önödeme............................................................................... 75..... 1126

2. CİLT

İKİNCİ KİTAP
Özel Hükümler

BİRİNCİ KISIM
Uluslararası Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Soykırım ve İnsanlığa Karşı Suçlar

Madde    Sayfa

Soykırım................................................................................ 76..... 1161

İnsanlığa karşı suçlar........................................................... 77..... 1165

Örgüt.................................................................................... 78..... 1168

İKİNCİ BÖLÜM
Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti

Göçmen kaçakçılığı.............................................................. 79..... 1169

İnsan ticareti......................................................................... 80..... 1184

İKİNCİ KISIM
Kişilere Karşı Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Hayata Karşı Suçlar

Kasten öldürme.................................................................... 81..... 1200

Nitelikli haller....................................................................... 82..... 1216

Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi................... 83..... 1249

İntihara yönlendirme............................................................ 84..... 1251

Taksirle öldürme.................................................................. 85..... 1255

İKİNCİ BÖLÜM
Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar

Kasten yaralama.................................................................. 86..... 1277

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama............................... 87..... 1309

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi................ 88..... 1322

Taksirle yaralama................................................................ 89..... 1323

İnsan üzerinde deney............................................................ 90..... 1343

Organ veya doku ticareti..................................................... 91..... 1349

Zorunluluk hali..................................................................... 92..... 1351

Etkin pişmanlık..................................................................... 93..... 1353

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşkence ve Eziyet

İşkence.................................................................................. 94..... 1355

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence................................... 95..... 1369

Eziyet.................................................................................... 96..... 1371

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Koruma, Gözetim, Yardım veya Bildirim Yükümlülüğünün İhlâli

Terk...................................................................................... 97..... 1381

Yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine
getirilmemesi..................................................................... 98..... 1384

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma

Çocuk düşürtme.................................................................... 99..... 1388

Çocuk düşürme................................................................... 100..... 1394

Kısırlaştırma....................................................................... 101..... 1395

ALTINCI BÖLÜM
Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Cinsel saldırı....................................................................... 102..... 1397

Çocukların cinsel istismarı................................................. 103..... 1450

Reşit olmayanla cinsel ilişki................................................ 104..... 1513

Cinsel taciz.......................................................................... 105..... 1527

YEDİNCİ BÖLÜM
Hürriyete Karşı Suçlar

Tehdit.................................................................................. 106..... 1556

Şantaj.................................................................................. 107..... 1594

Cebir................................................................................... 108..... 1615

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma..................................... 109..... 1621

Etkin pişmanlık................................................................... 110..... 1647

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması........ 111..... 1655

Eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi........................... 112..... 1656

Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi 113..... 1664

Siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi..................... 114..... 1670

İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını
engelleme......................................................................... 115..... 1677

Konut dokunulmazlığının ihlali.......................................... 116..... 1684

İş ve çalışma hürriyetinin ihlali.......................................... 117..... 1705

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi................. 118..... 1715

Ortak hüküm...................................................................... 119..... 1719

Haksız arama..................................................................... 120..... 1721

Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi.................. 121..... 1724

Nefret ve ayırımcılık........................................................... 122..... 1735

Kişilerin huzur ve sükununu bozma................................... 123..... 1750

Haberleşmenin engellenmesi.............................................. 124..... 1760

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Şerefe Karşı Suçlar

Hakaret............................................................................... 125..... 1768

Mağdurun belirlenmesi....................................................... 126..... 1816

İsnadın ispatı....................................................................... 127..... 1817

İddia ve savunma dokunulmazlığı...................................... 128..... 1819

Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret...................... 129..... 1828

Kişinin hatırasına hakaret.................................................. 130..... 1834

Soruşturma ve kovuşturma koşulu.................................... 131..... 1837

DOKUZUNCU BÖLÜM
Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı Suçlar

Haberleşmenin gizliliğini ihlal............................................ 132..... 1839

Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve
kayda alınması................................................................ 133..... 1854

Özel hayatın gizliliğini ihlal................................................ 134..... 1862

Kişisel verilerin kaydedilmesi............................................. 135..... 1880

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme..... 136..... 1888

Nitelikli haller..................................................................... 137..... 1903

Verileri yok etmeme........................................................... 138..... 1903

Şikayet................................................................................ 139..... 1907

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması........ 140..... 1908

ONUNCU BÖLÜM
Malvarlığına Karşı Suçlar

Hırsızlık.............................................................................. 141..... 1909

Nitelikli hırsızlık.................................................................. 142..... 1928

Suçun gece vakti işlenmesi.................................................. 143..... 1982

