Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Telif Hakkına İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk

Yayınevi: Oniki Levha Yayınları
Yazar: Ayşenur ÖZTÜRK
ISBN: 9786057622167
36,00 TL 40,00 TL

Adet

 
   0 yorum  |  Yorum Yap
Kitap Künyesi
Yazar Ayşenur ÖZTÜRK
Baskı Tarihi 2019/03
Baskı Sayısı 1
Boyut 16x24 cm (Standart Kitap Boyu)
Cilt Karton kapak

Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Telif Hakkına İlişkin Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk

Ayşenur ÖZTÜRK

2019/03 1. Baskı, 284 Sayfa

ISBN 978-605-7622-16-7

Telif hakkı sözleşmesi, eser sahibinin eseri üzerindeki hakları yahut bu hakların kullanımını bir başkasına devretme yükümlülüğü altına girdiği sözleşmedir. Bu sözleşme, eser üzerindeki mali haklara yönelik olup eserin çoğaltılması, yayılması, temsili yahut umuma iletimi gibi konularda yapılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, milletlerarası nitelikli telif hakkı sözleşmelerine uygulanacak hukukun tespitini yapmaktadır. Bu tespit yapılırken öncelikle Türk hukuku ve karşılaştırmalı hukukta telif hakkı kavramı ve telif hakkı sözleşmesi incelenmiştir. Takiben sözleşmeye uygulanacak hukukun tespiti yapılmış; Avrupa Birliği hukuku ve Amerika Birleşik Devletleri hukuku ve İsviçre hukuku ile karşılaştırmalı olarak 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un 28. maddesi incelenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

  İÇİNDEKİLER

   GİRİŞ
   BİRİNCİ BÖLÜM 
   MADDİ HUKUK BAKIMINDAN TELİF HAKKI SÖZLEŞMESİ 
   I. TELİF HAKKI
   A. Kavram
   B. Tarihsel Gelişimi
   C. Hakkın Niteliğini Açıklayan Teoriler
   II. TÜRK HUKUKUNDA ve KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ESER ve ESER SAHİBİ KAVRAMI 
   A. Eser Kavramı
   B. Eser Türleri
   C. Eser Sahibi Kavramı
   D. Eser Sahibinin Hakları
   III. TELİF HAKKI SÖZLEŞMESİ
   A. Genel Olarak 
   B. Sözleşmenin Konusu
   C. Şekil
   D. Hukuki Niteliği
   E. Tarafları
   F. Tarafların Borçları
   G. Sona Ermesi


    İKİNCİ BÖLÜM 
    TELİF HAKKI SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ 
    I. GENEL OLARAK
    II. VASIFLANDIRMA
    A. Genel Olarak 
    B. Telif Hakkı Sözleşmesinin Vasıflandırılması
    III. TÜRK HUKUKUNDA ve KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA UYGULANACAK HUKUKUN TESPİTİ
    A. STATÜ TESPİTİ
    B. SÖZLEŞMENİN ESASINA UYGULANACAK HUKUK
    C. SÖZLEŞME YAPMA EHLİYETİNE UYGULANACAK HUKUK
    D. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİNE UYGULANACAK HUKUK
    IV. UYGULANACAK HUKUKUN SINIRLANDIRILMASI
    A. DOĞRUDAN UYGULANAN KURALLAR 
    B. KAMU DÜZENİ MÜDAHALESİ 
    SONUÇ

     KAYNAKÇA

     Yorum Yap

     Lütfen yorum yazmak için oturum açın ya da kayıt olun.
     İlgili Yayınlar