Daha az cezayı gerektiren haller....................................... 144..... 1989

Malın değerinin az olması.................................................. 145..... 1991

Kullanma hırsızlığı............................................................. 146..... 2008

Zorunluluk hâli................................................................... 147..... 2010

Yağma................................................................................. 148..... 2013

Nitelikli yağma.................................................................... 149..... 2029

Daha az cezayı gerektiren hâl............................................ 150..... 2051

Mala zarar verme.............................................................. 151..... 2060

Mala zarar vermenin nitelikli halleri................................. 152..... 2076

İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme.................... 153..... 2083

Hakkı olmayan yere tecavüz.............................................. 154..... 2087

Güveni kötüye kullanma..................................................... 155..... 2106

Bedelsiz senedi kullanma.................................................... 156..... 2130

Dolandırıcılık...................................................................... 157..... 2143

Nitelikli dolandırıcılık......................................................... 158..... 2189

Daha az cezayı gerektiren hal............................................ 159..... 2247

Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde
tasarruf........................................................................... 160..... 2251

Hileli iflâs............................................................................ 161..... 2255

Taksirli iflas........................................................................ 162..... 2259

Karşılıksız yararlanma...................................................... 163..... 2261

Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi................. 164..... 2278

Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi............... 165..... 2282

Bilgi vermeme..................................................................... 166..... 2302

Şahsi cezasızlık sebebi veya cezada indirim yapılmasını
gerektiren şahsi sebep..................................................... 167..... 2306

Etkin pişmanlık................................................................... 168..... 2321

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması........ 169..... 2362

ÜÇÜNCÜ KISIM
Topluma Karşı Suçlar

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Tehlike Yaratan Suçlar

Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması..................... 170..... 2363

Genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması................... 171..... 2376

Radyasyon yayma.............................................................. 172..... 2378

Atom enerjisi ile patlamaya sebebiyet verme.................... 173..... 2382

Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması
veya el değiştirmesi......................................................... 174..... 2384

Akıl hastası üzerindeki bakım ve gözetim yükümlülüğünün
ihlali................................................................................. 175..... 2388

İnşaat veya yıkımla ilgili emniyet kurallarına uymama.... 176..... 2390

Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest
bırakılması...................................................................... 177..... 2391

İşaret ve engel koymama................................................... 178..... 2395

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma.................................... 179..... 2397

Trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma....................... 180..... 2430

İKİNCİ BÖLÜM
Çevreye Karşı Suçlar

Çevrenin kasten kirletilmesi............................................... 181..... 2435

Çevrenin taksirle kirletilmesi............................................. 182..... 2454

Gürültüye neden olma........................................................ 183..... 2457

İmar kirliliğine neden olma................................................ 184..... 2463

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamunun Sağlığına Karşı Suçlar

Zehirli madde katma.......................................................... 185..... 2501

Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti... 186..... 2504

Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde
ilaç yapma veya satma................................................... 187..... 2508

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti............... 188..... 2512

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması........ 189..... 2552

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını
kolaylaştırma.................................................................. 190..... 2552

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde
satın almak, kabul etmek veya bulundurmak
ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak......... 191..... 2557

Etkin pişmanlık................................................................... 192..... 2588

Zehirli madde imal ve ticareti............................................ 193..... 2606

Sağlık için tehlikeli madde temini....................................... 194..... 2610

Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma... 195..... 2613

Usulsüz ölü gömülmesi........................................................ 196..... 2616

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kamu Güvenine Karşı Suçlar

Madde    Sayfa

Parada sahtecilik................................................................ 197..... 2630

Paraya eşit sayılan değerler............................................... 198..... 2640

Kıymetli damgada sahtecilik.............................................. 199..... 2642

Para ve kıymetli damgaları yapmaya yarayan araçlar.... 200..... 2649

Etkin pişmanlık................................................................... 201..... 2652

Mühürde sahtecilik............................................................. 202..... 2654

Mühür bozma..................................................................... 203..... 2658

Resmi belgede sahtecilik..................................................... 204..... 2676

Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek............. 205..... 2728

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan................... 206..... 2739

Özel belgede sahtecilik....................................................... 207..... 2753

Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek................ 208..... 2758

Açığa imzanın kötüye kullanılması..................................... 209..... 2761

Resmi belge hükmünde belgeler......................................... 210..... 2767

Daha az cezayı gerektiren hal............................................ 211..... 2769

İçtima.................................................................................. 212..... 2777

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kamu Barışına Karşı Suçlar

Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit. 213..... 2780

Suç işlemeye tahrik............................................................. 214..... 2785

Suçu ve suçluyu övme......................................................... 215..... 2790

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama................ 216..... 2798

Kanunlara uymamaya tahrik............................................. 217..... 2823

Ortak hüküm...................................................................... 218..... 2827

Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma............ 219..... 2828

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma.................................... 220..... 2830

Etkin pişmanlık................................................................... 221..... 2878

Şapka ve Türk harfleri (mülga).......................................... 222..... 2893

ALTINCI BÖLÜM
Ulaşım Araçlarına veya Sabit Platformlara Karşı Suçlar

Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması............. 223..... 2893

Kıt’a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgedeki
sabit platformların işgali................................................ 224..... 2897

YEDİNCİ BÖLÜM
Genel Ahlaka Karşı Suçlar

Hayasızca hareketler......................................................... 225..... 2900

Müstehcenlik....................................................................... 226..... 2909

Fuhuş................................................................................... 227..... 2931

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama................... 228..... 2953

Dilencilik............................................................................. 229..... 2959

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Aile Düzenine Karşı Suçlar

Birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören................... 230..... 2961

Çocuğun soybağını değiştirme........................................... 231..... 2967

Kötü muamele..................................................................... 232..... 2974

Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali.......... 233..... 2987

Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması................................. 234..... 2997

DOKUZUNCU BÖLÜM
Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar

İhaleye fesat karıştırma..................................................... 235..... 3018

Edimin ifasına fesat karıştırma.......................................... 236..... 3069

Fiyatları etkileme................................................................ 237..... 3086

Kamuya gerekli şeylerin yokluğuna neden olma............... 238..... 3090

Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki
bilgi veya belgelerin açıklanması.................................... 239..... 3094

Mal veya hizmet satımından kaçınma................................ 240..... 3101

Tefecilik.............................................................................. 241..... 3104

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması........ 242..... 3121

ONUNCU BÖLÜM
Bilişim Alanında Suçlar

Bilişim sistemine girme....................................................... 243..... 3121

Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya
değiştirme........................................................................ 244..... 3135

Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması............ 245..... 3148

Yasak Cihaz veya Programlar....................................... 245/A..... 3174

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması........ 246..... 3175

DÖRDÜNCÜ KISIM
Millete ve Devlete Karşı Suçlar ve Son Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM
Kamu İdaresinin Güvenilirliğine ve İşleyişine Karşı Suçlar

Zimmet................................................................................ 247..... 3177

Etkin pişmanlık................................................................... 248..... 3220

Daha az cezayı gerektiren hal............................................ 249..... 3232

İrtikap................................................................................. 250..... 3234

Denetim görevinin ihmali................................................... 251..... 3263

Rüşvet................................................................................. 252..... 3271

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanması........ 253..... 3319

Etkin pişmanlık................................................................... 254..... 3320

Nüfuz ticareti...................................................................... 255..... 3324

Zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılması................... 256..... 3335

Görevi kötüye kullanma..................................................... 257..... 3341

Göreve ilişkin sırrın açıklanması....................................... 258..... 3403

Kamu görevlisinin ticareti.................................................. 259..... 3407

Kamu görevinin terki veya yapılmaması........................... 260..... 3411

Kişilerin malları üzerinde usulsüz tasarruf....................... 261..... 3417

Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi...................... 262..... 3424

Kanuna aykırı eğitim kurumu
(mülga: 17.4.2013 - 6460/13 md.)................................... 263..... 3428

Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma....................... 264..... 3428

Görevi yaptırmamak için direnme..................................... 265..... 3432

Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma........ 266..... 3456

İKİNCİ BÖLÜM
Adliyeye Karşı Suçlar

İftira.................................................................................... 267..... 3460

Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin
kullanılması .................................................................... 268..... 3494

Etkin pişmanlık .................................................................. 269..... 3517

Suç üstlenme ...................................................................... 270..... 3528

Suç uydurma ...................................................................... 271..... 3535

Yalan tanıklık .................................................................... 272..... 3542

Şahsi cezasızlık veya cezanın azaltılmasını gerektiren
sebepler .......................................................................... 273..... 3554

Etkin pişmanlık .................................................................. 274..... 3557

Yalan yere yemin ............................................................... 275..... 3569

Gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık .................... 276..... 3576

Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye
teşebbüs........................................................................... 277..... 3587

Suçu bildirmeme ................................................................ 278..... 3596

Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi ............................... 279..... 3607

Sağlık mesleği mensuplarının suçu bildirmemesi .............. 280..... 3614

Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ............. 281..... 3619

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ......... 282..... 3627

Suçluyu kayırma ................................................................ 283..... 3635

Tutuklu, hükümlü veya suç delillerini bildirmeme ............ 284..... 3638

Gizliliğin ihlali .................................................................... 285..... 3646

Ses veya görüntülerin kayda alınması .............................. 286..... 3660

Genital muayene ................................................................ 287..... 3663

Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ............................... 288..... 3669

Muhafaza görevini kötüye kullanma ................................ 289..... 3685

Resmen teslim olunan mala elkonulması ve bozulması ..... 290..... 3709

Başkası yerine ceza infaz kurumuna veya
tutukevine girme ............................................................ 291..... 3716

Hükümlü veya tutuklunun kaçması ................................... 292..... 3719

Etkin pişmanlık .................................................................. 293..... 3733

Kaçmaya imkan sağlama .................................................. 294..... 3736

Muhafızın görevini kötüye kullanması .............................. 295..... 3748

Hükümlü veya tutukluların ayaklanması .......................... 296..... 3752

İnfaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak ...... 297..... 3756

Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme ......................... 298..... 3771

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Egemenlik Alametlerine ve
Organlarının Saygınlığına Karşı Suçlar

Cumhurbaşkanına hakaret ................................................ 299..... 3775

Devletin egemenlik alametlerini aşağılama ....................... 300..... 3787

Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini,
Devletin kurum ve organlarını aşağılama ..................... 301..... 3794

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak ................. 302..... 3824

Düşmanla işbirliği yapmak ................................................ 303..... 3837

Devlete karşı savaşa tahrik ............................................... 304..... 3841

Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için
yarar sağlama ................................................................ 305..... 3844

Yabancı devlet aleyhine asker toplama ............................ 306..... 3849

Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri
yararına anlaşma ........................................................... 307..... 3851

Düşman devlete maddi ve mali yardım ............................. 308..... 3855

BEŞİNCİ BÖLÜM
Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar

Anayasayı ihlal .................................................................. 309..... 3859

Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı ........................... 310..... 3900

Yasama organına karşı suç ............................................... 311..... 3911

Hükûmete karşı suç ........................................................... 312..... 3912

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan ....... 313..... 3918

Silâhlı örgüt ....................................................................... 314..... 3924

Silâh sağlama ..................................................................... 315..... 3946

Suç için anlaşma ................................................................ 316..... 3956

ALTINCI BÖLÜM
Milli Savunmaya Karşı Suçlar

Askerî komutanlıkların gasbı ............................................ 317..... 3961

Halkı askerlikten soğutma ................................................. 318..... 3963

Askerleri itaatsizliğe teşvik ............................................... 319..... 3967

Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma ......................... 320..... 3969

Savaş zamanında emirlere uymama ................................. 321..... 3972

Savaş zamanında yükümlülükler ....................................... 322..... 3973

Savaşta yalan haber yayma .............................................. 323..... 3975

Seferberlikle ilgili görevin ihmali ...................................... 324..... 3979

Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü .................. 325..... 3980

YEDİNCİ BÖLÜM
Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk

Devletin güvenliğine ilişkin belgeler .................................. 326..... 3981

Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme ................ 327..... 3984

Siyasal veya askerî casusluk ............................................. 328..... 3986

Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin
bilgileri açıklama ........................................................... 329..... 3988

Gizli kalması gereken bilgileri açıklama ........................... 330..... 3990

Uluslararası casusluk ........................................................ 331..... 3992

Askerî yasak bölgelere girme ............................................ 332..... 3994

Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde
sadakatsizlik ................................................................... 333..... 3996

Yasaklanan bilgileri temin ................................................. 334..... 3999

Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini ........... 335..... 4001

Yasaklanan bilgileri açıklama ........................................... 336..... 4002

Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk
maksadıyla açıklama ..................................................... 337..... 4004

Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi ...................... 338..... 4005

Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma ...... 339..... 4006

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Yabancı Devletlerle Olan İlişkilere Karşı Suçlar

Yabancı devlet başkanına karşı suç .................................. 340..... 4008

Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret .......................... 341..... 4009

Yabancı devlet temsilcilerine karşı suç ............................. 342..... 4010

Karşılıklılık koşulu ............................................................. 343..... 4011

DOKUZUNCU BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük ............................................................................ 344..... 4011

Yürütme ............................................................................. 345..... 4012

 

5237 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK
GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN
YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE............ 4015

 

Kaynakça........................................................................................ 4019

Kavram dizini................................................................................. 4043

 

 

Yorum Yap

Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.